Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Livata (Ters İlişki) Neden Günahtır? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Livata (Ters İlişki) Neden Günahtır? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8.10.2017

Livata (Ters İlişki) Neden Günahtir?

Bu gün sizlerle; dinde livata yapmak,fiili livata yoluyla cinsel ilişki ne demek?,livata tövbesi,ters ilişkinin tövbesi kabul olurmu?,arkadan ilişkiye girmenin günahı nedir?,ters ilişkiye giren nasıl tövbe etmeli?,arkadan ilişkiye girmek günahmı diyanet?,ters ilişkiye girdim ters ilişki neden günahtır?.. konularının ve sorularının cevaplarını paylaşacağız!.
Ters İlişki Neden Günahtir?
Fiili Livata (Ters İlişki) Neden Günahtır?
Cenab-ı Hak, insanın doğumundan ölümüne kadar bütün safhalarda, nasıl yaşayacağını, neleri yapacağını neleri yapmayacağını insanlara bildirmiş. Bunlara uyan dünya ve ahırette rahat eder. Etmeyen, dünyasını da ahıretini de zindan eder.
Peygamber Efendimiz: "Hanımına dışkı yerinden yaklaşan kimse lanete uğramıştır." buyurur. Başka bir hadîslerinde de: "Erkeğe veya kadına arka yoldan yaklaşan kimseye Allah, rahmet bakışıyla bakmaz" buyururlar (Bkz. Ebû Dâvûd, Nikâh, 45; Müsned, I, 86; II, 444; Tirmizî, Taharet, 102; Mişkâtü'l-Mesâbih, II, 184).

“Karısı ile ters ilişkiye girenler, Allah’ın rahmetinden uzak kalırlar.” (Ebu Davud, Nikâh, 45, Ahmed b. Hanbel, 2/444)
"Kadınlarınızla ters ilişkiye girmeyin. Allah hakkı söylemekten çekinmez.” (Tirmizi, Radâ’, 12)
“Allah, bir erkeğe veya kadına arkasından yaklaşan kimseye rahmet nazarıyla bakmaz.” (Tirmizi, Radâ’, 12; İbn Mâce, Nikâh, 29)
“Bir erkeğin karısı ile ters ilişkiye girmesi küçük lûtîliktir.” (Ahmed b. Hanbel, 2/182)
Kadına arka organdan temas ne şekilde olursa olsun kesinlikle haramdır. Şayet kadın bu işe razı olacak olursa, o da büyük günaha ortak olur. Eşler arası bile olsa anal ilişki, livata olarak adlandırılmış olup, yasaklanmıştır.

Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey Muhammed! Sana kadınların ay başı halinden de soruyorlar. De ki: O bir eziyettir Onun için ay başı halinde oldukları zaman kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri zaman ise Allah'ın emrettiği yerden onlara varın, yaklaşın Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever."
(Bakara,:222) 

"Kadınlarınız, sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O'nun huzuruna varacaksınız. Ey Muhammed, müminleri müjdele!"
(Bakara,223)

Cinsel ilişki çocuğun çıktığı yerden olmak şartıyla ister kadının yüzü dönük olsun size, isterse arkası, Cenab-ı Hak (C.C.) helal olan yere ekin tarlası diyor. Yani çocuk yetişen doğum olan yer, bunun dışında herhangi bir yerden varmak haramdır.

Allah Resulu buyuruyor: Kadınlara arkadan varmayınız.Kadınlara arkadan yaklaşana lanet edilmiştir.

Allah'ın size emrettiği yerden kadınlara yanaşın.Erkeğin cinsel organının sünnet kısmı kadının arka organına sokulmasıyla bu haram işlenmiş olur. Karısının tenasül uzvunu bırakıp da livata edenlere, şiddetli tazir lazım olur.

Hayatın bir gerçeği olan cinsi beraberliğin de nasıl olması lazım geldiğini bildirmiş. Bunun meşru yolunu göstermiş. Meşru olmayan yolları ve zararlarını bildirmiş. Meşru olmayan yola, cinsi sapıklığa kayan kendine de toplumu da zarar verir.

Lût aleyhisselâmın kavminden önce hiçbir kavmin işlemediği bu çirkin ve iğrenç fiil hakkında Kur’ân-ı kerîmin Enbiyâ sûresi 74. âyetinde meâlen; “Habîs iştir.” buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz de, “Lût kavminin işini (livata) yapan mel’ûndur.” “Benden sonra ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Lût kavminin yaptığını yapmalarıdır.” “Erkek erkek ile livâta yaparken arş titrer, sallanır. Melekler de bu iğrenç işe muttalî olup, «Ya Rabbî emretsen de yeryüzü o ikisini cezalandırsa, gökyüzü onların üzerine taş yağdırsa.» derler. Allahü teâlâ; «Ben halîmim, acele etmem. Benden bir şey kaçmaz.» buyurur.” buyurarak livâtanın kötü ve iğrenç iş olduğunu bildirmiştir.
Büyük İslâm âlimlerinden İmâm Mücâhid; “Lûtî olan (livâta yapan) kimse, tövbe edip, bu pis fiilden vazgeçmedikçe, gökte ve yerde olan bütün sularla yıkansa, yine temizliği noksan olur.” buyurdu.
Mâlik bin Dinar hazretleri de; “Geçmiş ümmetlerden hiç birinde erkeğin erkeğe yaklaştığı işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil, Lût kavmi arasında zuhûr etti. Onlara şeytan gelip bu fiili öğretti. İnsan tabiatına aykırı olan bu çirkin fiili yaptıkları için Allahü teâlânın gazâbına uğradılar” buyurarak livâtanın kötülüğünü bildirmiştir.

Cinsi sapıklık, zina suçunda olduğu gibi, bazı kısımlara ayrılmaktadır.
Elin livâtası:
Şehvani hislerle genç çocukların elini tutmak veya vücudunun belirli noktasına elini koyarak sıkmak ve bu şekilde şehvani hislerini tatmine çalışmaktır.

Gözlerin livâtası:
Bîr erkeğin nefsinin temâyül duyduğu bir gence, bilhassa yüzünde tüy bitmemiş genç bir çocuğa, şehvani duygularla bakmasıdır.

Irzın livâtası:

Herhangi bir erkeğe veya kadına arka tarafından yaklaşmaktır.Livatanın başlıca zararlarını açıklayarak bu mevzuu derinleştirmek istiyorum:
1- Bu çirkin ve bayağı davranış, gençlerin ahlâkını bozmakta ve şehvette israfa sevketmektedir. Zira bu fena işi alışkanlık hâline getirenler, arzularına kolaylıkla erişir duruma gelmektedirler. Bu durum, aile ocağının temeline konulan bir dinamit gibidir.
2- Bu kötü alışkanlık sebebiyle erkekler zelil ve sefil olurlar, halkın arasında başı dik ve alnı açık olarak dolaşamazlar.
3- Kocaları cinsi sapıklığa meyletmekle ihmal edilen kadınlar, zinaya itilmiş olurlar.
4- Bu hayasızlığın yayılması sebebiyle nesil azalmış olur. Çünkü bu kötü alışkanlık, kişiyi evlen-mekten ve kadından yüz çevirtir.
5- Bu ahlâksızlık, aile bağlarının çözülmesine ve evlilik hayatının bozulmasına sebep olur.
6- Eids (Aıds) gibi tehlikeli hastalıkların yayılmasına ve insan sağlığının bozulmasına yol açar.
7- Halk arasında düşmanlık tohumlarının saçılmasına sebep olur. Çünkü evladı baştan çıkarılmış bulunan aileler, çocuğunu kötü yola düşüren şahsın hasmı hâline gelirler.
8- Gençlerin evlenmekten yüz çevirmesine âmil olur.
9- Bu alçaklığı irtikap eden fail ve mefule zührevi hastalıklar ve bir takım akıntılar arız olur.
10- İnsan, bu davranışı sebebiyle, alçaklığın en bayağısına maruz kalmış olur.
11- Bu kimselerin üzerinden Allah'ın rahmeti kalkar ve kendilerine gadabı ilâhi vacip olur.
12- Domuzdan başka hiçbir hayvanın irtikâp etmediği bu rezaleti işlemek suretiyle, hayvandan daha aşağı bir seviyeye inmiş olur.
13- Peygamberimiz Hz. Muhammed'in lanetine hedef olur ve rahmeti ilâhiden uzaklaştırılır.
Bu mevzuyu Allah resulünün bir tavsiyesiyle noktalamak istiyorum: "Siz (erkekler) iffetli olunuz ki kadınlarınız da (zinadan sakınsınlar ve ) iffetli olsunlar. Siz babalarınıza iyi davranınız ki evlâdınız da size iyi davransınlar" (Keşfül-Hafa c. 2S s. 61).
(1) Sûre-i Bakara 223

Devamını Oku »