Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Abdest Nasıl Alınır? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Abdest Nasıl Alınır? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28.06.2015

Abdest Nasıl Alınır? (Bayan ve Erkekler İçin) Resimli Anlatım

Abdest Nasıl Alınır Resimli Anlatım?,Abdest Nasıl Alınır Bayanlar İçin?,Abdest Nasıl Alınır?,Abdest Alma Sırası...


1- Abdest almaya başlarken "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir," Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim" denir,

abdest nasıl alınır resimli anlatım
2- Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, (Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)
abdest nasıl alınır resimli anlatım3- Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,
abdest nasıl alınır resimli anlatım4- Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür,Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır,
abdest nasıl alınır resimli anlatım
5- Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,
abdest nasıl alınır resimli anlatım6- Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur) Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,
abdest nasıl alınır resimli anlatım


7- Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır.
abdest nasıl alınır resimli anlatım


Böylece Abdest alma işlemi tamamlanmış oluyor,şimdi gönül ferahlığı ile namazınızı kılabilirsiniz,Allah kabul etsin...

abdest nasıl alınır resimli anlatım


Abdestin Farzları:


1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.

2. Yüzü yıkamak.

3. Başın dörtte birini meshetmek.

4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.

Abdestin Sünnetleri:


1. Abdest almaya niyet etmek

2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.

3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak

4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.

5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.

6. Yıkanan organları ovmak.

7. Ağza üç kere su almak.

8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.

9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.

10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.

11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.
Devamını Oku »

8.01.2015

Abdest Duaları-Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdest Duaları Türkçe,Abdest Nasıl Alınır?,Abdest Duaları Diyanet,Abdest Duaları(Arapça-Türkçe),Abdest Duaları Arapca,Abdest Duaları Nelerdir?,Abdest Alırken Okunacak Dualar,Abdest Dualarının Meali-Anlamı ;


Namaz kılabilmek için, Kur’an’ı tutabilmek v.s. bazı ibadetleri yapabilmek için abdest almak lazımdır. Abdest alırken okunacak dualar vardır ki bunlar salih atalarımızdan bize kadar nakledilmiştir. Bunların okunması güzel (müstehab) görülmüştür.

1) Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-islâme nûra!”
Meali-Anlamı ; (Suyu temiz, islamı nur kılan Allah’a hamdolsun)

2) Ağıza su verirken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamıyayım)

3) Burnuna su verirken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na’imike ve cinânike”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, bana ni’metinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma)

4) Yüzünü yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart)

5) Sağ kolu yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ”
Meali-Anlamı ;(Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır)

6) Sol kolu yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme lâ tu”tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ’i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme)

7) Başı meshederken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir)

8) Kulakları mesederken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allâhumme’c’alnî minellezîne yestemi’ûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle)

9) Boynu meshederken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allâhumme a’tik rakabetî mine’n-nâri vehfeznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl”
 Meali-Anlamı ; (Allah’ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru)

10) Sağ ayağı yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut)

11) Sol ayağı yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allâhumme’c’al-lî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle)

12) Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh”
Meali-Anlamı ;(Ben şehadet ederimk ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O’nun kulu ve Rasûlüdür)

13) Ve şu duayı okumalıdır:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allâhumme’şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va’sımnî mine’l-velehi ve’l-emrâdı ve’l-evca'”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru)

14) Abdestten sonra bir veya üç kez Kadr Sûresini okumakta abdestin âdâbındandır:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“İnnâ enzelnâhu fî-leyleti’l-kadri. Vemâ edrâke mâ leyletu’l-kadri. Leyletu’l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelu’l-melâiketu ve’r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-kulli emr. Selâmun hiye hattâ metle’ıl-fecr”
Devamını Oku »

26.02.2009

Gusül (Boy Abdesti) Resimli Anlatım

Bu gün sizlerin sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağız,bu sorulardan bazıları;gusül abdesti nasıl alınır resimli anlatırmısnız?,gusül abdesti nasıl alınır diyanet?,boy abdesti nasıl alınır sırasıyla?,gusül abdesti nasıl alınır bay?,gusül abdesti farzları nelerdir?.. şeklindeydi.Aşağıda tüm bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.Bize soru sormak için sitemizde en altta bulunan "İletişim Formundan" bize sorularınızı iletebilirsiniz.Yada okuduğunuz konuların altına yorum olarak sorularınızı yazabilirsiniz.

GUSÜL (BOY ABDESTİ); Gusül, tepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamaktır. Erginlik çağına gelmiş her müslüman erkeğin ve kadının şu durumlarda boy abdesti alması gerekir.

1- Cünüplük; yani cinsi münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin (sperm) şehvetle vücut dışına çıkması.
2- Hayız (kadının adet görmesi) ve nifas (lohusalık) hallerinin sona ermesi.

Bu hallerde gusletmek farzdır. Bazı durumlarda da gusletmek, sünnet veya müstehabdır. Mesela; Hac ve Umre yapmak maksadıyla Mekke ve Medine'ye girmeden önce, hac mevsiminde Mina ve Müzdelife'de bulunmadan önce; yağmur duasından önce; herhangi bir hayırlı iş için müslümanlarla bir araya gelmeden ve mübarek gecelerde gusletmek sünnet ve müstehabdır.

Namaz için alınan abdest "küçük abdest" kabul edilerek, gusle "büyük abdest" veya "boy abdesti" adı verilmektedir.
gusül abdesti nasıl alınır resimli anlatım
Gusül Abdesti Nasıl Alınır? (Resimli Anlatım)
GUSLÜN FARZLARI
Guslün farzları üçtür.
1) Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
2) Buruna su çekmek ve yıkamak.
3) Tepeden tırnağa bütün vücudu yıkamak.

Vücut yıkanırken en ufak bir yerin kuru kalmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde gusül yerine gelmemiş olur. Onun için kulaklar, göbek çukuru, saç, sakal ve bıyıkların dipleri iyice yıkanır.

GUSLÜN SÜNNETLERİ

1) Gusle besmele ve niyet ile başlamak.
2) Avret yerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde pislik varsa onu temizlemek.
3) Gusülden evvel abdest almak.
4) Abdestten sonra, önce üç defa başa, sonra üç defa sağ, üç defa da sol omuza su dökerek her defasında bedeni iyice oğuşturmak.
5) Guslederken çok fazla veya çok az su kullanmaktan kaçınmak.
6) Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak.
7) Tenha bir yerde yıkanılsa bile, avret yerini açmamak.
8) Guslederken konuşmamak.
9) Gusl bitince bedeni bir havlu ile kurutmak
10) Gusülden sonra çabucak giyinmektir.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?
Guslün adabı aynen abdest adabı gibidir. Gusletmek isteyen kimse önce besmele çekerek gusle niyet eder. Ellerini bileklerine kadar yıkar ve üzerinde yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizler. 
Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerlerini ve uyluklarını yıkar. Sonra sağ avucu ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalar; bunu üç defa tekrar eder; oruçlu değilse suyun boğazına ulaşmasını sağlar. Sonra yine sağ eli ile burnuna üç defa su çekerek iyice temizler. 
Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alır. Şayet yıkandığı yere su toplanıyorsa, ayakları, abdest alırken değil gusülden çıkarken yıkar. Abdest aldıktan sonra, önce başına, sonra sırayla sağ ve sol omuzlarına üçer defa su döker. Her defasında vücudun her tarafını iyice oğuşturur. Hiçbir yerinin kuru kalmaması için dikkat eder. Bunun için saçlarının, sakallarının diplerine, göbeğinin içine suyun ulaşmasını sağlar. 
Eğer vücudunun bir yerinde, herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı varsa ve fazla su bunlara zarar verecekse, bunlann üzerinden suyu hafifçe geçirmekle yetinir; bu da zarar verirse sadece eliyle üzerini mesheder.

GUSÜLSÜZ YAPILMAYAN İŞLER
Cünüb bir kimsenin veya hayız ve nifas halindeki bir kadının bu durumdayken yapması haram olan hususlar, şunlardır:

1 - Namaz kılmak
2 - Kur'an niyetiyle Kur'an'dan bir parça okumak (ancak dua niyetiyle okumak caizdir. Ayrıca Kur'an ayetlerini çocuklara kelime kelime öğretmek, Kelime-i Şehadet getirmek, tesbih ve tekbirde bulunmakta da sakınca yoktur).
3 - Kur'an-ı Kerîm'e ve onun en ufak bir parçasına dokunmak ya da tutmak (fakat bitişik olmayan bir kılıf veya kutu içerisinde ise tutmak caizdir)
4 - Kabe-i Muazzamayı tavaf etmek ve zaruret olmadığı halde bir mescide girmek ve içinden geçmek
5 - Üzerinde ayet yazılı olan bir levhayı veya buna benzer bir şeyi tutmak.

Devamını Oku »