Sayfalar

Ne Aramıştınız?

En Büyük Günahlar Nelerdir? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
En Büyük Günahlar Nelerdir? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

16.08.2014

En Büyük Günah

En Büyük Günahlar Nelerdir?,En Büyük Günah,Yedi Büyük Günah Nelerdir?,İslamda En Büyük Günahlar Nelerdir?,İslamiyette En Büyük Günahlar,Hristiyanlıkta En Büyük Günahlar,Musevilikte En Büyük Günahlar...


Yaptığım araştırmalar sonucu 3 semavi dinin büyük günahlarını bir araya getirmiş bulunmaktayım, 3 semavi dinde, farklılık gösteren günahların, ortak kabul gören büyük günahları da mevcuttur... izniniz ile islam dini ile başlıyorum.

İslamda En Büyük Günahlar;

Sayısı 7 ila 77 arasında değiştiği varsayılan günahlardır. en çok kabul edilen yedisi aşağıdadır...

1-
Allah'a şirk koşma
2-Büyücülük
3-Katillik
4-Savaştan kaçma
5-Yetim hakkı yeme
6-Faizcilik
7-Zina (iftira)

Ayrıca bazı kaynaklarda, israf, kumar, gıybet ve insanlarla alay etme gibi günahlarda büyük günah sayılmıştır.

Hristiyanlıkta En Büyük Günahlar;

Hristiyanlık'ta kesin olarak, herkesçe kabul edilen 7 büyük günah şöyledir.

1-Kibir
2-Açgözlülük
3-Şehvet düşkünlüğü
4-Kıskançlık
5-Oburluk
6-Öfke
7-Tembellik

Musevilikte En Büyük Günahlar;


Çok sayıda günah olmasına rağmen, büyük günahlar diye katagorize edilmiş günahlar mevcut değildir (varsa da ben bulamadım) ama musevilik'te genel olarak lanetlenen, kabul görmeyen 8 adet günah vardır.

1- Puta tapmak
2- Yalan yemin
3- Cumartesi çalışmak
4- Hırsızlık
5- Cinayet
6- Yabancı bir kadınla zina
7- Faiz
8- Domuz eti gibi haram etleri yemek.

Şimdi gelelim semavi dinlerdeki ortak kabul edilmiş büyük günahlara.

Öncelikle ''cinayet:haksız yere insan öldürme'' üç semavi dinde de büyük günah kabul edilmiş, hristiyanlıkta öfkenin bir sonucu olarak görülmüştür.

Zina ise 3 büyük dinde de büyük günahlardan kabul edilmesine rağmen 3 dinde de tanımı farklıdır. İslam'da nikahsız beraberlik zina iken, Hristiyanlık'ta şehvet düşkünlüğü; aşırı şekilde beraberlik zina kabul edilmiştir, Musevilik'te kendi dininden olmayan kadınlar ile birlikte olmak zina kabul edilmiştir.

İslam ve Musevilik'te tanrı'ya denk bir başka şeyin görülmesi büyük günah kabul edilirken, Hristiyanlık'ta Hz.İsa tanrının oğlu kabul edilmiştir.

Açgözlülük, Hristiyanlık'ta büyük günahlardanken İslamiyet'te biraz daha spesifikleşmiş haliyle, yetim hakkı yemek, büyük günah kabul edilmiştir.

Faiz, İslamiyet'te ve musevilik'te büyük günahlardan sayılmıştır.

İsraf, islam dininde büyük günahlarda geçerken Hristiyanlık'ta spesifikleşmiş haliyle oburluk büyük günah sayılmıştır.

ayrıca semavi dinlerde ki, bir çok büyük günah diğer dinlerde de büyük olmasa da, günah sayılırken, İslam ve Musevilik dinlerinin kendilerine özgü birer büyük günahı mevcuttur.

İslamiyet'te savaştan kaçmak büyük günahlardan sayılırken, yahudilik'te ise cumartesi çalışmak büyük günahlardan sayılmıştır.


SORU: En kıymetli ibadet ve en büyük günah net olarak hangisidir? Hadis-i şeriflerde çok farklı bildiriliyor. Bir hadiste ana babaya itaat, başka birinde namaz deniyor. Günahlar için de aynı şekilde farklı hadis-i şerifler var. Yedi büyük günah bildiriliyor. Başka bir hadiste bu yedi günahın dışında olarak zina en büyük günah denirken, başka bir hadiste içki içmek en büyük günah olarak bildiriliyor. Bunların sebebi nedir?
CEVAP:Hangi ibadet, Allahü teâlânın rızasına kavuşturursa, o en büyük ibadet olur. En büyük günah ise, Allahü teâlânın gazabına sebep olan günahtır. Bunu da biz bilemeyiz. Allahü teâlânın gazabı günahlar içinde saklıdır. Onun için her günahtan kaçınmalıdır. Belki bizim büyük sanmadığımız bir günah, Onun gazabına sebep olabilir. Nefsine yenilip günah işleyen de, korku içinde olmalıdır. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Pervasızca günah işleyen mümine Allahü teâlâ gazap eder.)[Ukaylî]

Hadis-i şeriflerin farklı olmasının sebebi ise şudur:
Suali soranların hallerine uygun, çeşitli cevaplar verilmiştir. Kimisi için namazdır, kimisi için emri maruftur. Günahlar da öyledir. Bazısı için zina, onun felaketine sebep olur, bazısı için de içki sebep olabilir. Bir de, zamana göre, uygun cevap verilmiştir. Mesela İslamiyet’in ilk zamanları cihad önemli idi. Günümüzde emr-i marufun, ehli sünnet itikadını yaymanın önemi büyüktür. Demek ki, kişilerin hallerine ve zamana göre büyüklük değişiyor. Zaten emredilen ibadetleri yapmak, yasak edilenlerden kaçınmak her Müslümanın her zaman vazifesidir.

SORU:
Şirk hariç, en büyük günah nedir?
CEVAP:Günah, Allahü teâlânın emirlerini yapmamak yani isyan etmek olduğu için, günahların hepsi de büyüktür. En büyük günah, Allahü teâlânın gazabına sebep olan günahtır. Bunu da insan bilemez. Allahü teâlânın gazabı günahlar içinde saklıdır. Onun için her günahtan kaçınmalı. Belki bizim küçük sandığımız bir günah, Onun gazabına sebep olabilir. Âlimlerimiz buyuruyor ki:
En büyük günah, bid’at itikadında olmaktır. Doğru iman bilgileri öğrenilmezse, yani iman bozuksa, yaptığı ibadetlerin hiç kıymeti olmaz.

En büyük günah
, günahı bilmemektir. Ondan daha büyük günah ise, günahı ibadet olarak yapmaktır. Bid’at işleyenler böyledir. Bid’ati, dinin emri gibi yapar.

En büyük günah, kalb kırmaktır.
En büyük günah, kibirdir.
En büyük günah, gıybettir.

En büyük günah, namazı özürsüz kazaya bırakmaktır. Farzları, vazife bilip, kaza etmeyi, ödemeyi düşünmek şartı ile, tembellikle yapmamak, en büyük günahtır. Vazife bilmemek, önem vermemek ise, küfür olur. Namaz kılmamak, diğer bütün günahlara yol açacağı için, en büyük günah namaz kılmamak denebilir. Namaz kılan, diğer günahlardan korunur. Çünkü Kur’an-ı kerimde, namazın bütün kötülükleri önleyeceği bildiriliyor.

Büyük günahlarla ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:
(En büyük günah, katillik, ana babaya zulüm, yalan yere şâhitliktir.) [Deylemi]

(En büyük günah, yalan yere yemin etmektir.) [Buhari]

(En büyük günah, dünya sevgisidir.) [Deylemi]

(Dünya sevgisi, bütün günahların başıdır.) [Beyheki, İbni Ebi-d-dünya]

(En büyük günah, zinadır.) [İbni Ebi-d-dünya]

(En büyük günah, içki içmektir.) [Taberani]

(En büyük günah, Allah hakkında suizan etmektir.) [Deylemi]

(En büyük günah, haksız yere, bir Müslümanın malını almaktır.)[Taberani]

(En büyük günah, faiz, iffetli kadına iftira, yetim malı yemektir.)[Taberani]

(En büyük günah, kişinin, geçimi kendisine ait olanları ihmal etmesidir.) [Müslim]

(En büyük günah, kişinin borcunu ödemek için mal bırakmadan ölmesidir.) [Ebu Davud]

(Gıybet zinadan da büyük günahtır. Zinadan tevbe edeni Allahü teâlâ affeder. Gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz.) [Taberani]

(Livata yapan mel’undur.) [İ. Ahmed]

(Vasiyette vârislerden birini zarara sokmak büyük günahtır.) [İbni Cerir]

(Avret yerlerini açmak büyük günahtır.) [Hâkim]

(Bir Müslümanın kalbini kırmak, Kâbe’yi yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır.) [R. Nasıhin]

(Küçük günaha devam etmek, büyük günah olur.) [İ. Asakir]

(Küçük görünen günahlar, toplanınca sahibini helak eder.)[Taberani]

(Şu yedi büyük günahtan kaçının: 1- Allah’a şirk koşmak, 2- Büyücülük, 3- Katillik, 4- Harpten kaçmak, 5- Yetim malı yemek, 6- Faizcilik, 7- Namuslu kadına iftira etmek.) [Taberani]

(İlmi gizlemekle yapılan hıyanet, malda yapılan hıyanetten daha büyük günahtır.) [Ebu Nuaym]

Hadis-i şeriflerde, suali soranların hâllerine uygun, çeşitli cevaplar verilmiştir. Bazısı için zina, onun felaketine sebep olur, bazısı için de içki sebep olabilir. Günahın büyüklüğü, kişilerin hâllerine ve zamana göre değişiyor.

SORU:Şu hadisi bildirdiniz:
(Beş vakit namaz kılan, Ramazan orucunu tutan, zekatını veren ve yedi büyük günahtan kaçınana, Cennetin bütün kapıları açılır, selamet ve emniyet içinde gir denilir.) [Nesai]
Bu hadiste bildirilen yedi büyük hangileridir?
CEVAP:Yedi büyük günah şunlardır:
1- Allah’a şirk koşmak. 
2- Büyücülük, 
3- Katillik, 
4- Harpten kaçmak, 
5- Yetim malı yemek, 
6- Faizcilik, 
7- Namuslu kadına iftira etmek. (Buhari, Müslim) Başka bir hadis-i şerifte de, yedi büyük günah içinde Müslüman olan ana babaya asi olmak ifadesi geçiyor. Allah’a şirk koşmak küfürdür. Küfür de, bazen büyük günahlar arasında sayılır.

SORU: Allah kimleri sevmez?
CEVAP:Allahü teâlâ, kâfirleri de, günah işleyen Müslümanları da sevmez. Bu ikisi arasında elbette fark vardır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Allahü teâlânın kâfirlere düşmanlığı, zatından yani kendisindendir. Müslümanların işlediği günahları ise, sıfatları sevmez. Bu düşmanlık sıfatlara aittir. Rahmet sıfatı, zatın düşmanlığını ortadan kaldırmaz.(1/266)

Birkaç âyet-i kerime meali şöyledir:
(Allahü teâlâ, kâfirleri sevmez.) [Al-i İmran 32]

(Allahü teâlâ, israf edenleri sevmez.) [Enam 141]

(Allahü teâlâ, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.)[Lokman 18]

Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
(“Allah’tan kork” denince, “Sen kendine bak” diyeni Allahü teâlâ sevmez.) [Beyhekî]

(Düşmanlıkta ileri gidenleri Allahü teâlâ sevmez.) [Buhari]

(Allahü teâlâ, kibirlileri sevmez.) [Deylemi]

(Allahü teâlâ, komşusuna sıkıntı vereni sevmez.) [Deylemi]

(Allahü teâlâ, eshabımı ve akrabamı incitenleri sevmez.)[Taberani]

(Allahü teâlâ, çok yiyip içeni ve çok uyuyanı sevmez.) [İ. Gazali]

(Allahü teâlâ, cimriliği sevmez.) [Berika]

(Allahü teâlâ, çirkin söz söyleyeni sevmez.) [İbni Ebi-d-dünya]
(Allahü teâlâ, zalim zengini sevmez.) [Bezzar]

(Allahü teâlâ, taatten gafil olanı sevmez.) [Deylemi]

(Allahü teâlâ, çalışmayan gençleri sevmez.) [Münavi]

(Allahü teâlâ, hakkı kabul etmekte inat edeni sevmez.) [Buhari]

En şiddetli azap
SORU: Müslüman olduğu hâlde, günahları çok gelerek Cehenneme düşen kimseler içinde, azabı en şiddetli olan kimlerdir? Yani hangi günah sebebiyle şiddetli azaba maruz kalırlar?
CEVAP:Bu, şahıslara göre değiştiği gibi, günahı işleyiş sebeplerine göre de değişir. Mesela bir kralın zulmü ile bir kölenin zulmü aynı olamaz. Put yapanla, resim çizenin, azapları aynı olmaz. Niyetlerine göre değişir. Peygamber efendimizin, bazı günahların önemini bildirmek için, (Şu günahları işleyen en şiddetli azaba mâruz kalacaktır) buyurduğu olmuştur. Bunlardan üç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Kıyamette azabı en şiddetli olan, canlı resmi yapandır.) [Buhârî]

(Kıyamette azabı en şiddetli olan, zâlim hükümdardır.) [Beyheki]

(Kıyamette azabı en şiddetli olan, ilmi kendisine fayda vermeyen âlimdir.) [Taberanî


Devamını Oku »