Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Müslüman Olmak İçin Ne Yapılır? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Müslüman Olmak İçin Ne Yapılır? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11.12.2014

Nasıl Müslüman Olunur?

Müslüman Olmak İçin Ne Yapılır,Nasıl Müslüman Olunur?

Müslümanlık büyük bir şereftir. Kimisi anne babasının müslümanlığından dolayı müslüman olur. Kimisi de sonradan müslüman olur. Önemli olan bu dine girip Allah'a ve emirlerine inanarak, ebedi hayata hazırlanmaktan ibarettir.

Müslüman olmak için, Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmak, Onun yarattığı meleklerine inanmak, Onun indirdiği kitaplara inanmak, Dini tebliğ etmek için gönderdiği peygamberlere inanmak, ölümden sonra tekrar dirileceğimize ve hesap vereceğimize inanmak, Kaza ve Kader'in Allah'ın dilemesiyle olduğuna inanmak ilk şartlardır. Bunlara imanın şartı diyoruz. Bunlara inanmak farzdır.

İman ettiğini (yani inandığını) kalp ile tasdik dil ile tekrar etmek gerekir. Kalp ile tasdik demek, Yukarıda sayılan imanın şartları'na kesin olarak kalben inanmak, şüphe duymamaktır. Dil ile tekrar ise Kelime-i Şahadet'tir.
Eğer İmanın Şartlarına kalben inanıp, Kelime-i Şahadet'i de söylerseniz, İnşallah Müslüman oldunuz demektir.
şahadet nasil müslüman olunur

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Müslüman:

“İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim, Müselman, mümin, İslam dininin kurallarını yerine getiren kimse, Doğru, haktan ayrılmaz kimse” olarak belirtilmektedir. Burada dikkat çeken şey Hristiyanlık dinine bağlı olanların Hristiyan, Yahudilik dinine bağlı olanların Yahudi şeklinde adlandırılmasına mukabil İslam dinine bağlı olanların Müslüman olarak adlandırılmasıdır. Bazı kişilerMüslüman bir anne babadan doğarak Müslüman olurlar kimileri de sonradan Müslüman olurlar.

İslam da kelime anlamı olarak tabi olmak, bağlı olmak anlamlarına gelir. Dolayısıyla bütün bunları tek bir potada erittiğimizde ortaya çıkan anlam, İslam dininin kurallarına kayıtsız ve şartsız inanan herkesin Müslüman olarak değerlendirilmesidir. Peki İslam dininin kuralları nelerdir?

Dinin ilk kaynağı Kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim Allah tarafından İslam Peygamberi Hz. Muhammet’e indirilmiş, içinde emirler, yasaklar, tavsiyeler ve ibretler bulunan bir kitaptır. Müslüman olmanın ilk şartı bu kitapta bahsedilen her şeye inanmakla başlar. Uygulama ise işin imani boyutu değil takva boyutudur. Mesela Kuran’da namaz kılmak emredilmiştir. Namazın Allah’ın emri olduğuna inanmak Müslüman olmanın bir şartıdır. Ancak Namaz kılmamak ayrı bir durum olup Müslüman olmanın şartı sayılmaz. Buradan yola çıkarak İslam dinine girmek için en temel şartlar İmanın şartları olarak nitelendirilmiştir ve altı tanedir. Bunlar

Allah’a iman. (Allah’a zati ve subuti tüm sıfatları ile birlikte iman etmek. Mesela Allah’ın yaratıcı olduğuna iman etmek ya da Allah’ın rızık verici olduğuna iman etmek)
Peygamberlere iman (Kuran’da 25 peygamberden bahsedilse de sayısının çok daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bu peygamberlerin hem kendilerine hem de getirdiklerine iman etmek gerekmektedir.)
Meleklere iman (Meleklerden Kuran’da birçok yerde bahsedilmektedir. Nurdan yaratılmışlar ve Allah’ın verdiği vazifeleri yapmaktadırlar.)

Kitaplara iman(Hz Davut’a Zebur, Hz Musa’ya Tevrat, Hz. İsa’ya İncil ve Hz Muhammed’e Kuran-ı Kerim indirilmiştir. İslam inancına göre Kuran haricindeki tüm kitaplar tahrif edilmiş olmasına rağmen ilk indirildikleri şekillerine inanmak İslam’ın gereğidir.)
Kaza ve Kaderin Allahtan geldiğine iman( Yine Kur’an da birçok yerde kaza ve kaderden ayrıca bunların Allah’ın elinde olduğundan bahsedilir. Başımıza gelmiş yada gelecek tüm olayların Allah’ın yaratmasıyla olduğuna ve Allah’ın taktirinde olduğuna iman etmek İslam’ın gereğidir.)
Öldükten sonra dirilmeye iman (İslam dini ölüm sonrası başka bir hayatın varlığına ve dünyada yapılan iyi ya da kötü amellerin mükafat yada cezasının ahirette çekileceğine inanmayı gerektirir)

Bu altı şart kendi içinde de bazı şartlar taşımaktadır. Mesela Kitaplara iman kısmında Kuran-ı Kerime iman alt başlığı kendi içinde inanılması gereken bir çok şart taşır. Namaz, oruç, zekat, haccın farz olduğuna, cennet ve cehennemin varlığına, içkinin zinanın haram olduğuna iman etmek bu şartlardan bazılarıdır. Eğer yukarıda yazılanlara inandıysanız en son yapmanız gereken şey Kelime-i Şehadet getirmektir. Arapçasını dil ile söyleyerek ve anlamına kalp ile inanarak İslam’a girilir ve Müslüman olunur.

Kelime-i Şahadet:

"Eşhedüenlailaheillallah ve Eşhedüenne Muhammeden Abduhu ve Rusuluhu" 

Manası: Şehadet ederim ki Allahtan başka İlah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammet Allah’ın kulu ve resulüdür.)

Müslüman Olmak İçin Ne Yapılır:

Müslüman olmak için özel bir törene, merasime gerek yoktur. Müslümanlığınızı gizleme konusunda, bulunduğunuz yere, oradaki insanların durumuna ve kendi psikolojinize göre değerlendirme yapmak lazım. Yani, etrafınızdan çok ciddi tepki alacaksanız, bu tepkiler size geri adım attıracaksa, size ve İslam’a karşı geniş çaplı ve olumsuz bir tahrike sebebiyet verecekse, ortam müsait oluncaya kadar Müslümanlığınızı gizlemenizde fayda vardır. Bu durumda ibadetlerinizi gizli gizli yaparsınız, okuyacağınız kitapları gizlice okursunuz, görüşeceğiniz insanlarla göze batmadan görüşürsünüz. Ancak, bahsettiğimiz riskler yoksa, Müslümanlığınızı açıktan yaşarsınız/yaşamalısınız. Tabi her hâlükarda bir kısım sıkıntılar çekeceksiniz. İnsan bela ve musibetlerle imtihan ola ola mukavemet sahibi olur.
Devamını Oku »