Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Mülk Suresi Kaç Ayet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Mülk Suresi Kaç Ayet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11.06.2014

Mülk Suresinin Faydaları

Mülk Suresinin Faydaları(Mülk Suresi Hakkında Detaylı Bilgi):
Bu mubarek sure de Mekke'de nazil olmuştur.30 (otuz) ayet-i celiledir.315 kelime ve 1313 harften meydana gelmiştir.
Alusi tevsirine(yorumuna) göre Mülk suresinin fazileti hakkında varid bir çok haber sebebiyle,bu surenin her gece okunması menduptur.Hakim-in Ebu Hureyre'den rivayetine göre Peygamberimiz Efendimiz:"Tebareke'l-ezzi bi yedihi'l mülk suresinin her müslümanın gönlünde bulunmasını çok arzu ederdim."buyurmuşlardır.
Nese'i nin Ebu'd Derda' dan rivayetine göre ise;"Tebareke'l-llezi biyedihi'l mülk suresini okuyan kimseye,bu sure her gece kabrine gelerek,ondan kabir azabını def etmeye çalışır ve bunun mücadelesini yapar." buyruluyor.
Tirmizi ibn-i Abbas'dan naklediliyor;
Ashab-ı Kiram'dan bazı şahıslar bilmeden çadırlarına bir kabrin üstüne kurmuşlar bir ara kabirde bir adamın mülk suresini okuduğunu duymuşlar.Bundan çok ürpermişler ve durumu gelip Peygamber efendimize nakletmişler.Bu olay üzerine Resülullah (S.A.V) "Mülk suresi kabir azabını mani olan bir suredir.Azaptan da kurtarıcıdır"buyurmuşlardır.
Buhari şerhlerinden bazıları da: "Hilal gördüğü zaman kötülerden korunmak ümidiyle bu surenin 30 ayetini okumak menduptur." denilmiştir.


Devamını Oku »

6.06.2014

Mülk Suresi Kaç Ayettir

Mülk Suresi Kaç Ayet:
Mülk suresi kuranı kerimin 67. suresidir. Mekke de yazılan mülk suresi 30 ayetten oluşur. Mülk suresi adını birinci ayette geçen "el-mülk" kelimesinden almıştır. Ayrıca mülk suresi tebareke, münciye, mücadele, mania ve vakiye adları ile de anılmaktadır. Mülk suresinin ismi olan mülk evreni temsil eder. Mülk suresi kuranı kerimin evren tanımının özeti olarak bilinir. Kuranı kerimde evren dünya merkezli olarak tanımlandığından yeryüzünün insanlar için dümdüz bir döşek haline getirildiğini ve evrenin dünya üzerinde 7 kat olarak düzenlendiğini ifade eder. Kıyametin koptuğunda yıldızların yeryüzüne döküleceğini ve 7. yüz yıl evreni ile uyumlu olduğu görülür. Mülk suresine göre dünya şeması yıldızlar ile donatılmıştır ve hırsız şeytanları kovmak için kullanılan sapan taşları olarak ifade edilmiştir. Gök cisimleri kuranı kerimde güneş, ay ve yıldızlardan ibarettir. Kuranı kerimde yıldızlarla ilgili bazı ifadelerin yer alması ile birlikte 7 kat gök ile yıldızların dünya evrenine yerleştirildiği ve aynı zamanda şeytanlara atılan taşlar olduğu sözlerini teşbih olarak anlamak ve algılamak mümkün değildir. Mülk suresinin 5. ayeti dil bilgisi açısından eleştirilebilir. Çünkü yıldızlara işaret eden zamir Arapçada olması gerektiği gibi çoğul değildir, dişil ve tekildir. Mülk suresinin anlamı aşağıdaki gibidir:

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. o, mutlak galiptir ve çok bağışlayıcıdır.
O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun ?
Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak göz ( aradığı bozukluğu bulmaktan ) aciz ve bitkin halde sana dönecektir.
Rabbini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür.
Devamını Oku »