Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Hastaya Okunacak Dua Nihat HATİPOĞLU etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hastaya Okunacak Dua Nihat HATİPOĞLU etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7.08.2008

Hastaya Okunacak Dualar

Yüce Rabbim Allah kimselere hastalık vermesin ama hastalıkta Allahtandır bunu unutmamamız gerekir.Ağır hasta için okunacak dua,hastanın iyileşmesi için okunacak dualar,hastaya okunacak dua nihat hatipoğlu,peygamber efendimizin şifa duası,en etkili şifa duaları,şifa için kurandan okunacak sureler...sırladığımız tüm bu duaları aşağıda bulabilirsiniz.Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.
Ağır hasta için okunacak dua
Hastanın İyileşmesi İçin Okunacak Dualar
Hasta ziyaretlerinde Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz'in okuduğu duaları hadis kitapları kaydetmiştir.

Buna göre şu dualar Peygamberimiz'in hastalara okuduğu dualardır: 

"Es'elü'llâhe'l-azîm. Rabbe'l-arşi'l-azîm en yeşfiyeke."

"Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan'dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim.

Aile fertlerinin birinin hastalanması halinde Efendimiz mübarek elini hastanın alnına koyar, şöyle duâ ettiği olurdu: 

"Allahümme Rabbenâ. Ezhibi'l-be'se, işfi, ente'ş-şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen."

"Allah'ım, sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin.Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle."

Hazret-i Âişe’den -radıyallahu anha- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;
"Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame"
“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Yine Âişe radıyallahu anha’dan rivayete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talebedildiği zaman:

"Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina."

“Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN SAR’A HASTASINA DUÂSI

İbn Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e bir hâtûn müracaat edip:

“– Ya Rasûlallah, ben sar’a illetine duçar oluyorum. Hem de sar’a hâlinde açılıyorum. Allah Teâlâ’ya duâ ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin” dedi. Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz kadına hitaben:

“– Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim,” buyurdu.

Sonra o hâtûn:

“– Yâ Rasûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar’a hâlinde açılmamam için Allah Teâlâ Hazretlerine duâ ediniz” dedi.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54)

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı:

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve:

"Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke."

“Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.” derdi.(Müslim, Selâm 40)

Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

"Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake."

Ağır Hasta İçin Okunacak Dua:
"Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, ergikellahu yeşfike, ezhibil be'se Rabben nasi ve eşfi, enteşşafi, la şifae illa, şifaüke, şifaen la yügadirü, segamen amine birahmetike ya erhamerrahimin. Min külli şey'in yu'zike ve min külli aynin ve hasidin, Allahu yeşfik."

Duanın Meali: "Ey Allah'ım hamdın sana mahsus olması ve senden başka ilah olmaması hürmetine tüm şifa bekleyen hasta kullarına dertli kullarına Hüsn-ü Hatime ve şafi isminle şifalar ihsan eyle. Sen rahman ve rahimsin. Biz kullarına rahmetinle muamele eyle. Habibin Muhammed Mustafa (sav) vesile kılarak sana niyaz ediyoruz. Dualarımıza icabet eyle. Ey Zülcelal vel ikram Hayy ve Kayyum olan Allahım (C.C) Amin."

Hastalara Okunacak Esmalar:

Hastanın şifası için çok tesirli bir dua bir miktar suya 100 defa Ya Rahman 41 kere Ya Şekür 21 kere Ya selam ve 786 defa Bismillahirrahmanirrahim okunur.

Sonra,(Ya rabbi Hz. Muhammed sallallahualeyhi ve sellem ve ehli beyti Muhammed Rıdvanullahi teala aleyhim ve ecmainin hürmetine beni şu hastalıklardan bütün dertlerden halas eyle diye dua edilir ve su içilir. Allahümme ente'l- melikü'l - hakku'llezi la ilahe illa ente ya Allah ve Selamü ya Kafi 3 kere de Ya şifa-el Kulüb dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür. 

Kendinizin bir hastalığı ve ise elinizi hasta olduğunuz yere koyup 3-5 kere şöyle tekrarla "Bismillahi e'uzu bi'izzetillahi ve kudratihimin şerri ma ecidü min veca'i Haza" Allah'ın ismiyle Ey Rabbim beni kendi devam ile tedavi et, bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla senden başkalarında müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.

Allah'ım beni hastalıklardan, rahatsızlıklardan ırak tut ailemi, eşimi, dostlarımın ağrılarını gider onlara sağlık sıhhat ihsan eyle. Sen yücesin istersen iyileştirir istersen hasta edersin. Hastalıklara dua ederken suna dikkat edelim yiyecek rıskı bitmiş olan ve Allan izniyle can teslim eden kişilere iyileşmesi için dua edilmez fakat rahat kabir geçirmesi için dua edilir.

Devamını Oku »