Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Arapça Dua etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Arapça Dua etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

3.07.2018

İbrahim Ethem Hazretlerinin Arapça Duası

İbrahim Ethem Hazretlerinin Duası'nın Arapça Yazılışı
İbrahim ethem hazretlerinin arapça duasi

İbrahim Ethem Hazretleri'nin Arapça Duası
" İlahi,ente zû fazlin ve mennin fe innî zû hatayâ fa fu annî. Fezannî fîke yâ Rabbî cemîlün, fe hakkik yâ İlâhî hüsne zannî. İlâhî, tü ’azzibnî fe innî mukirren billezî had kâne minnî.

Yezunnunnâsu bî hayren’fe innî eşerrül halke in lem ta’fü anni. İlahî, abdükel âsi etâkâ mukirran bizzünûbi kad de’âke fe in tağfirfe ente lizâke ehlün, ve in tatrud fe men yerham sivâkâ,

İlâhî, tübtü min küllil meâsî bi ihlâsın recae bil halasî, eğisnî ya gıyâsel müsteğîsîne bi fazlike yevme yü ’hazü binnevâsî. "


İbrahim Ethem Hazretleri'nin  Münâcatı Anlamı

Allah ’ım, fazlü ihsan sahibisin, ben ise çok hatalar sahibiyim. Ey Rabbim, ben Seni cemil bir halde tanırım, benim hüsnü zannımı haklı çıkar. Ey benim Rabbim, bana azab eyleme, ben kendimden meydana gelen günahları biliyorum.

İnsanlar bende iyilik var zannediyorlar, ancak Sen benim hatalarımı affetmez isen, ben yaratılmışların en fenasıyım.

Ey Allah ’ım, Senin günahkar kulun isyanlarını kabul ve itiraf edib Sana geldi, Sana yalvarıyor. Şayet beni bağışlarsan ancak Sen bağışlarsın, zira buna ehil ancak Sensin. Şayet beni reddedersen, Senden başka bana kim merhamet eder?

Ey Rabbim, o kötülüklerden kurtulmak için, ihlâsla bütün mâsiyetlerimden tevbe ettim. Herkesin perçemlerinden yakalanıp getirildiği kıyâmet gününde bana yardım et, ey kendisinden yardım isteyenlere yardımını esirgemeyen Allah’ım.


İlahî! Sen fazl u kerem ve izzet ü ikram sahibisin; benimse tek sermayem hatalarım ve günahlarım; ne olur kulunu affet!
İsyankar isem de affına olan ümidim hiç sarsılmadı; diliyor ve dileniyorum; kapıkulunu umduklarına nâil et!
İşte huzurundayım ve suçlarımı itiraf ediyorum; merhametinle muamelede bulun ve bu âciz bendeni azaba dûçar kılma!


Halk hep sâlih bir insan olduğumu düşünüyor; halbuki ben onların en kötüsüyüm; merhametine iltica ediyorum; beni bana bırakma!
İlâhî! Asî kulun yine kapına geldi; (dağlar azametindeki) günahlarını ikrar edip, ellerini sana açıyor ve sadece sana açar.

Şâyet Sen mağfiret edersen, hiç şüphesiz o Sen’in şânındandır; kovarsan dergahından, beni Sen’den başka kim affedebilir?
İlâhî! Gönlümde nedâmet hisleri, bütün masiyetlerime “tevbe!” diyor ve kurtuluş fermanımı bekliyorum.
Hesabın pek ince olduğu o şedîd günde, ey yardım talebinde bulunanların biricik yardımcısı, nâçâr, Sen’in yardımını istiyorum.

İbrahim ethem hazretlerinin arapça duasi,ibrahim ethem hazretleri sözleri ibrahim ethem hz kıssaları kayıp eşya bulma duası ibrahim ethem ibrahim ethem kürkünü dikem ibrahim ethem dua neden kabul olmuyor?..bu ve benzeri tüm konuları sitemizde bulabilirsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.


Devamını Oku »

10.06.2014

Amme Suresi(Nebe Suresi)

AMME SURESİ(NEBE SURESİ);
"Peygamber Efendimiz ikindi namazından sonra bu sureyi okuyan kimsenin Allah (C.C) azabını azaltır,hafifletir" buyurmuşlardır.
Bismi’llâhi’r-Rahmân’ir-Rahîm
(1) Amme yetesaelune (2) aninnebeil azıymi (3) elleziy hüm fiyhi muhtelifun (4) kellâ seya’lemune (5) sümme kellâ seya’lemun (6) elem nec’alil’arda mihaden (7) velcibale evtaden (8) ve haleknaküm ezvacen (9) ve cealna nevmeküm sübaten (10) ve cealnelleyle libasen (11) ve cealnennehare meaşa (12) ve beneyna fevkaküm seb’an şidaden (13) ve cealna siracen vehhaca (14) ve enzelna minelmu’sırati mâen seccaca (15) linuhrice bihî habben ve nebaten (16) ve cennatin elfafa (17) inne yevmel fasli kâne miykaten (18) yevme yünfehu fiyssûri fete’tûne efvaca (19) ve fütihatis semâü fekânet ebvaba (20) ve süyyiretil cibalü fekanet seraba (21) inne cehenneme kanet mirsaden (22) littağıyne meaba (23) lâbisiyne fiyha ahkaba (24) lâyezûkûne fiyha berden ve lâ şeraben (25) illâ hamiymen ve ğassaka (26) cezâen vifaka (27) innehüm kânu lâ yercûne hısaben (28) ve kezzebu biâyâtina kizzâba (29) ve külle şey’in ahsaynahü kitaba (30) fezûku felen nezideküm illâ azaba (31) inne lilmüttekıyne mefaza (32) hadâika ve a’naben (33) ve kevâıbe etraben (34) ve ke’sen dihaka (35) lâ yesmeune fiyha lağven ve lâ kizzaba (36) cezâen min rabbike atâen hısaba (37) rabbis semâvâti vel’ardı ve ma beynehumerahmâni lâ yemlikûne minhü hitaba (38) yevme yekumür ruhu velmelâiketü saffa, lâ yetekellemune illâ men ezine lehü rahmânü ve kâle savaba (39) zalikel yevmülhakku femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ (40) inna enzernaküm azâben kariyba yevme yenzurülmer’ü ma kaddemet yedahü ve yekülül kafirü yâleyteniy küntü türaba.

Anlamı:

1. Neyi soruşturuyorlar?..

2. O çok büyük haberi;

3. ki hakkında bir türlü anlaşamadılar!..

4. İhtilâfa ne gerek var; yakında her şeyi bilecekler!..

5. Kesinlikle ve mutlaka bilecekler, anlıyacaklar!..

6. Biz yeryüzünü yayılmış döşek;

7. Dağları da destek yapmadık mı?..

8. Sizi çiftler şeklinde var ettik.

9. Uykunuzu dinlenmeniz için oluşturduk.

10. Geceyi örtü;

11. Gündüzü, geçiminizi temine vesile olsun diye yarattık!..

12. Üstünüze sağlam yedi kat gök yayılı.

13. Parıl parıl yananı varettik.

14. Bulutlardan bol bol yağmurlar indirdik;

15. Onlarla nebatlar;

16. Bol ağaçlı bağ-bahçeler yetiştirdik!..

17. Kesindir ki ayırım ve hüküm günü gelecektir.

18. Sûr üfürüldüğü zaman, gruplar halinde geleceksiniz.

19. O gün, gök açılacak kapı kapı;

20. Dağlar yürütülüp seraba dönecek;

21. Cehennem herkesin güzergâhında olacaktır.

22. Ki azgınların dönüp dolaşıp; varacakları yerdir.

23. Orada nîce devirler kalacaklardır.

24. Orada serinlik ve içecek bir şey de tadamıyacaklar;

25. Ancak hamiym ve zehir gibi içecek nesne içebileceklerdir;

26. Yaptıklarının neticesidir.

27. Çünkü onlar hesap görüleceğini umuyorlardır.

28. Bütün âyetlerimizi yalanlıyorlardı.

29. Biz ise her şeyi en ince bir şekilde kitapta zabtetmiştik.

30. Tadın azabı, biz ancak azabınızın artmasına katkıda bulunuruz, (deriz).

31. Şüphesiz ki korunanlar için; Kurtuluşa erme zamanı..

32. Bağlar-bahçeler;

33. göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt eşler;

34. pak kâseler vardır dolu dolu.

35. Orada boş lâf ve yalan duymazlar.

36. Bunlar rableri katından, verdikleri hesabın karşılığıdır.

37. O, göklerin ve yerin ve arasındakilerin rabbi olan Rahman’dır!.. O, varlığı katında kimsenin konuşamıyacağıdır.

38. RUH ve meleklerin saf saf duracağı o günde, Allâh’ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. izin alabilense gerçeği dile getirir.

39. Bu hak olan ve kesinlikle gelecek olan gündür. Dileyen rabbine erdirecek yolu edinir.

40. Sizi, yakında gelecek azab konusunda uyardık. O gün, kişi elleriyle meydana getirdiklerine bakar; gerçeği örtenler de, keşke toprak olsaydım; der.

Devamını Oku »

6.06.2014

Arapça Mulk Suresi I (Mülk Suresi)

Arapça Mulk Suresi (Mülk Suresi; سورة الملك):

Mülk Suresi, Mekke’de inmiştir Kur'an'ın 67. Suresidir ve 30 ayettir. Adını birinci ayette geçen "el-mülk" kelimesinden almıştır.Ayrıca Tebareke, Münciye, Mücadele, Mani'a, Vakiye adlarıyla da anılır. Mülk suresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.

Surenin ismi olan mülk Evreni temsil eder. Sure Kur’anın Evren tanımının özeti gibidir. Kur’an'da Evren Dünya merkezli olarak tanımlanır. Kur'an yeryüzünün insanlar için dümdüz bir döşek haline getirildiğini, göklerin (evren, sema) Dünya üzerinde 7 kat olarak düzenlendiğini ifade eder. Kıyamet koptuğunda yıldızlar yeryüzüne dökülür. (Tekvir:1-2) İfadelerin 7. yy evren anlayışı ile uyumlu olduğu görülebilir.

Mulk Suresi Arapça yazilisiMulk Suresi Arapca yazilisi ve okunusumulk suresinin arapça okunusu yazilisi

Devamını Oku »