Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Esmaül Hüsna etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Esmaül Hüsna etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

29.01.2017

EL-ADL Esması ve Faziletleri

Bu günkü konumuz el-adl esması(ya-adil esması) ve faziletleri,bundan sonraki konumuzda ya hakem esmasının sırları ve faziletleri olacak,ya adl ve ya hakem esmasını birlikte okuduğunuzda tesiri yüzlerce kat fazla olacaktır.Adl isminin tecellisi Kâinattaki mizan, denge ve ölçüdür.El adl esmasının okunuşu "el-adl" arapça yazılışı ise العدل şeklindedir.
Çoğu insan el adl esmasını el adl duası olarakta bilir,bu yanlış bir bilgidir.Aşağıda El adl esması kaç kere okunur,el-adl ne demektir,el adl esması ile ilgili ayetler v.b bir çok sorunun cevabını bulacaksanız!..
EL-ADL Esmasi ve Faziletleri
EL-ADL Esması ve Faziletleri!
EL-ADL: Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren,zulmetmeyen,Sınırsız,sonsuz adalet sahibi.Allah mutlak adildir;zulmü ve zalimi sevmez.İnsanlar ve hayvanlar arasında hükmederken,onlara ait en ince ayrıntıları,niyetleri ve davranışları bilen yalnız Allah’tır.Herkese ve her şeye adaleti şamil,hiç bir şeyi atlamayan,hiçbir ayrıntıyı unutmayan yine Allah’tır.

El-Adl : العدل
Yâ-Adil : يَا عَادِلُ


Allah'ın ismi olarak Adl, 'çok âdil' demektir. 'Asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden, haktan ve doğrudan başkasını söylemeyen, bütün icraatında bu şekilde hareket eden' diye de tanımlanmıştır.
Allah, her işinde, her hükmünde adaletin zirvesinde; hakîkî adâletten kendisini alıkoyacak takıntıları olmayan, her şeyi ölçülü yaratan, kâinât nizâmını eşsiz dengeler üzerinde kuran, iyi iş ile mükâfâtı, suç ile cezayı çok ince ve dengeli ölçüler üzerine oturtandır.
Allah, insanı adı üzere; yani düzgün, eli, ayağı, gözü, kulağı, kısaca bütün organları birbirine denk gelecek ve dünya hayatını sürdürmesini sağlayacak bir özellikte yaratmıştır; yani onu tam bir denge üzerinde var etmiştir.Bu nedenle kulları arasında göze hoş görünmeyen durumlardan veya aklınıza yatmayan hususlardan dolayı,onun adaleti hakkında şüpheye düşmek yersizdir.Çünkü bu,bizim iç yüzünü bilmediğimiz ve anlamadığımız bir takım nedenlerden dolayı böyle olmuştur.Körlük,topallık,sağırlık,dilsizlik,fakirlik ve zenginlik gibi... ayrıca güzellik ve sağlık,hastalık gibi olaylar da öyle.


Adl ve Âdil Arasındaki Fark :
Âdil insanlardan bir saf teşkil edilse, en aşağıdaki şahıstan en yukarıdakine kadar hepsine de (âdil) unvanı verilir. En baştaki şahsa gelince: Bunu ötekilerden ayırt etmek için mübalâğa manası gözetilerek mastardan isim yapılır da, o şahsa âdil yerine (adl) denir ve böyle denmekle gûyâ o şahsın her tarafı adâlet kesilmiş, içinde ve dışında adâletten başka bir unsur kalmamış gibi bir ma'nâ mülâhaza edilir. Bu ise insan için mümkün değildir, Adl kelimesi sadece Allah-u Teâlâ için mevzu bahistir; “çünkü hakiki manâsıyla adl demek bütün varlığa şâmil ve her an değişip duran nâ-mütenâhi(sonsuz) şüûn(ya da şuûn:işler,fiiller) üzerinde adâletini gösteren demektir.” 

EL-ADL Esmasının ebced değeri ve zikir saati: 
El-adl ismi zikri(104) adet,zikir saati Güneş,günü Pazar günüdür.

EL-ADL Esmasının Faziletleri ve Sırrı

  • Bu ismin zikrine usulüne göre devam eden kimse,iş ve davranışlarında adil olur,hiç kimseye zulmedemez,nefsini fitne ve fesattan kurtarır.Kötü huyları iyi huylara dönüşür;güzel ahlaka sahip olur.
  • Cuma gecesi 20 lokma ekmek üzerine yazıp yerse,insanların,cinlerin ve bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır.
  • Hakimler bu ismi her gün (104) defa okuyarak devam ederlerse,Cenabı-hak,onları zulümden korur,isabetli kararlar ilham eder;davalı ve davacı ve şahitler,doğrudan başka bir şey söyleyemez,hakkı gizleyemezler.
  • Başkalarında hakkı olup da alamayanlar,üç gün riyazetle oruç tutup geceleri(10816) defa,"YA ADL" diye zikredip,sonunda  "Ey adil-i mutlak olan Allah’ım! bu ismin hürmetine hakkımı falan kimseden alıvermemi istiyorum" diye dua ederse ,Allah o zalim ve zorba hak yeyici kimseyi,dua eden kimsenin hakkını vermeye mecbur eder;yine de vermezse başka türlü cezasını çeker.
Devamını Oku »

17.08.2015

El-Vehhab(Ya Vehhab) İsmi

El Vehhab İsmi,El Vehhab Anlamı,Esmaül Hüsna,El Vehhab Zikri,Ya Vehhab...

El-Vehhab İsmi zikri

El- Vehhab; Hibe eden demektir. Hibe ise; karşılık beklenmeden yapılan bağıştır. Evet Allah Vehhab’tır; karşılıksız hibe eder, cömertçe ihsan eder ve verdiklerine mukabil bir bedel istemez. Zaten insan da kendisine verilen bu nimetlerin ücretini ödemek istese de ödeyemez.

– Biz yoktuk var olduk.

– Mevcutlar içinde taş, toprak gibi cansız bir varlık olabilirdik. Ama olmadık, hayat sahibi olduk.

– Hayat sahipleri içinde çiçek veya ağaç gibi bir bitki olabilirdik. Ama olmadık, şuur sahibi olduk.

– Şuur sahipleri içinde herhangi bir hayvan olabilirdik. Ama hayvan da olmadık, insan olduk.

– İnsanlar içinde ateşe tapan bir Mecusi, öküze tapan bir Hindu, veya puta secde eden bir putperest olabilirdik. Ama olmadık, Allah tanıdık ve O’na iman ettik.

– Allah’a iman edenler içinde O’na evlat isnat eden bir Yahudi veya Hıristiyan olarak Allah’ın gazabını celbedebilirdik. Ama yine olmadık. Elhamdülillah Müslüman olduk.

– Müslümanlar içerisinde de Sultan-ı Enbiya ve Habib-i Kibraya olan Hz. Muhammed (sav)’e ümmet olmakla şeref bulduk.

Bütün bu nimetlere karşı Allah’a ne verdik?

Hiçbir şey…

İşte karşılıksız, cömertçe ikram ve ihsan edilen bu nimetler üzerinde Allah’ın Vehhab ismi gözükmektedir. Demek bizlere bedelsiz verilen hayatımız, vücudumuz, vücudumuza takılan gözümüz, kulağımız, dilimiz ve diğer azalarımız, bu azalara takılan hissiyat ve duygularımız, sözün özü maddi ve manevi sahip olduğumuz her şey, Allah’ın bize bir hibesidir. Ve Vehhab isminin bir tecellisidir.

Demek ağaçlara takılan yapraklar, çiçekler ve meyveler, kuşlara takılan kanatlar, balıklara verilen yüzgeçler, kısacası her bir mahluka yapılan hibeler ve ona verilen hediyeler Allah’ın Vehhab isminin bir tecellisidir.

Demek her bir varlık kendisine verilen cihazların, hibe edilen duyguların, ikram edilen rızıkların ve kendisine yapılan bütün iyiliklerin lisan-ı haliyle Allah’ı Vehhab ismiyle zikreder ve O’nu tesbih eder.

İnsanın vazifesi ise; Bu mahlukların lisan-ı halleriyle “ya Vehhab, ya Vehhab” diyerek yaptıkları tesbihatı işitmek ve Vehhab isminin kendindeki tecellilerini görerek, haliyle, diliyle hatta bütün azalarıyla “ya Vehhab ya Vehhab” diyerek o halka-i zikre katılmaktır.

İnsan bu vazifeyi yaptıkça insandır. Ve bu aleme gönderiliş vazifesi budur.

Kendisine yapılan en küçük bir iyiliği unutmayan ve yıllarca o iyiliğin sahibinden övgüyle bahsedip ona minnettar olan insan, nasıl olurda, nimetleri saymakla bitmeyen Allah’ın iyiliklerini unutur? Ve O’na karşı minnettar olması gerekirken, nasıl olurda o minneti, nimetin gelmesine vasıta olan sebeplere verir?

Bir padişahın kıymettar bir hediyesini bize getiren miskin bir adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece ahmaklık ise, öylede, Allah’ın nimetlerini bize getiren sebeplere medh ve muhabbet edip, nimetlerin hakiki sahibi olan Allah’ı unutmak, ondan bin derece daha ahmaklıktır.

Evet tavuk sebeptir, yumurta Allah’ın ihsanıdır. Koyun sebeptir, süt Allah’ın ikramıdır. Arı sebeptir, bal Allah’ın nimetidir. Bulut sebeptir, yağmur Allah’ın rahmetidir. Ağaçlar sebeptir, meyveler Allah’ın hediyesidir. Bunlar gibi sebeplere takılan bütün nimetler Allah’ın hibesidir. Ve Vehhab isminin tecellisidir.

O halde şükredilmeye, övülmeye ve methedilmeye en çok layık olan; nimetlerin gerçek sahibi olan Allah’tır. Çünkü nimeti getirene değil, onu gönderene bakılır.

İnsanın bu ismi ahlak edinmesi ise şöyle olur; yaptığı iyiliklerde karşılık beklememelidir. Karşılık sadece malla, mülkle de olmaz. Beklenilen bir övgü, kazanılmak istenen bir şeref, istenilen bir hürmet ve arzu edilen bir teveccüh de manevi bir bedeldir. Eğer yaptığı iyiliklere karşı böyle manevi bir bedel beklerse, yine Vehhab ismini ahlak edinememiştir.

Hatta yaptığı ibadetleri, sadece Allah’ın rızası için yapmalı ve karşılığında cenneti beklememelidir ki, Vehhab ismine mahzar olabilsin. Zaten ibadet, geçmişte verilen nimetlerin şükrüdür. Yoksa gelecekte verilecek nimetlerin karşılığı değildir. Evet biz ücreti almışız ve ibadetle mükellefiz.

Bir Allah dostu bu makamı şu sözleriyle dile getirmiş ve El-Vehhab ismini ahlak edindiğini göstermiştir;

Ehl-i dünya dünyada,
Ehl-i ukba ukbada,
Her biri bir sevdada,
Bana Allah’ım gerek….
Devamını Oku »

EL-VEHHAB Esması ve Faydaları

EL-VEHHAB Esmasi ve Faydalari,El Vehhab İsmi,El Vehhab Fazileti,El Vehhab Anlamı,Esmaül Hüsna,El Vehhab Kaç Kere Okunur?,El Vehhab Zikri,Ya Vehhab Esması Fazileti...

EL-VEHHAB Esmasi ve Faydalari

EL-VEHHAB:Karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden,ikram ve hediyelerde bulunan.Yüce Allah,bu isminin geregi olarak,dilediğine ilim ve hikmet,hidayet,dilediğine de mal,mülk,makam ve mevki,şan şöhret ihsan eder.

El-Vehhab esmasının Ebced değeri ve zikir saati:
El-Vehhab isminin zikri(14) adettir.Zikir saati Zühre,Günü Cuma günüdür.

El-Vehhab Esmasının Özellikleri ve Bazı Faydaları:
Bir kimse her beş vakit namazın farzından sonra yerinden kalkmadan 14 kere bu ismin zikrine devam ederse,yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez.Allah o kimseye bu ismin zikri hürmetine bol dünyalık verir.
Aynı şekilde veya mümkünse secdede zikretmeye devam ederek Allah’tan ilim,hikmet ve hidayet dilerse,dileği yerine gelir.Yüce Allah’ın ihsan,ikram ve lütfuna mazhar olur.
EL-VEHHAB isminin vekfini bir kağıt üzerine yapıp üzerinde taşıyan kimsenin kısmeti geniş ve rızkı bol olur.Üzerinde vekfi olduğu halde sabah namazından sonra 186 defa zikre devam etmek gerekir.
Kuşluk vakti kılınan DUHA namazından sonra secdeye gidip zikrine devam eden kimse dünyalık olarak istediği mal ve menfaate sahip olur.
Bu ismi şerifin ebced degeri (14) olup,her gün okunabildiği gibi özellikle Cuma günü zühre saati olan,güneş doğraken ve ikindi sonrasıdır.gece okumaları ise akşamdan 1 saat sonra ve gece yarısıdır.
Bu ismi şerife her 5 vakit namazdan sonra 14 defa ” Yâ Vehhaâb c.c” okumaya devam eden kimseler ,yaşadıkları sürece yokluk ve sıkıntı çekmezler.

Devamını Oku »

20.02.2009

Esmaül Hüsnanın Okunacağı Zamanlar ve Sayıları

Bu gün sizlere;esmaül hüsna okuma usülleri(ebced değerleri zikir saatleri),esmaül hüsna okuma saatleri ve hesaplama,esmaül hüsna zikir saatleri ve günleri,esmaül hüsna gezegen saatleri,perşembe günü okunacak esmalar ve anlamları,esmaların okunma saatleri vakit cetveli,zikir saatleri tablosu,esmaların etkili olduğu saatler...konuları hakkında bilgiler paylaşacağız!
Esmaül Hüsnaların Okunacağı Zamanlar ve Sayıları
Esmaül Hüsnaların Okunacağı Zamanlar
Hergün guneşin doğmasından itibaren ilk bir saatlik zamanda(takvimlerde güneş yazan saatten itibaren 1 saatlik zamanda) ,öglen 14:15 ile 15:30 arasında ,ve gece yarısından sonra saat 01:00 e kadar olan vakitlerde okunur.

Cumartesi : Ya Rauf 286,Ya Muttali 551,Ya Zahir 1106,Ya Muahhir84,Ya Muktedir 744,Ya Mukaddim 184,Ya Muiyd 124,Ya Hafiz 998,Ya Halim 88

Pazar: Ya Allah 66,Ya Rahman 298,Ya Rahim 258,Ya Selam 131,Ya Halık 731,Ya Bari 213,Ya Hafid 1482,Ya Rafi 351,Ya Muizz 117,Ya Basir 302,Ya Hakem 68,Ya Adl 104,Ya Habir 812,Ya Gafur 1286,Ya Şekür 526,Ya Mukiyt 550,Ya Celil 73,Ya Bais 573,Ya Hayy 18,Ya Kadir 305Ya Evvel 37,Ya Batin 62,Ya Vali 47,Ya Zülcelali velikram 1098, Ya Mani 161,Ya Hadi 20,Ya Raşid 514,Ya Baki 113,Ya Sabur 298,Ya Aliyy 110,Ya Afüvv 156,Ya Ganiyy 1060,

Pazartesi: Ya Mumin 136,Ya Musavvir 336,Ya Vasi 137,Ya Vedüd 20,

Salı: Ya Aziz 94,Ya Cebbar 206,Ya Muzill 770,Ya Kaviyy 117,Ya Mumit 490,Ya Vahid 19,Ya Müntekim 630,Ya Darr 1001,Ya Kahhar 306,Ya Veliyy 46

Çarşamba: Ya Melik 90,Ya Fettah 489,Ya Malikelmülk 212,Ya Azim 1020

Perşembe: Ya Müheymin 145,Ya Alim 150,Ya Kabid 903 ,Ya Bedi 86,Ya Cami 114,Ya Muksit 209,
Ya Tevvab 409,Ya Samed 134,Ya Hamid 68,Ya Mubdiu 56,Ya Şehid 319,Ya Mucib 55,
Ya Kebir 232,Ya Semi 180,Ya Kuddüs 170,Ya Mütekebbir 662,Ya Kayyum 156,

Cuma: Ya Varis 707,Ya Nur 256,Ya Muni 1100,Ya Berr 202,Ya Ahir 801,Ya Macid 48,Ya Gaffar 1281,
Ya Rezzak 308,Ya Basit 72,Ya Vehhab 14,Ya Latif 129,Ya Vacid 14,Ya Ehad 13,Ya Muhyi 68,Ya Muhsi 148,Ya Metin 500,Ya Mecid 57,Ya Hakk 108,Ya Hakim 78,Ya Hasib 80,Ya Kerim80,
Ya Rakip 312,Ya Vekil 66,Ya Nafi201,

PAZAR GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR
GÜNEŞ GÜNÜ

Ya Allah (c.c) 66. Güneş – Pazar.
İmanın artması, her çeşit zenginlik, duaların kabulü için; Kansere karşı Celle Celâlüh.

Ya Rahman – 298. Güneş – Pazar.
Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak ve yardım görmek için.

Ya Rahim–258. Güneş – Pazar.
Maddi manevi her türlü rızka ve zenginliğe kavuşmak; burun için.

Ya Selâm – 131. Güneş – Pazar.
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için.

Ya Hâlık – 731. Güneş – Pazar:
İşlerde üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak, başarılı olmak, rahim rahatsızlıkları için.

Ya Bâri’ – 213. Güneş – Pazar:
Her işte başarılı olmak, sıkıntılardan kurtulmak; pankreas, şeker ve böbrek bezleri için.

Ya Hâfid – 1481. Güneş – Pazar.
Kötülükten, kötülerden ve bütün belalardan korunmak ve tansiyon için.


Ya Râfi’–351. Güneş–Pazar.
İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak; bacaklar için.


Ya Muizz – 117. Güneş – Pazar:
Fakirlikten ve insanlar içinde zelil olmaktan kurtulmak için

Ya Basîr – 302. Güneş – Pazar.
Acizliğin kalkması, basiretli olmak, göz hastalıkları için

Ya Hakem–68. Güneş–Pazar:
Haklı davasını kazanmak, hak ile hükmetmek için

Ya Adl–104. Güneş – Pazar:
Adaletli olmak haklı davayı kazanmak için

Ya Habîr – 812. Güneş – Pazar:
Hafıza ve idrakin güçlenip genişlemesi, kolay anlama ve ezber için

Ya Gafûr–1286. Güneş – Pazar:
Günahların affedilmesi ve kötü ahlaktan korunmak için.


Ya Şekûr – 526. Güneş – Pazar
Talihin açılması, mevcut nimetlerin şükrünü eda ve bol rızık elde etmek için.


Ya Aliyy – 110. Güneş – Pazar
Zilletten kurtulmak ve ilim derecesinin artması için.

Ya Mukıyt – 550. Güneş-Pazar
İhtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için

Ya Celil – 73. Güneş-Pazar
Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için

Ya Raşîd – 514. Güneş – Pazar
Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve prostat için.


Ya Sabûr – 298. Güneş – Pazar
Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak ve böbrekler için okunabilir…

Ya Hayy – 18. Güneş – Pazar
Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak; böbrekler için.

Ya Kâdir – 305. Güneş – Pazar
İstediğini yapmaya güç yetirmek için.

Ya Evvel – 37. Güneş – Pazar
Her hayırlı işte öne geçip ilk ve birinci olmak için.

Ya Bâtın – 62. Ay – Pazar
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için


Ya Vâli – 47. Güneş – Pazar
Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için

Ya Afüvv – 156. Güneş – Pazar
Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için

Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. 1098 Güneş-Pazar
İşlerin kolay ve asan olması, başarılı olmak, sevilmek için…

Ya Ğaniyy–1060. Güneş – Pazar
Zenginlik; bol rızık, sevilmek ve migren ve burun rahatsızlıkları için

Ya Mâni’ – 161. Güneş – Pazar
Beklenmedik, kaza, bela ve felaketlerden korunmak, emniyet ve güvende olmak için

Ya Hâdi – 20. Güneş – Pazar
Doğru yolu bulmak; yaramaz çocuklar; gudde-i snowberi (üzüm gibi) ve idrar kesesi için

Ya Bâki – 113. Güneş – Pazar
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için.


PAZARTESİ GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR
AY GÜNÜ

Ya Mü’min – 136. Ay – Pazartesi.
Güvende olmak, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için.

Ya Musavvir–336. Ay–Pazartesi:
Amacına ulaşmak ve ifade etmek, zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak için.

Ya Vedûd – 20. Ay-Pazartesi
İnsanların sevgisini kazanmak için

Ya Vâsi’ – 137. Ay-Pazartesi
Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için

SALI GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR 
MERİH GÜNÜ

Ya Aziz – 94. Merih–Salı:
Düşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.


Ya Cebbar – 206. Merih – Salı:
İsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak; guatr, atardamar ve omurga için.

Ya Kahhâr – 306. Merih – Salı:
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için

Ya Müzill – 770. Merih – Salı:
Her çeşit düşmana galip gelmek ve zelil etmek için

Ya Kaviyy–117. Merih – Salı
Kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması; zor işleri kolay görmek, gudde-i teymusiyye için

Ya Veliyy – 46. Merih – Salı
Her işte Allahın yardımını istemek için

Ya Mümît – 490. Merih – Salı
Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, sürekli âhiret’i hatırlamak…

Ya Vâhid – 19. Merih – Salı
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için.

Ya Müntekim – 630. Merih – Salı
Zulüm ve fenalıklardan korunmak; zalimlerden intikam almak için

Ya Dârr – 1001. Merih – Salı
Zararlı kimselerin zararından korunmak ve onları Allaha havale etmek için

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR

UTARİT GÜNÜ 

Ya Melik–90. Utarit – Çarşamba.
Maddi-manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek için…

Ya Fettâh – 489. Utarit–Çarşamba.
Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarılı olmak için

Ya Azîm–1020. Utarit–Çarşamba
Sözünün tesirli olması ve dinlenmesi için.

Ya Mâlikü’l-Mülk – 212. Utarit-Çarşamba
Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi” derecelerin artması için

PERŞEMBE GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR
 MÜŞTERİ GÜNÜ

Ya Kuddüs–170. Müşteri – Perşembe.
Maddi” ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak, ruhî hastalıklardan kurtulmak için

Ya Müheymin – 145. Müşteri – Perşembe.
İnsanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve romatizma için.


Ya Mütekebbir – 662. Müşteri– Perşembe:
İzzet, şeref ve büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için

Ya Alîm – 150. Müşteri–Perşembe.
İlim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve âlim olmak için.

Ya Kâbıd – 903. Müşteri – Perşembe.
Zalimin zulmünden kurtulmak; düşmanlarından korunmak için

Ya Semi’ – 180. Müşteri – Perşembe:
Duaların kabul olması ve Kulak rahatsızlıkları için

Ya Kebîr – 232. Müşteri – Perşembe
Maddi-manevi büyüklük kazanmak; saygı ve hürmet görmek için.

Ya Mücib – 55. Müşteri-Perşembe
Duaların kabul olunması; sözlerinin dinlenmesi için

Ya Şehîd – 319. Müşteri-Perşembe
Şehit olmak, heybetli olmak ve halk arasında sevilmek için.

Ya Hamîd – 68. Müşteri – Perşembe
Kazancın genişlemesi, Allaha çokça hamd etmek, yardım istemek için

Ya Mübdi’ –56. Müşteri–Perşembe
Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım görmek için

Ya Kayyûm–156. Müşteri – Perşembe
Her işte yardımı Allahtan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı…

Ya Samed–134. Müşteri – Perşembe
Hiç kimseye muhtaç olmamak için.

Ya Tevvâb – 409. Müşteri – Perşembe
Tövbelerin kabul olması için

Ya Muksit – 209. Müşteri-Perşembe
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.


Ya Câmi’ – 114. Müşteri-Perşembe
Küsleri barıştırmak ve hayırların toplanması için

Ya Bedi’ – 86. Müşteri – Perşembe
Allahın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve saç için

CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR
ZÜHRE GÜNÜ

Ya Gaffar – 1281. Zühre-Cuma:
Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için.

Ya Vehhâb – 14. Zühre – Cuma.
Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için.

Ya Rezzak – 308. Zühre – Cuma.
Bol rızıklı ve zengin bir ömür geçirmek; kalp kasları ve mide için.

Ya Bâsıt – 72. Zühre – Cuma. Sabah ve İkindi
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.

Ya Lâtif – 129. Zühre – Cuma:
Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.

Ya Hakîm – 78. Zühre-Cuma
İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için.

Ya Mecîd – 57. Zühre-Cuma
İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.


Ya Bâis–573. Güneş-Pazar
Kuvvetli irade sahibi olmak, alacaklarını tahsil etmek için

Ya Hakk – 108. Zühre-Cuma
Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi bitirmek için


Ya Vekil – 66. Zühre – Cuma
Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.

Ya Metîn – 500. Zühre – Cuma
Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için

Ya Muhsî – 148. Zühre – Cuma
Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin kuvvetli olması için

Ya Hasîb – 80. Zühre-Cuma
Herkese karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için

Ya Kerim – 270. Zühre-Cuma
Zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak için

Ya Rakîb–312. Zühre-Cuma
Allahın koruması altında olmak, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için

Ya Muhyî – 68. Zühre – Cuma
İşlerde başarılı olmak, hastalıklardan kurtulmak…

Ya Nâfi’ – 201. Zühre – Cuma
Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.


Ya Nûr – 256. Zühre – Cuma
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı için

Ya Vâcid – 14. Zühre – Cuma
Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.

Ya Mâcid – 48. Zühre – Cuma
Bol kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.

Ya Ehad – 13. Merih – Cuma
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…

Ya Âhir – 801. Zühre – Cuma
Ömrün uzaması ve bereketi için.

Ya Berr – 202. Zühre – Cuma
Her halükarda iyilik bulmak için.

Ya Muğnî – 1100. Zühre – Cuma
Rahat bir geçim, bol rızık; zenginlik ve sinirler için

Ya Vâris – 707. Zühre – Cuma
Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için.

CUMARTESİ GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR 
ZÜHAL GÜNÜ

Ya Halim – 88. Zühal – Cumartesi
Güzel ahlâk, yumuşak huyluluk, sükûnet, öfke ve sinir yatışması için.

Ya Hafîz – 998. Zuhal-Cumartesi
Nefsini ve malını her türlü beladan, insan ve cinlerden korumak; tansiyon için

Ya Muiyd – 124. Zühal – Cumartesi
Elden kaçanı geri getirmek, âhiret gerçeğini ruhen hissetmek için

Ya Muktedir – 744. Zühal – Cumartesi
Her işte başarılı olmak için.

Ya Mukaddim – 184. Zühal – Cumartesi
Daima yükselmek için,

Ya Muahhir – 846. Zuhal – Cumartesi
Kötü ve belalı birinin veya kötü bir işin uzaklaşması…

Ya Zâhir – 1106. Zühal – Cumartesi
Her konunun açıklığa kavuşması, gizliliğin kalkması; göz sinirleri için

Ya Müteâli – 551. Zühal – Cumartesi
İstediği makama gelmek, yükselmek; göz damarları için

Ya Raûf – 286. Zühal – Cumartesi
Merhametin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek; kolon ve dizler için.


Devamını Oku »