Yayınlar

Yedi Defa Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm Ayetini Okuyanın Tüm Dileklerinin Olacağı Doğru mudur?