Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Cemalnur Sargut Hakkında etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Cemalnur Sargut Hakkında etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20.02.2009

Cemalnur Sargut Hakkında

Cemalnur Sargut kimdir
Cemalnur Sargut Kimdir?
Cemalnur Sargut Kimdir?
Cemalnur Hoca'mızı anlatmak için sadece şunu yazmak yetecekti aslında. O hiç olma gayreti içindedir, yaşanır fakat anlatılamaz. Kendisi her nekadar sadece ve sadece Allah'ın bendesi olarak anılmak istese de biz burada hayatı hakkında kısaca bilgi vermek ve Türkiye başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da gerçekleştirdiği çalışmalarını aktarmak istiyoruz.
3 Kasım 1952 İstanbul doğumludur. Kardeşi Asuman Sargut ile birlikte, Annesi Meşkûre Sargut hanımefendinin manevi terbiyesi ve babası Ömer Faruk Sargut beyin engin kültürü ile yoğrularak sürekli maddi manevi eğitim alarak yetiştirilmiştir. Kadıköy Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra mühendis olmak üzere Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Kimya Fakültesi'ne devam etmiştir. Kendi deyişiyle ‘Duaları ile dünyaya geldiği' Nazlı Anne'sinin daha ilkokulda okurken ‘Cemalnur'cuğum, sen öğretmen olacaksın' tebliği icabı da mezuniyetinden sonra 2 sene Güneş Koleji'nde, daha sonra da Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde tam 18 sene Kimya öğretmeni olarak görev yapmış, sayısız öğrenciyi, kendisine verilen terbiye doğrultusunda hem maddi hem de manevi ilimlerle donatmış, bilimin onları nasıl hakikate götüreceğini öğretmiştir.

Çok küçük yaşlarından beri hem annesinden, hem de Sâmiha Ayverdi hanımefendiden aldığı manevi eğitim ve irşada ilave olarak, lise ve üniversite çağlarında Eflatun'dan Sokrat'a, Nitche'den Shopenhauer'a, Pisagor'dan Buda'ya, çok sayıda doğulu ve batılı felsefecinin ve mutasavvıfın hayatını ve felsefî öğretilerini incelemiştir. Hocalarının hocası Ken'an Rifâî Hazretlerinin ‘...Onlarda da hakikat payı olduğu için bir kenara itemeyiz. İşte onun içindir ki biz de geçmiş devir tasavvuflarından bahsetmekte bulunuyoruz...'(*) dediği gibi. Nihayetinde fikri çalışma sahası olarak İslâm Tasavvufu'nda karar kılmıştır.

Cemalnur Sargut, sevgili annesi Meşkûre Sargut ve mürşidi Sâmiha Ayverdi'den aldığı eğitime ilaveten Hayri Bilecik beyden Kur'an dersleri almış,Nermin Suner Pekin Hanımefendi ile de uzun yıllar Mesnevi ve Kur'an üzerinde mukayese çalışmaları yapmıştır. 25 yılı aşkın süredir, İslâm Tarihinin altın sayfaları olan ve kütleleri peşlerinden sürükleyen büyük İslâm Mutasavvıfları'ndan Hz. Ahmed-er Rifâî, Hz. Ken'an Rifâî ve Hz. Mevlâna Celâleddin Rumi başta olmak üzere, Hz. İbn-i Arabi, Hz. Mısrî Niyazi, Hz. Şibli, Hz. Konevi ve Hz. Cilli hakkında inceleme ve araştırma faaliyetleri devam etmektedir.

Bir yandan ‘Seni hakkı ile bilemedim Allah'ım' diyen Peygamberimizin yolunda, bitmek bilmeyen bir iştiyakla çalışmaya devam ederken bir yandan da, ‘gönüllerini uzatıp bana da'(**) diyen herkese, hem öğrenip hem hal ettiği gerçekleri 25 yıl boyunca kah sohbetler adı altında, kah radyolardan yaptığı konuşmalarda, kah ise Avrupa'da, Amerika'da ve ülkemizde katıldığı seminer, panel ve ve festivallerde anlatmıştır.

Bunların arasında Amerika'da, Duke Üniversitesi'nde ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nde ‘İslâm' konusunda verdiği dersler, ayrıca 2000 yılında Kuzey Carolina'da, 2001 yılında New York'ta ve 2002 yılında yine Kuzey Carolina'da düzenlenen Mevlana festivallerine konuşmacı olarak katılması ve katıldığı televizyon programları sayılabilir.

Özellikle Avrupa'da yaptığı konuşmalar, Cemalnur Sargut Hanımefendi'nin İslâm Dini'nin bütün dinleri ve inanışları kucaklayan evrensel çağrısını 21. yüzyılda da yineler niteliktedir. Almanya'nın Frankfurt şehrinde Frau Liebe (Kutsal Kadın) Kilisesi'nde 2002 yılının Mayıs ayında yaptığı ‘Hz Yusuf' konulu, aynı yılın Kasım ayında yaptığı ‘Hz. Meryem' konulu konferanslar dinleyenleri bunca yıldır özledikleri birliğin atmosferinde derin bir nefes aldırmıştır. Frankfurt'ta verdiği ‘İslâm'da Tasavvuf' konulu konferansında bu birliğin cezbedici çağrısı ayakta alkışlanmıştır. O'na sorarsanız ‘....Efendim, itibarım varsa sendendir. Meyan-ı aşıkanda iştiharım varsa sendendir...' derse de bizler biliyoruz ki, bu birliğin husule gelmesi için O'nun gibi yoklukta kemalini bulmuş bir öğretmenin lisanından dökülecek bir İnsan-ı Kâmil kelamına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kendisi ayrıca Frankfurt Üniversitesi İlâhiyat Bölümü doktora talebelerine ‘Tasavvufta Hz. Adem' konulu bir ders vermişlerdir.

Cemalnur Sargut Hanımefendi halen Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanıdır. Ülkemizde çeşitli radyo ve televizyon programlarına halen katılmakta olup paneller ve seminerler düzenlemeye devam etmektedir.

Sevgili Hocamız'ı bu birkaç sayfada anlatmak imkansız. Tesellimiz ise, Sultanı Sâmiha Ayverdi'nin ‘Benim için o bir hiçti deyiniz.' diyen sesine uyarak, kendisinin de muhteşem bir tevazu ile ‘Yazmayın, bu kadar yazmayın, o büyükler karşısında neyim ki bir hiç.' diyecek olmasıdır.

Sempozyumlar

Kadın ve Tasavvuf (2005, İstanbul)
Mevlana'da Buluşma (2005, İstanbul)
Mevlana ve Kadın (2007, İstanbul)
Türk ve Balkan Kadınları Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması (2007)
Modern Çağ ve İbn Arabî (2008, İstanbul ve Şam)
"Güneşle Aydınlananlar" Şems-i Tebrîzî (2009, İstanbul ve Konya)
Kulun Niyâzı Mısrî Niyâzi (2010, İstanbul ve Malatya)
Seyyid Burhâneddîn Tirmizî (2011, Kayseri)
Sultan Veled (2011, İstanbul ve Konya)
Hacı Bayram-ı Veli (2012 Ankara)
Adi guzel kendi guzel Muhammed (2014 Amsterdam)

Konferanslar


Namazın Hakîkati (5 Aralık2010)

Eserleri


Mülk Suresi
Allah'ıma Sefere Çıktım
Kenan Rifâî ile Aşka Yolculuk
Dinle
Aşktan Dinle
Ey İnsan (Yasîn Sûresi Şerhi)
Bakara (Bakara Sûresi ilk 10 Ayetin Şerhi)
Bakara II (Bakara Sûresi 11-29 arasındaki Ayetlerin Şerhi)
Bakara III (İnsan-ı Kamil'in Hakikati)
Hz. Âdem (Füsusu'l Hikem Şerhi)
Hz. Şit (Füsusu'l Hikem Şerhi)
Hz. Nuh (Füsusu'l Hikem Şerhi)
Hz. İdris (Füsusu'l Hikem Şerhi)
Sâmiha Ayverdi ile Sırra Yolculuk
Peygambere Sevdirilen Kadın
Kâbe'nin Hakîkati
Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi
Can-ı Candır Hz. Ahmed Muhammed Mustafa
Hz. Meryem - Yaratılış Sırrı (Meryem Sûresi 1-15 arasındaki Ayetlerin Şerhi)
Sohbetler
Ayetü'l Kürsi
Peygamber Sevgisi
Yaratılış Sırrı
Devamını Oku »