Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Saffat Suresi 1-10 Ayet Arapça etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Saffat Suresi 1-10 Ayet Arapça etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10.07.2016

Saffat Suresinin İlk 10 Ayeti

Saffat Suresinin İlk On Ayeti,Saffat Süresinin İlk 10 Ayeti,Saffat Süresi İlk 10 Ayeti,Saffat Suresi 1-10 Ayet Arapça,Saffat Suresi İlk 10 Ayeti Meali,Saffat Suresi İlk 10 Ayeti Okunuşu...

Saffat Suresinin İlk 10 Ayeti
Saffat Suresinin İlk 10 Ayeti

Bismillâhirrahmânirrahîm


SÂFFÂT-1: Ves sâffati saffâ(saffen).
Ve saf bağlayarak (huşû ile Allah'ın huzurunda) saf halinde bulunanlara andolsun.

SÂFFÂT-2: Fez zâcirâti zecrâ(zecran).
Toplayıp sevkedenlere (sağ ve sol kanat velîlerine).

SÂFFÂT-3: Fet tâliyâti zikrâ(zikran).
Zikrederek (Kur'ân) tilâvet edenlere (okuyanlara) (andolsun).

SÂFFÂT-4: İnne ilâhekum le vâhıd(vâhıdun).
Muhakkak ki sizin İlâhınız, mutlaka Tek'tir.

SÂFFÂT-5: Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârık(meşârıkı).
Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların (da) Rabbidir.

SÂFFÂT-6: İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bi zîynetinil kevâkib(kevâkibi).
Muhakkak ki Biz; dünya semasını, yıldızları ziynet kılarak süsledik.

SÂFFÂT-7: Ve hıfzan min kulli şeytânin mârid(mâridin).
Ve marid (azgın ve asi) şeytanların hepsinden muhafaza ederek.

SÂFFÂT-8: Lâ yessemmeûne ilel meleil a’lâ ve yukzefûne minkulli cânib(cânibin).
Melei A'lâ'ya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar (kovulurlar).

SÂFFÂT-9: Duhûran ve lehum azâbun vâsib(vâsibun).
Kovulmuş olarak, onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır.

SÂFFÂT-10: İllâ men hatıfel hatfete fe etbeahu şihâbun sâkib(sâkibun).
Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o taktirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder (ona ulaşır, yok eder).
Devamını Oku »