Ayakta Su İçmek Günah mıdır?(Su İçme Adabı)

Ayakta Su İçmek Günah mı(Nihat HATİPOĞLU)?,Ayakta Su İçmek Neden Günah?Ayakta Su İçmenin Hükmü,Ayakta Su İçmek Günah mı(Diyanet)?,Ayakta Su İçmek Günah mıdır?

ayakta su içmek gunahmıdır

Bu konuda iki farklı görüşe yer vermek istiyorum:
Birincisi: Suyu içerken imkânlar ölçüsünde kıbleye yönelip, oturarak besmele çekip su bardağı sağ ele alınarak içmelidir. Her hususta olduğu gibi su içerken de itidal üzere hareket etmeli, aşırı derecede su içmemeli, çok soğuk ve çok sıcak olanlardan da sakınmalıdır.

Peygamber Efendimiz (asm) zaman zaman ayakta su içmiş ve bu şekilde su içmenin günah olmadığını göstermek istemiştir. Böylece Efendimiz ayakta su içerek ruhsat yönünü göstermiştir.

Konuyla ilgili rivayetleri beraber değerlendirdiğimizde, ayakta su içilebileceği, ancak oturarak içmenin ise daha uygun olduğu söylenebilir.

İbni Abbas radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zemzem verdim. Onu ayakta içti." (Buhârî, Hac 76, Eşribe 76; Müslim, Eşribe 117-119)

Ali radıyallahu anh ayakta su içti. Sonra da:

"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm." dedi. (Buhârî, Eşribe 16)

İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

"Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, yürürken bir şey yer, ayakta iken de su içerdik." (Tirmizî, Eşribe 12. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et`ime 25)

Abdullah İbni Amr şöyle dedi:

"Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayaktayken de otururken de su içtiğini gördüm." (Tirmizî, Eşribe 12. Ayrıca bk. Nesâî, Sehv 100)

Enes radıyallahu anhın rivayetine göre Resûli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin ayakta su içmesini yasaklamıştır. Râvi Katâde şöyle dedi: Biz Enese, "Ya ayakta yemek nasıldır?" diye sorduk. Enes: "Ayakta yemek daha beter (veya kötüdür)", dedi. (Müslim, Eşribe 113. Ayrıca bk. Tirmizî Eşribe 11)

Resûli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ayakta su içmeyi yasaklamıştır” ifadesi, Müslimin bir başka rivayetinde Ayakta su içmekten men etmiştir.(zecere) şeklinde geçmektedir. (Müslim, Eşribe 112, 114)

Ebû Hüreyre radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:


Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içen de kussun!”(Müslim, Eşribe 116)

Ayakta su içmenin lehinde ve aleyhindeki hadisler dikkate alındığı zaman, Peygamber Efendimiz (asm)’in ayakta su içtiğine dair rivayetlerin, ayakta su içmeyi yasakladığını belirten hadislerden daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.

İmâm Buhârî’nin de, Kâmil Miras’ın dediği gibi (Tecrid Tercemesi, XII/53), ayakta su içmekte bir sakınca olmadığı sonucuna vardığı anlaşılmaktadır.


Demek oluyor ki, Peygamber Efendimiz (asm), kendisi de zaman zaman ayakta su içmek suretiyle bunun yasak olmadığını göstermiş, belki de sağlık açısından uygun görmediği için bunun alışkanlık haline getirilmesini istememiştir. Suyu oturarak içmenin daha uygun olduğunu belirtmek, insanları buna yönlendirmek ve tercihinin bu yönde olduğunu daha açık bir şekilde anlatmak için de ayakta su içmenin aleyhinde bulunmuştur.

Peygamberimiz (asm)'in Ayakta su içen kussun!” tehdidi kesin bir emir (yani vücup için) değildir. Bazı âlimler, “Ayakta su içen kussun!” sözünü Resûl-i Ekrem’in değil, Ebû Hüreyre’nin söylediği kanaatindedir.


Çarşıda pazarda ayakta bir şey içmek gerektiğinde ve oturacak bir yer bulunmadığında, mutlaka oturacak yer aramamalı; bununla beraber oturarak içmenin sağlığa daha elverişli olduğu unutulmamalıdır.

1. Peygamber Efendimiz (asm) ile ondan gören bazı sahâbîler ayakta su içmişlerdir.Bu sebeple ayakta su içmek günah değildir.
2. Peygamber Efendimiz (asm)’in ayakta su içmeyi yasaklaması, oturarak içmeyi daha uygun gördüğünü belirtmektedir.

3. Resûl-i Ekrem (asm)’in, ayakta su içenin içtiğini kusmasını söylemesi, mutlaka böyle yapılmasını istediği anlamına gelmez. Zira Efendimiz Müslümanları eğitmek için bazen bu üslûbu kullanmıştır.


İkincisi: Suyu sağ elle içmelidir. İçeceği suya bakıp, sonra içmelidir. Üç nefeste içmelidir. Soluğu suya değil, bardağın dışına vermeli, nefes verirken, bardağı ağızdan çekmelidir. Yazın, serin içmelidir. Çok soğuk içmemelidir. 

Resulullah efendimiz, serin şerbet içmesini severdi. (Ayakta içmeyiniz!) buyururdu. Zemzem suyu, abdest aldıktan sonra kalan su ve ilaç yutmak için içilen su, ayakta içilebilir. Yolcu, her suyu ayakta içebilir. Aç karna su içmemelidir. 
Suyu yavaş yavaş emer gibi içmelidir. Ağzı doldurarak içmemelidir. Suyun hepsini bir solukta içmemelidir. Kaynar şeyi, soluyarak içmemeli. Soğutup, sonra içmelidir. Suya bir şey düşerse, parmakla veya kürdanla almak kolaysa almalı, alınamazsa, suyun bir parçasını dışarı dökerek gidermelidir.

Hadis-i şerifte, (Günahı çok olan, çok su dağıtsın!) buyuruldu. Birkaç kişiye su verirken, önce âlimlere, sonra yaşlılara, en son çocuklara verilir. Yerken, yürürken, otururken de, bu sıra gözetilir. Kendisi sonra içmelidir. Yanında oturanlara bir şey verirken, kendi sağında olandan başlanır. Sonra, onun sağındakine olarak devam edilir. Sağdakinin izniyle önce soldakine verilebilir. (S. Ebediyye)
Su içerken bir solukta içmemeli, üç defada içmeli. Terli iken soğuk su içmemeli, uyku arasında su içmemeli, çok su da içmemeli. Bunların vücuda zararları vardır. Bir hadis-i şerif meali:
(Suyu ayakta içmeyin, vücuda zararlıdır. Yalnız abdestten artan su ve zemzemi şerif ayakta içilebilir.)

Midye Yemek Haram mı?(Midye Yemek Haram Değildir!)

Midye Haram mı (Nihat HATİPOĞLU)?,Midye Haram mı(Diyanet)?,Midye Adet Görür mü?,Midye Neden Haram,Midye Haram mı Helal mi?,Midye Haram mı Mekruh mu?,Midye Haram mı(Diyanet İşleri) ;

midye yemek haram değildir

Son zamanlarda sıkça tartışılan ve sizlerin sorduğu sorulardan biri "midye yemek haram mıdır?","midye yemek caiz midir?","midye yemek neden günah?" şeklinde bir çok soru aldım.

Sevgili kardeşlerim televizyonlarda çıkan din alimlerinden tutunda Diyanete kadar tüm şahıs ve kurumlar midyenin haram olduğu konusunda açıklama yapıyor gazete ve televizyonlarda midye yemeninin haram olduğu açıklanıyor.
Bu açıklamaları hangi ayetlere hangi hadislerde yada hangi ilmi bilgiye dayandırılarak yapılıyor inanın bende bilmiyorum,bu konuda uzunca araştırma yapmama rağmen midyenin haram olduğu konusunda hiç bir bilgi ve kaynağa rastlamadım.Kuranda haram ve helal olan şeyler açık ve net bir şekilde ifade ediliyor,örneğin;domuz etinin haram olduğu (En'âm, 6/145) ayette açıkça ifade edilmiştir.

"Allah sizlere yalnız leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı."
(Bakara, 2/173; Nahl, 16/115)

"Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen... hayvanlar sizin için haram kılınmıştır." (Mâide, 5/3)

"Ey Muhammed, de ki: Bana vahyolunanlar arasında, yiyen bir kişinin yediği herhangi bir şeyin haram olduğuna dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan, yahut domuz eti ki bunlar pistir, yahut doğru yoldan çıkarak, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanların yenmesi haramdır. " (En'âm, 6/145)

Fakat kuranda midyenin adı bile geçmemiştir,geçmemesi çok normal değil midir sevgili kardeşlerim,çünkü midye pis ortamda yetişen ve pislikle beslenen bir deniz canlısı değildir,midye denizde "planktonla" beslenen bir hayvandır aynı balık gibi,"balıkta plaktonla beslenir" ve midyeyle aynı ortamda yaşayıp aynı ortamı paylaşırlar,denizle midyenin yaşadığı bu ortam denizdir,midye haramsa o zaman balığında haram olması gerekmez mi?

Deniz mahsülü Midyenin beslenme şekli yediklerinden dolayı yada kabuklu olmasından dolayı haram olduğunu savunanlar balıkların ne yediğini ve midyenin kabuğuyla yenmediğini bilmeleri gerekmektedir.Midye haramda değildir,mekruhta değildir bunu bir ayt-i kerimle açıklayabiliriz;

“Taze et yemeniz için denizi sizin hizmetinize veren Allah’tır.”1

mealindeki âyet-i kerime ile,

“Denizde avlanmak ve onları yemek size helâl kılındı ki; hem size hem de yolcu olanlarınıza faydalı olsun.”2
mealindeki âyet, denizlerin birer ilâhî nimet deposu olduğunu ve onlardan insanların faydalanabileceğini ifade etmektedir.Bu yüzden ben bu açıklamaları yanlış ve tahlisiz yapılmış açıklamalar olduğunu düşünüyorum.Lütfen dini kafamıza göre yorumlayıp zorlaştırıp insanları dinden uzaklaştırmayalım,Yüce Rabbim açıp okuyalım diye bizlere Kuran-ı Kerimi bahşetmiş,açın okuyun doğruyu yanlışı görün sevgili kardeşlerim.
Allah sizlerle olsun,yar ve yardımcınız olsun.

Bekarlar İçin Evlilik Duası

Evlilik Duası Çok Etkili,Evlilik Duası 313 Ayet-el Kürsi,Evlilik Duası Nihat HATİPOĞLU,Hayırlı Evlilik Duası,Evlilik Duası(çok etkiliymiş bu dua),Evlilik Duası Diyanet,Etkili Evlilik Duası,Evlilik Duası Yapmak...Kısacası aradığınız tüm etkili ve tesirli dualar bu sitede!..

hayırlı evlilik için dua


Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,hayırlı bir evlilik için dua ederlerse kısmetleri açılır ve evlenirler.

Peygamber Efendimiz, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed (s.a.s.), hadisi şerifinde sizlerin de bildiği şu hadisi söylüyor (kaynakçamız; Buhari, Nikah 15): Bir kadınla dört şey için evlenilir. Malı, güzelliği, nesebi ve dini için. Siz dini için evlenin Allah evinizi bereketlendirir.

Bu önemli Hadisi Şerifi başta söyleyerek,Bekarlar için Evlilik Duasını anlatmaya başlayalım.

Evlenmek İçin,Hayırlı bir Evlilik İçin Nihat HATİPOĞLU'nun da belirttiği gibi;
Özellikle Cuma ezanı vakti bilhassa Allah ile perdelerin aralanacağı cuma namazı iç ezan yani hutbeye çıkarken okunan ezan saatinde bu duayı etmek çok önemlidir.
“Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,hayırlı bir evlilik için dua edilirse kısmetleri açılır ve inşallah hayırlı birisi ile evlenirler.

Kur’an-ı Kerim’de Bekarlar için Okunması Gereken Ayetler:

Bir kereye mahsus olmak üzere 6 rekat namaz kılınır ve vakit namazlarından sonra ve de bu 6 rekatlık namazdan sonra; türlü nedenlerden dolayı evlenmeye yanaşmayan veya evlenemeyen çocuğunun evlenmesini isteyen ebeveynler, evlenmesini istediği evladının üzerine, Tâhâ suresinin ilk 12 ayetini 21 kere okuyup üflerse, Allah’u Teala’nın izniyle en kısa sürede evlenip hayırlı bir yuva kurar. 
Duanın yapılış usulü şöyledir: “Kişi evvela boy abdesti alır ve ikişer rekattan topla altı rekat namaz kılar. Akabinden Tâhâ suresinin ilk 12 ayetini tam 21 kere okur. Ardından üç kez Salavat-ı Şerife getirir sonra dileğini söyler. Daha sonrasında ise 7 gün boyunca her vakit namazından sonra bu 12 ayeti 21 kere okur ve dileğini tekrarlar.”
Bekarlıktan kurtulmak için Duhan suresinin 54. ayeti 1136 kere okunur ve ara ara tekrarlanır.


Ayrıca Allah’ın Fettah ism-i şerifini her namazdan sonra 489 defa “Ya Fettah celle celalühü” diye zikretmeye devam eden kişiler,her işinde başarılı olurlar.Maddi ve manevi bütün kapılar kendisine açılır.
Dikkat edilmesi gereken hususlar.Bu zikirler abdestsiz de okunabilir.Ama daha makbul olması için dileğinizi dilemeden önce abdest alın,mümkünse gusül abdesti alın.2 rekat namaz kılın Allah rızası için.Daha sonra niyetinizi dileyin ve en başta besmele çekerek başlayın zikrinize.Bittikten sonra dua edin ve Amin deyin.
Allah herkese hayırlı kısmetler nasip etsin.Haklarında hayırlı olan kimseleri gönüllerine razı etsin.
Her gün güneş doğmadan önce (489) kere “Ya Fettah celle celalühü”deyip hakkında hayırlı bir evlilik isteyenler,en kısa zamanda muratlarına ererler.

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyenler ve kısmetin açılması için(Cuma günü yapılacaklar):

21 gün boyunca her gün 1 bardak suya 101 defa,"Inna fetahna leke fethan mübina. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba"
okunması ve bu suyun evlenmek isteyen kişinin içmesi tavsiye edilmiştir.
Cuma günü abdest alınıp 2 rekât tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir.
Evlenmek için her gün okuyabildiğiniz kadar şu duanın okunması tavsiye ediliyor, anlamına da dikkat ederseniz ne kadar isabetli bir dua olduğunun farkına varırsınız.

"Rabbi,,inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru"
Anlamı: Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım


Evlilik için Cuma suresi:
Helalinden hayırlı bir evlilik için Cuma suresi 18 defa okunur.
Bismillahirrahmanirrahim

1. 
Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi.
2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.
4. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.
5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.
8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.
9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.
10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.
11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

İsminizin Ebced Değeri İle İsminize Bakan Esma Nasıl Bulunur?

İsmin Ebced Değeri Hesaplama,İsmin Ebced Değerini Hesaplama,İsmin Ebced Değerini Hesaplama Dua,Ebced Hesaplama Nasıl Yapılır?,Ebced Hesaplama Programı,Ebced Hesaplama Yıldızname,"Ebced Hesabıyla İsminize Bakan Esma Nasıl Bulunur?"

isminizin ebced değeri esması


Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendi isminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı okuyun.Bunu yaparken iki şık vardır.

Birincisi;Direkt ve yalnız kendi isminiz ebcedi karşılığı olan esmadır.İsminizin ebced değeri karşılığı olan esmaya en yakın esma veya direkt olarak da çıkabilir.İşte o Esmayı belirtilen gün ve saatte okumak.

İkincisi;Anne isminiz ile birlikte sizin isminizin toplamına karşılık gelen esmadır.Bunu yapmak için önce kendi isminizin ebced değerini bulun sonra Annenizin ismine bakan ismin ebced değerini bulun.Her iki ebced değeri karşılığı toplamı esmayı bulun ve okumaya başlayın.

Esma okumaya başladıktan sonra çok değil kısa bir süre sonra göreceksiniz ki hiç bir şey eskisi gibi olmayacak ,kendiniz daha iyi hissedeceksiniz.En önemlisi de size doğru yola çıkmış ama adresi belli olmayan,nerede nasıl aranıp bulunacağı belli olmayan bir koli veya bir mektup gibi postacının çantasında bekleyen emanetler adrese teslim edilir.İstekleriniz size daha rahat ve daha çabuk ulaşacaktır.Allah’ın nimet ve ihsanlarına kavuşacak,sıkıntınızın en çıkılmaz bir yerinde yardım ulaşacaktır.

EBCED DEĞERİ NASIL BULUNUR BAKALIM:

Önce isminizin ebced değerini bulacaksınız.Bunun için isminiz Arapça harflerle yazılır.

Abbas عبّاس ( Ebced Değeri: 135 )
Abdi عبدى ( Ebced Değeri: 86 )
Abdulhakim عبدالحكيم ( Ebced Değeri: 185 )
Abdulkadîr عبدالقدير ( Ebced Değeri: 421 )
Abdullah عبدالله ( Ebced Değeri: 143 )
Abdurrahim عبدالرّحمن ( Ebced Değeri: 565 )
Abdurrahman عبدالرّحمن ( Ebced Değeri: 405 )
Abdülbâki عبدالباقى ( Ebced Değeri: 220 )
Abdüssamed عبدالصّمد ( Ebced Değeri: 331 )
Adalet عدالت ( Ebced Değeri: 505 )
Adem آدم ( Ebced Değeri: 45 )
Adeviye Adviye عدويه ( Ebced Değeri: 95 )
Adil عادل ( Ebced Değeri: 105 )
Adile عادله ( Ebced Değeri: 110 )
Adnan عدنان ( Ebced Değeri: 175 )
Afife عفيفه ( Ebced Değeri: 245 )
Ahmed (Ahmet) احمد ( Ebced Değeri: 53 )
Aişe (Ayşe) عاءشه ( Ebced Değeri: 376 )
Akif عاكف ( Ebced Değeri: 171 )
Ali على ( Ebced Değeri: 110 )
Alime عالمه ( Ebced Değeri: 146 )
Aliye عليه ( Ebced Değeri: 115 )
Arif عارف ( Ebced Değeri: 341 )
Arife عارفه ( Ebced Değeri: 346 )
Arzu آرزو ( Ebced Değeri: 214 )
Asiye آسيه ( Ebced Değeri: 76 )
Aslı اصلي ( Ebced Değeri: 131 )
Aslıhan اصليخان ( Ebced Değeri: 782 )
Atilla آتيلاّ ( Ebced Değeri: 272 )
Aydın آيدين ( Ebced Değeri: 75 )
Ayfer آيفر ( Ebced Değeri: 291 )
Aynur آينور ( Ebced Değeri: 267 )
Aysel آيسل ( Ebced Değeri: 101 )
Aysun آيسون ( Ebced Değeri: 127 )
Ayten آيتن ( Ebced Değeri: 461 )
Aytül آيتول ( Ebced Değeri: 447 )

Bahaddîn (Bahaeddîn) بهاالدّين ( Ebced Değeri: 107 )
Bahadır بهادر ( Ebced Değeri: 212 )
Bahar بهار ( Ebced Değeri: 208 )
Bânû بانو ( Ebced Değeri: 59 )
Bedriye بدريه ( Ebced Değeri: 221 )
Begüm بكوم ( Ebced Değeri: 68 )
Bekir بكر ( Ebced Değeri: 222 )
Belgin بلكين ( Ebced Değeri: 112 )
Belkıs بلقيس ( Ebced Değeri: 202 )
Betül بتول ( Ebced Değeri: 438 )
Beyhan بيخان ( Ebced Değeri: 663 )
Beyza بيضا ( Ebced Değeri: 813 )
Bilal بلال ( Ebced Değeri: 63 )
Birgül بيركل ( Ebced Değeri: 262 )
Birol بيرول ( Ebced Değeri: 248 )
Birsel بيرسل ( Ebced Değeri: 302 )
Buket بوكت ( Ebced Değeri: 428 )
Burak براق ( Ebced Değeri: 303 )
Burcu برجو ( Ebced Değeri: 211 )
Burhan برهان ( Ebced Değeri: 258 )
Büşra بشرى ( Ebced Değeri: 512 )

Câhid جاهد ( Ebced Değeri: 13 )
Canan جانان ( Ebced Değeri: 115 )
Candan جاندن ( Ebced Değeri: 108 )
Cansu جانصو ( Ebced Değeri: 150 )
Cemal جمال ( Ebced Değeri: 74 )
Cemalettin جمال الدين ( Ebced Değeri: 173 )
Cemil جميل ( Ebced Değeri: 83 )
Cemile جميله ( Ebced Değeri: 88 )
Cengiz جنكيز ( Ebced Değeri: 90 )
Ceren جرن ( Ebced Değeri: 253 )
Cevdet جودت ( Ebced Değeri: 413 )
Cihan جهان ( Ebced Değeri: 59 )
Cihangir جهانگير ( Ebced Değeri: 289 )
Coşkun جوشقون ( Ebced Değeri: 465 )
Cüneyd (Cüneyt) جنيد ( Ebced Değeri: 67 )

Çiçek چيچك ( Ebced Değeri: 36 )
Çiğdem چيكدم ( Ebced Değeri: 77 )

Damla داملا ( Ebced Değeri: 76 )
Dâvud (Davut) داود ( Ebced Değeri: 15 )
Deniz دگيز ( Ebced Değeri: 42 )
Derya دريا ( Ebced Değeri: 215 )
Dilek ديلك ( Ebced Değeri: 64 )
Doğan دوغان ( Ebced Değeri: 1061 )
Döne دونه ( Ebced Değeri: 65 )
Durdu دوردو ( Ebced Değeri: 220 )
Dursûne دورسونه ( Ebced Değeri: 330 )
Dürdâne دوردانه ( Ebced Değeri: 270 )

Ebrû ابرو ( Ebced Değeri: 209 )
Ece اجه ( Ebced Değeri: 9 )
Ecehan (Ece-Hân) اجه خان ( Ebced Değeri: 660 )
Edâ أدا ( Ebced Değeri: 6 )
Efe أفه ( Ebced Değeri: 86 )
Ekrem اكرم ( Ebced Değeri: 261 )
Elif الف ( Ebced Değeri: 111 )
Elmas الماس ( Ebced Değeri: 132 )
Elvân الف ( Ebced Değeri: 88 )
Emel أمل ( Ebced Değeri: 71 )
Emine امنه ( Ebced Değeri: 96 )
Emrâl أمرال ( Ebced Değeri: 272 )
Emre أمره ( Ebced Değeri: 246 )
Eray أراى ( Ebced Değeri: 212 )
Erhân (Erhan) أرخان ( Ebced Değeri: 852 )
Erkan أرقان ( Ebced Değeri: 352 )
Ermân أرمان ( Ebced Değeri: 292 )
Erol أرول ( Ebced Değeri: 237 )
Ertuğrul أرتوغرول ( Ebced Değeri: 1843 )
Esengül اسنكل ( Ebced Değeri: 161 )
Esrâ أسرا ( Ebced Değeri: 262 )
Evren اورن ( Ebced Değeri: 257 )

Fadime فاطمه ( Ebced Değeri: 135 )
Fatma فاطمه ( Ebced Değeri: 135 )
Faruk فاروق ( Ebced Değeri: 387 )
Fatih فاتح ( Ebced Değeri: 489 )
Fazilet فضيلت ( Ebced Değeri: 1320 )
Fehime فهيمه ( Ebced Değeri: 140 )
Ferhat فرهاد ( Ebced Değeri: 290 )
Feride فريده ( Ebced Değeri: 299 )
Feridûn فريدون ( Ebced Değeri: 350 )
Feriha فرحه ( Ebced Değeri: 293 )
Feyzâ فيضا ( Ebced Değeri: 891 )
Fırat فرات ( Ebced Değeri: 671 )
Figen فيكن ( Ebced Değeri: 160 )
Fikriye فكريه ( Ebced Değeri: 315 )
Filiz فيليز ( Ebced Değeri: 137 )
Firdevs فردوس ( Ebced Değeri: 350 )

Galip (Ğâlib) غالب ( Ebced Değeri: 1033 )
Gamze غمزه ( Ebced Değeri: 1052 )
Gizem گيزم ( Ebced Değeri: 77 )
Gonca غنجه ( Ebced Değeri: 1058 )
Gökçe كوكچه ( Ebced Değeri: 54 )
Gökhan كوكحان ( Ebced Değeri: 697 )
Gökmen كوكمن ( Ebced Değeri: 136 )
Göksel كوكسل ( Ebced Değeri: 136 )
Gökşen كوكشن ( Ebced Değeri: 396 )
Gönül كوڭل ( Ebced Değeri: 76 )
Görkem كوركم ( Ebced Değeri: 286 )
Gözde كوزده ( Ebced Değeri: 42 )
Gül كل ( Ebced Değeri: 50 )
Gülay كُلاى ( Ebced Değeri: 61 )
Gülcan كُلجان ( Ebced Değeri: 104 )
Gülden كلدن ( Ebced Değeri: 104 )
Güler كولر ( Ebced Değeri: 256 )
Gülhan كولخان ( Ebced Değeri: 707 )
Gülistan كلستان ( Ebced Değeri: 561 )
Gülizar كُلعذار ( Ebced Değeri: 328 )
Güllü كُللو ( Ebced Değeri: 86 )
Gülnaz كلناز ( Ebced Değeri: 108 )
Gülsüm كولسوم ( Ebced Değeri: 162 )
Gülsen كولسن ( Ebced Değeri: 166 )
Gülser كُلسر ( Ebced Değeri: 310 )
Gülseren كُلسرن ( Ebced Değeri: 360 )
Gülşâh كلشاه ( Ebced Değeri: 359 )
Gülten كُلتن ( Ebced Değeri: 500 )
Günay كناى ( Ebced Değeri: 81 )
Günseli كونسلى ( Ebced Değeri: 176 )
Gürbüz كربز ( Ebced Değeri: 229 )
Gürcân كورجان ( Ebced Değeri: 280 )

Habibe حبيبه ( Ebced Değeri: 27 )
Hacer حجر ( Ebced Değeri: 211 )
Hakan خاقان ( Ebced Değeri: 752 )
Halil خليل ( Ebced Değeri: 670 )
Halime حليمه ( Ebced Değeri: 93 )
Haluk خلوق ( Ebced Değeri: 736 )
Hamdiye حمديه ( Ebced Değeri: 67 )
Hamide حميده ( Ebced Değeri: 67 )
Handan خندان ( Ebced Değeri: 705 )
Hanım خانم ( Ebced Değeri: 691 )
Halit خالد ( Ebced Değeri: 635 )
Halide خالده ( Ebced Değeri: 640 )
Halis خالص ( Ebced Değeri: 721 )
Hanife حنيفه ( Ebced Değeri: 153 )
Hanifi حنيفى ( Ebced Değeri: 158 )
Hârun هارون ( Ebced Değeri: 262 )
Hasan حسن ( Ebced Değeri: 118 )
Hasîbe حسيبه ( Ebced Değeri: 85 )
Hatîce خديجه ( Ebced Değeri: 622 )
Havvâ حوّا ( Ebced Değeri: 21 )
Havvâgül حوّا كل ( Ebced Değeri: 71 )
Hayriye خيريه ( Ebced Değeri: 825 )
Hilal هلال ( Ebced Değeri: 66 )
Hûrî حورى ( Ebced Değeri: 224 )
Hûriye حوريه ( Ebced Değeri: 229 )
Hülya خوليا ( Ebced Değeri: 647 )
Hümeyra حميره ( Ebced Değeri: 263 )
Hüseyin حسين ( Ebced Değeri: 128 )
Hüsne حسنه ( Ebced Değeri: 123 )

İbrâhim ابراهيم ( Ebced Değeri: 259 )
İhsân احسان ( Ebced Değeri: 120 )
İlhan ايلخان ( Ebced Değeri: 692 )
İlknur ايلكنور ( Ebced Değeri: 217 )
İlyâs الياس ( Ebced Değeri: 102 )
İmren إمرن ( Ebced Değeri: 291 )
İnci اينجى ( Ebced Değeri: 74 )
İsâ عيسى ( Ebced Değeri: 150 )
İsmâil اسماعيل ( Ebced Değeri: 212 )
İsmet عصمت ( Ebced Değeri: 600 )

Kadîr قدير ( Ebced Değeri: 314 )
Kadri قدري ( Ebced Değeri: 314 )
Kadriye قدريه ( Ebced Değeri: 319 )
Kemâl كمال ( Ebced Değeri: 91 )
Kerem كرم ( Ebced Değeri: 260 )
Kerim كريم ( Ebced Değeri: 270 )
Kevser كوثر ( Ebced Değeri: 726 )
Kezban كذبان ( Ebced Değeri: 773 )
Kısmet قسمت ( Ebced Değeri: 600 )
Kıymet قيمة ( Ebced Değeri: 155 )
Kibar كبار ( Ebced Değeri: 223 )
Kubilay قوبيلاى ( Ebced Değeri: 159 )
Kudret قدرت ( Ebced Değeri: 704 )
Kübra كبرا ( Ebced Değeri: 223 )
Kürşat كورشات ( Ebced Değeri: 927 )

Lâle لاله ( Ebced Değeri: 66 )
Leylâ ليلا ( Ebced Değeri: 71 )
Lütfi لطفي ( Ebced Değeri: 129 )

Mahir ماهر ( Ebced Değeri: 246 )
Mahmûd (Mahmut) محمود ( Ebced Değeri: 98 )
Makbûle مقبوله ( Ebced Değeri: 183 )
Mecîd (Mecit) مجيد ( Ebced Değeri: 57 )
Mehmed (Mehmet) محمد ( Ebced Değeri: 92 )
Mehtâb (Mehtap) مهتاب ( Ebced Değeri: 448 )
Melahat ملاحت ( Ebced Değeri: 479 )
Melek ملك ( Ebced Değeri: 90 )
Meliha مليحه ( Ebced Değeri: 93 )
Melike ملكه ( Ebced Değeri: 95 )
Melis مَليس ( Ebced Değeri: 140 )
Meltem ملتم ( Ebced Değeri: 510 )
Meral مرال ( Ebced Değeri: 271 )
Mersiye مرثيه ( Ebced Değeri: 755 )
Merve مروه ( Ebced Değeri: 251 )
Meryem مريم ( Ebced Değeri: 290 )
Mesut (Mes’ûd) مسعود ( Ebced Değeri: 180 )
Metîn (Metin) متين ( Ebced Değeri: 500 )
Mine مينه ( Ebced Değeri: 105 )
Miyâse مياسه ( Ebced Değeri: 116 )
Muammer معمّر ( Ebced Değeri: 390 )
Muazzez معزّز ( Ebced Değeri: 131 )
Muhammed (Muhammet) محمّد ( Ebced Değeri: 132 )
Murâd (Murat) مراد ( Ebced Değeri: 245 )
Mûsâ (Musa) موسى ( Ebced Değeri: 116 )
Mustafâ (Mustafa) مصطفى ( Ebced Değeri: 229 )
Mübeccel مبجّل ( Ebced Değeri: 78 )
Mücevher مجوهر ( Ebced Değeri: 254 )
Münevver منوّر ( Ebced Değeri: 302 )
Mürüvvet مروّت ( Ebced Değeri: 652 )
Müsâde مصاده ( Ebced Değeri: 140 )
Müzeyyen مزيّن ( Ebced Değeri: 117

Nâciye ناجيه ( Ebced Değeri: 69 )
Nâdide ناديده ( Ebced Değeri: 74 )
Naime نائمه ( Ebced Değeri: 97 )
Nâz ناز ( Ebced Değeri: 58 )
Nazife نظيفه ( Ebced Değeri: 1045 )
Nazîre نظيره ( Ebced Değeri: 1165 )
Nazlı نازلى ( Ebced Değeri: 351 )
Nazmiye نظميه ( Ebced Değeri: 1005 )
Necdet نجدت ( Ebced Değeri: 457 )
Neclâ نجلا ( Ebced Değeri: 84 )
Necmiye نجميه ( Ebced Değeri: 108 )
Nergis نركس ( Ebced Değeri: 330 )
Neriman نريمان ( Ebced Değeri: 1005 )
Nermin نرمين ( Ebced Değeri: 350 )
Nesibe نسيبه ( Ebced Değeri: 127 )
Nesrin نسرين ( Ebced Değeri: 370 )
Nevin نوين ( Ebced Değeri: 116 )
Nevriye نوريه ( Ebced Değeri: 271 )
Nevzat نوزاد ( Ebced Değeri: 70 )
Nigâr نكار ( Ebced Değeri: 271 )
Nihal نهال ( Ebced Değeri: 86 )
Nihat نهاد ( Ebced Değeri: 60 )
Nilay نيلاي ( Ebced Değeri: 101 )
Nilüfer نيلوفر ( Ebced Değeri: 376 )
Nimet نعمت ( Ebced Değeri: 460 )
Nur نور ( Ebced Değeri: 256 )
Nûrân نوران ( Ebced Değeri: 307 )
Nuray نوراى ( Ebced Değeri: 267 )
Nurcân نورجان ( Ebced Değeri: 310 )
Nuri نورى ( Ebced Değeri: 266 )
Nuriye نوريه ( Ebced Değeri: 271 )
Nursel نورسل ( Ebced Değeri: 346 )
Nurseli نورسلى ( Ebced Değeri: 356 )
Nurşen نورشن ( Ebced Değeri: 660 )
Nurten نورتن ( Ebced Değeri: 706 )
Nurullah نورالله ( Ebced Değeri: 322 )

Oğuz اوغوز ( Ebced Değeri: 1020 )
Oğuzhan اوغوزخان ( Ebced Değeri: 1671 )
Okan اوقان ( Ebced Değeri: 158 )
Olcay اولجاى ( Ebced Değeri: 51 )
Onur اونور ( Ebced Değeri: 263 )
Orhan اورخان ( Ebced Değeri: 858 )
Osman عثمان ( Ebced Değeri: 661 )
Oya اويا ( Ebced Değeri: 18 )
Ozan اوزان ( Ebced Değeri: 65 )

Ömer عمر ( Ebced Değeri: 310 )
Önder اوگدر ( Ebced Değeri: 231 )
Özay اوزاى ( Ebced Değeri: 25 )
Özcan اوزجان ( Ebced Değeri: 68 )
Özge اوزكه ( Ebced Değeri: 39 )
Özgül ازكل ( Ebced Değeri: 58 )
Özgür اوزكور ( Ebced Değeri: 240 )
Özlem اوزلم ( Ebced Değeri: 84 )
Öznur اوزنور ( Ebced Değeri: 270 )

Pâkize باكيزه ( Ebced Değeri: 45)
Pelin بلين ( Ebced Değeri: 92)
Peral برال ( Ebced Değeri: 233 )
Pembe بمبه ( Ebced Değeri: 49)
Perihan بريخان ( Ebced Değeri: 863)
Pınar بيگار ( Ebced Değeri: 233)

Rabia رابعه ( Ebced Değeri: 282)
Râdiye راضيه ( Ebced Değeri: 1016)
Rahmi رحمى ( Ebced Değeri: 25
Ramazan رمضان ( Ebced Değeri: 1091)
Râziye رازيه ( Ebced Değeri: 223)
Recep رجب ( Ebced Değeri: 205)
Refika رفيقه ( Ebced Değeri: 395)
Remzi رمزى ( Ebced Değeri: 257 )
Remziye رمزيه ( Ebced Değeri: 262 )
Resul رسول ( Ebced Değeri: 296 )
Reyhan ريخان ( Ebced Değeri: 861)
Rıdvân رضوان ( Ebced Değeri: 1057)
Ruhiye روحيه ( Ebced Değeri: 229)
Rukiye رقيه ( Ebced Değeri: 315)
Rümeysâ رُميسا ( Ebced Değeri: 311 )
Rüveyda رويده ( Ebced Değeri: 225 )

Saadet سعادت ( Ebced Değeri: 535 )
Sabahat صباحت ( Ebced Değeri: 501 )
Sabiha صبيحه ( Ebced Değeri: 115 )
Sabîre صبيره ( Ebced Değeri: 307 )
Sabriye صبريه ( Ebced Değeri: 307 )
Sâdık صادق ( Ebced Değeri: 195 )
Saffet (Safvet) صفوت ( Ebced Değeri: 576 )
Safiye صفيه ( Ebced Değeri: 185 )
Saide سعيده ( Ebced Değeri: 149 )
Sait (Said) سعيد ( Ebced Değeri: 144 )
Saime صائمه ( Ebced Değeri: 137 )
Sâkine ساكنه ( Ebced Değeri: 136 )
Sâlih صالح ( Ebced Değeri: 129 )
Sâliha صالحه ( Ebced Değeri: 134 )
Sâlim سالم ( Ebced Değeri: 131 )
Sâlime سالمه ( Ebced Değeri: 136 )
Sâmî سامى ( Ebced Değeri: 111 )
Sanem صنم ( Ebced Değeri: 180 )
Sâniye ثانيه ( Ebced Değeri: 566 )
Seçil سچيل ( Ebced Değeri: 103 )
Seda صدا ( Ebced Değeri: 95 )
Sedat سداد ( Ebced Değeri: 69 )
Sefâ (Sefa) سفا ( Ebced Değeri: 141 )
Seher سحر ( Ebced Değeri: 268 )
Selahattin صلاحالدّين ( Ebced Değeri: 228 )
Selçuk سلچوق ( Ebced Değeri: 199 )
Selda سلدا ( Ebced Değeri: 95 )
Selîm سليم ( Ebced Değeri: 140 )
Selîme سليمه ( Ebced Değeri: 145 )
Selma سلما ( Ebced Değeri: 131 )
Selvi سلوى ( Ebced Değeri: 106 )
Semahat سماحت ( Ebced Değeri: 509 )
Semih سميح ( Ebced Değeri: 118 )
Semiha سميحه ( Ebced Değeri: 123 )
Semrâ سمرا ( Ebced Değeri: 301 )
Serap سراپ / سراب ( Ebced Değeri: 263 )
Serdâr سردار ( Ebced Değeri: 465 )
Serkan سرقان ( Ebced Değeri: 411 )
Serpil سرپل ( Ebced Değeri: 292 )
Servet ثروت ( Ebced Değeri: 1106 )
Sevgi سَوكى ( Ebced Değeri: 96 )
Sevîm سَويم ( Ebced Değeri: 116 )
Sıddık صدّيق ( Ebced Değeri: 208 )
Sibel سيبل ( Ebced Değeri: 102 )
Sinan سنان ( Ebced Değeri: 161 )
Sultan سلطان ( Ebced Değeri: 150 )
Suna صونا ( Ebced Değeri: 147 )
Sûzan سوزن ( Ebced Değeri: 123 )
Süheyla سهيلا ( Ebced Değeri: 106 )
Sünbül سنبل ( Ebced Değeri: 142 )

Şaban شعبان ( Ebced Değeri: 423 )
Şâdiye شاديه ( Ebced Değeri: 320 )
Şâfak شفاق ( Ebced Değeri: 481 )
Şâhin شاهين ( Ebced Değeri: 366 )
Şâziye شازيه ( Ebced Değeri: 323 )
Şebnem شبنم ( Ebced Değeri: 392 )
Şenol شنول ( Ebced Değeri: 386 )
Şerife شريفه ( Ebced Değeri: 595 )
Şermin شرمين ( Ebced Değeri: 600 )
Şükrân شكران ( Ebced Değeri: 571 )
Şükriye شكريه ( Ebced Değeri: 535 )
Şükrü شكرى ( Ebced Değeri: 530 )

Tahsin تحسين ( Ebced Değeri: 528 )
Talhâ طلحه ( Ebced Değeri: 52 )
Taner تاڭر ( Ebced Değeri: 621 )
Tarık طارق ( Ebced Değeri: 310 )
Tayyip طيّب ( Ebced Değeri: 31 )
Tenzîle تنزيله ( Ebced Değeri: 502 )
Teslîme تسليمه ( Ebced Değeri: 545 )
Tuğba Tûba طوبى ( Ebced Değeri: 27 )
Tufan طوفان ( Ebced Değeri: 146 )
Tülay تولاى ( Ebced Değeri: 447 )
Türkân (Türkan) توركان ( Ebced Değeri: 477 )

Ufuk افق ( Ebced Değeri: 181 )
Uğur اوغور ( Ebced Değeri: 1213 )
Umut اوموت ( Ebced Değeri: 453 )

Ümran عمران ( Ebced Değeri: 361 )
Ünal اونال ( Ebced Değeri: 88 )

Vâhide واحده ( Ebced Değeri: 24 )
Vâhit واحد ( Ebced Değeri: 19 )
Veli ولى ( Ebced Değeri: 46 )
Vildan ولدان ( Ebced Değeri: 91 )

Yâdigâr يادكار ( Ebced Değeri: 236 )
Yâkup يعقوب ( Ebced Değeri: 198 )
Yâsemin (Yasemin) ياسمين ( Ebced Değeri: 171 )
Yâsin ياسن ( Ebced Değeri: 121 )
Yaşar ياشار ( Ebced Değeri: 512 )
Yavuz ياووز ( Ebced Değeri: 30 )
Yelda يلدا ( Ebced Değeri: 45 )
Yeliz يليز ( Ebced Değeri: 57 )
Yeşim يشيم ( Ebced Değeri: 360 )
Yıldırım يلديريم ( Ebced Değeri: 304 )
Yıldız ييلديز ( Ebced Değeri: 71 )
Yunus ينوس ( Ebced Değeri: 126 )
Yusuf يوسف ( Ebced Değeri:156 )
Yüksel يوكسل ( Ebced Değeri: 126 )

Zafer ظفر ( Ebced Değeri: 1180 )
Zâhide زاهده ( Ebced Değeri: 22 )
Zehrâ (Zehra) زهرا ( Ebced Değeri: 213 )
Zekiye ذكيه ( Ebced Değeri: 735 )
Zelîhâ (Zeliha) زليحا ( Ebced Değeri: 56 )
Zeyneb (Zeynep) زينب ( Ebced Değeri: 69 )
Zeytin زيتين ( Ebced Değeri: 477 )
Zübeyde زبيده ( Ebced Değeri: 28 )
Zühal زحل ( Ebced Değeri: 45 )
Zülal زلال ( Ebced Değeri: 68 )
Züleyha زليخى ( Ebced Değeri: 657 )
Zülfiye زلفيه ( Ebced Değeri: 132 )
Zülfü زلفو ( Ebced Değeri: 123 )

Şimdi Esamül Hüsna listesini yazalım.

Yukarıda isminizin ebced değerine en yakın esmayı aşağıda bulun ve onu her gün hem Allah’a daha yakın olmak,,hem özel istekleriniz için dua etmek niyetiyle okuyup Allah’tan istekleriniz isteyin.

Mesela Zülfü isminin ebced değeri 123 ..buna en yakın Allah’ın isimlerinden olan esma ise.124 Ya Muiyd Celle Celalühü okunur.

Mesela:
Abbas: Ebced değeri 135 yukarıda: Buna en yakın Allah’ın isimlerinden olan

134 Ya Samed Celle Celalühü zikridir.

Esma-ül Hüsna Zikir Sayıları ve Zikir Niyetleri

ALLAH günde 66 Her türlü istek ve tüm duaların kabul olması için

Er- RAHMÂN Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak

Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar

El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

El- KUDDÛS Hatadan, gafletten, acizeden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

Es- SELÂM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren günde 131 Korkulan her şeyden korunmak

El- MÜ’MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek

El- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunur

El- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek

El- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206 istek ve Arzuların olması için

El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak

El- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tespit eden hepsini yoktan var eden günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

El- BÂRİ’Eşyayı ve her şeyin vücudunu birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

El- MUSAVVİR Tasvir eden, her şeye bir biçim ve özellik veren günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için

El- ĞAFFÂR Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma

El- KAHHÂR Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan günde 306 Zalimleri kahretmek için

El- VEHHÂB Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

Er- REZZÂK Yaratılmışlara haydanılacak şeyleri ihsan eden günde 308 Bol rızıklı ömür için

El- FETTÂH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için

El- ALÎM Her şeyi çok iyi bilen günde 150 ilim zenginliği için

El- KÂBID Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zulmünden kurtulmak için

El- BÂSIT Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

El- HÂFID Yukarıdan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak

Er- RÂFİ Yukarı kaldıran, yükselten günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

El- MUİZ İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak

El- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakir eden günde 770 Düşmanları zelil etmek için

Es- SEMİ’ Her şeyi iyi işiten günde 180

El- BASİR Her şeyi iyi gören günde 112 Acziyetin kalkması için

El- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için

El- ADL Çok Adaletli günde 104 Adaletli olmak için

El- LÂTÎF En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

El- HABÎR Her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için

El- HALÎM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve ilim güzelliği için

El- AZİM Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve hayırlı olmak için

El- ĞAFÛR Affı ve mağfireti pek çok günde 128 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

Eş- ŞEKÛR Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık

El- ALİY Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için

El- KEBİR En büyük, pek büyük günde 232 Hürmet görmek için

El- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması için

El- MUKÎT Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

El- HASİB Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği her şeyin hesabını bütün detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

El- CELÎL Celalet ve Ululuk sahibi günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

El- KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

Er-RAKÎB Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden günde 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için

El- MUCİB Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması için

El- VASİ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

El- HAKÎM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli günde 60849 İlim ve hikmet sahibi olmak için

El- MECÎD Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için

El-BÂİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran günde 573 Kuvvetle irade ve alacaklarını almak için

Eş- ŞEHÎD Bütün zamanlarda her yerde hazır ve nazır günde 319 Şehit olmak, heybetli olmak için

El- HAK Varlığı hiç değişmeden duran günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

El- VEKÎL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah’tan her türlü yardımı görmek için

El- KAVİY Pek Güçlü günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

El- METÎN Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için

El- VELİY Sevdiği kullarının dostu günde 2116 Her işinde Allah’ın yardımı için

El- HAMİD Ancak kendisine hamd edilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi

El- MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek her şeyin sayısını bilen günde 148 Zekanın kuvvetli olması

El- MÛBDÎ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak için

El- MUÎD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için

El- MUHYÎ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması için

El- MÜMÎT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

El- HAY Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

El- KAYYÛM Gökleri ve yeri, her şeyi tutan günde 156 Allah’ın izniyle her istekleri olur

El- VÂCİD İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak

El- MÂCÎD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok günde 48 Kazancın bolluğu için

El- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

Es- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak

El- KÂDİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek

El- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan günde 744 Her işte başarılı olmak

El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek için

El- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakan günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için

El- EVVEL İlk günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için

El- AHİR SON günde 801 Ömür uzunluğu için

Ez- ZÂHİR Her şeyde görünen aşikar Her meselenin zuhuru için

El- BÂTIN Her şeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

El- VÂLİ Kainatı ve her an olup biten her şeyi tedbir ve idare eden günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için

El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek için

El- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok günde 202 Herhalde iyilik bulmak için

Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu için

El- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak

El- AFÜV Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu Kalp huzuru

Er- RAÛF Çok lütüfkar Çok esirgeyen günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez

MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez

Zül Celâl-i Ve’l İkrâm Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi günde 1100 işlerin kolaylığı için

El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek için

El- CÂMİ’ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan günde 114 Küsleri barıştırmak için

El- GANİY Çok zengin ve her şeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

El- MUĞNİ İstediğini zengin eden günde 1100 Geçim genişliği bol rızık

El- MÂNİ’ Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak için

Ed- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için

En- NÂFİ’ Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur

En- NÛR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için

El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması için

El- BEDİ Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan günde 86 Allah’ın yardımına nail olmak için

El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

El- VÂRİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref

Er- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

Es- SÂBÛR Çok sabırlı günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için

Dua Etmenin Adabı ve Usulu

Nasıl Dua Etmeliyiz,Dua ile İlgili Dualar,Dua Etme Adabı,Dua Okumanın Adabı,Dua Etmenin Usul ve Adabı,Dua Hakkında,Dua Etmenin Adabı ve Kabulünün Sırları;

dua etmenin usulu adabı

DUA ETMENİN USUL VE ADABI
Duanın Faydası ve Önemi
İnsanın Salih Amelleri İle Allah Tealâ'ya Tevessül Ederek Duâ Etmesi
Duada Elleri Kaldırmak Sonra Onları Yüze Sürmek
Duayı Tekrarlamak Mustahabdır.
Huzurlu Kalb İle Duâ Etmeye Teşvik Etmek
Müminlerin Arkasından Duâ Etmenin Fazileti
Kendine İyilik Edene Duâ Yapılmasının Müstahab Olduğu Ve Yapacağı Duanın Şekli
Duâ İsteyen Duâ İstenenden Daha Faziletli Olsa Bile Fazilet Ehlinden Duâ İstemek Ve Şerefli Yerlerde Duâ Etmek Müstahabdır.
Mükellef Olan Bir Kimsenin,Kendine,Çocuğuna,Hizmetçisine,Malına Ve Benzeri Şeylere Beddua Etmesi Yasaktır.
Duâ Eden Müslümanın Yahut Başkasının Dileği Kabul Edildiğine Dair Deliller.
Duanın Kabulünü İstemede Acele Edilmemelidir.

1- DUA ETMENİN USUL VE ÂDABI[1]

Fıkıh âlimlerinin,hadis âlimlerinin,önceki âlimlerle sonraki âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre duâ etmek müstâhabdır. Allah Telalâ şöyle buyurmuştur: (Rabbınız buyurdu ki,bana duâ edip isteyin, kabul edip size vereyim.)[2]

Yine Allah Tealâ

(Yalvararak ve gizlice Rabbinize duâ edin) buyurmuştur.[3]

Bu konuda ayetler çoktur ve meşhurdur.

Sahih olan hadislere gelince bunlar ziyadesiyle bilinen şeylerdir, anlatılmalarına da ihtiyaç yoktur. Biz yetecek kadar duaları ileride anlatacağız. Başarı Allah'dandır.

İmam Ebu´l Kasim El Kuşeyrî (Radıyallahu Anh) Risale'sinde şöyle demiştir:

Duâ mı,yoksa sükût ve rızâ mı daha faziletlidir? konusu üzerinde insanlar farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Bir kısmı demiştir: "Duâ ibâdettir." diye geçen hadise dayanarak duâ daha faziletlidir. Çünkü duâ, Allah´a ihtiyacı göstermektir.

Bir kısmı da: Kaderin hükmü altında sükût etmek ve sönük olmak daha sağlamdır ve kaderin geçmiş hükmüne rızâ göstermek daha iyidir,demişlerdir.

Bir kısmı da şöyle demiştir: Duâ ve rızânın her ikisini bir araya getirmek için, dil ile duaya ve kalp ile rızaya sahip bulunmalıdır.

Kuşeyrî şöyle demiştir: Vakıtlar değişiktir. Bazı hallerde duâ,sükûttan daha faziletlidir. Duâ etmek edep olur. Bazı hallerde de sükut etmek,duâ etmekten daha faziletli olur. O zaman sükût etmek edebdir. Bu ancak içinde bulunan hal ile anlaşılır. Eğer kalbinde duaya bir işaret buluyorsa onun duâ etmesi daha iyidir. Eğer sükût etmeye bir işaret buluyorsa,o zaman sükût etmek daha iyidir. Şöyle demek de doğrudur: Bir iş ki,müslümanların onda payı olacaktır yahut Allah Tealâ´nm onda bir hakkı vardır (müslümanların selâmetini istemek yahut Allah´ın dinini ikame etmek gibi) o zaman duâ etmek daha iyidir; çünkü duâ ibâdettir. Eğer işde şahsi bir pay varsa,sükut etmek daha iyidir. Duanın şartlarından biri de yemeğin helâl olmasıdır. Yahya İbni Muaz EI-Razî şöyle derdi: ben günah işler halde sana nasıl duâ ederim? Kerim olduğun halde de sana nasıl duâ etmem?

Kalbin huzur içinde olması da duanın edeblerindendir. İnşaallah delili gelecektir. Bazıları da demişlerdir ki,duadan maksat ihtiyacı göstermektir. Yoksa Allah Tealâ dilediğini yapar.

İmam Ebu Hamid El-Gaza!î İhya´sında şöyle demiştir:

Duanın edebleri (10)ondur. 

Birincisi: Arefe gününü,ramazan ayını ve cuma gününü,gecenin son üçte birini ve seher vakitlerini şerefli zamanlar oldukları için gözetleyip seçmektir.

İkincisi: Bazı halleri fırsat bilip o hallerde duâ etmektir. Secde halinde,orduların karşılaşması zamanında,yağmur yağarken,namaz ikametinde ve ondan sonra duâ etmek gibi... Ben derim ki,kalbin yumuşaklığı halinde.

Üçüncüsü: Kıbleye yönelmek,iki eli kaldırmak ve duâ sonunda elleri yüze sürmek.

Dördüncüsü: Gizli ve aşikâr arasında sesi alçak tutmak.

Beşincisi: Taşkınlık haline dönüşen zorlama davranışlar yapmamaktır. En iyisi,Peygamber ve ashabından nakledilen duaları yapmaktır. Herkes güzel duâ yapamayacağı için,taşkınlığa düşmesinden korkulur.

Âlimlerden biri şöyle demiştir: Zillet ve ihtiyaç dili ile duâ et,fesahat ve gösteriş dili ile değil. Denilir ki: Âlimler ve zâhidler yedi kelimeden fazla duâ yapmazlar. Bakara sûresinin sonunda Allah Tealânm buyurduğu şu âyet buna şahitlik etmektedir:

"Rabbimiz,bizi muahaze etme..." Allah Tealâ hiç bir yerde bundan daha fazla kullarının duasından haber vermemiştir.

Ben derim ki,bunun benzeri,İbrahim Suresinde olan Allah Tealâ´nın şu sözüdür:

"Hani İbrahim demişti: Rabbim! Bu beldeyi emniyet ve güven yeri yap.." Derim ki,âlimlerin çoğunluğunun görüşü,duâ konusunda kısıtlama yapmamaktır. Yedi kelimeden ziyade duâ etmek de mekruh değildir. Doğrusu kayıtsız olarak duayı uzatmak müstahabdır.

Altıncısı: Yalvarmak,iç huzuru duymak ve korkmaktır. Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"Bütün peygamberler hayırlara koşarlar,umarak ve korkarak bize duâ ederlerdi. Bize karşı da teslimiyet içinde itaatkârdırlar."[4]

Yine Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: "Yalvararak ve gizlice Rabbinize duâ edin".[5]

Yedincisi: Kesinlikle istemek ve duanın kabul edildiğine inanmak,isteğinin kabulünü doğrulamak. Bunun delilleri çoktur ve meşhurdur. Süfyan İbni Uyeyne (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: Sizden hiç birinizi,kendi için bildiği günahı,duâ etmekten asla alıkoymasın; çünkü Allah Tealâ mahlûkatın en kötüsü olan İblis´in:

"Rabbim,insanlar dirilecekleri güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver. Allah buyurdu: Sen mühlet verilenlerdensin." duasını kabul etmiştir.

Sekizinci: Duada ısrar etmek ve üç defa tekrarlamaktır. Duanın kabulünü acele istememektir.

Dokuzuncu: Allah Tealâ'nın ismini anarak duaya başlamaktır. Ben derim ki,Allah Tealâ´ya hamd ve senada bulunduktan sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e salât getirmek ve yine böyle başlangıçta olduğu gibi aynen duayı tamamlamak.

Onuncusu: Bu en önemlisidir ve duanın kabul edilmesinde esas ve asıl olandır. O da tevbe etmek,zulmü terk etmek ve Allah Tealâ´ya yönelmektir.

Duanın Faydası ve Önemi:

Gazali şöyle demiştir; eğer sorulursa; Allah´ın takdir ettiği hüküm geri çevrilmeyeceğine göre,duanın faydası nedir? Bil ki,Belâyı duâ ile geri çevirmek de kader cümiesindendir. Duâ,belânın geri çevrilmesi için ve rahmetin bulunması için bir sebebdir. Kalkanın,silâhı geri çevirmeye,suyun,yeryüzünde nebatîn çıkmasına sebep olması gibi. Duâ ile belâ da böyledir. Silâhı taşımamak,kaza ve kaderi itiraf etmenin şartından değildir. Allah Tealâ,şöyle buyurmuştur:

"(Mü'minler) tedbirlerini alsınlar,silahlarını takınsınlar."[6] Böylece Allah Tealâ işi takdir etti ve sebebini de takdir etmiştir. Duada söylediğimiz faydalar vardır. Anlattığımız fayda da kalp huzuru ve ihtiyaçtır. Bu iki haslet ibadetin ve marifetin başıdır. Allah en iyisini bilendir.

İnsanın Salih Amelleri İle Allah Tealâ´ya Tevessül Ederek Dua Etmesi

İbni Ömer'den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edilen "Mağara arkadaşları" hadisinde şöyle anlatmıştır:

"Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu dinledim: "Sizden önceki ümmetlerden üç kişi,yola çıkıp yürüdüler. Nihayet bir mağarada barınıp gecelemek zorunda kaldılar ve oraya girdiler. Sonra dağdan bir kaya parçası yuvarlanıp mağarayı üzerlerine kapadı. Aralarında dediler ki,bu kayadan kurtulup çıkmanız için tek çare,yaptığınız amellerin en iyisi ile (tevessülde bulunarak) Allah Tealâ'ya duâ etmenizdir. 
Aralarından bir adam şöyle dedi: Allah´ım! Benim çok yaşlı ihtiyar ana-babam vardı. Onlardan önce ne aileme ve ne de mallarıma su vermezdim." Böylece İbni Ömer,onlar hakkındaki uzunca hadisi anlattı. 
Onlardan her biri salih ameli hakkında: Ya Rabbi,eğer senin rızam isteyerek ben bu işi yapmışsam,içinde bulunduğumuz tehlikeden bizi kurtar,diye duâ etmişti. Onlardan her birinin duası sonunda o mağaradan bir kısım açıldı. Nihayet üçüncünün duası sonunda mağaranın tamamı açıldı ve çıkıp gittiler."[7]

İmamlarımızdan El-Kadi Hüseyin ve başkası yağmur duası konusunda bu manayı taşıyan şu sözü söylemişlerdir: Darlık içine düşen bir adamın kendi salih ameli ile duâ etmesi müstahabdır. Bu geçen hadisi de delil göstermişlerdir. Böyle amellere dayanarak duâ etmek üzerinde söz söylenebilir; çünkü bir nevi amele dayanarak istemek oluyor ki,bu da mutlak surette Allah Tealâ´ya ihtiyacı terk etmek demektir. Duadan asıl maksat ise ihtiyaçtır. Peygamber bu hadisi şerifi,o mağara arkadaşlarını övmek için buyurmuştur. Ancak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in bunu anlatışı da,salih amele tevassül ile duanın doğru olacağına bir delildir. Başarı Allah´dandır.

Duâ konusunda selefden nakledilen sözlerin en güzeli,Evza´i´den rivayet edilendir. Allah Tealâ ona rahmet etsin,o şöyle demiştir:

İnsanlar yağmur duasına çıktılar. İçlerinden Bilâl İbni Sa'd kalktı sonra Allah´a hamd edip senada bulundu. Sonra şöyle dedi: Ey hazır olan topluluk! Siz günahları ikrar etmiyormusunuz? Onlar evet ediyoruz,dediler. Bunun üzerine Bilâl şu duayı yaptı: Allah´ım,senin şöyle buyurduğunu dinledik:

"İyilik edenleri kınamaya bir yol yoktur."[8] Biz günahları ikrar ettik. Senin mağfiretin ancak bizim gibilere olur,(bizim gibilerden başkasına olur mu?) Allah´ım bize mağfiret et,bize buyur ve bize yağmur ver. Böylece ellerini kaldırdı,insanlar da merhamet ellerini kaldırdılar. Sonra yağmura kavuştular. 
Şairler bu mana üzerinde şiir söylemişlerdir:

Duada Elleri Kaldırmak Sonra Onları Yüze Sürmek


Ömer İbnü'I Hattab´dan (Radiyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki: "Resûlüliah Sallallahu Aleyhi ve Sellem duada ellerini kaldırdığı zaman,onları yüzüne sürmeden indirmezdi."[9]

Duayı Tekrarlamak Mustahabdır

İbni Mes'ud'dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre: "Resûlüliah Sallallahu Aleyhi ve Seîlem,üç defa duâ etmekten ve üç defa mağfiret dilemekten hoşlanırdı. "[10]

Huzurlu Kalb İle Duâ Etmeye Teşvik Etmek

Açıklanmış olduğu üzere duadan maksat kalbin huzurudur. Bunun delilleri anlatılamayacak kadar çoktur. Bunu bildirmeye de gerek yoktur. Ancak bereketlenmemiz için bir hadis anlatacağım:

Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki,Resûlüliah Sellallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Kabul edileceğine inanarak Allah'a duâ edin. Biliniz ki Allah Tealâ gafil olan dalgın bir kalbten duayı kabul etmez."[11]

Müminlerin Arkasından Duâ Etmenin Fazileti

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"Onlardan (muhacir ve ensardan) sonra gelenler,derler ki: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla."[12]


"Rabbimiz,beni ve ana-babamı ve mü'minleri hesaba durulacağı günde (kıyamette) bağışla)."[14]

Yine Allah Tealâ Nuh peygamberden haber vererek şöyle buyurmuştur:

"Rabbim! Beni,ana-babamı,mü'min olarak evime gireni ve bütün mü'min erkeklerle mü'min kadınları bağışla."[15]

Ebu´d Derdâ'dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre,o Resûlüliah Sallallahu Aleyhi ve Selle´in şöyle dediğini dinledi: "Hangi bir müslüman kul gıyabında kardeşine duâ ederse,muhakkak (görevli) melek: Ettiğin duâ kadar sana da var der."

Yine Ebu´d Derda´dan diğer bir rivayet şöyledir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle söylerdi: 
"Müslüman kişinin gıyabında kardeşine duası makbuldür. Başucunda görevli bir melek bulunur. Kardeşine her ne zaman bir hayırla duâ ederse ona görevli melek : Âmin (Allah´ım kabul etsin) sana da o kadar olsun der."[16]

İbni Ömer´den (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayette Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 
"En çabuk kabul edilen duâ,gaibin gaibe duasıdır."[17]

Kendine İyilik Edene Duâ Yapılmasının Müstahab Olduğu Ve Yapacağı Duanın Şekli


Bu bölümle ilgili çok şeyler vardır ki,bunlar daha sonra kendilerine mahsus yerlerde gösterilmişlerdir. Bunların en güzeli Tirmizî´den yaptığımız rivayettir:

Üsame İbni Zeyd'den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre demiştir ki,Resûlüliah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

"Kime bir iyilik yapılır da,o iyiliği yapana: Allah sana mükâfat olarak hayır versin,derse teşekkürü tam yapmış olur."[18]

Dili koruma bölümünde sahih olan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in hadisinde şöyle buyurduğunu sonra anlatacağız.

"Size kim bir iyilik ederse ona karşılıkta bulunun. Ona karşılık olacak bir şey bulamazsanız,ona karşılıkta bulunduğunuza inanamacayak kadar kendisine duâ edin."


Duâ İsteyen Duâ İstenenden Daha Faziletli Olsa Bile Fazilet Ehlinden Duâ İstemek Ve Şerefli Yerlerde Duâ Etmek Müstahabdır


Bil ki,bu bölümle ilgili hadisler bir araya getirilemeyecek kadar çoktur. Bunda ittifak vardır. Buna en kuvvetli bir delil olarak da Ebû Dâvud ve Tirmizî´nin kitablarmda rivayet ettiğimiz hadisdir:

Ömer İbnü'I Hattab´dan (Radıyallahu Tealâ Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

"Ömre (haccı yapmak) için Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den izin istedim. İzin verip şöyle dedi: Ey kardeşçiğim,duandan bizi unutma. Peygamber (bana) bir söz söyledi ki,onun karşılığında dünya bana verilse,beni bu kadar sevindirmezdi." 
Bir rivayette de şöyle demiştir:

"Ey kardeşçiğim,bizi duana ortak yap.[19]


Mükellef Olan Bir Kimsenin,Kendine,Çocuğuna,Hizmetçisine,Malına Ve Benzeri Şeylere Beddua Etmesi Yasaktır

Sahih bir isnadla Câbir'den (Radıyallahu Tealâ Anh) yapılan rivayette demiştir ki,Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
"Nefisleriniz aleyhine duâ etmeyin. Çocuklarınız aleyhine duâ etmeyin. Hizmetçilerinizin aleyhine duâ etmeyin. Mallarınızın aleyhine duâ etmeyin. Yoksa Allah tarafından duanın kabul edilip ihsanda bulunulan bir vakte düşürmüş olursunuz da,sizden (o beddua) kabul edilir."[20]

Bu hadisi Müslim,Sahih´inin sonunda rivayet etmiş ve orada şöyle demiştir: 
"Nefislerinizin aleyhine duâ etmeyin,çocuklarınızın aleyhine duâ etmeyin,mallarınızın aleyhine duâ etmeyin,yoksa Allah tarafından duanın kabul edildiği bir vakte uygun düşürmüş olursunuz ve (o bedduayı Allah) sizden kabul eder."

Duâ Eden Müslümanın Yahut Başkasının Dileği Kabul Edildiğine Dair Deliller

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"Kullarım sana benden sorunca,ben rahmetimle yakınım duâ edenin duasını bana duâ yapınca kabul ederim."[21]

Yine Allah Tealâ

"Bana duâ edin; duanızı kabul edeyim." buyurmuştur.[22]

Duanın Kabulünü İstemede Acele Edilmemelidir

Ubâde İbni´s-Sâmit´den (Radıyallahu Tealâ Anh) yapılan rivayetde Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

Allah Tealâ´ya yeryüzünde duâ eden hiç bir müslüman yoktur ki,onun istediğini Allah ona vermesin. Yahut ondan istediğinin karşılığı kadar kötülüğü kaldırır; günah şey istemedikçe yahut silâ-i rahmi kesmeyi dilemedikçe,Cemaat içinden bir adam şöyle dedi: O zaman biz çok duâ ederiz. Peygamber (s.a.v): Allah´ın ihsanı çok daha fazladır.[23]

El-Hâkim Ebu Abdullah bu hadisi Sahihayne dayanarak Müstedrek´inde Ebu Said El-Hudri´den rivayet etmiş ve ona şunu ilâve etmiştir: "Yahut ona istediğinin karşılığını ahirette verir."

Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Tealâ Anh) yapılan rivayette peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz acele edip: Duâ ettim de,duam kabul edilmedi,demedikçe,onun duası kabul edilir.

Nihat HATİPOGLU "Banyoda Çıplak Yıkanılır mı" Saçmalığı

Çıplak Yıkanmak,Çıplak Olarak Banyo Yapmak Caiz mi?,Çıplak Olarak Gusül Etmek Caiz mi?,Nihat HATİPOĞLU"Çıplak Banyo Yapmak Günah mıdır"?..

banyoda çıplak yıkanılır mı

Açık ve net şekilde banyo yaparken avret yerleri açık olmamalı yada çıplak bir şekilde banyo ve vücut temizliği yapılamaz şeklinde Kuran da yazılı bir ayet,bu konu hakkında bir hadisi şerif,yazılı bir kaynak yok,bu tamamen bu konuda açıklama yapanların aldıkları ilmin üzerine kendi yorumlarını katarak yaptıkları açıklamalarla alakalı bir durum.

Diyelim ki böyle bir durum söz konusu ama o günün şartlarını düşünürsek çıplak banyo yapılmaması konusu çok normal,o devirde adam akıllı banyo nerede,kapı nerede,kilit nerede?
Banyo için kapısı duvarı olmayan,örtülerle,bez çarşaflarla kapalı bir yerde banyo yapsanız,gölette,derede yıkansanız(çimseniz) emin olun ki sizde çıplak yıkanmazsınız öyle değil mi?
Ama şimdilerde öyle mi?Herkes banyosuna girip kapısını kilitliyor,bırakın banyoyu artık banyo içlerinde duşa kabin dediğimiz banyolar var,yani banyo içinde banyo var!
Kaldı ki avret yerlerimizi temizlerken ve tıraş ederken ne yapacağız? Temizlik imandan gelir dostlarım böyle şeylere pek itibar etmeyiniz!Bu açıklamalar kanaatimce talihsiz açıklamalar!

Şimdi bazıları diyecek ki bunun banyo ile alakası yok söz konusu "İnsanın sağ ve sol omuzlarında bulunan hafaza melekleri" evet doğrudur lakin bu meleklerin insanların tuvalet ihtiyacında yanlarından ayrılması ne kadar normal ise banyo yaparken(yıkanırken) ayrılmaları da o kadar normaldir!
Günahsa eğer ki bunu yaradan Allahım bilir!Tek günahınız temizlikten olsun kardeşlerim,yolsuzluk yapmayın,hırsızlık yapmayın,kul hakkı yemeyin,harama uzanmayın,dininiz,islam anlayışınız,imanınız bütün olsun yeter!
Nihat HATİPOĞLU'nun yaptığı açıklamayı ve çıplak banyo yapılır mı hususunda bulduğum ve bildiğim şeyleri aşağıda paylaştım,yorum sizindir kardeşlerim!

Nihat Hatipoğlu'na 'Banyoda Çıplak Yıkanılır mı' Sorusu Sunuculuğunu Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı 'Dosta Doğru' programında izleyicilerden birinin sorduğu "Banyoda çıplak olarak yıkanılır mı?" sorusu yanıt buldu.

ATV ekranlarında ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Dosta Doğru' programında yine izleyicilerden ilginç sorular geldi.

"ŞORTUNU ÇIKARMADAN YIKANACAK"

Hatipoğlu, "Banyoda çıplak yıkanılabilir mi?" sorusuna, "Çırılçıplak yıkanmak mekruh görülmüştür. Çünkü o halde olmak iyi değildir" yanıtını vererek şunları söyledi: "Peki ne yapacak? Göbeğinin altından şortunu çıkarmadan yıkanacak. Son anda onu çıkarıp durulanacak. Ama hiç hayatta çıplak olmayacak diye bir şey yok. Hiç çıplak olmazsa bu adam nasıl kendini temizleyecek, mümkün değil, buna dikkat edecek."

İnsanın sağ ve sol omuzlarında bulunan hafaza melekleri, insanın günah ve sevaplarını kaydederler. Bu melekler insandan cima, helâ ve gusül abdetsi anında, bu haller bitinceye kadar ayrılırlar.

Hz. Peygamber (s.a.s) buyuruyorlar:

"Sizden hela ve cima hali hariç ayrılmayan Kirâmen Kâtibin'e saygı gösterin. İçinizden biri banyo yaptığında bir bez parçası ile avret mahallini örtsün."


Hz. Ali (r.a) da şöyle buyuru:

"Avret mahalli açık olduğu kişiye melek yaklaşmaz."


"Örtüsüz hamama (başkalarının da bulunduğu hamamlar) girilince iki meleği kişiye lanet eder." (Kurtubî, el-Câ'm'î !i-Ahkâmi'l Kur'ân, XIX / 248).

Çıplak olarak banyo yapmak haram değilse de adaba aykırıdır. Bu bakımdan banyonun büyüklüğü ne kadar olursa olsun, kişi tek başına da olsa avret yerlerini örtmesi adaba uygun olandır.

Mutluluğun Şifresi "Ya zül celali vel ikram" Esmasının Fazileti ve Sırları

Ya zül celali vel ikram 1100,Ya zül celali vel ikram Fazileti,Ya zül celali vel ikram Anlamı,Ya zül celali vel ikram Ne Demek?,Ya zül celali vel ikram Sırları,Ya zül celali vel ikram Arapça Yazılışı,Ya zül celali vel ikram Mutluluğun Şifresi,Ya zül celali vel ikram Havassı,Ya zül celali vel ikram Esması, hakkında tüm bilgileri bulabilirsiniz.Bilmek ve öğrenmek istediğiniz her konu için aşağıda "yorum" bölümünden sorabilirsiniz!

 Yazulcelalivel ikram Esmasinin sırları


9.Cilt:85.Esma“Yâ Malikel Mülk Ya Zül Celali Vel İkram"; Kurşun İsabet Etmez,Maddi ve Manevi Bütün Hayırlı İstekleriniz İçin,Muhabbet İçin..


"ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM" : Zü’l Celali [ Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi ]

Günde Zikir Sayısı: 1155 – işlerin kolaylığı için okunur.
Ya Zel Celali Vel İkram isminin ebced değeri: 1100 defa
Günde Zikir Sayısı: 1155
Yâ Malikel Mülk Ya Zül Celali Vel İkram Esmasının Okunma Zamanı: HER GÜN- VE ÇARŞAMBA- GÜNÜ ÖZELLİKLE OKUNMASI GÜZEL OLUR.Zülcelâl-i vel-İkrâm (Arapça Okunuşu ):

 ذو الجلال والإكرام ), "مَالِكُ المُلْكِ.ذو الجلال والإكرام ) 
İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

ZÜ-L-CELALİ VE-L İKRAM

"Yücelik ve ikram sahibi" anlamına gelen bu ismi celili Kur’anı kerimde iki defa geçer. "Yer üzerindeki her şey fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbin yüzü bakidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız". (Rahman 26,27,28)

Bu ismi celilin ikisi de Rahman suresinde 27'nci ve 78'nci ayetlerde geçer. Er-Rahman suresinde Rabbimiz bizi yarattığını, Kur’anı öğrettiğini, bize konuşmayı öğrettiğini, adalet terazisi olarak kitaplar gönderdiğini, karada, denizlerde ve havada nimetler verdiğini, imanla gidenlere cennet nimetleri vereceğini bildirir.


“Eğerçi hane-i pür nakşdır sarayı cihan

Veli kitabeleri “küllü men aleyha fan”

Dünya süslü bir saray ama duvardaki levhada “Her şey yok olacaktır”
yazılı diyor.

"Yüksek nam ve ikram sahibi özellikle maddi sıkıntılarda okunmasının çok faydası olur"

Pazar Günü- 1155 kere okunur

ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM:

Zü'l Celali...Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
Günde Zikir Sayısı : 1155
İşlerin kolaylığı için okunur.

Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur.

İzzet ve şerefe nail olur. Duaları kabul olur. Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

“Yâ Mâlikel Mülk” İsmi şerifini okumaya devam eden her zaman,helal mal ile zenginliğe veya kanaat etme nimetine kavuşur.

Bu mübarek ismi her gün (100)kere okumak kişiyi bütün sıkıntılarından,stresten temizler.gönül huzuru verir.

Resüllüllah efendimiz yanındakilere;

“Bu Allahın azametli adıyla yapılmış bir duadır ki bu adla Allah’a dua eden bir kimsenin duasına icabet edileceği gibi bu adla Allahtan bir şey isteyen bir kimseye Allah dilediğini verir.” buyurmuşlardır.

Dua: “Allahümme inni es'elüke bi ismikel azimül a'zam El hannân, El Mennân, Malik’ül mülki Zül Celâli Vel İkrâm...

bu duayı, Allah’ın “YÂ MÂLİK’ ÜL MÜLK ZÜL CELÂLİ VEL İKRÂM” ismini zikrettikten sonra okuyunuz.

Zülcelali Vel İkram Esması Sırları:

1.  Bu ism-i şerifi devamlı surette okuyan kimseye Cenabı Hak çok büyük bir mehabet verir. Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi gösterir. Cenabı Hak bu kulunun her dua ve ricasını lütfü ile kabul buyrur. Bütün dünya işlerini kolaylaştırır. Bu vefki şerifi yazıp malının içerisine veya kasasına koyan kimsenin malı çalınmaktan veya kaybolmaktan emin olur.

2.  “Mâlikül mülki zül celâli vel ikrâm” ism-i şerifi (25) harftir.
Güneşin şerefinde yani Koç burcuna girdikten (19) gün sonra (25) haneli vefki bazı çocuklar doğarken üzerlerinde sarılıp olan ve tulum, duvak, (nikap) denilen ince deriyi parçalamadan tabaklayıp kuruttuktan sonra üzerine yazıp etrafına Hadîd Suresi ilave ettikten sonra üzerine (21) kere Hadîd Suresi ve (25) kere Mülk Suresi okuyup boynunda taşıyan kimseye kurşun isabet etmez, etse de tesir etmez.

Nikabın yani çocuğun üzerinden çıkarılan bu ince derinin evvelce tedarik edilip hazırlanmış olması ve çizgilerinin de çizilmiş bulundurulması lazımdır.

Ancak yazılacak hurufat ve okunan surelerin Güneşin şerifine tesadüf ettirilmesi şarttır.

"Nikabın Tabaklanmasının Usulü":

Bir kilo suya bir avuç tuz atılıp eritilir.
Nikap bu mahlule atılır ve elle hafif hafif oğularak tuzlu suyun nikabın her tarafına nüfuzuna yardım edilir ve üzerindeki talaşlar elle mümkün mertebe ayıklanır ve temizlenir.

Nikap tuzlu sudan on dakika sonra çıkarılıp temiz bir suda dikkatle ve yumuşak bir şekilde yıkanır. On dakika tatlı suda bırakıldıktan sonra çıkarılıp kalıp haline getirilmiş bir şapla alt ve üstü hafif hafif sıvazlanarak şaplanır.

Bu ameliye beşer, onar dakika ara ile birkaç defa tekrarlanır.

Bundan sonra bir naylon üzerine yırtılmasına meydan vermeyecek şekilde gerilir ve toplu iğne ile gergin kalması temin edilir.
Şaplanmış ve temizlenmiş olan nikap gayet şeffaf bir hal alır ve birkaç saat içerisinde kullanılacak hale gelir.

3. Muayyen bir şahsın veya bütün halkın aleyhinde konuşmaması maksadı ile “Mâlikül mülki zül celâli vel ikrâm” vefkinin etrafına Yasin Suresini her “Mübin”de niyet ve maksadını da yazarak tamamla. Bundan sonra yedi renkli bir ibrişime bir Yasin-i Şerif oku, her “Mübîn”de vefkin etrafındaki Yasin-i Şerifin “Mübîn’Merinde yazdığın duayı söyleyerek bir düğüm yap. Yedi düğüm tamamlanıp Yasin-i Şerif de bittikten sonra ibrişimi vefkin arasına koyup nüsha gibi bükerek koynunda taşı. Matlubun hasıl olur veya aleyhinde kimse dedi-kodu yapamaz

4. Üzerinde böyle bir vefki olan kimseye bir cebbar, bir hakim, bir zalim katiyen kötü muamele edemez, hakkını yiyemez. Bunlara karşı vefkin hamilinin sözü daima üstün olur. Üzerinde vefki taşıyan kimsenin her gün (1312) defa “Yâ Mâlikel mülki zül celâli vel ikrâm” ism-i şerifini okuması lazımdır. Esasen bu ism-i şerifi vird edinen kimseye hatır ve hayaline gelmeyecek tecelliler vaki olur. Bir çok mazhariyetlere erişir.

5. “Mâlikül mülki zül celâli vel ikrâm” vefkinin etrafına Fetih Suresi ve İnşirah Suresi yazılarak bir ticarethaneye asılırsa, oraya çok müşteri gelir. Ticarethane sahibinin kazancı bol, bereketli ve hayırlı olur.

6. Daima çocuğunu düşüren veya doğumdan sonra çocukları yaşamayan bir kadın bu vefki yaptırıp etrafına (18) kere “Yâ Hayy” (68) kere “Yâ Muhyî” ism-i şeriflerini yazdırıp üzerinde taşırsa ne çocuğunu düşürür ve ne de doğduktan sonra çocukları ölür.Cenabı Hak bu çocukları hem uzun ömürlü hem ana ve babaya karşı muti ve hayırlı kılar.

7. Böyle bir vefk her kimin üzerinde bulunursa bir çok bulaşıcı ve tedavisi tıbben mümkün olamayan hastalıklardan emin olur. Bu hastalıklardan birisine tutulmuş ise Cenabı Hak tarafından şifaya nail edilir.

8. “Mâlikül mülki zül celâli vel ikrâm” vefki şerifini su ile sildikten ve üzerine adedi kadar okuduktan sonra birbirini sevmeyen iki kimseye içirilirse birbirlerini sever ve aralarındaki adavet ve nefret dostluk ve muhabbete döner.

9. Seni sevmesini istediğin bir kimsenin niyetine vefki hazırlayıp etrafına muhabbetini istediğin kimsenin ve annesinin ismini “Mâlikül mülki zül celâli vel ikrâm” ism-i şerifi ile karışık ve harf harf olarak yazar ve üzerine matlubunun ve annesinin isminin tutarı ile (1312)’nin mecmuu kadar bu ism-i şerifi okuyup vefki üzerinden ayırmadan yedi gece toplam adedi kadar okursan dilediğini kimseyi büyük bir sevgi ile kendine bağlarsın.

Kahır ve helak veya harap olmasını dilediğin bir mahallin sahibini(Basit düşünceyle hareket etme,çok önemli düşmanlılarda ve haklı olmanız halinde yapılması gerekir )

10. “Mâlikül mülki zül celâli vel ikrâm” ism-i şerifinin vefkini evvelce hazırlamış olduğun yedi kabirden veya yedi harabeden ve yahut da yedi yetimin mülkünden alınmış temiz ve elenmiş bir toprakla çamur haline getirilmiş ve güneşte kurutulmuş bir levha üzerine demir bir kalemle nakşedip etrafına huruf-u mukattaa ile kahır ve helak veya harap olmasını dilediğin bir mahallin sahibinin isminin yazıp üzerine yedi gece matlubunun ve bu ism-i şerifin toplamı kadar bu esmayı okuduktan sonra toprak levhayı bir havanda güzelce döverek niyet ve kast ettiğin yere serpersen çok kısa zamanda orası bir harabe zar haline gelir ve o zalim de oradan yıkılır gider.

11. “Mâlikül mülki zül celâli vel ikrâm” ism-i şerifinin vefkini bir Arabi ayın ilk Cuma gününde Güneş doğarken veya salâ vaktinde ipekli beyaz bir kumaş üzerine ve etrafına da Yasin Suresi’ni yazıp evlenemeyen, kısmeti kapalı yahut nişanlanıp nişanlanıp nişanı bozulan bir kız, dul veya bekar bir erkek üzerinde taşır ve her gün (1312) defa bu ism-i şerifi zikrederse çok kısa zamanda hayırlı bir eşle hayatını birleştirir ve mesut bir yuva kurar. Bu vefkin hamilini her gören sever.


“Yâ Malikel Mülk,Ya Zel celali vel ikram” Esmaül Hüsna Mucizeleri:

“Yâ Mâlikel Mülk” İsmi şerifini okumaya devam eden her zaman,helal mal ile zenginliğe veya kanaat etme nimetine kavuşur.Bu mübarek ismi her gün (100)kere okumak kişiyi bütün sıkıntılarından,stresten temizler,gönül huzuru verir.

“Mâlikül mülküzülcelali vel ikrâm” diyerek (333) defa okuyana dünya boyun eğer.

"Yâ Mâlikel mülk Yâ zül Celali vel İkram" olarak 1100 defa okunması halinde her muradına ve tüm maksadına nail olur.Allahü Teala’nın Lûtf-u keremine kavuşur.
Hiç olmazsa her gün 100 defa okunmaya devam edilmelidir.

MÂLİKÜL MÜLK: Malikül... Mülkün ebedi sahibi günde 212 ( 90 )mal ve kazanca zarar gelmez Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir. Kimseye muhtaç olmaz. Halk arasında sevilen, sayılan, aziz biri olur. Kalbinde şüphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse kurtulur.

ZÜLCELÂLİ VELİKRÂMZü’l Celali…Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
Günde Zikir Sayısı : 1155 işlerin kolaylığı için okunur.Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Duaları kabul olur. Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur
(Allah’tan ne istersen iste, duan kabul olur) Zül-celal vel-ikram

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:(Ancak celâl ve ikrâm sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.) [Rahman 27]

(Celâl ve ikrâm sahibi Rabbinin adı çok yücedir.) [Rahman 78][Celal, Allahü teâlânın kahr ve gazab sıfatlarındandır, azamet, büyüklük, hiçbir şeye muhtaç olmamak demektir.]

Âyet-i kerimede geçen zül-celal vel-ikram ifadesinin ism-i a’zamdan olduğu bildirilmiştir. Bu bakımdan bilhassa dualarda bunu çok söylemek gerekir. Peygamber efendimiz, bir kimsenin (Ya zel-celali vel-ikram) diyerek dua ettiğini duyunca,(Allah’tan ne istersen iste, duan kabul olur) buyurdu. (Tirmizi)

Başka bir hadis-i şerif de şöyle:(Ya zel-celali vel-ikramı çok söyleyin, ona çok devam edin.) [Tirmizi]

ZÜLCELALİ-VEL-İKRAM

Hem büyüklük sahibi hemde fazl ve kerem sahibi demektir.

Bu ismi devamlı zikreden kimseye cenabı hak çok büyük muhabbet verir.

Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi gösterir.

Cenabı hak bu kulunun her dua ve ricasını lütfu ile kabul buyrur.

Bütün işlerini kolaylaştırır.

Duaları kabul olur.

Vesveseden korunur.

Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

Sevdiğinin Geri Dönmesi İçin Oku:

Ayrıca sevdiğinizin geri dönmesi niyeti ile 21 gün günde 1100 adet okunursa çok tesirlidir..

Aşağıdaki zikire ara vermeksizin devam edenlerin hem rızık, hem iş hem de benzeri sıkıntılardan kısa zamanda kurtulacağını söyleyebilirim.

Aslında yararları sayılamayacak kadar çok ve çeşitli.
Fakirim, dardayım, işsizim diyen herkese şiddetle okumasını tavsiye ederim.

Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahiymu Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Hennanu Ya Mennanu Ya Bediassemavati vel ard Ya Malikel Mülk ya zülcelali vel ikram.

Günde 100 kere okunmalı. Gücü yetenlerin beş vakit namazın ardından 100 kere okumasını öneririmEsmalarda Sayının Önemi

Sadece ebced hesabıyla çekilen esmaların sonuç vereceği sayısız yada farklı sayılarla esma çekenin sonuç alamayacağını söylemek doğrudur,fakat dilediğin duanın karşılığı olan sayıyı çektikten sonra,sayısız olarak isimleri çekmede bir sakınca yoktur.

Mesela Hz. Resulullah(s.a.v.) dualarında Allah Teala’nın Zül Celali Vel İkram ismini çokça tekrarlamış ve insanlara da aynı şeyi yapmalarını söylemiştir. Bir hadis-i şerifte Hz. Resulullah: “Ya Zel Celal vel İkram ismini sıkça tekrarlayın” buyurmaktadır.

(Hakim- Ez Zehebi) Hz. Ali’den gelen bir rivayete göre “Bedir günü, savaş şiddetlendiği zaman, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme sığınmıştık. O gün, insanların en cesaretlisi ve en kahramanı o idi.
Müşriklerin saflarına ondan daha yakın olan kimse yoktu!” “Bedir günü, biraz çarpıştıktan sonra; ‘Ne yapıyor bir bakayım?” diye acele Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin yanına geldim.

Peygamberimiz Aleyhisselam, secdeye kapanmış, durmadan:

‘Yâ Hayy yâ Kayyûm! Yâ Hayy yâ Kayyûm!’diyordu. Çarpışmak için, savaş meydanına döndüm.

Resûlullahın yanına tekrar dönüp geldiğim zaman, o yine secdeye kapanmış, Yâ Hayy Yâ Kayyûm!’ diyordu.

Sonra, tekrar çarpışmaya gittim. Tekrar dönüp geldiğim zaman, kendisi yine secdede bunu söylüyordu. Yüce Allah, ona fetih ve zaferi ihsan etti.” Burada Mesela biri her gün" Ya Zel Celali Vel İkram isminin ebced değeri olan 1100 defa" yada başka sayılarda kendine bir disiplin olsun diye okuyabilse çok güzel olur. Mesela selef alimleri, bu esmaları çekmiştir ve o yöndeki keşiflerine, tecellilerine şahit olmuşlardır.

İzleyiciler