Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Namazda kıyamda iken ayaklar arası açıklık ne kadar olmalıdır etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Namazda kıyamda iken ayaklar arası açıklık ne kadar olmalıdır etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

14.02.2014

Namazda kıyamda iken ayaklar arası açıklık ne kadar olmalıdır?

Namazda kıyamda iken iki ayağın arasındaki açıklık konusunda sarih bir hadis bulunmadığından, miktarın ne olacağı konusunda İslam alimleri farklı görüşler belirtmişlerdir.   Hanefi Mezhebine göre kıyamda iki ayağın arası, dört parmak kadar açık bulundurulmalıdır (Şürünbülali, Merakı’l-Felah, İstanbul, 1985, s. 100). Şafii mezhebine göre iki ayak arası bir karış kadar açık tutulmalıdır (Zekeriyya el-Ensari, Esna’l-Metalib, Beyrut, 1422/2000, I, 162). Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise ayaklar arasını aşırı sayılacak kadar fazlaca açılmamalı, tümüyle de bitiştirilmemelidir (Vehbe ez-Zühayli, el-Fıkhu’l-İslami ve edilletühü, II, 695).
Devamını Oku »