Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Yasin Suresinin Fazileti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yasin Suresinin Fazileti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6.06.2014

YASİN OKUNDUKTAN SONRA YAPILAN BAĞIŞLAMA DUASI

yasin okunduktan sonra yapilan bagislama duasi
Yasin Okunduktan Sonra Yapılan Bağışlama Duasi

BAĞIŞLAMA DUASI

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetül müttekin, vesselatü vessalamü ala resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Ya Rabbel alemin.
Ya Erhamerrahimin la ilahe illallah kalbimi karartma La ilahe illallah rızkımı azaltma.
Kendi kapından başka kapı aratma.
Dünyada ve Ahirette bunaltma.
Tükenmez sabır azapsız kabir cümlemize nasip eyle Yarabbim.
Ey bizi yoktan var eden varlığından haberdar eden Allah'ımız,
okunmuş olan Kur-Anı Kerimi Yasin-i Şerifi Evradiyeyi Tebareke ve Amme süresini kabul makbul eyle

Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz hazretlerinin mübarek latif ruhuna hediye eyledik.
Ahirette şefaatini Cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle.
Bütün peygamberlerin ruhuna hediye ettik.
hepsini haberdar eyle Yarabbi.
Cümlemizin ecdadımızdan ahirete intikal edenlerin ruhuna hediye ettik.
Vasıl eyle Yarabbi.
Ruhlarını şad mestur taksiratlarını af ve mafiret eyle kabirlerini Pirnur makamlarını Cennet eyle Yarabbi.
Vücudumuzu kaim nimetlerimizi daim sıhhatımızı müdavim evlatlarımızı alim eyle Yarabbi.
Ağzımıza tat vücudumuza sıhhat evlatlarımıza itaat lütf eyle Yarabbi.
Fakirlik gelmeden evvel nimetin meşguliyet gelmeden evvel boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden evvel gençliğin, hastalık gelmeden evvel sıhhatin, ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini bilmeyi bizlere lütf eyle Yarabbi.
Amentüye tam inanan kalbi aşkın ile yanan seherlerde erken kalkan fevzü ilahine konan kullarından eyle Yarabbi.
Zalim nefse dirgen vuran bir ömürlük dosyasını güzel amellerle dolduran kullarından eyle Yarabbi.
Kabetullaha hazır olan kullarından eyle Yarabbi.
Her yerde haddini bilen gönül aynasını silen, mahşerde el ağlarken beraat edip yüzü gülen kullarından eyle Yarabbi.
Lüftu İlahine eren iman ile can veren firdevs cennetine giren orada cemalini gören kullarından eyle Yarabbi.
Dertli kullarına deva borçlu kullarına eda, hastalara şifalar nasip eyle Yarabbi.
Senin indinde kabul kullarının hürmetine bizim de şu anda yaptığımız duayı kabul ve makbul eyle Yarabbi.
Aramızdan rabıtayı kesme kalp pencerelerimizi kapatma.

Müslüman olarak getirdin Müslüman olarak Muhammedine g@tür.
Ecel geldipte kabre konulduğumuzda Rabbin kimdir deyince Rabbim Allahü Teala nebim Muhammed Mustafa dinim İslam kitabım Kur-anı Azimi Şan, Müslümanım Elhamdülillah diyerek cevap vermek cümlemize nasip eyle Yarabbi.
Burada bulunan Kur-an okuyan dinleyenlerinde bütün ölmüşlerinin ruhuna hediye ettik kabul eyle Yarabbi.
Özellikle ev sahibinin annesinin, babasının ve bütün akrabalarının ruhuna hediye ettik.
kabul eyle Yarabbi.
Allahım bizi af eyle her derdimizi def eyle rızkımızı bol eyle,
kabrimizi nur eyle Yarabbi.
Evvelim Allah ahirim Allah kalbimde Beytullah Lailaheillallah Muhammedün Resulullah Eşhedü ve Resülühü diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.

Allah'ım şeytanın şerrinden kabirdeki yılanlardan çıyanlardan ölümün dehşetinden kabirin vahşetinden sıratın zulmetinden muhafaza eyle.
Ölümün hayırlısı üç ayların birisi Yasinin yarısını okurken ölmek nasip eyle Yarabbi.
Yarabbi tekrar Yarabbi Vağfirlena Zunübenna altı nesne ver bana biri iman, biri Kur-an, biri rahmet biri cennet, biri nasip, biri kısmet...
Bu altı nesneyi müşşeref eyle Yarabbi.

Yarabbi dualarımızı Beytullahta yapılan dualara ilhak ile kabul eyle.
Hz. Muhammed Peygamberimizin mübarek hürmetine erenler evliyalar şehitler hürmetine sana yalvaran yaralı gönüller hürmetine arşı alanın altına yazılan isimler hürmetine kürsünün üzerine yazılan isimler hürmetine kabul eyle Yarabbi.

Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yesüfun Ve Selamün Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Meas Selavat.
Devamını Oku »

29.05.2014

YASİN SURESİNİN FAZİLETİ VE HİKMETİ(YASİN SURESİ)

Bu muberek sure mekkede nazil olmuştur,83 ayet-i celiledir.Yasin, aynı zamanda aziz Peygamberimizin isimlerindedendir.
"Ey insan-ı kamil Resülum"manasına geldiği ehlince ifade edilmektedir.727 kelime ve 3000 harften meydana gelmiştir.
-İmam Begavi'nin Mesabih'deki rivayetine göre aziz Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam;
"Allahü Teala, Taha ve Yasin surelerini gökleri ve yeri yaratmadan bin yıl önce okudu. Melekler Kur'an'ı işitince: "Üzerine bu sureler inecek ümmete müjdeler olsun. Bu sureleri gönlünde taşıyanlara müjdeler olsun, Bu sureleri okuyan dillere de müjdeler olsun dediler."buyurdu.
-Taberani Ebu Hureyre'den:
"Geceleyin Allah'ın rızasını gözeterek Yasın Suresi'ni okuyan kimsenin günahları bağışlanır. Öyleyse bu sureyi ölülerinize okuyun."buyuruluyor.
-Tirmizi'nin Enes İbn-i Malik'ten;
"Resülullah (S.A.V.) :Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin Suresi'dir. Kim bu sureyi Allah rızası için okursa affedilir. Kur'an'ı on(10) defa okuyup hatmetmiş gibi Allah kendisine sevap ihsan eder." (Nesefi, 3/15)" buyuruyor.
-Taberani'nin Ebu Hureyre'den rivayetine göre ise:
"Her gece Yasın suresini okumaya devam ederek bu hal üzere ölen kimse, şehit olarak vefat eder."
"Kim Cuma günü annesiyle babasını veya bunlardan birinin kabrini ziyaret eder de başucunda Ya sin Suresi'ni okursa her harfi adedince ana babasına mağfiret olunur."
"Kabristana girip Yasin suresini kim okursa, o gün mutlaka o kabirde bulunanların azabı hafiflemiş olur, okuyana da harfleri adedince sevap verilir."
"Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Onu bir defa okumak Kur'an'ı on defa okumaya denktir. Geceleri okuyan sabahları ilahi mağfirete nail olarak kalkar. Yalnız Allah rızası için okuyanın geçmiş hataları affo/unur. Onu ölmek üzere bulunanların yanında okursanız her harfi mukabilinde on melek gelerek karşısında durup onun için rahmet isteyip, istiğfar getirirler. Defni esnasında hazır bulunurlar. Cennet şerben içirirler. Artık o kimse cennete girene kadar susuzluk çekmez. Bu sureyi okuyana şefaat etme yetkisi verilir. Onu dinleyen de affolunur." (Kenzül Ummal, Keşşaf)
"Kur'an'ın kalbi Yasin'dir. Kim Allah', ve ahret yurduna kavuşmayı isteyerek onu okursa Allah onu bağışlar. Onu ölülerinizin üzerine okuyunuz." (imam-ı Ahmed-Beyhaki, Tae, 4/18)
Yasin ilahı bir hazinedir. Cuma geceleri Yasın okuyanların mağfiret edileceği haber verilmiştir.
Değerli okuyucum! Yasin-i Şerifin faziletini saymakla bitiremeyiz. Kıymetini biliniz ve her gün en az bir defa okuyunuz ki, manevi muhafaza altında olunuz.
Devamını Oku »