Sayfalar

NE ARAMIŞTINIZ?

Yükleniyor...

Kenzül Arş Duasının Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali

Kenzül Arş Duası Arapçası ve Türkçe Meali,Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu,Kenzül Arş Duası Türkçe Okunuşu,Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali,Kenzül Arş Duasının Okunuşu,Kenzül Arş Duası Yüksek Kalitede Arapca,Kenzül Arş Arapça Pdf...


Kenzül Arş Duası Okunusu ve Türkçe Meali

Kenzül Arş Duasının Arapça Okunuşu
:

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

Kenzül Arş Duası Türkçe Meali-Anlamı:

Mülkün sahibi sensin. İyiyi kötüden, kötüyü iyiden, hakkı batıldan,batılı haktan ayırt etme gücünü veren Rabbim! Ey kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan mutlak hakimiyetin ve adaletin sahibi, bizim ve babalarımızın Rabbi!Senden başkasını tanımıyoruz. Kulluğumuz ile ancak sana ibadet ediyoruz. Sana karşı olan görevlerimizi tam olarak yapamadık, zalimlerden olduk,bizi bağışla Rabbim.Sen teksin. Hiçbir ortağın yoktur. Mülk senindir.Övgü sana aittir. Öldüren,dirilten sensin.Ölmeyen diri sensin. Hayır senin elindedir. Varacağımız yer senin yüce huzurundur.

Sen her şeye kadirsin, bizi utandırma Rabbim.Senden yardım istiyoruz,bize yardım eyle Allahım.Güç ve kuvvet sana aittir.Bize güç ve kuvvet ihsan eyle Rabbim.Senden başka ilâh tanımıyor,nimetlerine karşı şükrediyorum,şükrümü kabul buyur,Rabbi Rablığını ikrar etmek için senden başka bir ilâh olmadığını tasdik ettik.Bu ikrar ile beni huzuruna al Rabbi.Şanının yüceliğini tenzih için seni tesbih ediyorum.Tesbihimi gösterişten koru Rabbim .Cebrailin kanadına yazılı ismin hakkı için duamı reddetme,Rabbi.Mikailin kanadına yazılı ismi celalin hakkı için beni kulluğuna kabul eyle Rabbi.

Azrailin eline yazılı ismi celalin hakkı için son nefeste çenemi iman ile kapamayı nasip eyle Rabbi.İsrafilin alnında yazılı ismi cemalin hakkı için rızkımı helalinden nasip eyle Rabbim. Münkir ve Nekir e güç veren ismi celalin hakkı için kabirde bana doğru cevap vermeyi nasip eyle Rabbim.

Hak olan ismin ve kullarının sırları hürmetine beni kulluğundan bir lahza uzaklaştırma Rabbi.İslamı kemale ulaştırdığın ismi azamın hakkı için,bizi ve evlatlarımızı islamın istediği biçimde yaşat Rabbim.Cennetten dünyaya indirildiğinde Adem aleyhisselamın okuyup da tevbesini kabul buyurduğun İsmi Azamın hakkı için tevbelerimizi kabul eyle Rabbim.

Şit aleyhisselamın okuduğu ismi azamın hakkı için bizi aziz eyle Rabbim.Arşı azamı taşıya bilmek için meleklerin okuduğu ismi azamın hakkı için bize güç ihsan eyle Rabbim.Tevratta,İncilde,Zeburde ve Kuranda yazılı olan ismi azamın hakkı için bizi Kuran yolundan ayırma Rabbim.Kullarına merhamet ettiğin ismi azamın hakkı için bizi nefsimizle baş başa bırakma Rabbi.Kelimelerini ihtiva eden ismi azamin hakkı için dileklerimizi kabul eyle Rabbim.

İbrahim aleyhisselamın okuyup da ateşi,gül bahçesine çevirdiği ismi azamın hakkı için bizi cehennem narından azad eyle Rabbim.İsmail aleyhisselamın okuyup da kurban olmaktan kurtulduğu ismi azamın hakkı için dedikoducuların şerrinden bizi muhafaza eyle Rabbi.İshak aleyhisselamın okuyup da duasını kabul buyurduğun ismi azamın hakkı için dileklerimizi kabul eyle Rabbim.Hud aleyhisselamın okuduğu ismi azamın hakkı için dualarımızı kabul eyle Rabbim.

Yakup aleyhisselamın okuyup da gözünü açtığın,oğlu Yusuf aleyhisselamı kendine kavuşturduğun ismi azamın hakkı için dertlerimize derman ver Rabbim.

Davud aleyhisselamı yeryüzünde halife yaptığın ve demiri elinde hamur haline getirdiğin ismi azamın hakkı için rızkımıza bereket ihsan eyle Rabbim.

Süleyman aleyhisselamın okuyup ta ona verdiği ismi azamın hakkı için bizleri yeryüzünde sözü geçenlerden eyle rabbim.

Eyyub aleyhisselamın okuyup da sıkıntıdan kurtulduğu ismi azamın hakkı için bizi bütün sıkıntılardan halas eyle Rabbi

İsa aleyhisselamın okuyup ta ölüleri dirilttiği ismi azamın hakkı için ölmüş gönüllerimizin iman nuru ile diriltilmesine bize nasip eyle Rabbim.

Musa aleyhisselamın Tûr-u Sinâda okuduğu ismi azamın hürmetine bizi fitne ve fesatçıların şerrinden koru Rabbim.Asiya anamızın okuyup ta cennete nail olduğu ismi azamın hürmetine bize de cennet ve cemalini nasip eyle Rabbim.İsrailoğullarnın okuyup ta denize geçtikleri ismi azamın hürmetine bize de sırat köprüsünden geçmeyi nasip eyle Rabbim.Hızır aleyhisselemın okuyup ta su üzerine yürüdüğü ismi azamın hakkı için bizi de ilahi rahmetinin deryalarına dalmayı muvaffak kıl Rabbim.

Hazreti MUHAMMED aleyhisselamın mağarada okuyup da düşmanlarından kurtulduğu ismi azamın hakkı için bizleri de maddi ve manevi düşmanların sultasından ve şerrinden koru Rabbim.Çünkü sen yüceler yücesi,kerem sahibisin.

Allahım!Sen bana kâfisin.Sen ne güzel vekilsin.Yüceler yücesi! Allahım! Gücüm, kuvvetim ancak senin güç ve kuvvetindedir .Allahım!Rahmetini Efendimiz Muhammed aleyhisselamın Ehl-i Beytinin ve Ashabının üzerine yağdır.

Kenzül Arş Duası Arapça Yazılışı

Kenzül Arş Duası Arapça Yazılışı,Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu,Kenzül Arş Duası Yüksek Kalitede Arapca...
Kenzül Arş Duasının Fazileti ve Faydaları

Kenzül Arş Duası Fazileti-Cübbeli Ahmet Hoca,Kenzül Arş Duasının Fazileti,Kenzül Arş Duası Fazileti-Nihat HATİPOĞLU,Kenzül Arş Duası Fazileti-Diyanet...

Kenzül Arş Duası ve Fazileti

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir.Şöyle buyuruyor...
-Cebrail bana dediki:“Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayı okursa,Allah´u Teala onu,kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder.
Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanırlar.
Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.
Ona hesapsız ve azapsız,üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.
Sırat köprüsünden şimsek gibi geçer.
Onun günahı denizlerden suyundan,yağmurların damlasından,ağaçların yapraklarından,kumların adedinden,taşlardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazar.
Korkan kimse olursa,Allah onu onu korktuğundan emin kılar.
Susayan kimse okursa,Allah onun susuzluğunu giderir.
Aç olan okursa nimetlendirilir,hasta okursa şifa verir,hastanın üzerine okunursa,hastalığından kurtulur,dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından okursa Allah istediğini verir.
Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa,Allah onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.
Borçlu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kılar,hiçbir kimseye muhtaç olmaz.
Eğer onu hasta olan yazan üzerinde taşırsa iyileşir.
Kadın taşırsa kocası ona ikram eder.
Cinden,insden ve şeytandan,sancı ve hastalıklardan emin olur.
Kayıp ise ailesine sağ,salim kavuşur: Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler.
Ömrü bereketli olur.
Kim 5(beş) defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselamı rüyasında görür
Kim ki Fatiha’yı,İhlas Suresi’ni,Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan,her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir.
Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder.Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner.
Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur.(Nevadir-i Kaylubi’den alındı.)

Surhubad Duasının Fazileti

SÜRHUBÂD DUASI´nɪn Fazileti:

Hz. Peygamber (s.a.v)´ɪn torunu Hz. Hasan (r.a) iç hastalɪǧɪ ile hastalanɪp kan dökmeye başladɪ.

Hasan (r.a)´ɪn hastalɪǧɪnɪ Resulüllah ve ashabɪ duyunca Cebrail Aleyhisselam gelerek "Hz. Hasan, Rɪh-i Ahmer ile hastalandɪ." diye Cenabɪ Peygamber (s.a.v)´e haber verdi.
Cenabɪ Peygamber (s.a.v): "Bunun ilacɪ var mɪdɪr?" buyurdu.
Cebrail Aleyhisselam: "Vardɪr." dedi ve oradan ayrɪldɪ.
Surhubad Duasinin Fazileti

Sonra Resulü Ekrem´e gelerek:

"Ya Resulellah. Cenabɪ Hakk sana bu Rɪih-i Ahmer duasɪnɪ hediye olarak gönderdi. Hz. Hasan taşɪsɪn, şifa bulur.
Ömründe bir defa dahi okuyan Rɪh-i Ahmer´den emin olur."
dedi

Cenabɪ Peygamber (s.a.v) bu duayɪ Hz. Hasan´a okudu ve Hasan (r.a) hiçbir şeyi yokmuş gibi şifaya kavuştu.
Hz. Peygamber (s.a.v) buyuruyor ki:
"Herkes bu duayɪ öǧrensin, öǧretsin, okusun ve üzerinde taşɪsɪn."
(Bu dua her türlü hastalɪk, korku ve belaya karşɪ okunur. Yazɪlarak üzerinde taşɪnmasɪ da önemle tavsiye edilmektedir.Hasta bir kimse için bu dua bir kaǧɪda yazɪlɪr, daha sonra bu kaǧɪt gül suyu dolu bir kap içine atɪlarak bu sudan hastanɪn içmesi saǧlanɪrsa Allah´ɪn izni ile her türlü hastalɪktan şifa bulacaktɪr.)
Bismillâhirrahmânirrahiym
Bismillâhi allâhü ekberu bismillâhi ve billâhi ve minellâhi lâ ilâhe illellâhü vellâhü ekberü yâ eyyühel melâiketül ekberânil esvedâni eûzü billâhi ammâ kadâ* Allâhü rabbî ve rabbükümâ ve hâlikɪy ve hâlikukümâ ve hâfizɪy ve hâfizuküma min cemiy´ɪl âfâti vel âhâti vel âlâmi vel ɪleli vel cünûni vel cüzzâmi vel emrâdi vel eskâmi vel berasɪ ve bi hakkɪ hâzihil esmâil izâmi vel celâli vel cemâli vel kemâli vel bekâi vel ceberûti sübhânehû tesbîhan lehû yemleü min aktâris semâvâti vel erdɪ iâhirun yakherul cebbârîn* Cebbâran ve bil azameti vel ceberûti ma´rûfün hakîmün bil hɪkmeti meşhûrun ve mevsûfün sübhânehû tesbîhan lehû eûzü billâhi min azâbil bedeni an yemînî ve şimâlî ve ra´sî ve kademî ve emâmî ve halfî ve cemiy´ɪ cihâtî ve verâî ve cildî ve fevkahû ve tahtehû sübhânehû tesbîhan lehû eûzü billâhi min azâbil bedeni min şerri riyhɪl hamrâi fil enfüsi ven nefsi ved demi vel aradɪ vel asabi vel lahmi veş şahmi vel urûkɪ vel ɪzâmi ver rûhɪ min rûhɪhî fe sübhânehû izâ kadâ emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn* Allâhü ekberu yâ bâriü yâ mübdiü yâ müɪydü yâ kâhiru yâ kahhâru yâ râfiu yâ refiy´u yâ mürtefiu* Yâ afüvvü yâ ǧafûru yâ müsteânü yâ fâɪlü yâ müf´ɪlü yâ dârru yâ nâfiu yâ bâsitu yâ muksitu yâ kâimen bil kɪstɪ yâ dâimü yâ sarîhal müstasrihɪyn* Yâ şâkiru yâ şekûru yâ mevcûdü yâ mercüvvü yâ atûfü yâ râdɪy yâ merdɪyyü yâ ǧâlibü yâ mensûru yâ müntesɪru yâ müseddidü yâ âlimü yâ fâtɪru yâ nâsɪru yâ müstensɪru yâ nâşiru yâ müsellitu yâ âhiyyen şerâhiyyen yâ ûhiyyen ülûhiyyen ezûnâyi asbavüsin âli şeddâye yâ hîhi yâ hûhü yâ mûhiyyen elûhiyyen yâ kef hâ yâ ayn sâd yâ hâ mîm ayn sîn kâf yâ rabbi yâ mâlihu melhɪy hemlûhɪyme yâ meniy´u yâ mâniu yâ câbiru yâ cebbâru yâ mütecebbiru yâ zel ceberûti yâ mezkûrü bi külli lisânin yâ ma´rûfü bi külli mekânin yâ kebîru yâ mütekebbiru yâ azɪymü yâ a´zamü yâ müazzɪmü yâ mü´tezɪmü yâ mükaddimü yâ müahhɪru yâ dâɪy yâ med´uvvü yâ kâimü yâ kayyûmü yâ kayyimü ve yâ kâimen alâ külli şey´in bi mâ kesebet rehînün yâ mümteniu yâ müstevdiu yâ rabbi yâ rabbâhü yâ seyyidâhü yâ melikâhü yâ ǧâyete raǧbetâhü yâ müferriku yâ mübeyyinü yâ muhsinü yâ mücemmilü yâ mürsilü yâ müfaddɪlü yâ mübdiü yâ müɪydü yâ mühlikez zulmeti yâ muhfiy yâ mu´linü yâ seriy´u yâ müsriu yâ zâidü yâ müstezâdü yâ ahkemü yâ muhkemü yâ ahkemel hâkimîn* Allâhü ekberu yâ veliyyel mü´minîne yâ sâmiu yâ semîu yâ müstemiu yâ mevlânâ yâ nâsɪru yâ nesɪyru yâ avned duafâi yâ kâfiyel mütevekkilîne yâ şâfiye külli meriydɪn* Yâ mükevviral leyli alen nehâri ve yâ mükevviran nehâri alel leyli yâ müsehhɪral fîli ve külli dâbbetin yâ mücriyen nîli ve yâ fâlikal bahri li benî isrâîle yâ kâsɪme külli cebbârin anîdin yâ nɪ´mel mevlâ ve nɪ´men nesɪyru yâ hayran nâsɪrîne yâ hayral ǧâfirîn* Yâ hayral vârisîn* Yâ hayral fâdɪlîne yâ râzikal mükɪllîn* Yâ racâel mü´minîn* Yâ râhɪmel mesâkîn* Yâ ǧɪyâsel müsteǧɪysîne yâ allâhü yâ ilâhel âlemîne yâ mukbilel âbidîne yâ mükɪylel aserâtil âsirîne yâ enîsel müstevhɪşîn* Yâ kenzel fükarâi vel ǧurabâi vel mesâkîni yâ habîbet tevvâbîne yâ erhamer râhɪmîne yâ hayral fâtihɪyne yâ hâdiyel müdɪllîn* Yâ mâlike yevmid dîni yâ habîbel fükarâi ve yâ müɪzzel ezillâ* Yâ erhamel müsterhɪmîn* Allâhümme iyyâke na´büdü ve iyyâke nesteɪyn* Ve aleyke netevekkelü ve fîke nerǧabü ve ileyke nezhebü ve minke nerhebü vaǧfir lenâ ve li vâlidîna ve li cemiy´ɪl mü´minîne vel mü´minâti vel müslimîne vel müslimâtil ahyâi minhüm vel emvâti verhamnâ ve âfinâ va´fü annâ veşfi merdânâ vekşif annâ şerra riyhɪl ahmeri ve şerra cemiy´ɪl âfâti vel âhâti vel veceɪ vel meradɪ ve âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhɪrati haseneten ve kɪna azâben nâr* Allâhümme eɪznî ve külle men karae hâzed düâe husûsan ve külle men ullika aleyhi kitâbü hâzâ min külli dâin ve sekamin ve meradɪn ve elemin ve veceɪn minel emrâdɪl hevâiyyeti vel mâiyyeti veş şeytâniyyeti bi mâ eazte bihî ibrâhîme halîleke minen nâri ve nûhan neciyyeke minel mâi ve hûden nebiyyeke min riyhɪl hevâi ve sâlihan abdeke min racfetil erdɪ yâ rabbel âlemîne yâ erhamer râhɪmîn* Aleyke tevekkeltü ve ileyke nerǧabü ve netûbü ileyke inneke entel tevvâbür rahɪymü faǧfir lî cemiy´ɪl müslimîne vel müslimâti ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî şifâün ve rahmetün lil mü´minîn* Allâhümmec´al şifâen li kâilihâ ve kâriihâ ve hâmilihâ vec´al hɪsnen mânian an küll âfâtin yâ zel cûdil vâsiati bi hurmetismi muhammedin vesmikel a´zami ve bi hurmeti cemiy´ɪl enbiyâi vel mürselîne yâ allâhü yâ men ya´lemüs sirra ve ahfâ* Yâ men ya´lemü tahtes serâ* Yâ vâhɪdü yâ mâcidü yâ şâhidü yâ hâfizu yâ vedûdü bi hakkɪ âdeme ve safvetihî ve bi hakkɪ nûhɪn ve necvetihî ve bi hakkɪ ibrâhîme ve hulletihî ve bi hakkɪ mûsâ ve kelimâtihî ve bi hakkɪ ɪysebni meryeme ve rif´atihî ve bi hakkɪ muhammedin aleyhi ve aleyhimüs selâmü ve kurbih* Ve bi hakkɪ ebî bekrinis sɪddîkɪ ve hɪlâfetihî ve bi hakkɪ umeral fârûkɪ ve adlihî ve bi hakkɪ usmâne zin nûrayni ve hayâihî ve bi hakkɪ aliyyil mürtedâ ve şecâatihî rɪdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmeɪyn*

Daha sonra şöyle dua edilir:
Ey Allah´ɪm! Sürhubad sebebiyle hasta olan kulunu bu dertlerden halas eyle ve ona şifa ver. Şüphesiz Senin her şeye gücün yeter.
Bismillâhi rabbil âlemîn* Bismillâhirrahmânirrahɪym*
Ve bi kef hâ yâ ayn sâd ve hâ mîm ayn sîn kâf ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe aǧşeynâhüm fe hüm lâ yübsɪrûn* A´kɪdür rɪyhal ahmera bi hakkɪ lâ ilâhe illellâhü muhammedün rasûlüllâhi ve ilellâhi âkɪbetül ümûr* Inneke entel aziyzül ǧafûr* Ve bi hakkɪ cümletil enbiyâi aleyhimüs selâmü evvelühüm âdemü aleyhis selâmü ve âhiruhüm mühammedünül mustafâ sallellâhü aleyhi ve selleme ve aleyhim ecmeɪyn*

Sonra şöyle dua edilir:

Ey Allah´ɪm! Bu kulunu kɪyamete kadar bütün hastalɪklardan, kötülüklerden ve her türlü korkudan muhafaza eyle! Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azɪym*
Sonra şu ayet 3 defa okunur:
Bismillâhirrahmânirrahɪym
* Kul Innemâ ene beşerun mislüküm yûhâ ileyye ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhɪd* Fe men kâne yercû likâe rabbihî fel ya´mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ɪbâdeti rabbihî ehadâ*

Surhubad Duası ve Faydaları

Surhubad Duası,Aşık Etme Duası,İstek Duası,Dilek Duası,Murada Ermek İçin Okunan Dua,Karı Koca Arasında Olan Tartışmaların Bitmesi İçin,Eşin veya Sevgilin Geri Dönmesi İçin Okunan Dua,Düşük Yapan Kadınlar Surhubad Duasını Okumaya Devam Ederlerse Bir Daha Düşük Yapmazlar...

Surhubad Duasi ve Faydalari

Öncelikle Surhubad Duasının faydalarından bahsedelim;
Sürhubad duası genel kapsamlı bir duadır. Sabah namazından önce okunması tavsiye edilir.
Özellikle, kaçıp giden eşler ve sevgililer için okunan çevirgel duasından sonra okunmasında
büyük fayda vardır. Aynı zamanda düşük yapan kadınlar Surhubad Duasını okumaya devam ederlerse bir daha düşük yapmazlar.

Surhubad Duası:
Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahil ' azimi ve billahilkerimüskün ya sürhubad.
Ve Bihakki Adem safiyullah hürmeti için üskün ya sürhubad. Ve bihakkı nuh neciyullah hürmett için üskün uhruc ya bihakki şit nebiyullah hürmet için üskün uhruç ya sürhubad. ve bihakki Tevrati Musa aleyhisselam Hürmeti için üskün ya sürhubad.
Ve bihakki İncili İsa aleyhisselam hürmeti için üskün ya sürhubad . Ve bihakki Fürkanı Muhammed Mustafa Aleyhissel uhruç ya sürhubad. ve bihakki yüzyirmidörtbin Peygamberler hürmeti hakkı için üskün ya sürhubad.
Üçyüz onüçmürseller ve peygamberler hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.ve cebrail ve mikail ve israfil ve azrail hürmeti hakkiçin üskün ya sürhub kalem onsekizbin alem hürmeti hakkı için uhruç ya sürhubad.ve sekiz uçmak ve yedi tamu Aleyhisselam hürmeti için sürhubad. Ve arş ve kürsi ve levh ve sürhubad. Veam ad.hürmeti hakkı için uhruç ya sürhubad.
Ay gün ve yagmur ve kar hürmeti hakkiçin üskün yasürhubad. Ve medinede yatan evliyalar ve gaziler ve şehitler hürmeti hakkiçin üskün uhruc yasürhubad.Beytül ' mamur ve beytül ' mukaddes hürmeti hakkiçin üskun ya sürhubad.
Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa 'nın Kur'an Nuri hürmeti Hakkiçin uhruç ya sürhubad. Billahil'azimi hakkiçin uhruç ya sürhubad.Felekin Hasenatin felekin hasemetin şerberasiyyen serberasiyyen şerberasiyyen behhuzeten behhuzeten behhuzeten mülhakan mülhakan mülhakan ve lutfen ve lutfen ve lutfen bihi bihi bini üskün üskün üskün ya sürhubad Hazini kelemüllah hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.
Ve altı bin altı yüz altmış altı ayet hakkiçin üskün ya sürhubad.üçyüz altmış altı arşı azime
kelamüllah hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad. Sel isen üskün ya sürhubad . Ve Muhammed
Mustafa sallalahü aleyhi vesselem perilerinden ise uhruç ya sürhubad. Ve Seyyid Ahmedkebir
perilerinden isen uhruç ya sürhubad.
Ve süleyman Peygamber perilerinden isen uhruç ya sürhubad. Kaf dagı devleri perilerinden isen uhruç ya sürhubad . 
Pınar başında ve ayagında ve agaçlar dibinde ve sular kenarında ve yol caddesinde ve degirmen yerinde ve bu dünyada olan devlerinden ve perilerinden isen üskün uhruç ya sürhubad . 
Ve taliye ile gelip koşanlardan isen uhruç ya sürhubad. Baş agrısında isen üskün ya sürhubad.esrgolardain gelen ferştelerden isen uhruç ya sürhubad . 
Ve bel agrısında isen uhruç ya sürhubad. Ve bilmedigim marazlardan isen uhruç ya sürhubad. 
Ve cümle melik sadatın malzemesini tutsun. Bunun senin ve cümle alem halkının günahı senın üzerine olsun.Bunu komazsan vaz gelmezsen merdutlerden olasın. eger bir dahi vazgel uyruk incitmeyesin .
Eger bir dahi tutarsın yetmişiki milletin ahi seni bitürsün üskün uhruc ya Sürhubad.

Kuduriye Duası (Aşık Etme ve Hertürlü İstek,Dilek,Murat İçin)

Kuduriye Duası,Aşık Etme Duası,İstek Duası,Dilek Duası,Murada Ermek İçin Okunan Dua,Karı Koca Arasında Olan Tartışmaların Bitmesi İçin,Eşin veya Sevgilin Geri Dönmesi İçin Okunan Dua...

Kuduriye Duasi Aşık Etme Duası

Kuduriye duası
, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (c.c) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her kim bu duayı tam ihlâslı bir kalp ile okur ve ardından dileğini arzu ederse o kişinin muradı kısa bir süre içerisinde gerçekleşir. Aynı zamanda bu dua genellikle eski eşin veya sevgilin geri dönmesi için de okunmakta ve tesirini göstermektedir. Ayrılan sevgilinin geri dönmesini istiyor iseniz Kuduriye duasını, her hangi bir cuma günü sela vaktin de taze bir abdest almalı, kıbleye dönük edepli bir şekilde oturmalı ve duayı okumalıdır. Duayı bitirdikten sonra niyetini ve arzu ettiği sevgiliyi Allahtan istemelidir.


Aynı zamanda karı koca arasında olan tartışmaların bitmesi için ve de sevginin-muhabbetin, artması içinde okunmasında fayda olan bir duadır. Eşler arasında olan husumetin bitmesi için perşembe gününün gecesi güzel bir abdest alınmalı ve vakit namazının arkasından kuduriye duası 10 defa okunmalıdır. Etkisini kısa sürüde göstermesini istiyor iseniz eğer perşembe günü akşamı güzel bir tatlı yapın ve bu duayı tatlının üzerine 10 defa okuyup sevgi beklediğiniz eşinize yedirin ve sizde yiyin. Arada olan sevgi azalmasının ve sebepsiz yere çıkan tartışmaların önüne bu dua bir siper olacak ve sevginizi koruyacaktır.


Genelde halk arasında bu dua için söylenen bir söz vardır. Eğer genç bir kız göz sürmesinin üzerine bu duayı okur ve bu sürmeyi gözüne sürerse ona bakan erkek âşık olur. Tabi ki! En doğrusunu Allah bilir...

Eğer uzakta bulunan bir sevdiğiniz varsa ve onu özlediyseniz, Kuduriye duasını akar suyun üzerine okuyun ve niyetinizi Allah Teâlâ'ya niyaz ederek bildirin. Kısa bir zaman içerisinde sevdiğiniz ve özlem çektiğiniz kişi sizi bulacaktır ve yanınıza gelecektir.


Çok tesirli dualardan biri olan kuduriye duası her ne kadar aşk ve sevgi için okunsa da maddi sıkıntıları olan kişilerin de okumasında da fayda vardır.Kuduriye Duası;

Allâhümme yâ Alîmu yâ Azîmu yâ Rahmânu yâ Rahîmu yâ Kuddûru ente Rabbi ve ilmike hasbi feni’mer rabbû rabbi ve ni’mel hasbû hasbî tensuru men teşâu ve inneke entel azîzur-rahîm.


Yâ Kuddûr(3) Ve es-elukel azameti vel-harekâti ves sekenâti vel kelimâti vel irâdâti vel hazarâti min eş-şekûri kâne vez zunûni vel evhâmi ve zulzilû zilzâlen şedidâ.
Yâ Kuddûr(3) Ve iz yekûlul münâfikûne vellezîne fî kulûbihim meredun mâ veadenallâhü ve resûlühü illâ gurûrâ.


Yâ Kuddûr(3) Veftahlenâ feinneke hayrul-fâtihîn.


Vağfirlenâ feinneke hayrul-gâfirîn. Verhamnâ feinneke hayrur-râhimîn.Sebbitnâ vensurnâ ve mehhirlenâ hâzâ emrî ve sehherel bahreyni li mûsa ve sehheretil cibâlu vel hadîdi li dâvuderrîhi vel cinni vel insi li süleymâni ve sehheretis-sakaleyni Muhammedinil Mustafa s.a.v Yâ Kuddûr(3)


Ve sehhirlenâ küllün fil-bahri hüve leke fil-ardi ves-semâi vel-mülki vel-melekûti külle şey’in bimâ kesebet bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sad.


Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn.

Verzuknâ ve ente hayrur-râzıkîn.

Vehdinâ ve neccinâ minel-kavmiz-zâlimîn.

Yâ Kuddûr(3)


Veheblenâ rîhan tayyiban kemâ hıye fî ılmike venşur aleynâ min hazâ-ıni rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas-selâmeti vel-âfiyeti fîd-dünya vel-âhireti.Yâ Kuddûr(3)


Allâhümme yessirlenâ umûrenâ mear-rahmeti li kulûbinâ ve eydinâ ves-selâmeti ve künlenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetmun alâ vucûhi a’dâınâ vemsehûhüm kulûb.Yâ Kuddûr(3)


Şâhetil vucûhü lil hayyil kayyûm.

Vekad hâbe men hamele zulmâ.

Tâ Sîn Mîm.

Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf meracel bahreyni yeltakıyâni beynehümâ berahün lâ yebğıyâni.


Hâ Mîm(3) el emru ve câen-nasru fealeynâ lâ yunsarûn.


Yâ Kuddûr(3) Bismillâhirrahmânirahîm.

Hâ Mîm.

Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm.


Ğâfiriz-zenbi ve kâbilit-tevbi şedîdil-ikâbi fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hu.


Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.
Bismillâhirrahmânirahîm, Yuhibbûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben,lillâhi ve ihsânihî ve ehibbâı ve ihvâni minel mü’minîne vel mü’minâti billâhil-aliyyîl-azîm.


Ve tekabbel kitâbin nekalehüllâhü azze ve celle ve nekaler-resûle erselehüllâhü azze ve celle.


Ve tekabbel burhân ezherehüllâhü azze ve celle ve bihî lâ ilâhe illallâh.


Ve izzetillâhi ve azametillâhi ve sultânillâhi ve sıatillâhi ve hükmillâhi ve afvillâhi ve ihsânillâhi ve kudretillâhi ve enbiyâillâhi ve melâiketllâhi ve kütübillâhi ve resûlillâhi ve eûzubillâhi min ğadabillâhi ve ıkâbillâhi ve sehâtillâhi ve nekâlillâhi ve min kitâbillâhi kad sebaka ve min zevâli ni’mete ve mûcibâtil-heleketi vel-fadîhati fîd-dünyâ vel-âhireh.


Ve eûzubillâhil-azîm minel ehli ve mâli vel-veledi ve ınde muâyeneti melekil mevti aleyhisselâm

Ve eûzubillâhil-azîm min şerri külli zî şerrin ve min şerrin mâ ehâfu ve ahzeru ve min şerri fesakatil-arabi vel-acemi ve min şerril-cini vel-insi veş-şeytâni ve min şerri iblîse ve cünâdihi ve min şerris-selâtîni ve enbâıhim ve mimmâ yenzilu mines-semâi vemâ ya’rucu fîha.


Ve min şerri mâ yelicu fil-leyli ven-nehâri vemâ yahluku fîha.Ve min şerri külli dâbbetin ente ahizun binâsiyatiha inne rabbî alâ sırâtın mustakîm.


Allâhümme innî estecebtü bike min şerri külli şey’in halaktahü ve ehtarisu bike minhüm.


Ve eûzubillâhil-azîm minel ğaraki vel-hedmi vel-fedmi vel-hasfi vel-hicâreti vez-zelâzili ves-sayhati vel-fitneti ves-savâıki vel-cunûni ve cemîı envâıl belâı fîd-dünya vel-âhireh.


Ve eûzubillâhil-azîm min ğadabillâhi ve min şerri mâstafâse minhül-melâiketül-mukarrebûne vel-enbiyâu vel-murselûne ven-nebiyyu Muhammedun abduke ve resûlike ve nebiyyuke ve es-elukel-hayre küllehâ lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke Muhammedun abduke ve resûlike lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü ilâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitren lem yettahız sâhıbeten velâ veledâ.


Allâhümme innî es-eluke bi esmâikellezî lâ ilâhe illâ hüver rahmânurrahîm.


Lehü mülküs-semâvâti vel-ard.


Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.


Ve haşeat lehül-esvât.


Ve vecelet lehül-kulûb.


Yâ âyezî min külli kurbetin ve yâ sâhıbi fî külli şiddetin ve yâ ilâhi ve ilâhe âbâı ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel-esbâti ve mûsâ ve hârûne yâ şâhide külle necvâ.


Allâhümmes-tecib bihakkı ismikel azîm.


Ve bi hürmeti ısâdikes-sâlihîn.


Yâ erhamerrâhimîn ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyibînet-tâhırîn.


Birahmetike yâ erhamerrâhimîn vel hamdülillâhi rabbil âlemîn

Her Türlü Dilek İçin Şahmeran Duası

Şahmeran Duası Faydaları,Şahmeran Duası Nasıl Okunur?,Şahmeran Duası ve Anlamı,Dilek Duası,Şahmeran Duası Arapça,Şahmeran Duası Nihat HATİPOĞLU...

dilek ve hacet Şahmeran Duası

Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve salvele ile başlanması niyetin çabuk gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. İşe girmek isteyenler, kısmetini arayanlar, psikolojik sorunları olanlar kısaca her türlü sorunu bulunanlar bu duayı okumalıdır. Bu dua en az okuma şekliyle 7 gün boyunca okunsa bile her derdinize deva olacaktır. Duanın içeriği kelime-i tevhid ve Esma-i ilahilerden oluştuğundan, okuma şekillerine riayet eden hastalar Allah'ın izniyle iyileşmektedir.

Şahmeran duası nasıl okunmalıdır?
Sevgi ve muhabbet isteyenler 3 gün boyunca 61 defa okumalıdır.
Her türlü dilek için 41 defa okunmalıdır.
Geceleri rahat uyumak isteyenler 3 kez okumalıdır.
Nazardan korunmak için 7 defa okunmalıdır.
Cin ve şeytan şerrinden korunmak, günahların affı, gönül rahatlığı ve kötülüklerden sakınmak için her gün sabah ve akşam birer kez okunmalıdır.

Şahmeran Duası:
Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum.Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad.Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim.Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim.
Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu.Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim.Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim.
Allahu la ilahe illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan.Allahu la ilahe illa Huvel Kadir’ul Kahiru
Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim.
Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs.Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis.Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.

Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u Muhlisine Lehuddiyn.

Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.

Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.


İzleyiciler