Sayfalar

Ne Aramıştınız?

kadınlarda mastur orucu bozar mı?. Oruçlu iken mast yapmak etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kadınlarda mastur orucu bozar mı?. Oruçlu iken mast yapmak etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

14.05.2019

Ramazanda Mast Yapmak

Sorular: Oruçluyken 2 kere istimna yapmak, istimna hadis, kandil günü 31 çekilir mi diyanet? İstimna zina mıdır?, istimna bilyet, kadınlarda mastur orucu bozar mı?. Oruçlu iken mast yapmak ve hamileyken mast yapmak günah mı?
ramazanda masturbasyon yapmak
Cevaplar: Mast. yapmak zaten haram ve günahtır, bir de bunu Ramazan ayı gibi mübarek bir ayda yapmak Ramazan ayına karşı yapılmış bir saygısızlığında ilavesiyle misliyle katlanmış bir günah işlemiş olursunuz. İster oruçlu olun ister oruçsuz fark etmez dinimizin haram kıldığı bir şeyi yaparsanız günah işlemiş oluyorsunuz.

Bu fiili işlemenin yani (mastürbasyon yapmanın/elle boşalmanın) zaten dînen haram olduğunu bilmeniz gerekir. Allah Teâlâ'nın kitabı ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünneti buna delâlet etmiştir.

Ayrıca bu âdet (mastürbasyon), hem fıtrat, hem de akıl yönünden çirkin görülen bir davranış olup bu fiili işlemek için nefsini alçaltması müslümana yakışmaz.

Bilinmelidir ki, -eğer tevbe etmez veya Allah Teâlâ rahmet etmezse- günahların hem dünya hayatında, hem de âhiret hayatında kişi üzerinde kötü sonuçları vardır.

Üstelik bu âdetin (mastürbasyonun) pek çok zararları vardır.Bu zararlardan bazıları şunlardır:

1. Mastürbasyon, bedeni zayıflatır ve güçsüz kılar.

2. Mastürbasyon, kul ile Rabbi arasında bir boşluğun ve kopukluğun meydana gelmesine sebep olur.

3. Mastürbasyon, insanda moralsizliğin ve keyifsizliğin meydana gelmesinin en büyük sebeplerindendir.


Gelen sorudaki meselenin hükmüne gelince, eğer mastürbasyon yapmış ve meni çıkartmışsa (boşalmışsa), orucu bozulur. Bu fiili ile de günahkâr olur. Ayrıca günün geri kalan kısmında yeme ve içmeden kendisini alıkoyması ve bu günün orucunu kaza etmesi gerekir.

İslâm âlimlerinin görüşlerinden en doğru olanına göre mastürbasyon (elle boşalma /istimnâ) haramdır.

Bir kimse, Ramazan gecelerinde bu haram işi yaparsa, bununla ne önceki günkü orucu, ne de sonraki günkü orucu bozulur.

Fakat müslümanın nefsiyle mücâdele etmesi, bu ve buna benzer haram şeylerden, özellikle de bu mübârek ayda nefsini alıkoyması ve koruması gerekir.

Müslümanın bu konuda, bu mübârek aydan istifâde etmesi gerekir. Çünkü oruç, bu haram işin tedâvisi için en güzel yoldur.

Bunun içindir ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- evlenmeye gücü yetmeyen gence oruç tutmasını emretmiş ve şöyle buyurmuştur:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Ey gençler topluluğu! Evlenme imkânına sahip olan ve buna gücü yeten evlensin. Evlenmeye gücü yetmeyen ise, oruç tutsun. Çünkü oruç,(harama düşmekten) bir himâyedir (şehveti önleyicidir)." (Buhârî; hadis no: 5056. Müslim; 1400)

Mastürbasyon yapmakla müptelâ olan kimsenin, Allah Teâlâ'ya tevbe etmesi, yaptıklarına pişmanlık duyması ve bir daha buna dönmemeye azmetmesi gerekir.

Oruçlu iken rüyada ihtilam (halk arasında rüyalanmak) olmak orucu bozmadığı gibi, gusletmeyi geciktirerek cünup olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez. Ancak, zorunlu bir durum olmadıkça hemen boy abdesti alınmalıdır.

Cünüp olan kimsenin elini, ağzını yıkamadan yemek yemesi ve bir şeyler içmesi uygun değildir. Ancak elini, ağzını yıkadıktan sonra sonra, boy abdesti almadan sahur yemeği yemesinde bir sakınca yoktur.

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.

Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar.

(Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).

Eğer boy abdestli almanız gerekiyorsa, ağızdan ve burundan su yutulmadıkça banyo yapmak veya gusül abdestli almak orucu bozmaz.

Bu hususla ilgili Hz. Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (s.a.s.)’in Ramazanda imsaktan sonra boy abdesti almış olduğunu aktarmışlardır. (Buhârî,”Savm”, 25).

Cinsel ilişkinin orucu bozup hem kaza hem de kefareti gerektirdiği konusunda bütün mezhepler ittifak halindedirler ve hepsinin dayandığı delil aşağıdaki hadistir. Kefaret hakkında bu hadisten baka delil yoktur.

“Peygamberin (s.a.s.) yanında oturuyorduk. Bir adam çıkageldi ve,
-“Ey Allah’ın Rasûlü, helak oldum!” dedi. Rasûlullah,
-“Neyin var?” diye sorunca adam,
-“Oruçlu iken eşimle cinsel ilişkide bulundum” diye cevap verdi. Bunun üzerine Rasûlullah,
-“Peş peşe, iki ay oruç tutabilir misin?” diye sordu. Adam,
-“Hayır!” dedi. Rasûlullah,
-“Altmış fakiri doyurabilir misin?” dedi. Adam yine
-“Hayır”
dedi. Rasûlullah bir şey söylemedi, aradan bir müddet geçti. Biz konuyu müzakere ediyorduk ki Rasûlullah’a ağzına kadar hurma dolu bir sepet getirdi. Hz. Peygamber,

“Soru soran adam nerede”? dedi. Adam,
-“Soru soran benim” deyince Rasûlullah,
"Şunu al ve sadaka olarak dağıt” buyurdu. Bu sefer adam,
-“Benden daha fakir birine mi ya Rasûlellah? Allah’a yemin ederim ki, Medine vadisinde benim ev halkımdan daha fakir bir ev halkı yoktur.”
dedi. Adamın bu sözleri üzerine Rasûlullah azı dişleri görünecek şekilde güldü ve

-“Hurmaları kendi ev halkına yedir” buyurdu.


Devamını Oku »