Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Alkolsüz Bira İçmek Helal mi? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Alkolsüz Bira İçmek Helal mi? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

14.01.2016

Alkolsüz Bira İçmek Caiz mi?

Alkolsüz Bira Günahmı-Nihat HATİPOĞLU?,Alkolsüz Bira İçmek Helal mi?,Alkolsüz Bira İçmek Haram mı?,Alkolsüz Bira İçmek Caiz mi-Diyanet,Alkolsüz Bira Nedir?,Alkolsuz Bira Helal mi?,Bira İçmek Günah mıdır-Cübbeli?


Alkolsüz Bira İçmek günah mı

Alkolsüz biranın içinde alkol bulunmaktadır!..Alkolsüz bira diye piyasaya sürülen bira, içerisinde %5-7 nisbetinde etil alkol bulunan biranın, etil alkol oranının vakumla azaltılmasıdır. İçerisinde kesinlikle %1-1,5 nisbetinde etil alkol bulunur. (Gıda Bilimi ve Teknolojisi. AÜ Ziraat Fak Teksir No: 113, s.173, Ankara, 1983)
“Alkolsüz Bira” ismi ile satılan içeceklerde %0.5 alkol bulunmaktadır. T.S.E. Standartları da bu miktara izin vermektedir. “Çoğu sarhoşluk veren maddenin azı da haramdır” şer-i ölçüsü karşısında Müslümanın bu biradan uzak olması gerekir. (Gıda Raporu)
Alkolün azı da çoğu da haramdır
İbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "Hamr aynı ile haram edilmiştir, (bu sebeple) azı da haramdır, çoğu da; keza her içkiden hâsıl olan sarhoşluk da (haramdır)." (Nesâî, Eşribe 48, (8, 320, 321)
Ebû Dâvud'da gelen diğer bir rivâyette (Resûlullah'a açıklaması şöyledir): "Her sarhoş edici şey haramdır. Bir farak (küp) içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da haramdır."
Tirmizî'de gelen bir diğer rivâyette "tek yudumu haramdır" diye gelmiştir. (Buhârî, Eşribe 4, Vudû 71; Müslim, Eşribe 67-68, (2001); Muvatta, Eşribe 9, (2, 845); Ebû Dâvud, Eşribe 5, (3682, 3687); Tirmizî, Eşribe 2, 3, (1864, 1867); Nesâî, Eşribe 23, (8, (298)
İbnu Ömer (ra) anlatıyor: "Bir adam Resûlullah'a (asm) içeceklerden sormuştu. Efendimiz:
"Kaynayan sarhoş edicilerin hepsinden az da olsa çok da olsa kaçın" cevabını verdi." (Nesâî, Eşribe 24, (8, 300), 48, (8, 324)
Bir küpü içilince ancak sarhoşluk veren, yani alkol miktarı son derece az olan bir maddenin bir avuç miktarı dahi haramdır. Yani "haramlık" içecek maddesinin insanda fiilen hasıl edeceği tesirden gelmiyor, maddenin tabiatından geliyor. Tıpkı pis bir maddenin azı da çoğu da pis olması gibi.
Şu halde bu meselede, illetle maslahatı karıştırmamak gerekir. Cenâb-ı Hakk, sarhoşluk verici maddeleri haram kılmıştır. O maddelerin haram edilişinin illeti yani asıl sebebi, Resûlullah'ın hadisleriyle tebliğ edilmiş olan ilâhî yasaklama'dır. Elbette Rabbülâlemîn bu yasağı insanların aklını, sıhhatini koruma maslahatına binaen koymuştur. Fakat biz, bize tanınmayan bir ruhsatı kendimize tanıyarak illetin yerine maslahatı koyup: "İçki sarhoş ettiği için haramdır, sarhoş etmeyen miktarı haram olmaz" diyecek olursak büyük hata ederiz. Hiçbir din âlimi bunu söylememiştir.

Alkollü içkiler, hangi içki tipinde olursa olsun, meyve ve tahılların fermantasyonu, mayalandırılması neticesinde elde edilir. İçkinin tamamı alkol değildir. İçerisinde su, şekerli maddeler ve benzeri şeyler bulunur. Fakat hangi tipte olursa olsun, içkilerde vücuda asıl zararlı olan, sarhoşluk yapan madde etil alkol dediğimiz kimyevî maddedir.

Etil alkol, değişik içkilerde farklı nisbetlerde bulunur. Meselâ etil alkol birada %5-7, şarapta %15-20 nisbetinde iken; cin, likör ve rakıda %45-50, votka ile viskide ise %65-70 nisbetinde bulunur.

Alkollü içkilerin muhtevasında, mineraller, vitamin, proteinler ve yağlar gibi vücuda faydalı olan maddeler bulunmaz. Onun için, alkollü içkilerin hiçbir besleyici değeri yoktur. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde,

“Bir şeyin çok miktarda alınması insana sarhoşluk veriyorsa, onun azıda haramdır.” (Tirmizi, Eşribe 3)diye buyurmuşlardır. Bu hükme göre az miktarlarda da olsa, terkibinde etil alkol bulunan her madde dinen haram demektir.

Bira Nedir? Ne Değildir?

1. Bira çimlendirilmiş arpanın özel muameleden geçirilmesi, mayalanması sonucu elde edilir. Muhtevasında %5-7 nisbetinde etil alkol bulunur. Kesinlikle alkollü içki sınıfına dahil edilir.

2. Alkolsüz bira diye piyasaya sürülen bira, içerisinde %5-7 nisbetinde etil alkol bulunan biranın, etil alkol oranının vakumla azaltılmasıdır. İçerisinde kesinlikle %1-1,5 nisbetinde etil alkol bulunur. (Gıda Bilimi ve Teknolojisi. AÜ Ziraat Fak Teksir No: 113, s.173, Ankara, 1983)


Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, biradaki alkol miktarı ne kadar azaltılmış olsa da alkol içerdiği için caiz değildir.
Devamını Oku »