22 Temmuz 2014 Salı

Bunamadan Korunma Duası

Bunamadan korunmak için okunacak dua,Unutkanlık Duası,Bunama duası,Bunamadan Korunma Duası,Alzaymır hastalarının okuyacağı dua...

unutkanlık hastaligi icin dua


Hayatın sonuna doğru,yaşlılık bunama,kimsesizlik,fakirlik ve insanlar tarafından haysiyetsiz bir şekilde itilip kakılma gibi insan onuruna ağır gelen hallere maruz kalmaya erzel-i ömür denir.Böyle bir duruma düşmemek için şöyle dua edilmelidir;

اللهم اينا ه يخل الدراجة مع كبوشن-بوهل وول تجوب، واهنا سن قبر الحياة وأقل استقرارا وتناسب ريدج وول يحكم والموت

Bunama İçin Okunacak Dua:"Allahümme İnni eüzü bike mine’l-buhli ve’l-keselli,ve erzeli’l-omri ve azabi’l-kabri ve fitnet’l-mahya ve’l-memat”

Anlamı:Allahım,cimrilikten,tembellikten,erzel-i ömürden,kabir azabından,hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

Bir bedevi:
-Ya Resülallah!Hastalandığımızda tedavi olunalım mı? diye sormuştu.Peygamberimiz:
-Evet,ey Allahın kulları,hastalıklarınızı tedavi ettiriniz.Çünkü Allah şifasız bir dert yaratmamıştır.Yalnız bir hastalık vardır ki onun şifası yoktur,buyurdu.
-Nedir o ya Resulallah? diye sordular.Allah Resulü:
-İhtiyarlıktır cevabını verdiler.      
Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız?Yapılan Büyüyü Nasıl Bozarız?

Büyü Nasıl Bozulur?,Yapılan Büyüyü nasıl bozarız?,Büyü,Büyü yapıldığını nasıl anlarız?Büyü bozmak için okunacak dualar,Büyüden korunmak için okunacak dualar,Büyü için bir çözüm var mı?..Bir kişide büyü olup olmadığını anlamak için o kişiden 4 parmak ip alınır veya ayak başparmağından topuğa kadar iplikle ölçü alınır her ikisi de olur.Önce bir kağıt üzerinde o ip ölçülür ölçülen ipliği hastanın avucunun içine konulur eli kapatılır, elini sıkmasını önerir, aşağıda okunması gereken sure ve azimeti okunur tekrar hastanın elinden o ip alınır ve daha önce ölçtüğünüz yere konulur ve bakılır eğer ip uzamışsa cin alameti kısalmışsa insan şerri (büyü) şayet ip aynı boyda ise cenabı haktan gelen bir rahatsızlık demektir.İpliği hastanın eline koyunca 3 defa HÜMEZE suresi(kuranda en son sayfalarda) ve 3 defada bu azimet okunur.

Okunacak Azimet: Egsamtü aleyke ya meymunu ya ebanuh en tenzile adla hazal eseri ve tübeyyin ma bisahibihi minel cinni fetavvelhu ve in kane minel insi febgihi ala halihi bihaggi hazihissuratiş şerifeti uluhan uluhan el acel el acel el acel essaah essaah.


Bugünkü adıyla büyü, geçmişteki adıyla sihir, tarihin derinliklerinden gelen söylentileriyle bazı kesimlerde halen baskısını sürdürmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de geçmişte sihir yapanlardan söz edilir.

Hadislerde de sihir, büyük günahlardan sayılır.


"Allah'a şirk koşmak, adam öldürmek, zina etmek, ana babaya saygısızlıkta bulunmak, sihir yapmak.. büyük günahlardandır." denir.

Hatta İslam hukukunda, büyü ve sihir yaptığını iddia ederek insanları aldatmaya kalkışanlar, yakalanıp hapse atılması gerekir ki, sıkıntısı olan insanlar büyücü ve sihircilerin aldatmasına maruz kalmasınlar...

Bu sebeple bizler büyücü ve sihircilerin iddialarına itibar etmiyoruz.

Çünkü büyü ve sihir ilmi günümüze kadar gelmemiş, tarihin derinliklerinde o güne mahsus ilim olarak kaybolup gitmiştir. Böyle bir bilginin yokluğu sebebiyledir ki, bugün hiçbir büyücü çıkıp da:

"Elimdeki bilgi ve bulgular kesindir, dilediğim kimseyi büyü ile perişan ederim, dilediğimi de kurtarır, iyi ederim!?" diyemez. Allah hiçbir kuluna böyle kesin bir salahiyet vermemiştir.

Daha açık ifadesiyle büyücüler ne bir karı kocanın arasını açabilirler ne de birini ötekine vazgeçilmez halde âşık yapabilirler. Yani ne sevdirebilir ne de nefret ettirebilirler. Bu gibi duygusal durumlar, tarafların kendi istek ve iradeleriyle sağlayacakları kazanımlarıdır. Birileri büyüyle sevdirip, büyüyle nefret ettiremez...

Şayet böyle kesin bir büyü bilgisi mevcut olsaydı, sıhhatli kitaplarda yazılı olacak, yazılı olan bilgiyi de okuma yazması olan herkes okuyup bilecek, kıyıda köşede kırsal bölgelerde geçim vasıtası yapanların şahıslarına mahsus özel bir bilgi haline gelmeyecekti...

Buna rağmen bazı semtlerde büyü yaptığı, yahut da bozduğu iddia edilen kimseler görülmektedir. Akla, mantığa ters düşen büyü yapma, bozma çareleri de ileri sürmekteler.

"Şu kadar domuz yağı; şu kadar keçiboynuzu, falan mezardan şu kadar toprak..." gibi gizemli isteklerle çaresizleri etkilemeye çalışmaktalar.

Kesin olan odur ki, para ortadan kalksın ne büyü yapan kalır meydanda ne de büyü çözen...

İnsanlar neden yine de büyücünün peşine düşerler? Söylentilere, bir çözüm olabilir ümidiyle bakarlar da ondan...

Halbuki, bu gibi konularda esas olan, en önce büyücüye gitmeye sebep olan rahatsızlığa doğru teşhis koymak!..

Olabilir ki, büyü sanılan sıkıntının mahiyetinde ne büyü ne de sihir vardır. Olay ya bir sinirsel rahatsızlıktır. Yani doktor işidir. Yahut da tarafların kendi anlayışsız tutumlarıyla meydana getirdikleri sinir zayıflatıcı gerginlikleri, kırıcı, incitici davranışlarıdır!..

Büyü sandıkları rahatsızlıklarını kendi davranışları meydana getirmiştir. Öyle ise bunu çözecek olan da yine kendi davranışlarıdır... Tutumlarını düzeltmeleri, rahatsızlık sebebi anlayışsızlıklarından vazgeçmeleri... Yani önce saygı, hemen arkasından da sevgi ihtiyacının karşılanması...

Ne var ki, kimse kendi kusuruna, hatasına bakmamakta, ille de yakınlarından birinin büyü yaptığını düşünüp suçu onların üzerine yıkmayı kolay bir çıkış yolu olarak görmekteler.

İnceleseniz ya beyin hanıma karşı ya da hanımın beye karşı rahatsızlık meydana getirecek ihmal ve tepkisellikleri... gibi davranışları söz konusudur olayın kökünde.

Ama kimse böyle bir davranış düzeltmesine taraftar değil, suçu büyücülere yükleme kolaylığı varken...

Bununla beraber, böyle ihtimallerde manevi çare büsbütün de yok sayılmaz. Kur'an-ı Kerim'in son iki "Felak ve Nas" sûreleri ile birlikte bilinen tüm duaları rahatsızlığı duyan da, yakınları da okuyabilirler. Bunları ille de başkaları değil, kendileri okurlarsa daha gönülden dua etmiş, şifa dilemiş olurlar. Çünkü üzüntüyü kendileri yaşıyorlar, duayı da kendileri yapmalılar.

Bu konuda sözün özü olarak denilebilir ki: Önce büyücüye değil ilgili psikolog ve sinir doktoruna durumu anlatıp gerekli ilaçları alarak sinirler kuvvetlendirilmelidir.

Ayrıca sıkıntı sebebi olan kendi tepkili tutumlarını da gözden geçirmeli, gerginlik meydana getiren davranışlarını "Felak ve Nas" sûrelerini de okuyarak terk etmeli, geçmişi unutup geleceğe yeniden bir beyaz sayfa açmalılar...

Göreceklerdir ki, büyüyü de kendileri yapmakta, büyüyü bozan ilaç da kendilerinde bulunmaktadır.

İlave Bilgi İçin TIKLAYINIZ!!!!

Büyü Yaptırmak Günah mıdır?(İyi Niyetli Büyü Yapmak Günah Sayılır mı?)
20 Temmuz 2014 Pazar

Kolanya Koklamak Orucu Bozar mı?

Kolanya koklamak orucu bozar mı?,Kolanya sürmek orucu bozar mı?,Kolanyağı,parfüm veya hacı kokusu sürmek orucu bozar mı?...Soru: Oruçlu iken elimize yüzümüze kolanya yada mis kokusu(hacı kokusu) parfüm sürüyoruz bu sürdüğümüz kolanyağı ve parfüm orucu bozar mı?Orucu sakatlar mı?Oruca bir zararı olur mu?


Kolonya ve parfüm gibi maddeleri koklamak orucu bozmaz. Diğer taraftan bunlar abdesti bozmaz ve namaza zarar vermez.

Ancak bunları burna bolca çekmek ve bunu alışkanlık haline getirmek doğru değildir.

Kolonya, deodorant veya parfüm sürmek/koklamak, yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmaz. Ama oruç ayetlerinin sonunda Allah “bunlar Allah’ın sınırlarıdır, bu sınırlara yaklaşmayın” (Bakara, 2/187) buyurduğuna göre mümkün mertebe bunlardan kaçınmak gerekir.
Üzerinize bunlardan sürdükten sonra, onların etkisi devam ederken namaz kılmanızda ise bir sakınca yoktur.

İç Sıkıntısına Okunacak Dua

İçi sıkılan kişinin okuyacağı dua,İç sıkıntısı için dua,Sıkıntıya karşı dua,İçin daraldığı zaman okunacak dua,İç sıkıntısını gidermek için dua,Daralma için okunacak dua,İç sıkıntısı olunca okunacak dua,Nihat HATİPOĞLU İç sıkıntısı duası...

Esma Bintu Umeys (radıyallahu anha) anlatyor;
"Resülullah (S.A.V.) bana:
"Sana için sıkıldığında okuyacağın bir duayı öğreteyim mi?" diye sordu ve şu duayı söyledi.

sıkıntı için okunacak dua

                                      "Allahü, Allahü, Rabbi la üşriku bihi şey'en.

   Anlamı: "Rabbim Allah'tır,Allah!Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam!"
                                                          
                                                                  *  *  *
"Allahm tövbelerimizi kabul et.Günahlarımızı ve hatalarımızı temizle.Sözümüzü etkili ve güçlü kıl.Bizi doğru sözlülerden eyle.Yüreğimizdeki sıkıntıyı;kalbimizdeki intikam,gaflet ve ihanet duygusunu gider.Ey Rabbim,ani ölümden Sana sığınırım.İnancımı kaybetmekten,zaaflarımla aldanmaktan,tamahkarlıktan,aç gözlülükten ve beni helak edecek işlerden Sana sığınırım."

İbn-i Mes'ud'de:
-Allah  Tealanın fazlından isteyin.Zira Allah kendisinden istenmesini (dua edilmesini) sever.İbadetin en faziletlisi ise,(sıkıntı sebebiyle Allah'a dua edip de) kurtuluşu beklemektir.

Kurtuluşu beklemek;Allah'tan başkasına halini şikayeti bırakarak,sıkıntıların giderilmesini sabır içinde ondan gözetmektir.

19 Temmuz 2014 Cumartesi

Mevlana'nin Dualari

Hz. Mevlana'nın okuduğu dualar...Mevlana Hz.leri, aşağıdaki durumlarda şu duaları sık sık okurdu:

1-) Her korku için: "La ilahe illallah"
2-) Bütün elem ve keder için: "Maşaallah"
3-) Her nimet için okuduğu dua: "Elhamdülillah"
4-) Bereket ve Bolluk için okuduğu dua: "Eş-şükrü lillah"
5-) Şaşılacak şey için okuduğu dua: "Sübhanallah"
6-) Günah işlememek için okuduğu dua: "Estağfirullah"
7-) Darlık için okuduğu dua: "Hasbiyallah"
8-) Kaza ve keder için okuduğu dua: "Tevekkeltü Allah"
9-) Musubet için okuduğu dua: "İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun"
10-) Endişeli hal ve durum için okuduğu dua: "la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim"

Üzüntüden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Üzüntüden kurtulmak için okunacak dua,Üzüntülerin bitmesi için okunacak dualar,Üzüntü ve Sıkıntıların bitmesi için okunacak dua,Üzüntü ve Sıkıntı duası,Sıkıntı duası,Dua-i kerb duası,Üzüntülerden kurtulma duasıüzüntü sıkıntıdan kurtulma duası


OKUNUŞU: "Allâhümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete ayn, veaslih lî şe’ni küllehû, lâilâhe illâ ente."

ANLAMI: "Allahım,ancak senin rahmetini umuyorum,beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle başbaşa bırakma,her işimi iyileştir.Senden başka bir ilah yoktur."

18 Temmuz 2014 Cuma

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

Yolculuğa çıkarken okunacak dua,Yolculuk duası,Yola giderken okunacak dua,Seyahate çıkarken okunacak dua...


yolculuga cikarken okunacak dua"Allahümme ileyke teveccehtü ve bike i'temasatü. Allahümme ekfini ma ehemmeni ve ma la ehtemmü lehü. Allah hümme zevvidni't-takva va'ğfir li zenbi ve veccihni li'l hayri eyne ma tevveccehtü"

ANLAMI: "Allahı'm Sana yöneldim,Sana sığındım.Allahı'm benim önemli olan ve olmayan her işimde bana yardım et.Allahı'm beni takva ile rıklandır,günahlarımı bağışla ve her yerde her zaman beni doğruya yönelt." (el-Ezkar,195)

Hz.Enes'ten:
Bir zat, Allah resulüne gelerek:
-Ya Resülallah!Ben yolculuğa çıkmak niyetindeyim.Bana (manevi) azık ver,dedi.
Allah Resulü:
-Alla seni takva ile azıklandırsın, buyurdu.Adam:
-Arttır dedi.Allah resulü:
-Günahlarını bağışlasın,buyurdu.Adam:
-Biraz daha arttır dedi.Allah resulü de:
-Nerede olursan ol,Allah sana hayır işlemeyi kolaylaştırsın,buyurdu.(Tirmizi 3440)

Görüldüğü üzre,Allah resulü,yolculuk niyetiyle kendine baş vuran bir kimseye,ahiret yolculuğunu hatırlatan tavsiyelerde bulunmuştur.

AddThis Smart Layers