Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Aşure Günü Ne Zaman Kutlanıyor? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Aşure Günü Ne Zaman Kutlanıyor? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4.11.2014

Aşure Günü Ne Zaman?

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR?
Aşure günü ne zaman?,2014 de Aşure günü ne zaman?


aşure günü nezaman başlar
"02 Kasım salı gecesi Muharrem ayının onuncu gecesi, Aşure gecesidir. Ertesi günü 03 Kasım de Aşure günüdür."
Tarihte bütün peygamberlerce farklı bir gün olarak kabul edilmiş ve bir çok olaya tanıklık etmiştir.
Muharrem ayı, Kur’an-ı kerim’de, kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Bugünde Cenab-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuştur

Tarihi kaynaklara göre Milat’tan önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aşure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir.

AŞURA GÜNÜ MEYDANA GELEN OLAYLAR:
* Yerlerin ve göklerin yaratılması,
* Hz. Âdem’in tövbesinin kabûl edilmiştir.
* Hz. Nuh’un gemisi Cudi Dağının üzerine demirlemiştir.
* Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkması,
* Hz. İbrahim (a.s.)’in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması
* Hz. İdris’in göğe çıkarılması,
* Hz. Süleyman (a.s.)’a saltanat verilmesi,
* Hz. Yakub’un oğlu Hz. Yusuf’a kavuşması, gözlerinin görmeye başlaması, Hz. Yusuf’un kuyudan çıkması
* Hz. Eyyûb’un hastalıktan kurtulması,
* Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi ve Firavun ordusu ile birlikte helak olması,
* Hz. İsâ’nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.
* Hz. Musa (a.s.)’nın Firavun’un şerrinden kurtulması
* Hz. Hüseyin (r.a.)’in şehid edilmesi
* Hz. Aişe’nin belirttiğine göre, Kabe’nin örtüsü daha önceleri Aşura gününde değiştirilirdi.

* Kıyametin kopması da Aşûre günü olacaktır.

Saymakla bitirilemeyecek kadar değerli, bütün peygamberlerin refaha, kurtuluşa ve başarıya ulaştıkları gündür.
Onun içindir ki, Nuh peygamber de dahil ondan sonra gelen bütün peygamberler, Hz. Muhammed ve Hz. Ali de 10 Muharrem Aşure günü şükür ve senalarını ifade ederek, oruç tutmuşlar. Nuh peygamberin kurtuluş çorbasını pişirip fakir fukaraya yedirmişler, “Hayır İhsan” yapmışlar.

Aşure günü neler yapılabilir?

1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir
. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

* Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibâdetleri kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif )
Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı [nafile] oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]

* Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalıdır!

* Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. [İ.Ahmed]

* Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. [Şir'a]

[Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]
Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:

* Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür. [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

Peygamber efendimiz, bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar, Resulullahın mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi.

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte,
(Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyruldu. (Şir’a)

3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)

4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyruldu. (Beyheki)

7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyruldu. (Şir’a)
[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.]

8- O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı

10 defa şu dua okunur: “Sübhânallâhi mil’el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş’

10- Namaz Kılınmalı
* Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek’at namaz kılınır.

* Her rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

* Namazdan sonra 100 defa: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn”

* Öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır. Beher rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

* Namazdan sonra: 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe ve 70 defa: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym” okunur.

* Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’in hidâyeti ve kurtuluşu için duâ edilir.
Devamını Oku »