Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Recep Ayında Yapılacak İbadetler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Recep Ayında Yapılacak İbadetler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2.05.2015

Recep Ayı Namazı Nasıl Kılınır?

Recep Ayı Namazı Nasıl Kılınır?,Recep Ayında Yapılacak İbadetler,Recep Ayı Namazının Niyeti,Recep Ayında Kılınacak Hacet Namazı,Recep Ayı Namazına Nasıl Niyet Edilir?

recep ayı namazı nasıl kılınır
Recep Ayı Namazı Nasıl Kılınır?
Üç Ayların başlangıcı olan Recep ayına girmiş bulunmaktayız. Allah layığı ile değerlendirmeyi ve idrak ile istifadeyi nasip etsin, Peki Recep Ayını nasıl değerlendirmeliyiz, Recep Ayı ibadetleri Nelerdir?

Rahmet ve Bereket iklimi olan Üç Aylara girmiş bulunmaktayız, Öncelikle Yüce Rabbimiz'e bizi bu aylara eriştirdiği için yazıma hamd ve sena ederek başlamak istiyorum.
Üç Ayların ilki olan Receb-i Şerif(Recep Ayını) önümüzdeki yıl yaşayamama ihtimalimizi göz önünde bulundurarak elimizden geldiğince uygun biçimde yaşamaya ve layığı ile idrak etmeye çalışmalıyız,

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Recep Allah'ın,Şaban Benim, Ramazan Ümmetimin Ayıdır buyrarak bu üç ayların önemini vurgulamıştır. O halde Allah'ın ayı olan Recep ayını istiğfar ile hamd ile Allah'ı teşbih ederek Allah ismini bol bol zikrederek değerlendirelim. Zira kişi sevdiğini anar, yalnızken ya da dost meclislerinde O'nu yad eder. Bizde Rabbimizi sevdiğimizin nişanesi olarak O'nu çokça analım ki aramızda yakınlik oluşsun. 
Yüce Allah Kuran'da "O halde siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. (Bakara 152)" buyurmuştur, Allah şüphesiz ki vaadinden dönmez biz O'nu zikredelim ki O'da lutfedip kerem kılıp bizi ansın, Allah'a yakınlaşabilmek için bu üç ayları ve mübarek geceleri fırsat bilelim, Şaban Peygamber (as) efendimizin ayı olduğuna göre Şaban ayında da bol bol salatu selam ile Peygamber Efendimiz as'ı onun alini yani ehli beytini analım, Burada yeri gelmişken Recep ayı namazını sizlere hatırlatmak dilerim.

Recep ayı namazı olarak bilinen bu namaz üç ayrı zaman diliminde kılınır, ilk on günün içinde ilki ikinci on günlük zaman diliminde İkincisi ve üçüncü on gün içerisinde bir gün de üçüncüsü kılınır. Toplam 30 rekattık bir namaz olan bu namaz 10'ar rekattan oluşur. Bu namazın en bariz özelliği ise münafıkların kılamamasıdır, Bu namaz münafıkla mümini ayıran bir özelliğe sahip olduğu bilinir. Münafığa ağır gelir Allah kalplerinde nifak olanlara bu namazı tamamlamayı nasip etmez. Kişinin manen yükselişine de vesile olduğuna inandığım bu namazı kılmanızı şiddetle tavsiye ederim,

Receb Ayı Namazının Tarifi :  Receb-i Şerif-Recep Ayının 1'i ile 10'u arasında, 10'u ile 20'si arasında ve 20'si ile 30'u arasında olmak üzere 10'ar rekâtlık bölümler halinde sadece birer defa kılınacak 30 rekât bir namaz vardır. Bu namazların hepsinin kılınışı aynıdır ancak namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır. 


Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir, Münafıkların bu namazı kılamadıkları gelen haberler arasındadır, 30 rekâtlık bu Recep ayı namazı Resülallah Efendimizin (sav) berberi Salmânı Pâk-i Farîsi (r.a.) hazretleri tarafından haber verilmiştir.


Recep Ayı Namazına Nasl Niyet Edilir?


Recep Ayı Namazına Niyet: “Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”

İki rekâtta bir selâm verilerek kılınan bu namaz 10 rekâttır. Her rekâtta 1 Fatiha, 3 Kâfirûn suresi ve 3 İhlâs-ı şerif okunur.

İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra 11 defa: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr" denilip dualar yapılır.

İkinci on gün içinde yani Receb'in 1 l'i ile 20'si arasında kılınan 10 rek'atten sonra 11 defa;"İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ" denilip dualar yapılır.

Üçüncü on gün içinde, yani Receb'in 21'i ile 30'u arasında kılınan 10 rek'atten sonra da 11 defa: "Allâhümme lâ mânia limâ â'tayte, velâ mû'tiye limâ menâ'te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze'l-ceddi minke'l-ceddü, Sübhâne rabbiye'l-aliyyi'l-â'le'l-vehhâb. Sübhâne rabbiye'l-aliyyi'l-â'le'l-vehhâb, Sübhâne rabbiye'l-âliyyi'l-â'le'l-kerîmi'l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb" denilip duâlar yapılır,

"Bu duaları okumakta zorlananlar, Allah Resulüne salat ve selam okuyabilirler. Yüce Allah'a diledikleri gibi dua edebilirler."
Devamını Oku »