Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Saffat Süresi İlk 10 Ayeti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Saffat Süresi İlk 10 Ayeti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10.07.2016

Saffat Suresinin İlk 10 Ayeti

Saffat Suresinin İlk On Ayeti,Saffat Süresinin İlk 10 Ayeti,Saffat Süresi İlk 10 Ayeti,Saffat Suresi 1-10 Ayet Arapça,Saffat Suresi İlk 10 Ayeti Meali,Saffat Suresi İlk 10 Ayeti Okunuşu...

Saffat Suresinin İlk 10 Ayeti
Saffat Suresinin İlk 10 Ayeti

Bismillâhirrahmânirrahîm


SÂFFÂT-1: Ves sâffati saffâ(saffen).
Ve saf bağlayarak (huşû ile Allah'ın huzurunda) saf halinde bulunanlara andolsun.

SÂFFÂT-2: Fez zâcirâti zecrâ(zecran).
Toplayıp sevkedenlere (sağ ve sol kanat velîlerine).

SÂFFÂT-3: Fet tâliyâti zikrâ(zikran).
Zikrederek (Kur'ân) tilâvet edenlere (okuyanlara) (andolsun).

SÂFFÂT-4: İnne ilâhekum le vâhıd(vâhıdun).
Muhakkak ki sizin İlâhınız, mutlaka Tek'tir.

SÂFFÂT-5: Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârık(meşârıkı).
Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların (da) Rabbidir.

SÂFFÂT-6: İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bi zîynetinil kevâkib(kevâkibi).
Muhakkak ki Biz; dünya semasını, yıldızları ziynet kılarak süsledik.

SÂFFÂT-7: Ve hıfzan min kulli şeytânin mârid(mâridin).
Ve marid (azgın ve asi) şeytanların hepsinden muhafaza ederek.

SÂFFÂT-8: Lâ yessemmeûne ilel meleil a’lâ ve yukzefûne minkulli cânib(cânibin).
Melei A'lâ'ya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar (kovulurlar).

SÂFFÂT-9: Duhûran ve lehum azâbun vâsib(vâsibun).
Kovulmuş olarak, onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır.

SÂFFÂT-10: İllâ men hatıfel hatfete fe etbeahu şihâbun sâkib(sâkibun).
Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o taktirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder (ona ulaşır, yok eder).
Devamını Oku »