Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Filistinli Kardeşlerimize Okunacak Dua etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Filistinli Kardeşlerimize Okunacak Dua etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

16.01.2009

Filistinli Kardeşlerimize Okunacak Dua

filistinli kardeslerimiz icin dua
Filistin İçin Dua
Rabbenâ, yâ Rabbenâ teqabbel minnâ inneke ente's-Semî'u'l-Alîm.

Rabbenâ, lâ tüzığ qulûbena, ba'de iz-hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeh; inneke ente'l-Vehhâb.

Rabbenâ efrığ aleynâ sabran ve sebbit eqdâmenâ, f'ensurnâ ale'l-qavmi'l-kâfirîn.

Rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta'nâ;Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû ale'llezîne min qablinâ;

Rabenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâqate lenâ bih; va'fu annâ, v'ağfir lenâ, v'erhamnâ,

ente Mevlâ-nâ; f'ensurnâ ale'l-qavmi'l-kâfirîn.

Ey Âlemlerin Rabbi,

Ey Erhamü'r-Râhimîn,

Ey Ahkamü'l-Hâkimîn!


Ey, 'Rabbimiz Allah'tır' dediği için ezâ ve cefâ gören; zulmedilen,

yurtlarından sürülen, katliama uğrayan mazlumların, mutaz'afların Rabbi!

Yalnız Sana sığınıyor ve yalnız Senden yardım diliyoruz.

Ey Hayr'ün-Nasirîn; Yardım edenlerin en hayırlısı!

Ey Müste'ân; Yalnız kendisinden yardım istenilen!

Ey Hâfiz; Koruyan!

Ey Kadîr!

Ey Muktedir!

Ey Kavî!

Ey mazlumların Rabbi!

Zalimler gürûhuna karşı, mazlum Filistinli kardeşlerimize ve yüreği onlarla birlikte çarpan, onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte kanayan şu Müslüman ümmete yardım et!

Ey Allah'ım, bozguncular gürûhuna karşı bize yardım et!

Kâfirler gürûhuna karşı bize yardım et!

Küresel istikbâra karşı bize yardım et!

Ümmet-i Muhammed'i ve kahraman intifâda erlerini sahipsiz bırakma Allah'ım!

Bedir ve Uhud'da gönderdiğin gibi, onlara da katından koruyucu ve yardımcılar gönder!

Bizi zâlimlerin elinde rezil ve rüsvâ eyleme Allah'ım!

Bizi inkârcıların elinde oyuncak eyleme Allah'ım!

Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, ezilen, horlanan, zulmedilen, katledilen Müslümanların üzerinden, inkârcı zalimlerin baskısını, zulmünü kaldır Allah'ım!

Ey Hayr'ül-Mâkirîn; Planı/tuzağı en üstün/en hayırlı/en iyi olan!

İnkârcı Siyonist zalimlerin ve onların hamisi ve en az onlar kadar zalim olan Amerikalı emperyalistlerin, insanlar ve inananlar için hazırladığı tüm tuzakları boşa çıkar!

Onların tuzaklarını kendi başlarına geçir Allah'ım!

Ey Azîzün Züntikâm; Daima galip ve yüce intikam sahibi!

Ey Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail'in ve Azrail'in Rabbi!

Zalimlere, yaptıklarının karşılığını öbür dünyada vereceğin gibi bu dünyada da ver!

Allah ve Resûlüyle savaşanları, Allah'ın diniyle, kitabıyla savaşanları, "Rabbim Allah'tır" diyenlerle savaşanları bu dünyada da rezil ve rüsvâ eyle!

Ey Şedîd'ül – Azâb; Azâbı en şiddetli olan!

Ey Şedîd'ül – İkâb; Cezâsı en şiddetli olan!

Ey Şedîd'ül – Mihâl; Tuzağı en şiddetli olan!

İnkârcı ve işgalci zalimlere, Siyonist katillere ve destekçilerine çetin ve şiddetli azabını, gazabını ve yakalamanı göster!

Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordularını yerle bir ettiğin gibi; Mescid-i Aksâ'yı yıkmaya çalışan Siyonist işgal ordularının üzerine de gönder Ebâbil kuşlarını!

Ya Rabbi! Buyruyorsun ki;"Onlar acıklı azabı görmeden iman etmezler";

O halde, acıklı azabınla inkarcıların, zalimlerin, hainlerin kalplerine korku sal!

Yâ Rabbi, Nuh Peygamber'in yalvardığı gibi Sana yalvarıyoruz:

"İnsanları Allah'ın yolundan saptıranların saltanatlarını silip süpür" Allah'ım!

Ve "Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi bırakma! Çünkü onları bırakırsan, sana kulluk edenleri saptırırlar ve yalnızca fesatçı ve inatçı nankörlere hayat verirler!"

Ey Allah'ım! "Zulüm işleyenleri ise her zaman helâke uğrat!"

Ey gücü her şeye yeten, kudreti her şeye kadir olan Allah'ım!

Ey Mâlik'ül Mülk; egemenliğin gerçek sahibi!

Sen, egemenliği dilediğine verir, dilediğinden alırsın!

Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın!

Alçakça yöntemlerle Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam eden ve nihayet, tekerlekli sandalyeye mahkum ama Allah aşkıyla, intifada aşkıyla dolu yüreği hiçbir engel tanımayan Şeyh Ahmed Yasin'i de hunharca şehid eden Siyonist zalimleri yerin dibine batır Allah'ım!

Ey Serî'ül – Hisâb; Hesabı çabucak gören!

Ey Vâhid'ül-Kahhâr; Kahr u perîşân eden yegâne güç!

Ey Cebbâr; İstediğini zorla yaptıran!

Zâlim inkârcıları, Siyonist katilleri ve küresel zorbaları kahr-u perişan eyle!

Onların azabını erteleme Allah'ım; onların azabını çabuklaştır Allah'ım!

Ve yâ Rabbi, Biz inananları bağışla!

Rahmetini esirgeme üzerimizden
Âmîn! Ve selâmün ale'l-murselîn ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn.
Tüm şehitlerimiz için, tüm Filistinli şehitlerimiz için
ve şehid Şeyh Ahmed Yasin'imiz için El-Fâtiha!
El- Azîm, el-Halîm Allah'dan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm'in sahibi Allah'dan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefli Arş'ın sahibi Allah'dan başka ilâh yok!"

Yâ Rabb! Bütün âlemlerin ve Arş'ın sahibi ve yegâne hükümrânı Sensin! Başımıza gelen şu sıkıntı ve belâyı izâleye ancak sen kadirsin. Bu sebeble senden istiyoruz. Kâffe-i mahlûkat; yani bütün yaradılmışlar senin kudret elindedir. Bilcümle mahlûkâtın şerrinden bizi muhafaza ile himaye eyle demektir.

Bir de Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, belânın ağır basmasından, yani insana ölümü hayata tercîh ettirecek şekilde gelmesinden, dünyevî ve uhrevî şekâveti mucîb bulunan ve helâke sebeb olan ahvâlden, ve kötü âkıbet, sû-i hatimeye dûçar olmaktan, düşmanlarını sevindirecek bir belâya duçar olup onları kendisine üzüntü verecek şekilde konuşdurmaktan da Allah'a sığınırdı.

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır

"Sizden birinize bir düşünce yahud üzüntü geldiği zaman yedi defa: "Allah! Rabbim Allah'dır! O'na hiç bir şeyi şerîk koşmam ben!" desin.

"Kul: "Ey yedi göklerin ve büyük Arş'ın Rabbi olan Rabbim! Müslüman kardeşlerimizi savaştan , dilediğin şekilde ve dilediğin yerden kurtar" derse Allah Teâlâ onun üzüntüsünü giderir.
Devamını Oku »