Sayfalar

Ne Aramıştınız?

İstihare etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstihare etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7.02.2014

İstihare Namazı ve Duası


İstihare sözlük anlamı "hayır ve iyilik istemek, bir şey hakkında hayır talep etmek" anlamlarına gelen istihâre, bir kimsenin yapmayı istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağını Allâh'ın kendisine bildirmesi maksadıyla yatmadan önce iki rek'at namaz kılarak Allâh'a dua etmesidir.

İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacağı zaman dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istihâre ederler ve Allâh'tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allâh'tan dilemek ve O'ndan tercih konusunda yardım istemek demektir.

İstihâre namazı menduptur. Namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra Kâfirûn sûresi; ikinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas sûresi okunur. Namazdan sonra istihâre duası yapılır. Hz. Peygamber, istihârede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir:

"Allahım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlu kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise âcizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allâh'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Yok eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!" (Buhârî, Teheccüd, 25)


İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu, haram ve günah gibi kötü olduğu bilinen şeylerde istihâre yapılmaz. İstihâre yapılmasının doğru olup-olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve yedi kere tekrarlanır. İstihâreden sonra, insanın gönlüne bir açıklık gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir. Çeşitli nedenlerle istihare namazının kılınamaması halinde, sadece istihare duası okunmakla yetinilir.
Devamını Oku »

6.02.2014

İstihare Duası ve Yapılışı

İstihare Duası,İstihare Duası nasıl yapılır?,İstihare nasıl yatılır?,İstihare yaparken nelere dikkat edilmelidir?,İstihare caiz midir?,İstihare çeşitleri,İstihare rüyası,İstihare uykusu,İstihare vakti,İstihare zamanı,İstihare ne demek?,İstihare yorumu,İstihare duası ve yapılışı...

İstihare kelime olarak,"hayır ummak,hayır dilemek" demektir.İstihare terim olarak da hayırlı olup olmadığı konusunda şüpheye düşülen bir konuda hayırlı davranışın hangisi olduğu hakkında ilahi bir işaret almak için,belli bir usule göre yapılan iştir.
İstihare müstehap sınıfından bir sünnettir.Bağlayıcı ve zorlayıcı değildir.Bir konuda karar verileceği zaman,önce dinin o konuda kesin hükmünün bulunup bulunmadığına bakılır,kesin hüküm varsa başka bir şeye ihtiyaç yoktur.Onunla karar verilir.Yoksa;ilim akıl,mantık,örf ve hayatın gerçekleri dikkate alınarak karar verilir.Bütün bunlardan da bir sonuç alınmaz ise , o zaman usulüne uygun şekilde istihare yapılır.

İstihare Şöyle Yapılır:

İki rekat Allah rızası için namaz kılınır.Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun suresi: (Kul ya eyyühe'l-kafirun) ikinci rekatta yine Fatihadan sonra ihlas suresi:(Kul huva'llahü ehad) okunur.Namaz'dan sonra gönülden yakarışla istihare duası okunur.Sonrada istihare yapan kişi,hiç kimse ile konuşmadan hemen yatağına yatar.

Rüyada görülen beyaz ve yeşil renkler hayra,siyah ve kırmızı renkler ise olumsuzluğa yorulur.

Tatminkar bir sonuç alınmadıysa,üç geceden yedi geceye kadar aynı iş tekrarlanır.İstihare sonunda bir karar verildikten sonra,verilen karara zıt durumlarla karşılaşılırsa istihare kararından vazgeçilip görünen gerçekler istikametinde hareket edilir.Çünkü istiharenin bağlayıcılığı yoktur,hatta istihare'de görülenin rahmani olamayabileceği bile düşünülebilir.

istihare yatma duası
İstihare Duası Nasıl Yapılır?
İstihare Duası:
“Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bihi. “
Duanın Türkçesi:


"Allahım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlu kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise âcizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allâh'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Yok eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!" (Buhârî, Teheccüd, 25)

Yedi gece devam edilir. [Gündüz de istihareye yatmak caizdir.]

İstihare başkasına yaptırılmaz. İstihareyi herkesin kendi yapması gerekir. İstihare yapmasını öğrenmeli, bu sünneti kendisi ifâ etmelidir. Bedenle yapılan ibadetleri başkasına yaptırmak caiz değildir.

İstihareden sonra, abdestli olarak, kıbleye dönüp yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görmek hayra, siyah veya kırmızı görmek şerre alamettir. 7 gün istihareden sonra, rüyada bir şey görülmezse, kalbe bakılır. O işi yapmak arzusu varsa, o işe karar verilir.

SORU: İstihare, halk arasında söylenen âdet gibi bir şey mi? Gerçekten ilerisi için yapmak istediğimiz olaylar hakkında mesela evlenirken istihareye yatmamız doğru olur mu?
CEVAP:İstihare sünnettir. Danışacak yeri olmayan istihare yapmalıdır.
Evlenmeden önce, birkaç defa istihare etmeli, Hak teâlâya sığınmalıdır. Nefsin ve kötü kimselerin araya katılmasından koruması için, yalvarmalıdır. Salih, güvenilir kimselerle istişareden sonra, istihare yapmalıdır. Bir muradı olan kimse, abdest alır, temiz bir yere oturur, üç defa salevat-ı şerife okur, sonra her birine Besmele çekerek on Fatiha, sonra onbir İhlas okur, sonra üç defa salevat okur. Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatar, niyet ettiği şeyin iyi veya kötü olacağını bi-iznillah rüyada görür. (Fetava-i Karı-ül-hidaye)

Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:
(Mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [Hakim]

(İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir.) [Tirmizi]

Bir işe başlayacağınız veya bir şeyden kurtulmak istediğiniz zaman, iki rekat nafile namaz kılıp [yukarıda bildirilen Arapça duayı okuyarak] “Eğer bu işim [Mesela şununla evlenmem] dünya ve ahiretim için hayırlı ise, bunu bana mübarek eyle. Eğer hakkımda hayırlı değilse, onu benden uzaklaştır ve hayırlı olanı bana kolaylaştır. Beni kazana rıza gösterenlerden eyle, Ya Erhamerrahimin” demelidir.

SORU:İstihare namazını kılıp duasını ettikten sonra hiç konuşulmaması gerekir mi?
CEVAP:İhtiyaç varsa konuşulur. Aslında yatsı namazını kıldıktan sonra konuşmamak müstehaptır, iyi olur. Ama ihtiyaç var ise konuşulur

İlave Bilgi İçin TIKLAYINIZ!!!

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

Devamını Oku »