Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Nihat HATİPOĞLU etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Nihat HATİPOĞLU etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19.01.2019

Küs Kardeşleri Barıştırmak İçin Dua - Nihat HATİPOĞLU

Küs kardeşleri barıştırmak için dua, dargın kardeşleri barıştırmak için dua, cübbeli ahmet hoca küsleri barıştırmak için dua, çok keskin barıştırma duaları, kavga edenleri barıştırma duası, iki kişinin arasını düzeltmek için okunacak dua, küslerin barışması için zikir, küsleri barıştırmak ile ilgili hadisler, küslerin barışması için esmaül hüsna. Dargın kardeşleri barıştırmak için dua, dargın olanları uzlaştırmak, barıştırmak, birbirine yakınlaştırmak;
kus kardesleri baristirmak icin dua
Müslümanlar, aralarında dargınlığa varacak söz ve davranışlardan sakınmalıdırlar
Her şeye rağmen dargınlık olursa dargınlıklarını gidermeye, anlaşmazlıkları çözmeye gayret etmelidirler Bunun da mümkün olmadığı yerlerde, müslümanların, diğer müslüman kardeşlerinin aralarını bulmaya çalışıp, onları barıştırmaları ahlâkî görevleridir

Çünkü Allah'u Teâlâ: "Müminler kardeştirler, kardeşlerinizin arasını düzeltin"
(el-Hücûrât, 49/10) buyurmuştur

Allah'u Teâlâ, başta aile hayatı olmak üzere, toplum hayatında barış ve anlaşmanın hayırlı bir iş olduğunu bildirmiştir. 
Bu sebeple Hakk Teâlâ'nın: "Allah'tan korkunuz ve aranızı düzeltiniz, " (el-Enfâl, 8/1) emrine uymayı hayatımız için bir düstûr kabûl etmeliyiz
Diğer taraftan, Hz.Peygamber müslümanlara arabuluculuk yapmalarım tavsiye ettiğini, kendilerinin de bizzat gidip dargın ve birbiri ile anlaşamayan müslümanları barıştırdığını biliyoruz

Bir gün Resulullah ashabına: "Size, namaz, oruç ve sadakadan daha üstün bir şey göstereyim mi?" buyurdu Onlar: "Evet, ya Resulullah, " dediler Peygamberimiz de sözüne devamla: "Arabulmak, barıştırmaktır; Çünkü aranın bozulması saçı kökünden kazır demiyorum, dini kazır
(Tirmizî, Kıyâme, 56), buyurdu

Bir gün, Medine yakınlarındaki Kuba halkı döğüşmüş, hatta birbirlerini taşlamışlardı Bunu haber alan Peygamber Efendimiz, ashabına: "Haydi bizimle geliniz de onların aralarını düzeltelim," buyurmuş ve Kuba'ya gitmişti (Buhârî, Sulh, 2)

Başka bir hadislerinde de Resulullah şöyle buyurmuştur: "Halkın arasını düzelten ve bunun için iyilik kasdiyle söz taşıyan ve yine iyilik düşüncesiyle yalan söyleyen, yalancı değildir"

Bilindiği gibi yalan büyük günahlardandır. Karı-koca ve diğer insanların arasını bulmak için buna müsaade edilmesi ara buluculuğun ne kadar önemli bir ahlâkî görev olduğunu göstermektedir

Hz Peygamber: "Birbirinize kin tutmayın, birbirinizle hasedleşmeyin, birbirinizden arka dönüp uzaklaşmayın Ey Allah'ın kulları! Birbirinizle kardeş olun Bir müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk etmesi (yani dargın durması) helâl olmaz," (Müslim, Birr ve Sıla, 23) buyurmuştur

Öyleyse, birbirine dargın olan müslümanların, Peygamber Efendimizin yasakladığı bir konuda kendilerine yardımcı olmaya çalışan, yani onları barıştırmaya, aralarını bulmaya gayret eden müslüman kardeşlerine yardımcı olmaları da ahlâkî görevleri arasındadır Dargın müslümanlar, inatla dargınlıklarını devam ettireceklerine, dinin üç günden fazla dargın durmayı yasakladığını, atalarımızın: "Müslümanın müslümana küslüğü tülbent kuruyuncaya kadardır," dediğini düşünerek arabuluculuk yapmak isteyenlerin bu hayırlı teşebbüslerini bir barışma vesilesi saymalıdırlar

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur; ancak sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna Bunları, Allah'ın rızasını kazanmak için yapana büyük ecir vereceğiz"

Bu ayet bize, arabuluculuğun, diğer iyiliklerde olduğu gibi, çıkar gözetilmeden sırf Allah rızası için yapılması gerektiğini, ancak böyle bir düşünce ile yapılan ara buluculuğun ahlâki bir değer ifade edebileceğini göstermektedir.
Dinimiz, ara buluculuğu büyük bir fazilet olarak teşvik ederken, aksine ara bozmak için söz taşımayı da büyük günah saymıştır.

Küskünleri barıştırmak için dua - el cami isminin sırları - küsleri barıştırmak için okunacak dualar

EL- CÂMİ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan günde 114 Küsleri barıştırmak için okunur.

El Cami ismi şerifi: Gafletten uyanmaya, hakiki vaziyeti sezmeğe gayret etmektir. Yani, dünyanın geçici görünüşüne aldanmıyarak kendisiyle baki kalacak arkadaşlarının kıymetini ve kim olduğunu şimdiden teşhis etmeye çalışmaktır. Çünkü Allahu Teala her kulunu kendi yaptıklarıyla toplamıştır. Baki yoldaş, herkesin kendi işidir.

El, ayak, göz, kulak ve diğer uzuvlarında görünen edepleri, kalbindeki güzel huyları ve gerçekleri birleştirip olgun bir kişilik sahibi olan ve bunun yanında nefsinde sabrı ve gerçeklere karşı duyarlı olmayı birleştiren kişi “el Cami” ism-i şerifinden hazzını almış demektir.

Kuvvetli Barıştırma Duası :
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ
بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ


Okunuşu :
Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm(hakîmun).
Anlamı :
Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infâk etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lâkin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

Dargın Kardeşleri Barıştırmak İçin Dua
“Bismillahirrahmanirrahim,Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih sübüles-selami ve neccina minez-zulümati ilen-nuri ve cennibnel-fevahışe ma zahara minha ve ma betane. Allahümmehfazna fi esma’ına ve ebsarina ve ezvacina.”

Allah’ım! Kalplerimizi birleştir. Bizleri ayrılığa düşürme. Aramızı ve sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar, iman ve islam aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaştır. Allah’ım Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi her türlü kötülükten ve günahtan koru.

Birbirine dargın olan iki kardeşi barıştırmak istersen; İki rekat hacet namazı kılıp ardından 1111 defa İsmi- Azam '' Ehüm sakak hala'yas'' 3 defa da ''Akadtü el sinküm an bizi-il kavilve eydiyeküm an fi'lis su-eve kulubeküm an ıdmaril ezi ve elkaytü beynehümül ülfeti vel meveddeti.'' 

a) Cami İsm-i Şerifi: Cebrail,Azrail,Mikall, İsrafil, Aleyhümesselam hazretlerinin isimlerinin baş harflerinden meydana gelmiştir.

b) Bir kimseyle görüşmek ya da kaybettiğini bulmak isteyen, 3 defa Duha suresini okuduktan sonra “Allâhümme Yâ Câmiünnâsi li yevmin la raybefıh, innAllahe la yuhliful mîâd. İcma' beyni ve beyne (kaybettiği eşya veya şahsın ismi)” duasını, kaybettiğini bulmaya veya görüşmesini yapıncaya kadar okumalıdır.

c) “Yâ Câmî” ism-i şerifini 114 defa okumaya devam eden, sevdiklerine kavuşur.

d) Dargın oldukları akrabalarıyla barışmak isteyen, parmaklarıyla sayarak 10 defa “Yâ Câmî” ism-i şerifini okuduktan sonra ellerini kapatıp 10 defa salavatı şerife okuyup dua etmelidir.


Devamını Oku »

8.07.2014

Nihat HATİPOĞLU İftar Duası

Nihat HATİPOĞLU'nun tv programında okuduğu iftar duası:
Mübarek ramazan ayında Oruç tutanlar için iftarda okunacak dualar sizlerle paylaşılmıştır. Kelimeler çıktıkça düğümlenen sözler sizlerin beğeninize sunulmuştur.

Nihat HATİPOĞLU İftarda şu dua okur:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yâ Rab! Ancak sana kulluk ederiz. Yâ Rab! Bütün İbâdetlerimizde ancak senden yardım isteriz. Bütün hayırlı işlerimizde senin lütfunu bekleriz. Lûtfeyle, bize yardımını esirgeme Yâ Rabbi! Mübarek Ramazanda mağfiretine eren, kullarının içine bizleri de girmek nasib eyle Yâ Rabbi!"

Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım,sana güvendim.senin rızkınla orucumu açtım.

İFTAR DUASI

Allah’ım ,sana sonsuz hamd,Peygamberimize de salat-ü selam olsun. Sana inandık,sana güvendik,senin rızan için oruç tuttuk,Verdiğin helal rızıkla iftar ettik,Orucumuzu,namazımızı,ve tüm iyiliklerimizi kabul eyle

Ya Rabbi!!! Ramazan-ı Şerifi en güzel şekilde değerlendirmeyi,günahlardan temizlenen ve çok sevap kazanarak,Cenneti hak edenlerden olmayı bizlere nasib eyle, Dualarımızın kabulü ve günahlarımızın affı için,Allah rızası için,EL-FATİHA....
Devamını Oku »

1.07.2014

Ümmü Sübyan Nedir?Sübyan Muskası Var mıdır?(Nihat HATİPOĞLU)

Sübyan Muskası Var mıdır

Atv'de Nihat HATİPOĞLU ile iftara doğru programında Nihat HATİPOĞLU'na yöneltilen sorulardan biri "Ümmü sübyan nedir?,sübyan muskası var mıdır?"diye soruldu
Bazı kitaplarda "ummu subyan" (sıbyan) denen bir Cin'in bulunduğu, bunun hamile kadınlara musallat olup, onların çocuklarını düşürdüğü yazılır. Bunu ispat etmek için de hadis diye şöyle bir söz nakledilir:
“Yeni doğan çocuğunuzun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursanız ona ümmü sübyan denen cin dokunamaz”

Fakat araştırıldığında hiçbir hadis kaynağında böyle bir hadisin bulunmadığı görülür. Aksine bunun mevdu/uydurma olduğu bildirilir. (Zehebî, Mîzan IV/397;Heysemî, Mecmauz-zevâid; Tahrîcul-İhyâ II/61)
Bu uydurma, muhtemelen cahiliyye kültürü veya örfü olub batıl bir bir inanıştır. Bazı ilimsizler de, bunu bilahare hadis diye nakletmişlerdir. Zaten burada bir çelişkinin bulunduğunu görmek de zor değildir. Çünkü bu sözde ümmü sübyanın çocuk doğduktan sonra zarar verebileceğinden söz edilirken, söylentilerde onun anne rahmindeki çocuğu düşürdüğü anlatılır.
Yeni doğan bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması sünneti vardır ve bu başka bir şeydir. Hadis diye nakledilen bu söz ise, bu doğru bilgiye yanlış şeyler katarak vermeye çalışmaktadır.

Cinlerin bazen insanlara vesvese vermek gibi küçük zararlarının dokunması mümkündür, ama bunun çaresi temiz olmak, banyo ve tuvalet edebine riayet etmek ve her meşru işe besmele ile başlamaktır. Bunlara uyulduktan sonra cin denen varlıkların insanlara zarar verebilmeleri söz konusu olamaz ve onlar sanıldığı kadar da güçlü varlıklar değildir.

Bir hadisi şeriflerinde Rasulullah (s.a.v.): “Cinsel ilişkiye başlarken Bismillahi’l Azîm. Allahumme cennibne’ş-şeytane ve cennbi’ş-şeytane mâ-razektenâ, derseniz çocuğunuza cinler ve şeytanlar zarar veremez”buyurmuşlardır.

Anlamı şudur: “Yüce Allah’ın adıyla. Allah’ım! Bizi şeytandan, şeytanı da bize vereceğinden uzaklaştır”.
Devamını Oku »

29.06.2014

Peygamberimiz Nelerden Allah'a Sığınırdı?(Nihat HATİPOĞLU)

Nihat HATİPOĞLU-Peygamberimiz(Peygamber Efendimiz )(S.A.V.) Nelerden Allah'a Sığınırdı?

Yüksek bir yerden düşmekten
Boğulmaktan
Yanmaktan
Bunaklık derecesindeki yaşlılıktan
Ölüm esnasında şeytanın hilesinden
ALLAH yolunda mücadeleden kaçmaktan
Zehirli hayvanın zehrinden dolayı ölmekten
Açlıktan
İhanetin her türlüsünden
Aciz ve muhtaç duruma düşmekten
Tembellikten
Korkaklıktan
Cimrilikten
Katı kalpten (hissiz vicdansız olmaktan)
Gaflette bulunmaktan, gafil halde kalmaktan
Çaresiz kalıp başkalarına yük olmaktan
İnsanların yanında zelil olmaktan (itibarsızlaşmaktan)
Geçimini sağlayamayacak kadar yoksullaşmaktan
Küfürden ve şirkten
Günahkar olmaktan (fasıklıktan)
İnsanlara muhalif olmaktan (aykırı düşmekten)
İki kalp sahibi olmaktan (münafıklıktan)
Gösteriş yapmaktan (ve insanlar görsünler diye iş yapmaktan)
Gerçeğe kulak tıkamaktan
Hakikat karşısında susmaktan
Delilikten (aklını yitirmekten)
Devası olmayan her türlü hastalıktan
Zulmetmekten veya zulme uğramaktan
Kötü komşudan
Allah korkusu olmayan kalpten
Kabul edilmeyen duadan
Doymayan nefisten
Fayda vermeyen ilimden
Kötü gün ve geceden
Kötü arkadaştan
Cehennem ateşinden

(ALLAH'A sığınırım.)
Devamını Oku »

26.06.2014

Cinsel İlişki(Cinsel münasebet) Orucu Bozar mı?

Orucu bozan şeyler nelerdir?,Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?,Oruçlu iken cinsel ilişkinin sınırı nedir?,Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?,Daha bir çok soru ve cevap bu sitede..!
Cinsel İlişki Orucu Bozar mı


Orucu bozan şeyler nelerdir?
Orucun temel unsuru ve anlamı, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Beyrut 2000, II, 394). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilâçlar da aynı hükme tabidir.

Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?
Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.

Şu husus unutulmamalıdır ki, oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevi arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

Elle tatmin olmanın keffareti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Teybînül-Hakâık, Kahire 1313, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râık, Beyrut ts. , II, 293).

Oruçlu iken cinsel ilişkinin sınırı nedir?


Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de kefaret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Kişinin hanımını sadece öpmesiyle orucu bozulmaz (Buhârî, Savm, 24). Ancak kendine güveni olmayan, işi daha ileri götürmek endişesi olan kişinin hanımını öpmesi ve kucaklaması mekruhtur (Ebû Dâvûd, Savm, 35). Eğer öpmek veya kucaklamakla boşalma meydana gelirse, sadece mekruh olmakla kalmaz, aynı zamanda oruç bozulur ve gününe gün kaza gerekir (Merğinânî, el-Hidaye, I, 123).
Devamını Oku »

18.06.2014

İş Bulmak İçin Dua (Nihat Hatipoğlu)


iş bulmak için dua

İş Bulmak İçin Okunacak Dualar Nihat HATİPOĞLU;
Nihat HATİPOĞLU Dosta Doğru adlı (televizyon)tv programında işsiz olan,iş arayan,rızık arayanlar için bu duayı okumalarını tavsiye etmiştir.
İş bulmak için dua aşağıdaki makalede yer almaktadır.Makaleyi Okuyunuz.

''Allahım! senin kolaylaştırdığın şey dışında kolay bir şey yoktur. Sen, istediğin zaman engebeli araziyi düzleştirirsin.'' Amin...

İş bulmak ve hayırlı bir iş bulmak için dua Her sabah namazından sonra evden çıkmadan önce iş görüşmesine giderken,iş arayışlarınızı yaparken günde 70 kere okuyunuz,

Bismillahirrahmannirrahim

"Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeda"


Anlamı:"Ey Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve işimizde bizim için muvafakiyet hazırla."

Kehf Suresi / 10. ayet

Öğlen namazının farzından sonra bu dua çok faziletlidir bir bilseniz bu duanın her gün sabırla devam edildiği zaman rızık kapılarının açıldığını borçlu borçtan kurtulur,fakir rızıklanır,iş isteyen hayırlı bir iş bulur.

Üç(3) defa "Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh"

Bir(1) defa "Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram"
Devamını Oku »

Nihat HATİPOĞLU (Dileklerin Kabulü İçin Okunacak Dua)

Dileklerin Kabulü İçin Hacet Duası,Nihat HATİPOĞLU-Dileklerin Kabulü İçin Dua,Hacetlerin Kabulü İçin Dualar,kısacası aradığınız her şey bu sitede..!

Nihat Hatipoğlu dileklerin kabulü
Nihat HATİPOĞLU-Dileklerin Kabulü İçin Okunacak Dua

Dileklerin Kabulü İçin Okunacak Dua(Nihat HATİPOĞLU):
Nihat HATİPOĞLU bu dua için bizzat "kendimde Allahtan bir isteğim,bir hacetim,bir dileğim olduğunda,bu duaları sık sık okurum" deyip bunun altını çizmiş ve bu duaları tavsiye etmiştir.

Dileklerin kabulü için iyi bir kul olmamız, vazifelerimizi yerine getirmemiz gerekmektedir. Sadece dualardan beklentimiz olmamalı önce sebepleri ortaya koymalıyız. Dileklerin kabulü için dua olarak Nihat HATİPOĞLU canlı yayında şu duayı tavsiyede bulunmuştur;

Dileklerin Kabulü İçin Dua :
''Kullarını bağışlayan onlara cömert olan Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah bütün eksiklerden uzaktır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a dır.

Ya rabbi;Senin rahmetini, mağfiretinin büyüklüğünü dilerim. Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru. Bütün iyiliklere de beni yönelt. Bağışlanmamış günahımı bırakma ya Rabbi! Sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün isteklerimi kabul et. Ey merhamet sahibi olan Rabbim...!''

Cuma günü hangi saat'e olursa olsun kıbleye yönelik oturup bu mübarek duayı 7 defa okursa dua kabul olurmuş.

"La ilahe ille ente ya hannanu ya mennenu ya bediussemavati vel erde ya zel celali vel ikram."

Yatsı namazını kıldıktan Sonra sağ ve sola bakmadan ve kıpırdamadan Konuşmadan.

7 fatiha Şerif okursa Kişi ve Dileğini söylerse Muhakkak kabul Olur.
Teheccüt namazları da Çok önemlidir arkadaşlar.
Çünkü Allah teala deniyor,Kim Teheccüte kalkacak diye.
Kim ne isteyecek diye.

O yüzden Teheccüt namazlarıda çok önemlidir.

Herhangi bir kimse cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) her ne hayırlı dileği için olursa olsun 100 kere : "Essalatü ves-selamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz bi yedi.kallet hileti edrikni." salavat-ı şerifini okursa dileği gerçekleşir, bu dünya ve ahirete ait hayırlı muratlarına erişir.
Devamını Oku »

26.04.2014

Af ve Magfiret için Duâ

Af ve Magfiret Duâsı


Af ve Magfiret için Okunacak Duâlar;

Af, mağfiret ve âfiyet için çok duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtivâ eden çok kıymetli duâ, “Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr” dır. Şu duayı da Cuma günleri ve her gün çok okumalıdır.

“Allahümmagfir lî ve li âbâî ve ümmehâtî ve liebnâî ve benâtî ve li ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!“


Allahü teâlânın magfiretine sığınarak,
Allahümme magfiretüke evsa'u min zünûbî ve rahmetüke ercâ indî min amelî” duâsını da okumalıdır. (Yâ Rabbî! Magfiretin, benim günâhlarımdan daha geniştir. Rahmetin, bence, amelimden daha ümmîd vericidir) demektir.

Her erkek, her zaman şu magfiret duâsını okumalıdır: “Allahümmagfir lî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!”

Kadın okursa, zevcetî yerine zevcî ve ebeveyhâ yerine, ebeveyhî demelidir. Af magfiret için şu duâ da okunmalıdır: “Yâ Allah! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm! Yâ Afüvvü yâ Kerîm! Fa’fü annâ, vagfirlenâ, verhamnâ, vensurnâ alel-kavmil kâfirîn!”

Allah yar ve yardımcınız olsun...Rabbim ettiğimiz tüm dualarımızı kabul etsin inşallah!
Devamını Oku »

28.01.2014

Nihat HATİPOĞLU'nun Yorumuyla Polat Alemdarın Okuduğu Dua

polat alemdar duası asr suresi
Kurtlar Vadisi Pusu'dan hemen sonra ATV'de ekrana gelen Dosta Doğru programının girişinde Nihat Hatipoğlu geçen hafta Polat Alemdar'ın ettiği duayı seyircilerine hatırlattı. 
Polat'ın o sahnesini ekranlara getirikten sonra Polat'ın neden Asr Suresi'ni okuduğuna dair yorumlarda bulundu. 
 Polat ALEMDAR Asr Suresi'ni çok güzel okudu Polat Alemdar'ın Kur'an ayetlerini tilavetini beğendiğini ifade eden Hatipoğlu, önce Asr Suresi'nin mealini verdi, ardından Polat'ın neden bu sureyi okumuş olabileceğini yorumladı. 

Nihat Hatipoğlu'nun Asr suresi için yorumu: "Muhtemelen şundan dolayı okumuştur. Asr Suresi; çilede, yalnızlıkta, gurbette, tıkanmışlıkta, hayırlı bir işin akabinde ve bir sıkıntıdan çıkışta okunabilir. Asr Suresi'ni okumak bir sahabi sünnetidir, bir sahabi geleneğidir."

Devamını Oku »

5.02.2009

Başarı İçin Okunacak Dua

Hayatta herkes yaptığı ve yapmak istediği herşeyde başarılı olmak ister,örneğin;sınava giren öğrencinin arkasından okunacak dua,sınavda başarılı olmak için okunacak dua kısa,işte başarılı olmak için okunacak dua,sınav kazanmak için yapılan dua,sınavda başarılı olmak için esmaül hüsna,hayatta başarılı olmak için dua,sınavda annenin okuyacağı dua,çocuğun çalışkan olması için dua...vb. Allahtan bize yardımcı olması için vesile olacak dualar arar,dua ederiz.
İşte biz sizler için bu duaları derleyip bir araya getirdik ve başarı için okuncak dualar konu başlığı ile siz değerli takipçilerimize sunduk.Bu konuda başka dualar arıyor ve talep ediyorsanız lütfen yorum kısmına yazarak veya iletişim bölümünden bize soru ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Başarı İçin Okunacak Dua
Başarılı Olmak İçin Dualar
Başarı Duasının Arapçası :

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

“Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”

Duanın Anlamı: ”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım sdici bir kuvvet ihsan eyle.”

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

“Rabb’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.”
Duanın Anlamı:”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”

Sınav Başlayınca da şu dua okunur:

ياَحَيُّ ياَقَيّوُمُ بِرَ حْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."
Duanın Anlamı: ”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

Her işlerinde başarılı olmak için okunacak dua;

"Allahümme inni es'elüke s-sebate fi'l-emri ve'l-azimete ale'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra. ni'metike ve hüsne ibadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri ma ta'lemü. Ve es'elüke min Hayri ma ta'lemü. Ve estağfiruke mimma ta'lemü."
Duanın Anlamı: "Allah'ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum."

İşinde başarılı olmak için okunacak dua;

"Allahümme hır li vehter li. Vela tekilni ala ihtiyari."
Duanın Anlamı: "Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.
"Rabbi edhılni müdhalen sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın ve'c'al li min ledünke sultanen nasira."
Duanın Anlamı: "Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır, bizi rüşde (başarıya) eriştir."

İmtihanda başarılı olmak için okunacak dua;

Bir (1) Bardak suya 184 kere (Ya Mukaddim) İsmi Şerifini okuduktan sonra içmeye devam eden, Allahü Teala'nın izniyle imtihanda başarılı olur.
"Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec'al li min ledünke sultanen nesiran"
Duanın Anlamı: "Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver."

İmtihan gecesi okunacak dua;

"Keyfe feddalna ba'zahüm ala baz"
Duanın Anlamı: "Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık"

Kalemi eline alınınca Besmele çekip şu dua okunur;

"Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü"
Duanın Anlamı: "Ey Hayy ve Kayyüm (ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan) Allah'ım! Rahmetine sığınırım"

Derslerde başarılı olma duası;
Elem neşrah leke sadrek Ve vada'na anke vizreke Elleziy enkada zahreke Ve refa'na leke zikreke 
Feinne me'al'usri yüsren
İnne me'al'usri yüsren
İnne me'al'usri yüsren
Feiza ferağte fensab
Ve ila rabbike ferğab

Duanın Anlamı: Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı? Senden yükünü indirmedik mi? O senin sırtını ezen yükü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul. Ancak Rabbine yönel. Fe tealallhul melikul hak, ve la ta'cel bil kur'ani min kabli en yukda ileyke vahyuhu ve kul rabbi zidni ilma Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahy edilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. "Rabbim! İlmimi arttır" de. 
"Rabbi zidni ilma" ayetini okuyan Allah'ın izniyle derslerinde başarılı olur.

En Etkili Başarı Duası:

Fеrdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakеmun, Adlün, Kuddûsün. İyyâkе na’büdü vе iyyâkеnеsta’în, İnnâ fеtahnâ lеkе fеthan mubînâ.
Ya kеbîrü еntеllеzî lâ tеhdil ukûlü livasfi azamеtih.Subhanе rabbiyеl a’la.Sübhanе mеn hüvе küllе yеvmin hüvе fi şе’nin.Ya ğıyâsеl müstеğîsînе vеlâ havlе vеlâ kuvvеtе illâ billâhil aliyyil azîm

Nihat HATİPOĞLU Başarı Duası:

Allah'ım! Beni yaşattığın sürece bana günahları terk ettir ve bana merhamet eyle. Beni ilgilendirmeyen işleri bana yükleme. Seni razı edecek şeylere güzel bakmayı bana nasip eyle.

Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, Ey ulaşılamayacak kadar yüksek, celal ve ihsan sahibi, Ey Allah, Ey rahman! Celal'in hürmetine, yüzünün nuru hürmetine, Kur'an'ı istediğin gibi ezberlememi ve seni razı edecek şekilde O'nu okumamı nasip eyle.

Ey gökleri ve yeri yaratan celal ve ikram sahibi Ey Allah, Ey rahman! Celal'in ve yüzünün nuru hürmetine kitabınla gözümü nurlandır, dilimi çöz, kalbimi genişlet ve bedenimle O'nu yaşamamı nasip et. Çünkü bu yolda bana, Senden başkası yardım edemez. Güç ve kuvvet ancak Sana aittir.


Devamını Oku »