Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Islık Çalmak Şeytan Çağırır mı? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Islık Çalmak Şeytan Çağırır mı? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

16.11.2014

Islık Çalmak Günah mıdır?

Islık Çalmanın Hükmü,Islık Çalmak Günah mı?(diyanet),Islık Çalmak Şeytan Çağırır mı?..Aradığınız tüm soruların cevabı Dua Öğren,Dua Oku'da...

ıslık çalmak caiz midir
Bir gerek yoksa ve fayda söz konusu yok iken ıslık çalmak hoş bir şey değildir.
Allah Teala Kuran-ı Kerim’de müşriklerden bahsederken şöyle buyurmaktadır:

“Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. (Ey kâfirler!) İnkâr etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın!”1

Müşrikler birçok şeyin aslını bozdukları gibi, hac ibadetinin de aslını bozup değiştirmişlerdi. Açık saçık bir şekilde el ele tutuşup şarkı türküler söyleyip, naralar atıp ıslık çalarak Kâbe’yi tavaf ederlerdi. Hatta Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz Kâbe’ye ibadet için geldiğinde, onlar bu davranışlarını daha çok abartır, O’nun huzurunu bozmak için daha kuvvetli ıslık çalarlardı.

Görüldüğü üzere ıslık çalma, müşriklerce bir ibadet ve dua şekliydi. Bu sebeple âlimlerimiz, bir ihtiyaç ve fayda söz konusu değilken ıslık çalmayı uygun görmemişlerdir. Hele ki cami gibi kutsal mekânlarda ıslık çalmak asla caiz değildir.

İhtiyaç ve fayda konusunu açacak olursak, mesela çobanın sürüsünü idare etmesi için ıslık çalması, bir kimsenin sesini başka bir kimseye duyurmak amacıyla ıslık çalması buna örnek verilebilir. Burada ıslık, sesin yükseltilmesi anlamına gelmektedir. Hatta bazı kimseler ıslık çalmayı bir iletişim aracı olarak kullanmaktadır. Karadeniz bölgemizde coğrafi şartlardan ötürü iletişimin zor sağlandığı bazı kesimlerde, halk ıslık ile birbiriyle haberleşmektedir.

Netice olarak, böyle bir ihtiyaç ve fayda söz konusu yokken ıslık çalmak, kişinin abesle iştigal etmesi demektir. Boş ve faydasız işler ise, kişiye şeytanın ve nefsinin telkinidir. Bu nedenle halk arasında “ıslık çalmak, şeytanı çağırmaktır” manasına gelen meşhur bir söz yayılmıştır.


Cahiliye döneminde müşriklerin, Kabe-i Muazzama'ya hürmet ettikleri, örtülerini her yıl değiştirdikleri ve oraya ibadet niyetiyle gelenlere ikramda bulundukları malumdur.(1) İbadeti teşvik niyetiyle, birbirlerini alkışladıkları ve ıslık çaldıkları da bilinmektedir... Kur'an-ı Kerim'de,


"Onların (müşriklerin) Beytulullahdaki duaları, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan (alkışlamaktan) başka bir şey değildir. (Ey müşrikler) Devam edegeldiğiniz o küfrünüzden dolayı, artık tadın azabı!.." (Enfal, 8/35) hükmü beyan buyurulmuştur.

İmam Fahrüddin-i Razi; bu ayet-i kerime'nin tefsirinde:

"Allah Teala (cc) kafirler hakkında; "Onlar Beyt-i haram'ın sahipleri değildirler." buyurmuş, daha sonra da müşriklerin dualarının ancak el çırpmak ve ıslık çalmak olduğunu haber vermiştir. (...) Keşşaf sahibi şöyle demektedir: "Ayette geçen "muka" kelimesi; fual vezninde bir kelime olup ıslık çaldı manasına gelir. (...) Tasdiye kelimesine gelince, bu el çırpmak demektir."(2) diyerek, meseleyi izah etmiştir.

Hz. Abdullah ibn-i Abbas'dan (ra) gelen rivayette de Mekke müşriklerinin bu dua şekli üzerinde durulmuştur. Dolayısıyle hiçbir ihtiyaç yokken ıslık çalmak doğru değildir.
Resul-i Ekrem (sav)'in:

"Cennetin etrafı nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle, cehennemin etrafı da şehevi arzularla (hoşa giden şeylerle) çevrilmiştir."(3)buyurduğu malumdur. Geleneklerini bahane ederek hevalarına (nefs-i emmarelerine) uygun bir hayat yaşayanlar, tövbe etmelidirler. Hesap gününe hazırlanan mü'minler; müşriklere muhalefet niyetiyle, alkıştan ve ıslık çalmaktan uzak durmalıdırlar. İnşallah bu niyetleri sebebiyle, sevaba nail olurlar. Ancak hayvan otlatmak, deveyi yolda yürütmek gibi durumlar için ıslık çalınabileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak ıslık çalmanın iyi bir şey omadığını, bazı zor durumlarda söylemenin ise caiz olduğunu söyleyebiliriz.
Devamını Oku »