Sayfalar

Ne Aramıştınız?

2.06.2019

Fitre Ne Zaman Verilir? | Fıtır Ne Zaman Ödenmelidir?

SORU: Fitre ne zaman verilir sorularla islamiyet, fitre ne zaman verilir diyanet, fitre ne zaman verilir 2019, fitre ne zaman verilir fetva meclisi, fıtır sadakası kimler verir? fitre ne kadar?, fıtır sadakası ne demek?, fitre bölünür mü?..
fitre-ne-zaman-odenmeli
Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. 

Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir. Bu görüş İmam Ebû Hanife`nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te`hiri de câiz değildir.

Ramazan bayramının 1. günü fecrin doğuşundan evvel vefat eden veya fakir düşen kimseye fitre vermek vâcib olmaktan çıkar. Fecrin doğuşundan sonra vefat eden zengine ise, fitre vâcibdir. Mirasından ödenir. Nisab miktarını bulan mal, fitrenin vâcib olmasından sonra, ödenmeden telef olsa fitre sâkıt olmaz.

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).


Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).


Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.


Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).


Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.


Kimler fitre vermekle yükümlüdür?

Ramazan Bayramı'na kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî’, II, 70, 72). Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kameri yıl” geçmiş olması gerekmez.

Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî’, II, 70). Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur (Kâsânî, Bedâî’, II, 70, 72). Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek “farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 594). Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 594). Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 595; İbn Rüşd, Bidâye, I, 279-280).
Fitre kimlere verilebilir, kimlere verilemez?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.


Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve İmam Ebu Yûsuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223). Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).
Vaktinde ödenmeyen fıtır sadakası borcu nasıl ödenir?

Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse, bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir. Fitre yükümlülüğü, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve bir rivayette İmam Mâlik’e göre Ramazan’ın son günü güneşin batmasıyla, İmam Ebû Hanîfe’ye ve diğer bazı müctehid imamlara göre ise bayram günü tan yerinin ağarmasıyla gerçekleşir. Böyle olmakla birlikte fitre Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise, bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 312, 322)


2019 fitre miktarı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Dr. Ekrem Keleş başkanlığında 2019 sadaka-i fıtır miktarını belirlemek üzere toplandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2019 fıtır sadakası miktarının 23.00 Türk Lirası olmasına karar verildi.
Din İşleri Yüksek Kurulunda yapılan toplantıda, fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olduğu dikkate alındı.

Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, 2019 Ramazan ayının başlangıcından 2020 Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede fitre miktarının 23.00 Türk Lirası olmasına karar verildi.

Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan açıklamada, fitre miktarı belirlenirken hadis-i şerifler, sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacının dikkate alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada; belirlenen miktarın “asgari miktar” olduğu, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmadığı ve herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesinin uygun olacağı vurgulandı.


İLAVE BİLGİ:  Anne Karnındaki Bebeğin Fitresi Verilir mi?

Devamını Oku »

23.05.2019

Sahurda Ezan Bitene Kadar Bişeyler Yeyip İçebilir miyiz?

SORULAR: Sahurda ezan okunurken su içmek cübbeli, sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı sorularla islamiyet?, ezan okunurken su içmek diyanet, ezan okunurken su içilir mi fetva meclisi?, normalde ezan okunurken yemek yenirmi?, sahurda yeme içme ne zaman kesilmeli?, ezan okunurken niyet edilir mi?, sabah ezanı okunurken birşey yemek orucu bozar mı?
sahurda ezan bitene kadar yeyip icmek
CEVAP: Orucun vakti de sabah namazının vakti de imsakla başlar. Ezan ister geç okunsun ister erken okunsun bu durum değişmez.

Hanefi mezhebinde, sabah namazını biraz geç kılmak faziletli olduğundan, ramazan ayı dışında ezanı imsak vaktinden sonra okuyup namaza başlamaktadırlar. Ancak Ramazan ayında imsağın girdiğini haber vermek için erken okunmaktadır. Yani günümüzdeki uygulamada sahurda ezan okunduğu anda imsak girmiş, oruç başlamış demektir.

Ezan imsak vaktinin girmesiyle okunmuşsa, okunur okunmaz yeme ve içmeyi bırakmak gerekir; aksi halde oruç bozulabilir. En doğrusu ezandan önce yeme içme işini bırakmaktır.
İmsak vakti girdiği halde, ezan okunurken yiyip içebilirim zannıyla ezan okunurken yiyip içen, bir gün kaza orucu tutmalıdır.

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vakti olan fecr-i sadığın başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdi vakittir. Ramazan ayında da sabah ezanı imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeği içmeyi terk etmek gerekir.

İmsak vakti girdikten sonra ağızda kalan kırıntılar nohut tanesinden küçük ise bu takdirde oruç bozulmaz; nohut tanesinden büyük olmaları durumunda oruç bozulur ve kazası gerekir. Dişlerin arasında kalan susam veya buğday tanesi gibi pek az bir şeyi yutmak orucu bozmaz. Fakat böyle bir şey dışardan alınıp yutulması durumunda ise oruç bozulur. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, s. 302)

Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu açıklamalara göre Ramazan ayında sahura kalkan ve o günün orucuna niyetlenmek isteyen kişilerin sahurda sabah ezanının okunmasına kadar geçen süre içerisinde istediklerini içip yiyebilirler. Ancak sahur vaktinde sabah ezanının okunması ile birlikte bir şey yenmeyeceği gibi su da içilmez. Bu nedenle ezan okunduğunda niyet edilerek oruca başlanmalıdır. Ramazan ayında sabah ezanı okunmasıyla oruca başlama vakti de başlamış olur. Vakit girdiğinde bir şeyler yemek ve içmeye devam etmek orucu bozar.

Oruca başlama vakti olan imsak, aynı zamanda sabah namazının kılınma vaktinin başlangıcını teşkil eder. Yani oruca başlarken sabah namazının vakti de girmiş bulunur. İmsak vaktini bildiren delil, şu hadislerdir: Abdullah B. Ömer şöyle demiştir: "Resulullah (asm) şöyle buyurdu: "Bilal ezanına gece okuyor. Abdullah ibn Ümmi Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyiniz, içiniz." Hadisi nakleden kişi der ki: İbn Ümmi Mektûm gözleri görmeyen bir kimse idi. Kendisine; "sabah oluyor" denmedikçe ezan okumazdı." (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesaî, Ahmed b. Hanbel)

Kişi oruca niyetlenmemiş gibi olur. Yani kalbi niyetlense bile, fiiliyatıyla orucunu açmış olur. Kısaca yemeye veya içmeye devam etmekle niyetinin gerçekleşmesini engellemiş olur.

Günümüzde ibadet vakitlerinin giriş ve çıkışını kusursuz ve şüpheye yer bırakmayacak derecede bildirecek imkânlar vardır. Evlerimizdeki takvimlerimiz, Ramazan için hazırlanan imsakiyelerimiz, saatlerimiz bize vakitlerin giriş ve çıkışı konusunda doğru haber veriyorlar İmsak için itibar edeceğimiz araç gereçler bunlardır.

Ezan ise namaza bağlı olarak okunan bir tevhid ilânıdır İmsak vaktinin girişinden çok, namaz vaktinin girdiğini ve namazın kılınacağını bildirir Müezzin ezanı sabah namazı vakti girdiği zaman okur Daha önce okumaz. Bu ezan, az sonra, cemaat toplanınca sabah namazının kılınacağını ilân eder. Sahur vakti ise yatsı namazının sınırları içinde kalmaktadır Sabah namazının vakti girdiğinde yatsı namazının vakti çıkmış olduğu gibi, sahur vakti de bitmiş olmaktadır Dolayısıyla sabah namazının vakti girdiğinde eğer yatsı namazı kılınmamışsa artık kazası kılınacaktır; eğer oruç için sahur yapılmamışsa, artık yapılmayacaktır

Çünkü sabah namazının vaktinin girişiyle birlikte oruç da başlamış bulunmaktadır Bu durumda, müezzinin “Allahü Ekber” dediği zaman dilimi, artık sabah namazına aittir Artık yatsı namazı da, sahur vakti de geçmiştir Artık sahur namına hiçbir şey yenmemelidir Çünkü sabah namazı vakti girmiştir Çünkü oruç başlamıştır (Oruç üç namaz vaktinde tutuluyor: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti ve ikindi namazı vakti Akşam namazı vakti girmekle orucu açıyoruz, iftar haline giriyoruz Akşamdan itibaren yatsı namazı vakti boyunca da açık (iftar halinde-yiyebilir durumda) kalıyoruz Yeni sabah namazı vakti girdiği an, yeniden niyetlenmemiz ve oruca başlamamız gerekiyor)

Müezzin sehven ezanı erken (sahur vakti içinde) okursa, şüphesiz yeme ve içme kesilmez Fakat bu bir sehivden ibarettir Müezzin beşerdir Sehiv yapabilir Yanılabilir; Fakat her zaman sehiv yapacak diye bir şey yoktur Müezzin ezanı sehiv olmaksızın pekâlâ geç de okuyabilir Öyleyse sahur vaktinin bittiğini anlamak için ezana değil, muhakkak imsakiyeye ve saate bakmalıdır

Şeriatın zâhirî ölçüleri böyle Fakat bu kişinin orucunun ve imsak girişinin gerçek değerlerini Allah bilir Takdir de Yüce Allah’ındır Sahur vakti bittiğinde (yani ezan okunurken) yemeye devam eden veya su içen birisi zahirde orucunu bozmuş olur Fakat bâtını biz bilemeyiz O kişinin orucu ile Allah arasına da giremeyiz. 
Bize düşen, ezan başladığında sahurun bittiğini söylemekten ibarettir. Buna dikkat edersek, hatâ ve yanılgılarımızdan af olacağımız umulur Kişiye düşen de, ezan başladığında sahura son vermektir Ezan okunurken sehven su içen birisinin, “Eyvah orucum bozuldu Öyleyse bu gün yiyeyim,” demesine de gerek yoktur. Böyle yapan birisi kefaret orucu yüklenmiş olmaz Çünkü erken vakitte bir yanlışlık yapılmıştır. Bu kişi, olsa olsa gününe gün kaza ile mükellef olur. O gün orucuna devam eder. Daha sonra da ihtiyaten kaza ederse iyi olur.

Devamını Oku »

14.05.2019

Ramazanda Mast Yapmak

Sorular: Oruçluyken 2 kere istimna yapmak, istimna hadis, kandil günü 31 çekilir mi diyanet? İstimna zina mıdır?, istimna bilyet, kadınlarda mastur orucu bozar mı?. Oruçlu iken mast yapmak ve hamileyken mast yapmak günah mı?
ramazanda masturbasyon yapmak
Cevaplar: Mast. yapmak zaten haram ve günahtır, bir de bunu Ramazan ayı gibi mübarek bir ayda yapmak Ramazan ayına karşı yapılmış bir saygısızlığında ilavesiyle misliyle katlanmış bir günah işlemiş olursunuz. İster oruçlu olun ister oruçsuz fark etmez dinimizin haram kıldığı bir şeyi yaparsanız günah işlemiş oluyorsunuz.

Bu fiili işlemenin yani (mastürbasyon yapmanın/elle boşalmanın) zaten dînen haram olduğunu bilmeniz gerekir. Allah Teâlâ'nın kitabı ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünneti buna delâlet etmiştir.

Ayrıca bu âdet (mastürbasyon), hem fıtrat, hem de akıl yönünden çirkin görülen bir davranış olup bu fiili işlemek için nefsini alçaltması müslümana yakışmaz.

Bilinmelidir ki, -eğer tevbe etmez veya Allah Teâlâ rahmet etmezse- günahların hem dünya hayatında, hem de âhiret hayatında kişi üzerinde kötü sonuçları vardır.

Üstelik bu âdetin (mastürbasyonun) pek çok zararları vardır.Bu zararlardan bazıları şunlardır:

1. Mastürbasyon, bedeni zayıflatır ve güçsüz kılar.

2. Mastürbasyon, kul ile Rabbi arasında bir boşluğun ve kopukluğun meydana gelmesine sebep olur.

3. Mastürbasyon, insanda moralsizliğin ve keyifsizliğin meydana gelmesinin en büyük sebeplerindendir.


Gelen sorudaki meselenin hükmüne gelince, eğer mastürbasyon yapmış ve meni çıkartmışsa (boşalmışsa), orucu bozulur. Bu fiili ile de günahkâr olur. Ayrıca günün geri kalan kısmında yeme ve içmeden kendisini alıkoyması ve bu günün orucunu kaza etmesi gerekir.

İslâm âlimlerinin görüşlerinden en doğru olanına göre mastürbasyon (elle boşalma /istimnâ) haramdır.

Bir kimse, Ramazan gecelerinde bu haram işi yaparsa, bununla ne önceki günkü orucu, ne de sonraki günkü orucu bozulur.

Fakat müslümanın nefsiyle mücâdele etmesi, bu ve buna benzer haram şeylerden, özellikle de bu mübârek ayda nefsini alıkoyması ve koruması gerekir.

Müslümanın bu konuda, bu mübârek aydan istifâde etmesi gerekir. Çünkü oruç, bu haram işin tedâvisi için en güzel yoldur.

Bunun içindir ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- evlenmeye gücü yetmeyen gence oruç tutmasını emretmiş ve şöyle buyurmuştur:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Ey gençler topluluğu! Evlenme imkânına sahip olan ve buna gücü yeten evlensin. Evlenmeye gücü yetmeyen ise, oruç tutsun. Çünkü oruç,(harama düşmekten) bir himâyedir (şehveti önleyicidir)." (Buhârî; hadis no: 5056. Müslim; 1400)

Mastürbasyon yapmakla müptelâ olan kimsenin, Allah Teâlâ'ya tevbe etmesi, yaptıklarına pişmanlık duyması ve bir daha buna dönmemeye azmetmesi gerekir.

Oruçlu iken rüyada ihtilam (halk arasında rüyalanmak) olmak orucu bozmadığı gibi, gusletmeyi geciktirerek cünup olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez. Ancak, zorunlu bir durum olmadıkça hemen boy abdesti alınmalıdır.

Cünüp olan kimsenin elini, ağzını yıkamadan yemek yemesi ve bir şeyler içmesi uygun değildir. Ancak elini, ağzını yıkadıktan sonra sonra, boy abdesti almadan sahur yemeği yemesinde bir sakınca yoktur.

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.

Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar.

(Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).

Eğer boy abdestli almanız gerekiyorsa, ağızdan ve burundan su yutulmadıkça banyo yapmak veya gusül abdestli almak orucu bozmaz.

Bu hususla ilgili Hz. Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (s.a.s.)’in Ramazanda imsaktan sonra boy abdesti almış olduğunu aktarmışlardır. (Buhârî,”Savm”, 25).

Cinsel ilişkinin orucu bozup hem kaza hem de kefareti gerektirdiği konusunda bütün mezhepler ittifak halindedirler ve hepsinin dayandığı delil aşağıdaki hadistir. Kefaret hakkında bu hadisten baka delil yoktur.

“Peygamberin (s.a.s.) yanında oturuyorduk. Bir adam çıkageldi ve,
-“Ey Allah’ın Rasûlü, helak oldum!” dedi. Rasûlullah,
-“Neyin var?” diye sorunca adam,
-“Oruçlu iken eşimle cinsel ilişkide bulundum” diye cevap verdi. Bunun üzerine Rasûlullah,
-“Peş peşe, iki ay oruç tutabilir misin?” diye sordu. Adam,
-“Hayır!” dedi. Rasûlullah,
-“Altmış fakiri doyurabilir misin?” dedi. Adam yine
-“Hayır”
dedi. Rasûlullah bir şey söylemedi, aradan bir müddet geçti. Biz konuyu müzakere ediyorduk ki Rasûlullah’a ağzına kadar hurma dolu bir sepet getirdi. Hz. Peygamber,

“Soru soran adam nerede”? dedi. Adam,
-“Soru soran benim” deyince Rasûlullah,
"Şunu al ve sadaka olarak dağıt” buyurdu. Bu sefer adam,
-“Benden daha fakir birine mi ya Rasûlellah? Allah’a yemin ederim ki, Medine vadisinde benim ev halkımdan daha fakir bir ev halkı yoktur.”
dedi. Adamın bu sözleri üzerine Rasûlullah azı dişleri görünecek şekilde güldü ve

-“Hurmaları kendi ev halkına yedir” buyurdu.


Devamını Oku »

20.03.2019

Girişken Olmak İçin Dua | Cesaret ve Utangaçlık için Dua

SORULAR: Konuşkan-girişken olmak için okunacak dua var mı?, korkusuz olmak için esma var mı?, cesaret duası mutluluğun şifresi, her kapıyı açan anahtar dualar paylaşır mısınız?, cesaret duası ve güç veren dua paylaşır mısınız?, ya bais özgüven esması, içe kapanıklıktan kurtulmak için dua var mı?, cesur ve atılgan olmak için esma paylaşırmısınız?
girisken olmak icin okunacak dua
CEVAPLAR: Çekingenlikten kurtulmak ve kendini daha iyi ifade edebilmek çok önemlidir. Kimi insanlarda bu durum çok ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Günümüzde bu bir çeşit hastalık olarak tanıtılmaktadır. Sosyal fobi olarak da açıklanan çekingenliğin ilk önce nedenlerinin iyice araştırmak gerekir. Gerekiyorsa tedavisi edilmelidir. Bu bilgi ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra bu konuda faydası dokunacak Dualar da edilerek tedavi süreci hızlandırılabilir.

Araştırmalara göre, her geçen yıl özellikle kadınlar daha çok utangaçlık problemi yaşıyor. Tanımadığınız ya da yeni tanıştığınız insanlara karşı utangaç mısınız? Bu soruya cevabınız “Evet” ise, telaşa gerek yok. Çünkü siz tamamen normal birisiniz. Yüzünüz mü kızarıyor?
Eğer yeni iş ortamında, ayağa kalkıp kendinizi tanıtmanız istendiğinde, yüzünüz kızarıyor, sesiniz titriyorsa, kalabalık önünde konuşmanızı gerektirecek durumlardan uzak durmaya çalışıyorsanız, maalesef utangaçsınız. Ancak “herkes konuşkan, girişken olmak zorunda değil” gerçeğini de aklınızdan çıkartmamanız gerekiyor.

Ama utangaçlığınız yüzünden bazı fırsatları kaçırdığınızı düşünüyorsanız, davranışlarınızı kontrol altına almanın zamanı gelmiş demektir. “Daimi Mutluluk” adındaki projesi sayesinde, kadınların birçok problemini çözerek, mutlu bir yaşam sürmesini sağlayan ABD’li psikolog Artest Battler, utangaçlığın çözülemeyecek bir problem olmadığını belirtiyor.

ABD’de birçok bayan hastasının utangaçlık problemi yaşadığını belirten Battler, “Birlikte bu konuya yoğunlaşarak, her 100 utangaç hastamdan 85′inin bu sorununu çözmeyi başardık. Öncelikle utangaçlığın temelini bulmak gerekiyor. Bunu konuşarak başarıyoruz. Eğer siz de tavsiyelerime uyarsanız, eski utangaçlığınızdan büyük bir bölümünü attığınızı göreceksiniz” dedi. İşte Battler’ın tavsiyeleri:Gereksiz Bazı Düşüncelerden Kurtulmalısınız...

Utangaçlıkla iç içe yaşamak zor bir duygudur. Çevredeki insanların gözünde utanılacak duruma, aptal durumuna düşme, onlar tarafından reddedilme ya da yetersiz görülme korkusu, sizi yıldırmasın. Utangaç kadın, daima kötü düşüncelerle kendisini daha zor durumda bırakır. Aşağıdaki düşüncelerden kurtulmaya bakın, çünkü bunlar size uygun değil.
Eyvah, biraz daha konuşursam, kendimi aptal durumuna düşüreceğim.
– Ya burada bulunan herkes benim için “salak” derse.
– Söyleyecek bir şey bulamazsam ne yapacağım.
– Şu anda konuşursam mutlaka sesim tuhaf çıkacak.
– Ya kendimi kontrol edemez de saçmalarsam…
– Kızaracağım, titreyeceğim…
– Kalbim fena halde çarpmaya başladı, ya aniden kalp krizi geçirirsem…
– Çıldırabilirim.
– Acaba çok tuhaf görünüyor muyum?
– Şu ortamdan bir kaçabilsem.
– Herkes beni izliyor.
– Ne kadar sıkıcı olduğumu mu düşünüyorlar?


Probleminizi Bol Bol Konuşun

Psikolog Battler, utangaçlıktan kurtulmanın ilk yolunun utangaçlık hakkında bol bol konuşmaktan geçtiğini belirtiyor. Eşinizle, dostunuzla utangaç olduğunuz konuları bol bol konuşun. Ancak bunların temelde, bu kadar büyütülecek problemler olmadığını unutmadan. Örneğin yeni bir ortamda bulunmak sizi utangaçlığa itiyorsa, korkmayın. Eşinizle veya sevdiklerinizle, yeni ortamlara girmeye gayret edin. Gerçekten isterseniz, utangaçlığı yenmeye başladınız demektir.

Arkadaşınızdan Yardım İsteyin

Eğer kendinizi insanlarla tanışamayacak kadar utangaç hissediyorsanız, daha konuşkan ve sosyal bir arkadaşınızdan bu konuda yardım istemeniz çok akıllıca olacaktır. Arkadaşınızın sizi yeni insanlarla tanıştırmasını sağlamalısınız. Ancak, sizin hakkınızda abartılı şeyler söylemesini değil, tam tersine sizin ifade edemediğiniz bazı önemli ve güzel özelliklerinizi söyleyerek işinizi birazcık kolaylaştırmasını söyleyin. Bunu dostlarınızdan kolaylıkla isteyebileceğinizi unutmayın.

Utangaç kadının ilk etapta karşı cinsin ilgisini çekmesi için biraz farklı olması gerekiyor. Kalabalığın içinde fark edilmenizi sağlayacak bir özelliğinizi öne çıkarın. Yoksa bunu yaratmak, sizin becerinize kalıyor. Farklı olduğunuzu hissettirdiğinizde utangaçlığınızı bir gizem perdesi arkasına bile saklamanız mümkün. Bu ilk bakışta biraz zor gözükebilir ancak siz artık utangaçlık probleminizden kurtulmak istiyorsunuz. Önünüze çıkan hiçbir olay sizi korkutmasın.

Kendinizi biriyle sohbet etme ile utangaçlığınız arasında sıkışmış durumda bulduğunuzda, karşınızdaki kişiye hemen bir soru yöneltin. Ancak dikkat edin soru, saçma olmasın. Hiç konuşmadan suratına bakmaktansa, sorduğunuz soru onun konuşmasını sağlayacak, böylece sohbet kesilmemiş olacaktır. Onun verdiği cevabın arkasından aynı soruya siz de kendi cevabınızı vererek, konuşmayı akıllı bir şekilde uzatabilirsiniz. Bunu kolaylıkla başarabilirsiniz. Çünkü bu imkânsız değil
Bu Konuda Hz. Musa (As)’In Okuduğu Şu Duayı Okumak Uygun Olur:

“Rabbişrah li sadrî ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisanî yefkahu kavlî.”(Ta Ha, 20/25-28)

Meali: "Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz. Ki sözümü anlasınlar."


İradesi zayıf olan,bir ieş teşebbüs etemede çekingen olan,çekinden ve içe dönük olan kimseler için; Her gün tam bir itikat ile (573) defa “Yâ Bâis c.c” ismi şerifini eğer bir tabağa ayd akağıd ayazma imkanı varsa yazıp suya koysun,üzer...BİR KİŞİ GİRİŞKEN OLMAK İSTİYORSA ÖNCE CESARETLİ OLMALI VE UTANGAÇLIKTAN KURTULMALIDIR..!

Cesaret Duası ve Niyet Aşaması

Öncelikle cesaret duasının 3 gün peş peşe yapılması gereken bir uygulama olduğunu hatırlatmalıyız, yani bu mübarek duanın etkili olabilmesi için duayı 3 gün üst üste yapmanız gerekir, şöyle ki:

Bir çarşamba sabahı erkenden uyanmalı ve Allah’ın rahmet hazinelerinin sonsuz bir şekilde dağıtıldığı seher vaktinden istifade ederek, kıbleye dönüp dizüstü çökmelisiniz.

Bu uygulamayı hem çarşamba hem perşembe hem de cuma sabahları yapmanız gerektiğini dile getirerek uygulamamıza devam edelim:

Sabahın seher vaktinde uyanıp kıble istikametine dönerek diz üstü çökmeli ve gözlerinizi kapatarak 7 defa besmele çekmelisiniz.

Besmeleyi çekerken içinizden Allah’ın sonsuz kudretini ve sınırsız kuvvetini düşünerek yüce Rabbimizin evreni yoktan var edişini tefekkür etmelisiniz.

7 besmeleyi çekip Allah’ın sonsuz kudretini ve evreni yoktan var edişini teşekkür ettikten sonra, gözlerinizi açıp şu duayı yapmalısınız:

“Allah’ım senin kudretine dayanarak ve merhametinden yardım dileyerek cesaretime cesaret katmanı ve özgüvenimi arttırmanı niyet ederek dergahı izzetine başvurdum, bana cesaret ve özgüvenin kapılarını açacağını biliyor ve bundan sonraki hayatımda daha cesur adımlar atmama vesile olacağını düşünüyorum. Niyetimi gerçekleştir ve bu masum duygumu en güzel şekilde bana ihsan eyle Allah’ım.”

Bu güzel niyet cümlesini gözleriniz açık bir şekilde bir defa okuduktan sonra şimdi de cesaret duasının ikinci aşamasına geçmelisiniz:

Cesaret Duası Böyle Yapılır?

Bu noktada İhlas Suresinin uygulanışı yer alıyor:

Cesaret Duası ve İhlas Suresi

Yukarıdaki niyet ifadelerini gözleriniz açık bir şekilde bir kez okuduktan sonra, aynı pozisyonda ve aynı durumda 3 defa İhlas Suresini okumalısınız:

Aşağıya İhlas Suresinin Türkçe okunuşunu alıyoruz:

İhlas Suresinin Türkçe Okunuşu: "Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad"

İhlas Suresini 3 kez okuduktan sonra, tekrar gözlerinizi açıp şu duayı yapmalısınız:

“Allah’ın varlığının ve birliğinin hürmeti için kapına gelmiş bulunmaktayım, yüceliğinin ve azametinin hatrı için senden merhamet dilemekteyim. Sana gönlümdeki cesaret arzusunun ve yüreğimdeki özgüven duygusunun yönlendirmesiyle geldim ve senin hiçbir kulunu geri çevirmeyen sonsuz rahmet hazinesine sahip olduğunu bilmenin huzuru ile kapını çaldım. İhlas Suresinin bin derde deva olduğunu biliyor ve bu surenin benim de derdime derman olacağını umuyorum. Ne olur bana merhametini rehber kıl ve ne olur benim cesaret dileğimi yerine getir. Amin.”

Cesaret duasının 2. aşaması olan İhlas Suresi aşamasını bu şekilde bitirmiş bulunmaktayız, şimdi de bu mübarek ve mukaddes duanın 3. aşaması olan Ya Aziz esması aşamasına geçelim:


Cesaret Duası ve Ya Azîz Esması

Şimdi yeniden gözlerinizi kapatıp aynı pozisyonda 77 defa Ya Aziz esmasını okumalısınız, yani 77 defa Ya Aziz demelisiniz.

Bu mukaddes esmayı okurken Allah’ın azametini ve izzetini, yüce kudretini ve sonsuz hâkimiyetini aklınızda tutmaya ve tefekkür etmeye çalışmalısınız. Bu güzel ve ulvi düşüncelerle 77 defa Ya Aziz esmaül hüsnasını okuduktan sonra, yeniden gözlerinizi açıp şu duayı okumalısınız:

“Allah’ım izzetin ve azametin sonsuzdur, kudretin ve yüceliğin sınırsızdır, sen dilediğin kuluna türlü türlü güzellikler nasip eder, dilediğin kişilerden ise her türlü nimetini ve ihsanını çekersin. Ne olur beni de nimet verdiklerinin arasına kat ve bana da en güzel ihsanlarını nasip eyle. Ne olur cesaret ve özgüven kazanmak amacıyla kapına gelen şu masum kulunun içli niyazını kabul eyle ve kalbimdeki masum duygunun gerçekleşmesi için bana güzellikler ihsan eyle. Amin.”

Evet bu şekilde cesaret duasını bitirmiş bulunmaktayız, ne var ki yukarıda da ifade ettiğiniz gibi bu duayı çarşamba günü başlatıp cuma günü bitirmeniz gerekir. Yani bu mukaddes duanın sadece bir gün tatbik edilmesi yeterli değil, 3 gün art arda ve aynı vakitlerde yapılması gerekir.

Bu etkili duayı aktardıktan sonra size bir kitap tavsiyesinde bulunmak isteriz:
Utangaçlığın olumsuz ve istenmeyen sonuçları olup, insanın yaşamda başarılı olmasına engel olmaktadır.

İnsan, bu ruhsal özelliktende diğer kötü özellikler gibi kurtulabilir ve onun tedavisi mümkündür. Çocukları sohbetlere katmak ve onları topluma girmeye teşvik etmek çocukların bu hastalığa yakalanmasını önleyen çözümlerdendir.

Telkinde bulunmak, kendine güven, tekrar, ümitli olmak, başkalarının eleştirisinden korkmamak, toplumsal olmak ve Taha suresinin 25 ila 28. ayetleri olan

‘Rabbi’ş rah li sadri ve yessir li emri va’hlul ukdeten mi’l lisani ve yafkahu kavli.’ (Rabim dedi, kalbime genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çözde sözümü iyice anlasınlar.) ayetlerini okumak, gençleri ve bu hastalığa müptela olanları kurtaracak önemli etkenlerdir.

Soruya geçmeden önce belirtmek gerekir ki, utangaçlık, insanın başarısına engel olan bir afet olup, tutarsız hareketlere, uygunsuz tepkilere, hatta faaliyetlerden uzaklaşmaya, şahsiyetin düşmesine ve arkadaş edinmekte sorun yaşamaya neden olmakta, beden ve ruh sağlığını tehlikeye atmaktadır. Yeni çehrelerle karşılaşmak utangaç kimseyi endişelendirmektedir. Değişik mekanlara girmek, yeni ticari alanlara atılmak onun için çok zordur. Gözlerden uzak kalmak istemektedir. Güçlü olduğu halde aciz olduğunu hissetmektedir.

Utanmak, dış düşman gibi insanın içinde olan bir düşmandır. Örneğin, utangaç bir öğrenci sorununu söyleyemez, hep başkalarının ağzından sorusunu yöneltme beklentisinde olur.

Utangaçlık yalnızca bir histir, yani gerçek olmayan batıl bir düşüncedir. Utangaç, toplumda yeri olmadığını, başkalarının ona değer vermediğini düşünür. Halbuki böyle bir şey gerçek olmayabilir. Utangaç birinde bu düşünceler olduğu sürece onun getirilerinden güvende olmaz.

Utangaç kimseler, düşünce yönünden kendilerini zayıf ve hakir görürler. Bir şey yazsalar, bir şey söyleseler veya bir nokta bilseler onu değersiz bulurlar. Herkesin onu bildiğini zannettiklerinden söylemekten vazgeçerler. Bir konuşma yapmaya çok az hazır olur ve kendilerini çabuk kaybederler. Söyleyeceklerini unutur, başkalarının onların zaaflarının farkına varmalarına neden olurlar. İnziva işte bu yanlış düşünce tarzının sonucudur.Utangaçlığı Gidermenin Yolları

Utangaçlığın olumsuz sonuçları insanı onun çaresini bulmaya sürükler. Her şeyden önce bilmek gerekir ki: 
1- İstenmeyen ruhsal sıfatlardan biri olan bu hastalığın tedavisi mümkündür. 
2- Bu hastalığın kökü çocukluğa veya gençliğe dönebilir.

Bu hastalığı tedavi edebilmek için çocukluktan itibaren şu noktlara dikkat etmek gerekir:

Çocukları toplumsal yetiştirmek gerekir. Bunun için onları eşin-dostun evine götürelim, onlarıda eve davet edelim. Başkalarının yanında onları övelim, onlarında sohbet etmelerini isteyelim.

Çocukları toplumsal yetiştirmenin ve utangaçlıklarıyla mücadele etmenin etkili yöntemlerinden biri, büyüklerin onlardan soru sorup düşünmeye ve konuşmaya zorlamalarıdır. Çocuğun utangaçlığını giderebilmesi için büyüklerin içine girmesini sağlamak gerekir. Toplumda utangaçlığa düşmeden, başkalarının yanında yeteneklerini ve kişiliğini ortaya koyabilmesi için toplantılarda bulunması, konuşması ve katılımcı olabilmesi için fırsat verilmesinden başka yol yoktur. Söylediği şeyleri teşvik edelim ve eğer hata yaparsa sevgiyle, hürmetle ve tevazuyla düzeltelim.

Sohbetlerde ve meşveretlerde onunda görüşünü almak, hatırlarını söylemesine fırsat vermek, yine sorumluluk yüklemek onun kişiliğinin tecelli etmesine, utangaçlıktan kurtulmasına, sessizlik ve korkuya düşmesine engel olur.

Önemli olan çocuğun varlık gösterirken, düşünce ve görüşünü söylerken küstahlaşmaması ve başkalarının onur, görüş ve inancına saygı göstermesidir. Eğer bir yerde kendi kişiliğine hakaret edilir ve darbe değerse açıkca ve edeple hakkını savunabilmelidir.

Bu hastalığın tedavisi için gençlik döneminde yapılması gereken şeyler:

1-Telkin
Psikiyatiristlere göre, telkin birçok ruhsal ve bedensel hastağın tedavisinde etkilidir. ‘Ben işlerin üstesinden gelebirim (örneğin başkalarının karşısında konuşabilirim).’ cümlesini devamlı olarak tekrar edin. Çünkü utangaçlık korkunun göstergesi ve kişilerin karşısında vahşete kapılmanın delilidir. Bu ruhsal zaaf toplumdan kaçmakla giderilemez. Geceleri uyuyacağınız zaman ve bedeniniz sakinleştiğinde şu cümleleri sakinlikle tekrar edin: Benimde başkaları gibi yeteneklerim vardır. Resul-ü Ekrem’in (s.a.a.) buyurduğu ‘İnsanlar altın ve gümüş gibi madenlerdir’[2] sözü gerçektir. İstediğimi her şeyi söylemeye gücüm yeter. Başkalarından asla korkum yoktur. İstediğim şekilde olmaya gücüm var.


2-Kendine Güven
İnsanın mutlu ve saadetli olabilmesi için kendisine, niyetine ve ameline dayanması lazımdır. Ve inanmalı ki, ilerleme ve takmül basamaklarını kendi ayaklarıyla çıkmalıdır.[3] Kendi akıl ve düşüncesine başvurduğunda, doğru bir tahlil yaptığında ve Allah’ın merhametli olduğunu, onuda diğer kulları gibi yaratıp, sağlam bir akıl, beden ve iyi bir yetenek verdiğini anladığında hiç kimseden bir eksiği olmadığı sonucuna ulaşacaktır. Başkaları gibi olduğunu görünce, onlar gibi davranması gerektiğini anlayacak ve onların karşısında utanmayacaktır.

Allah, insana irade denen bir güç vermiştir. Bu güç kullanıldığında sorunları gidermeye kadir olacaktır.

İnsan, Allah’a dayanırsa kendine olan güvenini kazanır ve insani hedeflerinde sarsılmaz. İnsanın saadeti onun inanç ve ameline bağlıdır. Mutsuzluğuda kötü davranışlarından kaynaklanmaktadır. Düşman ya da cahil dostların vesveselerine kulak vermeyen kimse, çalışıp çabalarsa sonuç alır ve her geçen gün ümidi artar. Aşağılayıcı bir gözle mücadelesini bırakan ve ümidini kaybeden kimsenin ise her geçen gün halsizlik ve moralsizliği artacaktır.

3- Tekrar
Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak için tekrar etmek gereklidir. Grupsal çalışmalar ve grubun üyeleriyle işbirliği yapmak, kendi görüşlerini söylemek ve sohbet ederken muhatapların gözüne bakmak bunun örneklerindendir. Başlangıçta her konuşmacının az çok bu sorunlarla karşılaşması doğaldır. Hatta kelimeleri söylemekte bile zaaf ve eksiklikleri olabilir. Ama sabır ve tekrarla eksikliklerini giderebilir ve bu tekrarların sonucunda zamanla utangaçlıktan tamamen kurtulabilir.

4- Ümit
Ümitli olmak, yakin etmek, ve güçlü bir iradeye sahip olmakla utangaçlık sorunu tümüyle halledilir.

Dilinde pelteklik olan Hz. Musa, Allah’a dayanarak toplumsal ilişkilerde öyle bir zahir oluyordu ki, düşmanlar bile bu noktayı alay vesilesi edip, Onu inzivaya sürükleyemediler. Ümitsizlikten kurtulmanın yolları çoktur. Onlardan biri Allah’a tevekkül etmektir. İnsan, yaratıcısına ve alemlere varlık bahşedene gönülden dayanırsa yalnızlık, ümitsizlik ve iradesizlik kabusundan kurtulur.

5- Başkalarının kusur bulmasından korkmamak.
Dünyada kimse hatasız değildir. Anlayan ve akıllı kimseye, hatasını kendisine söylediklerinde rahatsız olmayan, korkmayan ve onu gideren kimsedir.

İmam cafer-i Sadık (a.s) buyuruyor: ‘En sevdiğim dostum bana hatamı söyleyen kimsedir. ‘Eksiklik belli olunca ve bize ‘senin hatan şudur’ diye hatırlatıldığı zaman, rahatsız olacağımız yerde sevinmeli ve ona teşekkür etmeliyiz. Ve en kısa zamanda onu gidermenin çaresine bakmalıyız. Bu açıdan bakıldığında, konuşma yapacağımız zaman bizde bir eksiklik görülecek diye korkmamalıyız. Aksine cesurca konuşmaya başlamalıyız.

6- Toplumsal Olmak
Utangaçlığı gidermek için toplumsal olmak gerekir. Bu da, aşağıdaki noktaları yerine getirmekle gerçekleşir:
a) Herkesten önce selam vermek, 
b) Selam verdikten sonra kalıplaşmış cümlelerle hal hatır sormak ve karşımızdaki kişiden hemen ayrılmamak, 
c) Toplumsal işlerde, evde, okulda, üniversitede, kapmta, topluca oynanan oyunlarda oynamak gibi girişimlerde bulunmak, 
d) Bedenin uzuvlarına (el, ayak, sohbet etme şekli vb.) dikkat etmemek ve başkalarıyla veya bir topluluğa konuşurken konuya odaklanmak, 
e) Hareketli, girişken ve utanmayan iyi kimselerle dost olmak.

7- Ta-Ha suresinin 25 ila 28. ayetleri olan ‘Rabbi’ş rah li sadri ve yessir li emri va’hlul ukdeten mi’l lisani ve yafkahu kavli.’ (Rabim dedi, kalbime genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çözde sözümü iyice anlasınlar.) ayetlerini okumak.

Kalp genişliği, her işte başarılı olmanın şartıdır. İnsan korku ve sorumluluktan kaçmak yerine Allah’tan yardım alarak imkan, mukaddimat ve vesileleri hazırlamalıdır. Bu ayetler Hz. Musa’nın macerasını anlatmaktadır. Hz. Musa (a.s), Allah’ın verdiği ağır görevden korkmadığı gibi, Allah’tan en küçük bir hafifletme de istemedi. Büyük bir istekle onu kabul etti. Ancak bu görevde Allah’tan başarı vesilelerini istedi. Başarılı olmanın ilk vesilesi yüce bir ruh, üstün düşünce ve güçlü bir akıl olduğundan, başka bir deyişle kalp genişliğine ihtiyaç duyduğundan şöyle arzetti: 
‘Rabbim! Kalbime genişlik ver.’ Bu yolun zorluklarını Allah’ın lütfündan başka bir şeyin gideremeyeceğini bildiğinden ikinci merhalede Allah’tan işleri kolaylaştırmasını ve müşkülleri yolunun üzerinden kaldırmasını diledi: ‘İşimi kolaylaştır.’ Sonra sözlerinin daha iyi olması için şöyle arzetti: ‘Dilimin bağını çöz.’ Bunun nedenini de özellikle belirtmektedir: ‘Sözümü iyice anlasınlar.’

Ayetin nüzul sebebi her ne kadar başkalarının karşısında konuşmak hakkında olsa da, utangaçlığın olduğu yerlerde de geçerlidir. Ayetten, Allah’a tevekkül etme, toplumsal şartlardan ve başkalarının alay etmelerinden korkmamak vb. gibi dersleri çıkarabiliriz. Utangaçlık zamanlarında bu ayetleri okuyarak bu dersleri kendimize hatırlatalım.
Devamını Oku »

18.03.2019

Müslüman Olmayanlarla Arkadaşlık Etmek Günah mı?

SORULAR; Gayrimüslim ile arkadaşlık etmek günah mı?, müslüman olmayanlarla arkadaşlık yapılır mı?, müslümanların gayrimüslimlerle ilişkileri nasıl olmalı?, ateist biriyle arkadaş olmak günah mı?, gayrimüslime yardım etmek günah mı?, peygamberimizin gayri müslimlerle ilgili hadisleri var mı?, hristiyanla arkadaş olmak günah mı?, müslüman olmayan birine aşık olmak günah mı?
müslüman olmayanla arkadaşlık etmek
CEVAPLAR; İslam dini sevgi dinidir... Aşağıda yazılanları lütfen akıl ve gönül eleğinizden geçirdikten sonra değerlendiriniz. 
İlgili hadis rivayeti şöyledir: “Sadece Müminlerle arkadaş ol, yemeğini de yolunu Allah ve Peygamberlerle bulan müminler yesin.” (Tirmizi, Zühd, 56; Ebu Davud, Edeb, 16; Ahmed b. Hanbel, III, 38)

Yalnız şunun altını çizelim bu sadece bir RİVAYET'tir
Tirmizî, bu hadis hasen olup bu hadisi sadece bu şekliyle bilmekteyiz, demiştir. (Tirmizi, a.y)

Bu hadiste, müminle arkadaşlık ve sohbet etmenin veya böyle kimseye yemek ikram etmenin daha evla olduğu anlatılmak isteniyor. (bk. ez-Zühayli, el-Fıkhu`l-İslâmî ve Edilletuhu, II, 920)

Yoksa bu Hadis-i Şeriften, müminden başkasıyla arkadaşlık edilmez ve müminden başkasına yemek verilmez manası çıkarılamaz.

Hadis-i şerifte arkadaşlığı tavsiye edilen mümin, münafıklıktan ve küfür korkusundan uzak, gerçek iman sahibi Müslümanlardır. Çünkü, bunların arkadaşlığı dünyada ve ahirette insana fayda verir.

İmandan yoksun olan veya büyük günahlara devam eden kimselerin arkadaşlığının zararları olabilir. Bu açıdan çok dikkatli olmak gerekir. Eğer arkadaşlığı zarar veriyorsa veya zarar verme ihtimali yüksekse, onlardan uzak durmak ve zarar görmeyecek şekilde tedbir almak lazımdır. Yoksa, onlar gibi olma tehlikesi vardır.

Ancak, onlardan zarar görmediği gibi, onlara faydalı oluyorsa veya faydalı olacağı yüksek bir ihtimal ise bunu değerlendirmek gerekir.

Yemeğini de yolunu Allah ve Peygamberlerle bulan müminler yesin, ifadesine gelince: İnsanlara ikram edilen yemek iki çeşittir:

1. Arkadaşlık ve dostluk için verilen yemek ziyafetleri.

2. Aç ve muhtaçları doyurmak için verilen yemek ziyafetleri.


“Yoksula, yetime ve esire onun sevgisi için yemek yedirirler.” (İnsan, 76/8) mealindeki ayette açıklandığı üzere, muhtaç ve aç durumda olan herkese mümin ve kafir ayırımı yapmadan yemek yedirmek teşvik edildiğinden, konumuzu teşkil eden hadis-i şerifi, ikinci cinsten olan yemek ikramları değil birinci cinsten olan yemek ikramları olarak anlamak gerekir.

Özetle, bu hadis, arkadaş edinme ve yardımda bulunma konusunda tercih önceliğini bildirir.

İnsanların en çok sorduğu sorulardan biri şu: “Bir Müslüman Musevileri be Hıristiyanları dost edinebilir mi?” Bu soruyu sorarken Maide Suresi’nin 51. Ayetini söyleyerek Allah’ın onları dost edinmememizi söylediğini düşünüyorlar:

Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez. (Maide Suresi, 51)

Öncelikle ayeti açıklayalım. Bu ayette dostlar kelimesi iki kere geçmektedir. Biri “evliyau” kelimesi, “koruyucular, kanun nazarında sorumlular, evliyalar, efendiler, sahipler, malikler” anlamındadır. Diğeri ise “Vetevellehum”dur. Bu da “bakımını üstlenir, hâkim duruma geçer, yönetimi ele alır” anlamındadır. Yani bu ayette geçen “dost, veli” kelimesi “yönetim” anlamına gelmektedir. Allah Müslümanlara, Hıristiyanların ve Musevilerin yönetimi altına girmeyin diye bildirmektedir. Yani, bazı kimselerin söylediği gibi bu ayette Musevilerle veya Hristiyanlarla iyi ilişkiler içinde olmamak anlamı yoktur. Müslüman bir toplumda, Musevi veya Hristiyan bir yöneticinin olmaması ise son derece doğal bir durumdur. Her iki taraf da kendi inancına göre hareket edeceği için, yani bir Musevi kendi inancına göre, bir Hristiyan kendi inancına göre, bir Müslüman da kendi inancına göre hareket edeceği ve kendi inancına göre uygulama yapacağı için ve bu durumda Müslümanların inancıyla çelişen durumlar ortaya çıkacağı için böyle bir hüküm olması son derece doğaldır.

Sonuç olarak ayette bildirilen Musevileri ve Hıristiyanları dost edinmemek değil, onları yönetici olarak kabul etmemek ve onların yönetimi altına girmemektir. Bunun dışında Müslümanların Kitap Ehli ile çok yakın ilişkileri vardır. Müslüman bir kimse Ehli Kitaptan bir bayanla evlenebilir. Mesela Peygamberimiz Efendimizin bizzat kendisi de evlenmiştir. Ehli Kitap’ın düğününe gidilir, cenazesine gidilir, yemekleri yenir, ticaret yapılır, iç içe, dostça, arkadaşça, kardeşçe bir hayat vardır. Peygamberimiz’in uygulamalarında bu açıkça görülmektedir.

Bu konuyla ilgili ayette Allah şöyle buyurur:

“Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir.Mü’minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak "onlara ücretlerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde" size (helal kılındı.) Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır.” (Maide Suresi, 5)

Allah’ın ayeti, Müslümanlar ve Kitap Ehli arasındaki ilişkinin ne kadar doğal, iç içe ve kardeşçe olduğunu göstermektedir. Birbirinin yemeğini yiyen, evine gidip gelen, birbirine ikramda bulunan, sofralarda sohbet eden çok canlı ve güzel bir dostluk ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Museviler bir olan Allah’a iman etmekte ve Allah’ın adını anarak hayvanlarını kesmektedir. Bununla birlikte bilindiği gibi Hristiyanlar domuz eti yemektedir. Ancak Müslümanlara domuz eti haram kılınmıştır. Dolayısıyla müminlerin Kitap Ehli’nin yemeğini yerken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekir.

Yüce İslâm dini insana büyük değer vermektedir. İnanan ve inanmayan herkes için şefkat kanadını açmış, mü'min ile kâfir arasında ayırım yapmadan bütün insanların aziz ve yeryüzünde hâlife olduğunu ve hepsinin Hz. Adem (s) ile Havva'dan türediklerini
tanışıp aralarındaki bağları kuvvetlendirmek için onları bölük bölük olarak yarattığını beyan etmektedir. Mü'min olsun olmasın herkese, hattâ her canlı mahluka iyilik yapmak için teşvik etmektedir. Peygamber (sav) buyuruyor:

"Her canlı yaratığa iyilik etmekte sevab vardır." Âyeti Kerîme de şöyle buyuruyor:
"Din için sizinle savaş etmeyen ve yurtlarınızdan sizleri çıkarmayan kimselere iyilik ve ihsan etmenizden, onlara adaletli davranmanızdan Allah (c.c) sizleri menetmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever."

Peygamber (sav) buyuruyor ki, üç çeşit komşu vardır: Bir hakkı olan komşu (hakkı en az olan komşu budur), iki hakkı olan komşu ve üç hakkı olan komşu. Bir hakkı olan komşu müslüman olmayan komşudur. İki hakkı olan komşu, müslüman olan komşudur. Bir hak İslâm'ın, diğer hak da komşuluğundur. Üç hakkı olan komşu ise; komşu, müslüman ve akraba olan kimsedir. Bir hak İslâm'ın, bir hak komşuluğun, diğer bir hak ise akrabalığın hakkıdır (Bezzâr ve Ebû Na'îm).

Görüldüğü gibi insan, müslüman olmasa da muhteremdir. Hakkına tecavüz etmek şöyle dursun kendisine yardım edip iyilik etmek ve kalblerini rencide'edecek söz ve davranışlardan son derece uzak kalmak lazımdır.

İslâm dini. hakimiyeti altında yaşayan gayri müslimlere büyük bir hak ve geniş bir hürriyet tanıyor. Şöyle ki:

1- İnanç ve ibadetlerinde hürdürler. Diledikleri gibi ibadet edebilirler. Haç ve mabedlerine dokunulmaz. Peygamber (sav) "Onları ibadetleriyle baş başa bırakınız" buyuruyor. Hatta müslüman bir kimsenin karısı gayri muslini olursa kiliseye ve havraya gidebilir. Kocası onu menedemez. Gerekirse onu korumak için kiliseye kadar kendisiyle birlikte gidebilir.

2- Dinimizce, domuz gibi, haram olan şey, onlar için helal olduğu takdirde onlara dokunmamız caiz değildir.

3- Evlenmek, boşanmak ve nafaka gibi, ahvâl-i şahsiye meselelerinde serbesttirler.

4- İslâm dini, akıl ve mantık çerçevesi dahilinde onlara münazara hakkını veriyor. Onlarla münazara yaparken onları rencide edecek söz ve davranışlardan sakınmak lazımdır. Cenabı Allah şöyle buyuruyor: "Ehli kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin" (1).

5- Hıristiyan ve yahudilerin yemeklerini yemeyi ve kadınlarıyla evlenmeyi mubah kılmış. Yüce Allah bu hususta şöyle buyuruyor:


"Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilen (yahudi, hıristiyan v.b. nin) yiyeceği size helaldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Mü'min kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere mihirlerini vermeniz şartıyla size helâldir" (2).

6- Onların ziyaretlerine gitmek ve hastalarının halini sormak mubahtır.

7- Müslümanlarla alış-veriş mubah olduğu gibi, gayri müslimlerle alış-veriş de mubahtır.

8- Kurban kesilirse komşulara ikram etmek sünnet olduğundan, gayri müslim komşulara da ikram edilebilir.

9- Müslüman olmayan kimseye hediye vermek ve ondan hediye almak da caizdir. Çünkü Mekkei Mükerreme fethedilmeden önce Mekke'de büyük bir kıtlık baş gösterdi. Bunun üzerine Peygamber (sav) Mekke fakirlerine dağıtılmak üzere beşyüz altın gönderdi. 

Yahudi ve Hristiyanları dost tutmayınız; ayetine rağmen onlarla nasıl anlaşma yapılabilir?

Yahudileri ve Hıristiyanları dost tutmayınız; meâlindeki âyet-i kerimeyi yanlış değerlendirerek, Hıristiyan âlemiyle yapılan askeri paktlara ve ticarî anlaşmalara karşı çıkan bir takım çevrelere, Üstad Bediüzzamanın verdiği cevabın bir bölümünde, bakınız ne buyuruyor: ...onlarla dost olmamız, medeniyet ve terakkilerini istihsan ile iktibas etmektir. Ve her saadet-i dünyeviyenin esası olan asayişi muhafazadır. İşte şu dostluk, kat'iyyen nehy-i Kur'anîde dâhil değildir. Münazarat

Bu ifadelerde, dünya saadetinin esasının asayiş olduğu nazara verilmiş. Anarşinin ve harplerin dünyayı kasıp kavurduğu günümüzde, bu tespitin ne kadar yerinde olduğu çok daha iyi anlaşılıyor.

Nurlarda; dostlara karşı mürüvvetkârane muaşeret, düşmanlara karşı da sulhkârane muamele; tavsiye edilir. Bugün Avrupa ve Amerikada nice insanlar İslâmla müşerref oluyor ve hidayet nimetine kavuşuyorlarsa, bunun sebebi sulhtur, harp değil.

Dinimiz Yahudi ve Hristiyan kadınla evlenmeyi dahi caiz görmüştür. Onlarla arkadaşlık kurmak caizdir. Bu vesile ile dinimizi de onlara tanıtmış oluruz.

Devamını Oku »

4.03.2019

Oruçlu Biri Nasıl Davranmalı

Sorular; Kadınlarda orucu bozan şeyler, oruç tutarken dikkat edilmesi gereken hususlar, maddeler halinde oruçlu iken yapılmaması gereken davranışlar, oruç tutarken yapılması gerekenler, orucu bozmayan durumlar, oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz ve orucu bozan durumlar,  orucu bozan şeyler madde, oruçlu bir kimsenin yapması ve yapmaması gerekenler nelerdir?
oruçlu insan nasil hareket etmeli
Oruç tutan biri oruç tutmayan birine "neden oruç tutmuyorsun?, neden karşımda yemek yiyorsun, neden karşımda sigara içiyorsun?, neden biz oruçluyken sen açık saçık giyiniyorsun?, oruçlu musun?" gibi sorular soramaz çünkü bu soruları sadece ALLAH sorabilir, bu sorulara maruz kalan kişilerde karşısındakine açıklama yapmak veya hesap vermek zorunda değildir, bu kişi yalnızca Allaha hesap vermekle yükümlüdür.

Oruçlu bir insan, insanlara ve hayvanlara karşı merhametli davranmalı ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi yardımı esirgememelidir.

“Oruç tutan bir kimse yalancılığı, yalan yere şahitliği ve cahilce davranışları bırakmaz, böyle günahları işlerse, yemesini içmesini terk etmesine Allah bir değer vermez.” (İbni Mâce, Sıyam: 21)

Oruca niyet eden mü’min sadece yeyip içmeye ara vermez. Ağzına, midesine oruç tutturduğu gibi, diğer duygularını da onların yardımına gönderir.

Zaten mükemmel oruç da bu şekilde tutulan değil midir? Yani mide ile birlikte göz, kulak, kalp, hayal ve düşünce gibi diğer duygular da bir çeşit oruç tutarlar. Her birisi kendisine göre bir ibadete başlar.

Dilin orucu, yalandan, gıybetten ve çirkin sözlerden uzak durmasıdır. Bunların yerine Kur’ân, zikir, tesbih, salavat ve istiğfar gibi ibadetlerle meşgul olmasıdır.

Gözün orucu, harama bakmamaktır. Kulağın orucu, lüzumsuz sözleri işitmemektir. Bunların yerine göz ibretle bakmaya, kulak hak sözleri, Kur’ân’ı dinlemeye çalışır. Kalp, hayal ve fikir gibi duygular da güzel şeyleri düşünür.

Böylece mide ile birlikte bütün duygular da oruç tuttuğu için, boş yere aç susuz kalmamış olur, neticede mükemmel bir oruca yaklaşır.

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Öyle oruç tutanlar vardır ki, tuttukları oruçtan görecekleri fayda, aç ve susuz kalmaktır.

Gece kalkıp da öyle namaz kılanlar bulunur ki, uykusuz kalmaktan başka bir şey elde edemezler.” (İbni Mâce, Sıyam: 21)

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

“Biriniz oruçlu bulunduğu gün çirkin söz söylemesin, cahilce davranışlarda bulunmasın. Şayet bir başkası kendisine sataşır veya dövüşmeye kalkarsa, ‘Ben oruçluyum, ben oruçluyum’ diyerek ondan uzak dursun.” (İbni Mâce, Sıyam: 21)


1. Oruca Başlama ve Bitirme
Sahur;  Bir lokma dahi olsa sahurda birşeyler yemek. Sahur, gece yarısı ile tan yerinin ağarışı arasında yenen yemeğin adıdır. Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm), bir lokma dahi olsa sahura kalkıp yemek yemeyi tavsiye etmiş, sahurda bereketin olduğunu ve sahura kalkanlara meleklerin duada bulunacağını bildirmiştir. Ebu Said el-Hudri (r.a.)'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) şöyle buyurmuştur: "Sahurda bereket vardır. Bir yudum su içmek dahi olsa sakın onu terk etmeyin. Zira sahura kalkanlara Allah (c.c) rahmet eder, melekler de istiğfar ederler."

Bu vakitler, en bereketli ve en verimli zamanlardır. Bu bereket değişik cihetlerden olabilir; bunları Efendimizin sünnetine uyma, sahurla oruç ve diğer ibadetler için güç ve kuvvet kazanma, dinç olma, dua ve Allah'ı anmaya vesile olma şeklinde sayabiliriz. Yine sahur, yapılan duaların, kılınan namazların, okunan Kur'ân'ların Cenab-ı Hakk'a ulaşacağı anlardır.

- Sahuru Geciktirme
Oruçlunun dikkat etmesi istenen davranışlardan birisi de, sahuru son vaktine kadar tehir etmesidir. Bu tehirde, Peygamber Efendimizin ümmetine karşı gösterdiği şefkat ve merhamet vardır. Zira bazı bünyeler uzun süre açlıktan fazlaca muzdarip olabilirler. Dolayısıyla sahurun son vaktine kadar geciktirilmesi, oruç süresinin az da olsa kısalmasını
sağlar. Ayrıca sahura gecenin başlangıcında veya biraz daha sonraki vakitlerde kalkılması, sabah namazının kaçırılmasına sebep olabilir. Son vaktine tehirinde ise, sabah namazının vakti yakın olduğundan kaçırılmaması ihtimali daha büyüktür. Bu mevzuyla alâkalı olarak Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm): "İftarı acele yapıp, sahuru te'hir ettikleri müddetçe ümmetim hayır üzerindedir."buyurmuşlardır.


b- İftar


- İftarı Hemen Yapma
Akşam vakti girdiği zaman oruçlunun hemen iftar etmesi sünnettir. Resulü Ekrem önce iftar yapar daha sonra akşam namazını kılardı. İftarı vakti gelince hemen yapmada insanlara karşı gösterilen şefkat ve merhamet vardır. Sabahtan akşama kadar aç duran insanları, vakti girdiği halde, iftarı tehir ederek zor duruma sokmayı, İslâm'ın engin şefkatiyle telif
etmek zordur. Ayrıca bunda, Cenab-ı Allah'ın davetine icabette acele etme, müstağni davranmama manası da vardır. Bunun için Peygamber Efendimiz, ümmetini iftarda acele etmeye teşvik etmiş, onu gözünün nuru olan namazın dahi önüne almıştır. Ve bir hadislerinde: "İnsanlar iftarı acele yapmaya devam ettikleri sürece, hayır üzerindedirler."buyurmuşlardır.

İftarı Su veya Hurma ile Açma
Oruçlu bir kimsenin iftarını hurma veya su ile açması sünnettir. Allah Rasûlu iftarını varsa hurma ile, o da yoksa su ile açardı. Daha sonra da akşam namazını eda ederdi. Hz. Enes (r.a.)'in naklettiğine göre:

"Rasûlullah (aleyhissalatu vesselâm) namaz kılmadan önce birkaç tane yaş hurma ile iftar ederdi. Eğer yaş hurma bulunmazsa kuru hurma ile iftar ederdi. Eğer kuru hurma da yoksa birkaç yudum su içerdi."

Süleyman b. Amir'in rivayetine göre ise Allah Rasûlû şu tavsiyede bulunmuştur: "Sizden biriniz oruçlu olduğunda hurma ile iftar etsin. Şayet hurma bulamaz ise, su ile iftar etsin. Zira su çok temizleyicidir."

- İftar Vaktinde Dua
Birtakım kimseler vardır ki, dualarına icabet edilir, elleri geriye boş olarak dönmez. İşte bunlardan birisi de iftar vaktinde ellerini Cenab-ı Allah'a açıp yalvaran insandır. Zira Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselâm): "Üç kişi vardır ki, bunların duaları reddolunmaz. Bunlar, oruçlunun iftar vaktindeki duası, adil olan imamın duası ve bir de mazlumun duasıdır."buyurmuşlardır. Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm)'in iftar vaktinde okuduğu dua ise şöyledir: "Allah'ım; senin rızan için oruç tuttum, senin rızkınla orucumu açtım. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. İnşaallah ecir ve sevap da sabit oldu."

2. Kötülüklerden Uzak Durma
Oruçlu, kötülüklerin bütününe karşı kapılarını sonuna kadar kapatmalı, onlara geçit vermemelidir.

Gözü Muhafaza Etme
Göz, Allah'ın insana verdiği en kıymetli azalardan biridir. Görmesini, tefekkür etmesini, dış dünya ile olan alâkasını sağlayan şey insanın gözüdür. Kafaya ve kalbe giden şeyler gözlerden süzülerek giderler.

Âdeta onların ilk kapısıdır göz. İnsan, hususiyle de oruçlu olduğu zaman gözünü zehirli ok hükmünde olan haramlardan, kalbi meşgul edebilecek mâlâyani şeylerden muhafaza etmelidir. Allah Rasûlu: "Harama bakmak, lanetlenmiş şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim Allah'tan korktuğu için onu terk ederse, Allah (c.c.) o kuluna kalbinde
tatlılığını hissedebileceği bir iman ihsan eder."buyurarak gözle girilecek günahlara dikkatleri çekmiştir.

Dili Muhafaza Etme
Dili; yalandan, gıybetten, haram şeyleri konuşmaktan, başkalarının eksiklerini söylemekten, kavga ve gürültüden koruyup zabt-u rapt altına almaktır. Bunun yanında Kur'ân'la, evrad u ezkarla meşgul olma, uhrevî âlemi hatırlatacak, tefekküre sebep olacak eserleri okumaktır. Oruçlu kavga-gürültü çıkarmayacak, sövene mukabelede bulunmayacak, cahilâne
tutum ve davranışlar içine girmeyecektir. Kendisine bu mevzuda herhangi bir sataşma olursa, oruçlu olduğunu, mukabele etmeyeceğini, bu mevzuda ona karışmayacağını söylemelidir. Zira Rasûlü Ekrem: "Oruç, mü'min için bir kalkandır. Binaenaleyh sizden biriniz oruçlu iken, kötü şeyler konuşmasın, cahilane hareket etmesin. Eğer bir kimse kendisine sövecek olur veya çatacak olursa 'Ben oruçluyum desin" buyurmaktadır.

Oruçlu olduğu halde, bir sürü dedikoduya dalan, diline hâkim olmayan, sadece midesine bir şey koymamakla iktifa eden, oruçtan hâsıl olacak mükâfattan mahrum kalır. Kâr olarak yanına sadece susuzluk ve açlık
kalmış olur. Bunu da Allah Rasûlü (aleyhissalatu vesselâm) şu beyanlarıyla ifade etmişlerdir: "Yalan konuşmayı, yalan sözlerle amel etmeyi terk etmeyen kimsenin, yemesini, içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur." Başka bir yerde de şöyle buyururlar: "Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan, susuzluk çekme ve açlıktan başka bir kazancı yoktur. Nice geceleyin kalkıp nafile ibadet yapanlar vardır ki, bu kalkmasından ötürü, uykusuzluktan başka bir kazancı yoktur."

Kulağı Muhafaza Etme
Allah'ın insanlara değerli bir emanet olarak verdiği kulağın da, yalan, gıybet, dedikodu gibi çirkin şeylere karşı kapalı tutulması, onların konuşulduğu yerlerden uzaklaşılması, mü'min için yapılması gerekli olan bir davranıştır. Çünkü konuşulması çirkin olan bir şeyin, dinlenilmesi de o kadar çirkindir. Kur'ân şu kudsî beyanıyla, yalan dinlemeyi, ona
kulak kesilmeyi çok çirkin görmüştür: "Onlar devamlı yalan dinler ve haram yerler."

Diğer Organları Muhafaza Etme
İnsanın, hususiyle de oruçlunun bütün azalarını günahlardan koruması ve bunları koruma adına âdeta mayınlı bir tarlada geziyormuş gibi dikkatli olması gerekir. Kısacası o, elini, ayağını, başını, kulağını şeytandan gelecek oklara karşı, zırha sokmalı ve onlardan müteessir olmamaya çalışmalıdır. İslâm büyükleri de orucu, üç mertebeye ayırmışlardır. Bunlar:

1- Avamın orucu: Bu oruç, mide ve tenasül uzvunu şehvetlerden sakındırmadır. Yani, yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmaktan kendini korumaktır.

2- Havassın orucu: Kulak, göz, dil, el, ayak ve sair azaları günahlardan muhafaza etmektir.

3- Ahassü'l-havassın orucu: Kalbi, dini maksat ve dünyevî düşüncelerden men edip Allah'tan başkasını kalpten tamamen uzaklaştırmaktır. Böyle bir oruç, Allah'tan ve kıyamet gününden başkasını düşünmekle bozulmuş olur.

Din için kasd olunmayan dünyayı düşünmek de bu orucu bozan. (Bu seviyedeki insanlara göre)

Kur'ân Okumak
Mü'minlerin hidayet menbaı olan Kur'ân, her zaman için okunup düşünülmesi, tefekkür edilmesi gereken bir kitaptır. Mü'min Kur'ân'a, hava, su ve ekmek kadar muhtaçtır. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) bütün hayatını, insanların dikkat ve nazarını Kur'ân'a çekmekle geçirmiştir. O'nu, vird-i zeban edinmiş, bununla da kalmayıp zaman zaman bazı sahabilere okutup onlardan dinlemiştir. Oruçlu olduğu zamanlarda, hususiyle Ramazanda Kur'ân'a daha bir özen göstermiş, O'nu çokça okumuştur. Mü'minler de Peygamber Efendimizin ümmeti olarak, özellikle Ramazanda Kur'ân'la içli dışlı olmalı, O'nun aydınlık ikliminden nurlanmalıdırlar. Kur'ân'ı hususiyle Ramazan ayında okumanın
ayrı bir önemi vardır.

Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm) Ramazan'da her zamankinden daha fazla Kur'ân'la meşgul olur, onu okur ve tefekkür ederdi. Zira Allah O'nu, bu ayda inzal etmişti. Ramazan'ın her gecesinde
Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) Cibril-i Emin'le birlikte aralarında Kur'ân talimi yaparlardı. Ve her Ramazanda baştan sona O'nu Cibril'le mukabele ederdi. Vefat ettiği yılda da bu arz iki defa cereyan etmişti. İbn-i Abbas rivayet ettiği bir hadiste bunu ifade etmektedir: "Allah Resulü (aleyhissalatu vesselâm), insanların en cömerdi idi.
Cömertliğinin doruğa ulaştığı zaman ise, Ramazan'da Cibril ile karşılaştığı an idi. O, Ramazanın her gecesinde Cibril ile karşılaşır, Kur'ân'ı aralarında mütalâa ederlerdi. Yemin olsun ki öylesine hayır yaparak cömertlikle coşardı ki, rüzgâr bile hızına yetişemezdi."

Devamını Oku »

24.02.2019

Kocaya Yalan Söylemek Günah mıdır?

Sorular : Mecburiyetten yalan söylemek günah mıdır?, kocaya yalan söylemek günah mıdır?, yalan söylemek hadis, yalan söylemek ile ilgili hadisler, dinimizde kocaya yalan söylemek sevgiliye yalan söylemek zorunda kalmak, mahkemede yalan söylemek günah mı?, yalan söylemenin kefareti nedir?, kuranda yalan söylemek ile ilgili ayetler...
kocaya yalan soylemek gunah midir
Bu konuda iki yol vardır; ya doğruyu söylemek, ya da susmak.

Bu açıdan eşi de olsa yalan söylemesi doğru değildir.

Şüphe yok ki yalan, gerek arayı düzeltmek için, gerekse başka amaçla söylenmiş olsun, yine mahiyeti itibariyle yalandır. Ancak kinayeli olarak konuşmak yalan olmaz.

İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste de Hz. Peygamber (asm):

"Tevriyeli, kinayeli ifadelerle yalandan kurtulup rahatlama vardır."

buyurarak, bu meseleye açıklık getirmişlerdir. (et-Tac, V, 55).

örneğin birbirine dargın olan iki kişinin arasını bulurken, "Falan adam senin için dua ediyor." dese de, bununla o adamın, "Allah'ım, bütün Müslümanları affet." demiş olduğunu kasdetse, yalan bir beyanda bulunmuş olmaz, denilmektedir. (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VIII/111-112).

Yalan söylemenin haram olmadığı yerer var mıdır? Savaşta yalan söylemek aladatmak olmaz mı

Yalan ;Söylemek Haramdır. Ancak Zor Durumda Kaldığımızda Ne Yapmalıyız ?

“Yalan” kelimesini ve taşımış olduğu manayı duyup da rahatsız olmayan var mıdır? Evet, bazı çirkin sıfatlar, esasında ve hakikat-ı halde herkesi rahatsız eder.

Doğruluğun, istikametin, ahde vefanın zıddı olan yalan, hemen hemen her insanın nefret ettiği kötü bir alışkanlıktır. Bununla birlikte, acaba bazı hallerde yalan söylemek, yalan beyanda bulunmak caiz midir?

önce, bazı sebeplerden dolayı yalana benzeyen beyanda bulunmaya cevaz veren hadis ve rivayetlere ve bu konuyla ilgili İslam ulemasının görüşlerine müracaat edelim:

Buhari ve Müslim Sahih'lerinde şöyle bir hadis zikrederler:

“Halkın arasını düzelten ve bunun için hayır niyetiyle söz ulaştıran veya hayır kasdıyla yalan söyleyen, yalancı değildir.” (Buhari, Sulh 2; Müslim, Birr 101)

Yine Müslim, bu hadisin devamında ümm-ü Gülsüm'den (r.a.) şu mealde bir rivayeti de kaydetmektedir:

“İnsanların söylediklerinden hiçbir şeyde yalana ruhsat verildiğini işitmedim; ancak şu üç durum müstesna: 1) Harpte, 2) İnsanlarını arasını bulmada, 3) Kadının kocasına, kocanın da karısına karşı ailenin düzeni için söylediklerinde...” (Müslim, A.g.e)

Kamil Miras merhumun, hadis alimlerinin izahları ışığında bu rivayetlerin şerh ve açıklamasını özetlersek şunlar söylenebilir:

Hadiste, “insanların arasını bulmak için yalan söylemek yalancılık değildir” sözünün manası, bu yalanda günah yoktur manasındadır. çünkü hadiste yalan, yalan olarak çıkarılmamakta, sadece bu çeşit yalana terettüp eden günahın olmadığı bildirilmektedir. Şüphe yok ki, yalan, gerek arayı düzeltmek için, gerekse başka bir maksatla söylensin yine mahiyeti itibariyle yalandır.

Yalana üç yerde ruhsat verilmesi hususunda alimler arasında farklı görüşte olanlar bulunmakta ise de, hadis ulemasının ekserisinin görüşü şu merkezdedir:

Yalanı ve olmayan bir şeyi haber vermek mutlak surette yasaklanmıştır. Yalan hususundaki hadisteki müsaade ise “tevriye” ve “iham” yoluyla söylenmesi halindedir. Tevriye: Birkaç manası olan bir kelimeyi kullanan kimsenin en uzak manayı kasdederek söylemesidir. İham ise: İki manası olan bir kelimenin en uzak kullanılan manasını kasdederek söylemesidir.

Bu iki söz sanatını bu meseleye getirecek olursak şu şekilde misaller verilebilir:

Mesela savaş esnasında düşman askerine “Kralınız öldü” denilirken, bununla düşmanın daha önceki krallarından birisi kasdedilmesi gibi.

Yine İslamın ve Müslümanların zarara düşebileceği bir halde konuşmak ve fikir beyan etmek icap ettiğinde, doğrudan yalana varmadan dolaylı cümleler kullanmak da bu kabildendir.

Aynı şekilde hanımın ve kızının gönlünü almak isteyen bir insan onlara bir şey vadederken, “İnşaallah Allah dilerse” gibi bir ifade kullanır da, söz verdiği şeyi hemencecik almazsa, bu durumda da yalan söylemiş olmaz. çünkü bu vaad istikbale matuftur.

Ayrıca birbirine dargın olan iki kişinin arasını bulurken, “falan adam senin için dua ediyor” dese de, bununla o adamın “Allah'ım, bütün Müslümanları affet” demiş olduğunu kasdetse, yalan bir beyanda bulunmuş olmaz. (Tecrid-i Sarih Tercemesi, 8/111-112) Dolaysıyla yalan söylemenin mes'uliyetinden kurtularak rahatlar. İmam-ı Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz (a.s.m.) “Tevriyeli, kinai ifadelerle yalandan kurtulup rahatlama vardır” buyurarak bu meseleye açıklık getirmişlerdir. (et-Tac, 5/55)

Ancak, bilhassa günümüzde her sahada yalana fazla yer verildiğinden, buna meydan açmamak için bu çeşit meselelerde hassas ve dikkatli davranılmasını isteyen Bediüzzaman şöyle der:

“...Maslahat için kizb (yalan) ise zaman onu neshetmiştir (hükmünü kaldırmıştır). Maslahat ve zaruret için bazı alim ‘muvakkat' fetvası vermiş. Bu zamanda o fetva verilmez. çünkü o kadar su-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez.

“Mesela: seferde namazı kasretmenin sebebi meşakkattır. Fakat illet olmaz. çünkü muayyen bir haddi yok. Su-i istimale düşebilir. Belki illet yalnız sefer olabilir.”


Yani yolculuk esnasında dört rekatlı farz namazları iki kılarak kasretmenin illeti, esas sebebi, “yolculuk”, yolculuğa çıkmaktır. Meşakkat olmasa dayanamaz kısaltılabilir. Eğer meşakkat gerçek sebep olarak görülürse bu hükmü herkes kendisine göre değiştirip uygulayabilir. “Ben hiçbir zorluk çekmedim, öyleyse namazları dört rekat kılarım” gibi bir su-i istimale düşebilir. Bunun önüne geçmek için, meşakkat olsa da, olmasa da namaz kasredilir.

Bu misalden sonra üstad, son olarak şu meseleye temas eder:
“Aynen öyle de, maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. çünkü muayyen bir haddi yok, su-i istimale müsait bir bataklıktır. Hükm-ü fetva ona bina edilmez. öyle ise ‘imme's-sıdk ve imme's-sükut (ya doğru söylemeli yahut susmalı) Yani yol ikidir, üç değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükut değildir.”

“Evet, her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. Bazan zarar verse sükut etmek. Yoksa yalana hiç fetva yok.” (bk. Hutbe-i Şamiye/üçüncü Kelime)

Soru: Yalan söylemek çok kötü olduğu halde, Peygamberimiz savaşta yalan söylemeye neden ruhsat vermiştir, bu aldatmak anlamına gelmez mi? Ayrıca bu hile ile savaş kazanmaktır, insanlığa yakışmamaktadır, hatta bundan sonra hiçbir savaşan bu Müslümanlara inanmayacaktır?

a. İslam'a göre yalan büyük bir vebaldir. “Pis putlara tapmaktan sakının, bir de yalan söz söylemekten sakının” (Hacc 22/30) mealindeki ayette şirkten sonra yalana yer verilmesi dikkate değer bir vurgudur.

b. İslam dini doğruluk üzerine kurulmuştur. Kur'an'da bir çok yerde Kur'an'ın hak/doğruyu söyleyen bir kitap olduğu, Hz. Peygamber(a.s.m)'in hak/ doğru sözlü bir peygamber olduğuna işaret edildiği gibi, vahyin, dinin sahibi olan Rabbimizin doğru sözlü olduğu vurgulanmış ve “Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir ki!” (Nisa, 4/122) mealindeki ayette olduğu gibi, en gafil kafaları uyandırmak maksadıyla soru sitiliyle konunun ifade edilmesi tercih edilmiştir.

c. İman doğruluk üzerine, küfür ise yalan üzerine kuruludur. Zaruret olmadan, “bir lafza-i kafir olan yalana” izin vermesi düşülebilir mi?

İslam dininin peygamberi(a.s.m)'in çocukluğundan beri çevresinde “Muhammedü'l-Emin=sözüyle, özüyle, fiiliyle emin, güvenilir Muhammed” unvanıyla meşhur olması bize çok şey anlatmaktadır. Böyle bir zat bazı konularda yalan söylemeye ruhsat vermişse, bunun hikmetini kavramaya çalışmak gerekir.

d. “Aksine bu hile ile savaş kazanmaktır, insanlığa yakışmamaktadır, hatta bundan sonra hiçbir savaşan bu Müslümanlara inanmayacaktır da” yargısı gerçekten ilginçtir. “Savaş mertçe yapılır…” anlamına gelen bu hamasi söylemlerin savaş sözlüğünde asla yeri yoktur.

İnsanlık tarihinde savaşların başladığı günden bu güne dek yapılan bütün savaşlar, karşı taraf olan düşmanı öldürmeye yönelik bir sanattır. Düşmanı öldürmek için meydana çıkacaksınız, fakat fırsat elinize geçtiği halde, “bu mertliğe yakışmaz” diye öldürmekten vazgeçeceksiniz; böyle budalalık olur mu? Bu davranış, vatan hainliği çerçevesinde idama bile götürebilir.

e. Bu gün her ülke tarafından kullanılan “savaş stratejisi, savaş taktiği, savaş manevrası, savaş senaryosu” gibi sözcüklerle ifade edilen bütün savaş taktikleri karşı tarafı aldatmaya, hedef saptırmaya yönelik birer hiledir, birer aldatmacadır, birer fiili yalandır. Savaşta “arkadan vurmamak, mertçe savaşmak” gibi yaveler, sadece filimlerde yer bulan sözcüklerdir.

Nitekim, Peygamberimiz(a.s.m) de; “Harb hud'adır/savaş karşı tarafı yanıltma taktiğidir, diye buyurmuştur”(Buhari, Cihad,157; Müslim, Cihad, 18-19). En sahih hadis kaynaklarında Resulüllah'ın bu ifadesi ortada iken, mümin olan bir kimsenin -bunun hikmetini öğrenmek yerine-, yanlışlığını ortaya çıkarmaya çalışmak, dini açıdan çok ciddi risk taşımaktadır.

f. “Muhakkak ki doğruluk, insanı iyiliğe, güzelliğe yöneltir, iyilik ise, cennete iletir. Kişi doğru konuşa konuşa nihayet -Allah katında- sıddik/çok dürüst olarak yazılır. Şüphesiz yalan fücura, kötülüğe yönlendirir, fücur ise, ateşe/cehenneme iletir. Kişi yalan söyleye söyleye nihayet -Allah katında- kezzap/çok yalancı olarak yazılır”(Müslim, Bir,103,104,105).

Şimdi insafla düşünelim, yalancılığı “kötülüğün anahtarı, cehennemin rehberi” olarak gösteren Hz. Peygamber(a.s.m) bu hükümden bazı istisnaları yapmışsa, bir mümine düşen onu saygıyla karşılamaktır. (Zaten mümin olmayan kimse ile bu konu en son konuşulması gereken bir detaydır).

g. Bu tür konularda aşağıdaki ayet-i celile bizim rehberimiz olmalıdır. Tavrımız, niyetimiz, üslubumuz, bu ilahi mesajın çerçevesinde şekillenmelidir.

“Hayır, hayır! Senin Rabbin hakkı için, onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar”(Nisa, 4/65).

h. Tarih boyunca (bir emir değil, adece bir tolerans olan) bu ruhsat maalesef, çok su-i istimale uğradı. Nebevi ruhsatın olması gereken çerçevenin dışına çıkıldı. Heva ve hevesler karıştı. Ruhsat çizgisi amacının dışında kullanıldı. Adeta, verilen ruhsattan beklenen yarar, bu su-i istimaller sonucunda zarar hanesine yazılmaya başladı. Bu sebeple, bu gün artık bu ruhsattan yararlanma işini askıya almakta fayda vardır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet
Devamını Oku »

4.02.2019

Cevşenü'l-Kebir Duası ve Fazileti

İçerik ; Cevşen duası fazileti, cevşen duası anlamı, cevşen duası kolye, cevşen duası dinle, cevşenü'l-kebir duası ve fazileti, cevşen nedir?, cevşen dinle türkçe, diyanet cevşen ül kebir duası, cevşen okuyanların yorumları, cevşenin sonundaki dua, cevşen 20 bab fazileti, cevşen duası anlamı, cevşen duası dilek için okunur mu?, cevşeni kebir fazileti, cevşenin sırları, cevşen pdf define, cevşeni kebir indir, cevşen kitabı, cevşenül kebir kitabı, cevşen nereden alınır, cevşen duası tamamı...
cevsenul kebir duasi ve faziletleri
Cevşenü’l-Kebir Duasi Arapça Okunuşu
Allâhümme innî es'elüke biesmâike
1 Yâ Allah
2 Yâ Rahman
3 YâRahîm
4 Yâ'Alîm
5 Yâ Halîm
6 Yâ Azîm
7 Yâ Hakîm
8 Yâ Kadîm
9 Yâ Mukîm
10 Yâ Kerîm


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"2
1 Yâ Seyyide's-sâdât
2 Yâ Mucîbe'd-de'avât
3 Yâ Veliyye'l-hasenât
4 Yâ Refıa'd-deracât
5 Yâ Azîme'l-berakât
6 Yâ Ğafıra'l-hatîât
7 Yâ Dâfî'a'l-beliyyât
8 Yâ Sâmi'a'l-esvât
9 Yâ Mu'tıye'l-mesûlât
10 Yâ 'Alime's-sirri ve'l-hafiyyât

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nar."
"3
1 Ya Hayra'l-ğâfirîn
2 Ya Hayra'n-nâsırîn
3 Ya Hayra'l-hâkimîn
4 Ya Hayra'l-fatihîn
5 Yâ Hayra'z-zâkirîn
6 Yâ Hayra'l-vârişîn
7 Yâ Hayra'l-hâmidîn
8 Yâ Hayra'r-râzikîn
9 Yâ Hayra'l-fâsilîn
10 Yâ Hayra'l-muhsinîn


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"4
1 Yâ Men lehü'l-'izzü ve'l-cemâl
2 Yâ Men lehü'l-mülkü ve'l-celâl
3 Yâ Men lehü'l-kudretü ve'l-kemâl
4 Yâ Men hüve'l-kebîru'l-müte'âl
5 Yâ Men hüve şedîdü'l-mihâl
6 Yâ Men hüve şedîdü'l-'ikâb
7 Yâ Men hüve serî'u'l-hisâb
8 Yâ Men hüve 'indehû hüsnü's-şevâb
9 Yâ Men hüve 'indehû ümmü'l-kitâb
10 Yâ Men hüve yünşiü's-sehâbe's-sikâl


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"5
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Hannân
2 Yâ Mennân
3 Yâ Deyyân
4 Yâ Gufran
5 Yâ Burhan
6 Yâ Sultân
7 Yâ Sübhân
8 Yâ Müste'ân
9 Yâ Ze'l-menni ve'l-beyân
10 Yâ Ze'l-emân


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"6
1 Yâ Men tevâda'a küllü şey'in li'azametih
2 Yâ Meni'stesleme küllü şey'in likudratih
3 Yâ Men zelle küllü şey'in li'izzetih
4 Yâ Men hada'a küllü şey'in liheybetih
5 Yâ Meni'nkâde küllü şey'in limülketih
6 Yâ Men dâne küllü şey'in min mehâfetih
7 Yâ Meni'nşakkati'l-cibâlü min haşyetin
8 Yâ Men kâmeti's-semâvâtü bi emrih
9 Yâ Meni'stekarrati'l-ardu bi iznih
10 Yâ Men lâ yâ'tedî 'alâ ehli memleketih


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"7
1 Yâ Ğâfıra'l-hatâyâ
2 Yâ Kâşife'l-belâyâ
3 Yâ Müntehe'r-racâyâ
4 Yâ Müczile'l-'atâyâ
5 Yâ Vâsi'a'l-hedâyâ
6 Yâ Râzika'l-berâyâ
7 Yâ Kâdiya'l-münâyâ
8 Yâ Sâmi'a'ş-şekâyâ
9 Yâ Bâ'ise's-serâyâ
10 Yâ Mutlika'l-üsârâ


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"8
1 Yâ Ze'l-hamdi ve's-senâ
2 Yâ Ze'l-mecdi ve's-senâ
3 Yâ Ze'l-fahri ve'l-behâ
4 Yâ Ze'l-'ahdi ve'l-vefâ
5 Yâ Ze'l-'afvi ve'r-ridâ
6 Yâ Ze'l-menni ve'l-'atâ
7 Yâ Ze'l-fasli ve'l-kadâ
8 Yâ Ze'l-'izzeti ve'l-bekâ
9 Yâ Ze'l-cûdi ve'n-na'mâ
10 Yâ Ze'l-fadli ve'l-'âlâ


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"9
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Mâni'
2 Yâ Dâfi'
3 Yâ Nâfi'
4 Yâ Sami'
5 Yâ Râfi'
6 Yâ Sâni'
7 Yâ Şâfi'
8 Yâ Cami'
9 Yâ Vâsi'
10 Yâ Mûsi'


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"10
1 Yâ Sâni'a külli masnû'
2 Yâ Halika külli mahlûk
3 Yâ Râzika külli merzûk
4 Yâ Mâlike külli memlûk
5 Yâ Kâşife külli mekrûb
6 Yâ Fârice külli mağmum
7 Yâ Râhime külli merhum
8 Yâ Nasıra külli mahzûl
9 Yâ Sâtira külli mâ'yûb
10 Yâ Melcee külli mazlum


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"11
1 Yâ 'Uddetî 'inde şiddeti
2 Yâ Recâî 'inde müsîbeti
3 Yâ Mûnisî 'inde vahşeti
4 Yâ Sâhibî 'inde gurbeti
5 Yâ Veliyyî 'inde ni'metî
6 Yâ Kâşifi 'inde kürbetî
7 Yâ Ğıyâşî 'inde'f-tikârî
8 Yâ Melceî 'inde'd-dırârî
9 Yâ Mu'înî 'inde feze'î
10 Yâ Delîlî 'inde hayrati


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"12
1 Yâ 'Allâme'l-ğuyûb
2 Yâ Ğaffara'z-zünûb
3 Yâ Settâra'l-'uyûb
4 Yâ Keşşâfe'l-kürûb
5 Yâ Mukallibe'l-kulûb
6 Yâ Müzeyyine'l-kulûb
7 Yâ Münevvira'l-kulûb
8 Yâ Tabîbe'l-kulûb
9 Yâ Habîbe'l-kulûb
10 Yâ Enîse'l-kulûb


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"13
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Celîl
2 Yâ Cemîl
3 Yâ Vekîl
4 Yâ Kefil
5 Yâ Delîl
6 Yâ Mükîl
7 Yâ Habîr
8 Yâ Latîf
9 Yâ 'Azîz
10 Yâ Melîk


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"14
1 Yâ Delîle'l-mütehayyirîn
2 Yâ Gıyâşe'l-müsteğîşîn
3 Yâ Sarîha'l-müstesrihîn
4 Yâ Câra'l-müstecîrîn
5 Yâ Melcee'l-'âsîn
6 Yâ Ğâfıra'l-müznibîn
7 Yâ Emâne'l-hâifîn
8 Yâ Râhime'l-mesâkîn
9 Yâ Enîse'l-müstevhişîn
10 Yâ Mücîbe da'veti'l-müdtarrîn


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"15
1 Yâ Ze'l-cûdi ve'l-ihsân
2 Yâ Ze'l-fadli ve'l-imtinân
3 Yâ Ze'l-emni ve'l-emân
4 Yâ Ze'l-kudsi ve's-sübhân
5 Yâ Ze'l-hikmeti ve'l-beyân
6 Yâ Ze'r-rahmeti ve'r-rıdvân
7 Yâ Ze'l-hucceti ve'l-bürhân
8 Yâ Ze'l-'azameti ve's-sultân
9 Yâ Ze'l-'afvi ve'l-ğvıfrân
10 Yâ Ze'r-ra'feti ve'l-müste'ân


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"16
1 Yâ Men hüve Rabbü külli şey'
2 Yâ Men hüve ilâhü külli şey'
3 Yâ Men hüve Hâliku külli şey'
4 Yâ Men hüve fevka külli şey'
5 Yâ Men hüve kable külli şey'
6 Yâ Men hüve ba'de külli şey'
7 Yâ Men hüve 'Alimü külli şey'
8 Yâ Men hüve Kâdiru külli şey'
9 Yâ Men hüve Sâni'u külli şey'
10 Yâ Men hüve yebkâ veyefnâ küllü şey'


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"17
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Mü'min
2 Yâ Müheymin
3 Yâ Mükevvin
4 Yâ Mülakkin
5 Yâ Mübeyyin
6 Yâ Mühevvin
7 Yâ Müzeyyin
8 Yâ Mu'azzim
9 Yâ Mu'avvin
10 Yâ Mülevvin


Sübhâneke lâ ilahe illâ ente'l-emâ ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"18
1 Yâ men hüve fî mülkihî mükîm
2 Yâ men hüve fî celâlihî 'azîm
3 Yâ men hüve fî sültânihî kadîm
4 Yâ men hüve 'alâ 'abdihî rahîm
5 Yâ men hüve bikülli şey'in 'alîm
6 Yâ men hüve limen cefâhu halîm
7 Yâ men hüve limen teraccâhü kerîm
8 Yâ men hüve fî mekâdîrihî hakim
9 Yâ men hüve fi hükmihî latîf
10 Yâ men hüve fı lütfihî kadîr


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"19
1 Yâ men la yürcâ illâ fadlüh
2 Yâ men lâ yühâfü illâ 'adlüh
3 Yâ men lâ yüntezaru illa birruh
4 Yâ men lâ yüs'elü illâ 'afvüh
5 Yâ men lâ yedûmü illâ mülküh
6 Yâ men lâ sültâne illâ sültânüh
7 Yâ men lâ bürhâne illâ bürhânüh
8 Yâ men vesiat külle şey'in rahmetüh
9 Yâ men sebekat rahmetühû 'alâ ğadabih
10 Yâ men ehâta bi külli şey'in 'ilmüh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"20
1 Yâ Fârice'l-hemm
2 Yâ Kâşife'l-ğamm
3 Yâ Gâfire'z-zenb
4 Yâ Kâbile't-tevb
5 Yâ Hâlika'l-halk
6 Yâ Sâdika'l-va'd
7 Yâ Râzika't-tıfl
8 Yâ Mûfiye'l-'ahd
9 Yâ 'Alime's-sirr
10 Yâ Fâlika'l-habb


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"21
Ve es'elüke biesmâike


1 Yâ 'Aliyy
2 Yâ Vefiyy
3 Yâ Veliyy
4 Yâ Ganiyy
5 Yâ Meliyy
6 Yâ Zekiyy
7 Yâ Radiyy
8 Yâ Bediyy
9 Yâ HafIyy
10 Yâ Kaviyy


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"22
1 Yâ Men azhera'l-cemîl
2 Yâ Men setera 'ale'l-kabîh
3 Yâ Men lâ yüâhizü bi'l-cerîmeh
4 Yâ Men lâ yehtikü's-sitr
5 Yâ 'Azîme'l-'afv
6 Yâ Hasene't-tecâvüz
7 Yâ Vâsi'a'l-mağfireh
8 Yâ Bâsita'l-yedeyni bi'r-rahmeh
9 Yâ Sahibe külli necvâ
10 Yâ Müntehâ külli şekva


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"23
1 Yâ Ze'n-ni'meti's-sâbiğah
2 Yâ Ze'r-rahmeti'l-vâsi'ah
3 Yâ Ze'l-hikmeti'l-bâliğah
4 Yâ Ze'l-kudreti'l-kâmileh
5 Yâ Ze'l-hucceti'l-kâtı'ah
6 Yâ Ze'l-kerâmeti'z-zâhirah
7 YâZe's-sıfati'l-'âliyeh
8 YâZe'l-'izzeti'd-dâimeh
9 Yâ Ze'l-kuvveti'l-metîneh
10 Yâ Ze'l-minneti's-sâbikah


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ entei-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"24
1 Yâ Ahkeme'l-hâkimîn
2 Yâ 'Adele'l-'âdilîn
3 Yâ Asdeka's-sâdikîn
4 Yâ Azhera'z-zâhirîn
5 Yâ Athera't-tâhirîn
6 Yâ Ahsene'l-hâlikîn
7 Yâ Esra'a'l-hâsibîn
8 Yâ Esme'a's-sâmi'în
9 Yâ Ekrame'l-ekramîn
10 Yâ Erhame'r-râhimîn
11 Yâ Eşfe'a'ş-şâfi'în


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"25
1 Yâ Bedi'a's-semâvât
2 Yâ Câ'ile'z-zulümât
3 Yâ 'A'lime'l-hafıyyât
4 Yâ Râhîme'l-'aberât
5 Yâ Sâtira'l-'averât
6 Yâ Kâşife'l-beliyyât
7 Yâ Muhyiye'l-emvât
8 Yâ Dâ'ife'l-hasenât
9 Yâ Münzile'l-berakât
10 Yâ Şedîde'n-nekamât


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"26
Ve es'elüke biesmâike


1 Yâ Müsavvir
2 YâMükaddir
3 Yâ Mütahhir
4 Yâ Münevvir
5 Yâ Mükaddim
6 Yâ Müahhir
7 Yâ Müyessir
8 Yâ Münzir
9 Yâ Mübeşşir
10 Yâ Müdebbir


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"27
1 Yâ Rabbe'l-beyti'l-harâm
2 Yâ Rabbe'ş-şehri'l-harâm
3 Yâ Rabbe'l-mescidi'l-harâm
4 Yâ Rabbe'l-beledi'l-harâm
5 Yâ Rabbe'r-rukni ve'l-mekâm
6 Yâ Rabbe'l-meş'ari'l-harâm
7 Yâ Rabbe'l-hılli ve'l-haram
8 Yâ Rabbe'n-nûri.ve'z-zalâm
9 Yâ Rabbe't-tahiyyeti ve's-selâm
10 Yâ Rabbe'l-celâli ve'l-ikrâm


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"28
1 Yâ 'İmâde men lâ 'imâde leh
2 Yâ Senede men lâ senede leh
3 Yâ Zühra men lâ zühra leh
4 Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh
5 Yâ Hırze men lâ hırze leh
6 Yâ Fahra men lâ fahra leh
7 Yâ 'İzze men lâ 'izze leh
8 Yâ Mu'îne men lâ mu'îne leh
9 Yâ Enîse men lâ enîse leh
10 Yâ Gunyete men lâ gunyete leh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"29
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Kâim
2 Yâ Dâim
3 Yâ Rahim
4 Yâ Hâkim
5 Yâ 'Âlim
6 Yâ 'Âsim
7 Yâ Kâsim
8 Yâ Salim
9 Yâ Kâbid
10 Yâ Basit


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"30
1 Yâ 'Âsıme-meni'sta'sameh
2 Yâ Râhime meni'sterhameh
3 Yâ Nasıra meni'stensarah
4 Yâ Hafıza meni'stahfezah
5 Yâ Mükrime meni'stekrameh
6 Yâ Mürşide meni'sterşedeh
7 Yâ Mu'îne meni'ste'âneh
8 Yâ Muğîşe meni'steğâşeh
9 Yâ Sarîha meni'stesrahah
10 Yâ Ğâfıra meni'stağferah


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'rı-nâr."
"31
1 Yâ Kerîme's-saftı
2 Yâ 'Azîme'l-menn
3 Yâ Keşîra'l-hayr
4 Yâ Kadîme'l-fadl
5 Yâ Latîfe's-sun'
6 Yâ Dâime'l-lütf
7 Yâ Nâfise'l-kerb
8 Yâ Kâşife'd-durr
9 Yâ Mâlike'l-mülk
10 Yâ Kâdiyen bi'l-hakk


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"32
1 Yâ 'Azîzen lâ yüdâm
2 Yâ Latîfen lâ yürâm
3 Yâ Rakîben lâ yenâm
4 Yâ Kaimen lâ yefût
5 Yâ Hayyen lâ yemût
6 Yâ Meliken lâyezûl
7 Yâ Bakiyen lâ yefnâ
8 Yâ 'Alimen lâ yechel
9 Yâ Sameden lâ yüt'âm
10 Yâ Kaviyyen lâ yüd'af


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"33
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Vâhid
2 Yâ Vâcid
3 Yâ Şâhid
4 Yâ Mâcid
5 Yâ Râşid
6 Yâ Bâiş
7 Yâ Vâris
8 Yâ Dârr
9 Yâ Nâfi'
10 Yâ Hâdî


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"34
1 Yâ A'zamü min külli 'azîm
2 Yâ Ekramü min külli kerîm
3 Yâ Erhamü min külli rahîm
4 Yâ Ahkemü min külli hakîm
5 Yâ Aİemü min külli 'alîm
6 Yâ Akdemü min külli kadîm
7 Yâ Ekberu min külli kebîr
8 Yâ Ecellü min külli celîl
9 Yâ E'azzü min külli 'azîz
10 Yâ Eltafü min külli latîf


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"35
1 Yâ Men hüve fî 'ahdihî vefiyy
2 Yâ Men hüve fî vefaihî kaviyy
3 Yâ Men hüve fî kuvvetihi 'aliyy
4 Yâ Men hüve fî 'ulüvvihî karîb
5 Yâ Men hüve fî kurbihî latîf
6 Yâ Men hüve fî lütfıhî şerîf
7 Yâ Men hüve fî şerefîhî 'azîz
8 Yâ Men hüve fî 'izzetihî 'azîm
9 Yâ Men hüve fî 'azametihî mecîd
10 Yâ Men hüve fî mecdihî hamîd


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"36
1 Yâ Men hüve küllü şey'in hâdiun leh
2 Yâ Men hüve küllü şey'in kâinün leh
3 Yâ Men hüve küllü şey'in mevcudun leh
4 Yâ Men hüve küllü şey'in münîbün leh
5 Yâ Men hüve küllü şey'in hâifün minh
6 Yâ Men hüve küllü şey'in müsebbihun leh
7 Yâ Men hüve küllü şey'in kâimün bih
8 Yâ Men hüve küllü şey'in hâşiün leh
9 Yâ Men hüve küllü şey'in sâirun ileyh
10 Yâ men hüve küllü şey'in hâlikün illâ vecheh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"37
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Kâfi
2 Yâ Şâfî
3 Yâ Vâfî
4 Yâ Mu'âfî
5 Yâ 'Âlî
6 Yâ Dâ'î
7 Yâ Râdî
8 Yâ Kâdî
9 Yâ Bakî
10 Yâ Hâdî


Sübhâneke yâ îâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'I-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"38
1 Yâ Men lâ meferra illâ ileyh
2 Yâ Men lâ mefze'a illâ ileyh
3 Yâ Men lâ melcee illâ ileyh
4 Yâ Men lâ yütevekkelü illâ 'aleyh
5 Yâ Men lâ maksade illâ ileyh
6 Yâ Men lâ mencee illâ ileyh
7 Yâ Men lâ yürğabü illâ ileyh
8 Yâ Men lâ yü'bedü illâ iyyâh
9 Yâ Men lâ yüste'ânü illâ minh
10 Yâ Men lâ havle velâ kuvvete illâ bih


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"39
1 Yâ Hayra'l-merhûbîn
2 Yâ Hayra'l-matlûbîn
3 Yâ Hayra'l-merğûbîn
4 Yâ Hayra'l-mes'ûlîn
5 Yâ Hayra'l-maksûdîn
6 Yâ Hayra'l-mezkûrîn
7 Yâ Hayra'l-meşkûrîn
8 Yâ Hayra'l-mahbûbîn
9 Yâ Hayra'l-münzilîn
10 Yâ Hayra'l-müste'nisîn


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"40
1 Yâ Men hüve halaka fesevvâ
2 Yâ Men hüve kaddera fehedâ
3 Yâ Men hüve yekşifü'l-belvâ
4 Yâ Men hüve yesme'u'n-necvâ
5 Yâ Men hüve yünkizü'l-garkâ
6 Yâ Men hüve yünci'l-helkâ
7 Yâ Men hüve yeşfi'l-merdâ
8 Yâ Men hüve emâte ve ahyâ
9 Yâ Men hüve edhake ve ebkâ
10 Yâ Men hüve edalle ve ehdâ


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"41
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Ğâfır
2 Yâ Sâtir
3 Yâ Kahir
4 Yâ Kadir
5 Yâ Nazır
6 Yâ Fâtır
7 Yâ Şâkir
8 Yâ Zâkir
9 Yâ Nâsır
10 Yâ Câbir


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne`l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"42
1 Yâ Men hüve fi'l-berri ve'l-bahri sebîlüh
2 Yâ Men hüve fi'l-âfaki âyâtüh
3 Yâ Men hüve fi'l-âyâti bürhânüh
4 Yâ Men hüve fı'l-memâti kudratüh
5 Yâ Men hüve fı'l-kubûri 'izzetüh
6 Yâ Men hüve fı'l-kıyâmeti milketüh
7 Yâ Men hüve fı'l-hisâbi heybetüh
8 Yâ Men hüve fı'l-mîzâni kadâüh
9 Yâ Men hüve fi'l-cenneti rahmetüh
10 Yâ Men hüve fı'n-nâri 'azâbüh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"43
1 Yâ Men hüve ileyhi yehrabü'l-hâifûn
2 Yâ Men hüve ileyhi yefze'u'l-müznibûn
3 Yâ Men hüve ileyhi yaksıdü'l-münîbûn
4 Yâ Men hüve ileyhi yelceü'l-'âsûn
5 Yâ Men hüve ileyhi yerğabü'z-zâhidûn
6 Yâ Men hüve fîhi yatme'u'l-hâtıûn
7 Yâ Men hüve yeste'nisü bihi'l-mürîdûn
8 Yâ Men hüve yeftehiru bihi'l-muhsinûn
9 Yâ men hüve 'aleyhi yetevekkelü'l-mütevekkilun
10 Yâ men hüve yeskünü bihi'l-mûkınûn


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"44
1 Yâ Ekrabe min külli karîb
2 Yâ Ehabbe miri külli habîb
3 Yâ A'zame min külli 'azîm
4 Yâ E'azze min külli 'azîz
5 Yâ Ekvâ min külli kaviyy
6 Yâ Ağnâ min külli ğaniyy
7 Yâ Ecvede min külli cevâd
8 Yâ Er'efe min külli raûf
9 Yâ Erhame min külli rahîm
10 Yâ Ecelle min külli celîl


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"45
Ve es'elüke biesmâike
1 Karîb
2 Yâ Rakîb
3 Yâ Habîb
4 Yâ Mücîb
5 Yâ Hasîb
6 Yâ Tabîb
7 Yâ Basîr
8 Yâ Habîr
9 Yâ Münîr
10 Yâ Mübîn


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"46
1 Yâ Ğâliben gayra mağlûb
2 Yâ Sâni'an gayra masnu'
3 Yâ Hâlikan gayra mahlûk
4 Yâ Mâliken gayra memlûk
5 Yâ Kâhiran gayra makhûr
6 Yâ Râfı'an gayra merfu'
7 Yâ Hafızan gayra mahfuz
8 Yâ Nâsiran gayra mensur
9 Yâ Sahiden gayra gâib
10 Yâ Karîben gayra ba'îd


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"47
1 Yâ Nûra'n-nûr
2 Yâ Münevvira'n-nûr
3 Yâ Müsavvira'n-nûr
4 Yâ Hâlika'n-nûr
5 Yâ Mükaddira'n-nûr
6 Yâ Müdebbira'n-nûr
7 Yâ Nûran kable külli nûr
8 Yâ Nûran ba'de külli nûr
9 Yâ Nûran fevka külli nûr
10 Yâ Nûran leyse mişlehû nûr


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"48
1 Yâ Men 'atâuhû şerîf
2 Yâ Men fı'lühû latîf
3 Yâ Men lütfühû mükim
4 Yâ Men ihsânühû kadîm
5 Yâ Men kavlühü hakk
6 Yâ Men va'dühû sıdk
7 Yâ Men 'afVühû fadl
8 Yâ Men 'azabühû 'adl
9 Yâ Men zikrühû hulv
10 Yâ men ünsühû leziz


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"49
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Münevvil
2 Yâ Müfassü
3 YâMübeddil
4 Yâ Müsehhil
5 Yâ Müzellil
6 Yâ Münezzil
7 Yâ Muhavvil
8 Yâ Mücemmil
9 Yâ Mükemmil
10 Yâ Müfaddil


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"50
1 Yâ Men yerâ velâ yürâ
2 Yâ Men yahlüku velâ yühlâk
3 Yâ Men yehdî velâ yühda
4 Yâ Men yühyî velâ yühyâ
5 Yâ Men yüt'imü velâ yüt'am
6 Yâ Men yücîru velâ yücâr
7 Yâ Men yakdî velâ yükdâ 'aleyh
8 Yâ Men yahkümü velâ yuhkemü 'aleyh
9 Yâ Men lem yelid velem yûled
10 Ve lem yekûn lehû küfüven ehad


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"51
1 Yâ Ni'me'l-habîb
2 Yâ Ni'me't-tabîb
3 Yâ Ni'me'l-hasîb
4 Yâ Ni'me'l-karîb
5 Yâ Ni'me'r-rakîb
6 Yâ Ni'me'l-mucîb
7 Yâ Ni'me'l-enîs
8 Yâ Ni'me'l-vekîl
9 Yâ Ni'me'l-mevlâ
10 Yâ Ni'me'n-nasîr


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"52
1 Yâ Sürûra'l-'ârifîn
2 Yâ Enîse'l-mürîdîn
3 Yâ Muğîşe'l-müştâkîn
4 Yâ Habîbe't-tevvâbîn
5 Yâ Râzika'l-mükillîn
6 Yâ Recâe'l-müznibîn
7 Yâ Kâşife'l-mekrûbîn
8 Yâ Müneffisen 'ani'l-mağmûmîn
9 Yâ Müferricen 'ani'l-mahzûnîn
10 Yâ İlâhe'l-evvelîne ve'l-âhirîn


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"53
1 Yâ Rabbe'l-cenneti ve'n-nâr
2 Yâ Rabbe'n-nebiyyîne ve'l-ahyâr
3 Yâ Rabbe's-sıddîkîne ve'l-ebrâr
4 Yâ Rabbe's-siğâri ve'l-kibâr
5 Yâ Rabbe'l-hubûbi ve'l-eşmâr
6 Yâ Rabbe'l-enhâri ve'l-eşcâr
7 Yâ Rabbe's-sahârâ ve'l-kıfâr
8 Yâ Rabbe'l-'abîdi ve'l-ahrâr
9 Yâ Rabbe'l-i'lâni ve'l-isrâr
10 Yâ Rabbe'l-leyli ve'n-nehâr


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"54
1 Yâ Men lahika fî külli şey'in 'ilmüh
2 Yâ Men nefeze bi külli şey'in besaruh
3 Yâ Men beleğat ilâ külli şey'in kudratüh
4 Yâ Men lâ yuhsı'l-'ibâdü na'mâeh
5 Yâ Men lâ teblüğu'l-halâiku şükrah
6 Yâ Men lâ tüdrikü'l-efhâmü celâleh
7 Yâ Men lâ tenâlü'l-evhâmü künheh
8 Yâ Meni'l-'azâmetü ve'l-kibriyâü ridâüh
9 Yâ Meni'l-heybetü ve's-sültânü behâüh
10 Yâ Men te'azzeze bi'l-'izzi bekâüh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"55
1 Yâ Men lehü'l-meşelü'l-a'lâ
2 Yâ Men lehü'l-sıfâtü'l-'ulâ
3 Yâ Men lehü'l-âhiratü ve'l-ûlâ
4 Yâ Men lehü'l-cennetü'l-me'vâ
5 Yâ Men lehü'n-nâru ve'l-lezâ
6 Yâ Men lehü'l-âyâtü'l-kübrâ
7 Yâ Men lehü'l-esmâü'l-hüsnâ
8 Yâ Men lehü'l-hükmü ve'l-kadâ
9 Yâ Men lehü's-semâvâtü'l-'ulâ
10 Yâ Men lehü'l-'arşü ve's-serâ


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"56
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ'Afüvv
2 Yâ Ğafûr
3 Yâ Vedûd
4 Yâ Şekûr
5 Yâ Sabûr
6 Yâ Rauf
7 Yâ'Atûf
8 Yâ Kuddûs
9 Yâ Hayy
10 Yâ Kayyûm


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"57
1 Yâ Men hüve fı's-semâi 'azametüh
2 Yâ Men hüve fi'l-ardi âyâtüh
3 Yâ Men hüve fî külli şey'in delâilüh
4 Yâ Men hüve fi'l-bihâri 'acâibüh
5 Yâ Men yebdeü'l-halka şürame yü'îdüh
6 Yâ Men hüve fi'l-cibâli hazâinüh
7 Yâ Men ahsene külle şey'in halekah
8 Yâ Men ileyhi yürce'u'l-emrü küllüh
9 Yâ Men zahera fî külli şey'in lütfülı
10 Yâ Men yü'arrifü'l-halâika kudrateh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"58
1 Yâ Habîbe men lâ habîbe leh
2 Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh
3 Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh
4 Yâ Şefîka men lâ şefîka leh
5 Yâ Rafîka men lâ rafîka leh
6 Yâ Şefî'a men lâ §efî'a leh
7 Yâ Müğîşe men lâ müğîşe leh
8 Yâ Delîle men lâ delîle leh
9 Yâ Kaide men lâ kaide leh
10 Yâ Râhıme men lâ râhıme leh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"59
1 Yâ Kâfiye meni'stekfâh
2 Yâ Hâdiye meni'stehdâh
3 Yâ Kâliye meni'steklâh
4 Yâ Dâ'iye meni'sted'âh
5 Yâ Şâfıye meni'steşfâh
6 Yâ Kâdiye meni'stakdâh
7 Yâ Muğniye meni'steğnâh
8 Yâ Mûfîye meni'stevfâh
9 Yâ Mükavviye meni'stakvâh
10 Yâ Veliyye meni'stevlâh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"60
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Evvel
2 Yâ Âhir
3 Yâ Zahir
4 Yâ Bâtın
5 Yâ Halik
6 Yâ Râzik
7 Yâ Sâdık
8 Yâ Sabık
9 Yâ Saik
10 Yâ Fâlik


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr."
"61
1 Yâ Men yükallibü'l-leyle ve'n-nehâr
2 Yâ Men Halaka'z-zulümâti ve'n-nûr
3 Yâ Men ce'ale'z-zılle ve'l-harur
4 Yâ Men sehhara's-semse ve'l-kamer
5 Yâ Men haleka'l-mevte ve'l-hayah
6 Yâ Men lehü'l-halku ve'l-emr
7 Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ
8 Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi'l-mülk
9 Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine'z-züll
10 Yâ men lehü'l-havlü ve'l-kuvveh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"62
1 Yâ Men ya'lemü mürâde'l-mürîdîn
2 Yâ Men yemlikü havaice's-sâilîn
3 Yâ Men yesme'u enîne'l-valihîn
4 Yâ Men yerâ bükâe'l-hâifîn
5 Yâ Men ya'lemu damîra's-sâmitîn
6 Yâ Men yerâ nedeme'n-nâdimîn
7 Yâ Men yakbelü 'uzre't-tâibîn
8 Yâ Men lâ yüslihu 'amele'l-müfsidîn
9 Yâ Men lâ yüdî'u ecra'l-muhsinîn
10 Yâ Men lâ yeb'udü an kulûbi'l-'arifîn


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"63
1 Yâ Dâime'l-bekâ
2 Yâ Ğafira'l-hatâ
3 Yâ Sâmi'e'd-düâ
4 Yâ Vâsi'a'l-'atâ
5 Yâ Râfı'a's-semâ
6 Yâ Kâşife'l-belâ
7 Yâ 'Azîme's-senâ
8 Yâ Kadîme's-senâ
9 Yâ Keşira'l-vefa
10 Yâ Şerîfe'l-cezâ


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"64
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Ğaffâr
2 Yâ Settâr
3 Yâ Kahhâr
4 Yâ Cebbar
5 Yâ Sabbâr
6 Yâ Razzâk
7 Yâ Fettâh
8 Yâ 'Allâm
9 Yâ Vehhâb
10 Yâ Tevvâb
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"65
1 Yâ Men halekanî ve sevvânî
2 Yâ Men razekanî ve rabbânî
3 Yâ Men et'amenî ve sekânî
4 Yâ Men karrabenî ve ednânî
5 Yâ Men 'asamenî ve kefânî
6 Yâ Men hafızanî ve kelânî
7 Yâ Men veffekanî ve hedânî
8 Yâ Men e'azzenî ve ağnânî
9 Yâ Men emâtenî ve ahyânî
10 Yâ Men ânesenî ve âvânî


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"66
1 Yâ Men yühikku'l-hakka bikelimâtih
2 Yâ Men lâ mü'akkibe lihukmih
3 Yâ Men lâ radde likadâih
4 Yâ Men yehûlü beyne'l-mer'i ve kalbih
5 Yâ Men yakbelü't-tevbete an 'ibâdih
6 Yâ Men lâ tenfe'u'ş-şefa'atü illâ biiznih
7 Yâ Meni's-semâvâtü matviyyâtün biyemînih
8 Yâ Men hüve a'lemü bi men dalle 'an sebîlih
9 Yâ Men yüsebbihu'r-ra'dü bihâmdi-hi ve'l-melâiketü min hîfetih
10 Yâ Men yürsilü'r-riyâha büşran beyne yedey rahmetih


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"67
1 Yâ Men ce'ale'l-arda mihâdâ
2 Yâ Men ce'ale'l-cibâle evtâdâ
3 Yâ Men ce'ale'l-şemse sirâcâ
4 Yâ Men ce'ale'l-kamera nûrâ
5 Yâ Men ce'ale'l-leyle libâsa
6 Yâ Men ce'ale'n-nehâra me'âşâ
7 Yâ Men ce'ale'n-nevme sübâtâ
8 Yâ Men ce'ale's-semâe binâa
9 Yâ Men ce'ale'l-eşyâe ezvâcâ
10 Yâ Men ce'ale'n-nâra mirsâdâ


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"68
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Şefî'
2 Yâ Semî'
3 Yâ Rafı'
4 Yâ Meni`
5 Yâ Bedi`
6 Yâ Serî'
7 Yâ Beşîr
8 Yâ Nezîr
9 Yâ Kadîr
10 Yâ Muktedir


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-em ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"69
1 Yâ Hayyü kable külli hayy
2 Yâ Hayyü ba'de külli hayy
3 Yâ Hayyü'llezî lâ yüşbihühû şey'
4 Yâ Hayyü'llezî leyse kemişlihî hayy ' Yâ Hayyü'llezî lâ yüşârikühû hayy
6 Yâ Hayyü'llezî lâ yahtâcü ilâ hayy
7 Yâ Hayyü'llezî yümîtü külle hayy
8 Yâ Hayyü'llezî yerzüku külle hayy
9 Yâ Hayyü'llezî yühyi'l-mevtâ
10 Yâ Hayyü'llezî lâ yemût


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"70
1 Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ
2 Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ
3 Yâ Men lehû şenâün lâ yuhsâ
4 Yâ Men lehû nü'ûtün lâ tüğayyer
5 Yâ Men lehû ni'amün lâ tü'add
6 Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl
7 Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef
8 Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd
9 Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel
10 Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"71
1 YâRabbe'I-'âlemîn
2 Yâ Mâlike yevmi'd-dîn
3 Yâ Men yühibbü's-sâbirîn
4 Yâ Men yuhibbü't-tevvâbîn
5 Yâ Men yuhibbü'l-mütetahhirîn
6 Yâ Men yuhibbü'l-muhsinîn
7 Yâ Men hüve hayru'n-nâsirîn
8 Yâ Men hüve hayru'l-fasilîn
9 Yâ Men hüve hayru'ş-şâkirîn
10 Yâ men hüve a'lemü bi'l-müfsidîn


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"72
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Mübdi
2 Yâ Mu'îd
3 Yâ Hafız
4 Yâ Mühît
5 Yâ Hamîd
6 Yâ Mecîd
7 Yâ Mükît
8 Yâ Müğîs
9 Yâ Mü'îzz
10 Yâ Müzill


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-e: ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"73
1Yâ Men hüve Ehadün bilâ didd
2 Yâ Men hüve Ferdün bilâ nidd
3 Yâ Men hüve Samedün bilâ 'ayb
4 Yâ Men hüve Vitrun bilâ şef
5 Yâ Men hüve Rabbün bilâ vezîr
6 Yâ Men hüve Ğaniyyün bilâ fakr
7 Yâ Men hüve Sültânün bilâ 'azl
8 Yâ Men hüve Melîkün bilâ 'acz
9 Yâ Men hüve Mevcudun bilâ mişl


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"74
1 Yâ Men hüve zikruhû şerafün li'z-zâkirîn
2 Yâ Men hüve şükruhû fevzün li'ş-şâkirîn
3 Yâ Men hüve hamdühû fahrun li'l-hâmidîn
4 Yâ Men hüve tâ'atühû necâtün li'l-mütî'în
5 Yâ Men hüve bâbühü meftûhun li't-tâlibîn
6 Yâ Men hüve sebilühû vâdihun li'l-mü'minîn
7 Yâ men hüve âyâtühû bürhânün Ii'n-nâzirîn
8 Yâ men hüve kitâbühû tezkiratün li'l-mûkınîn
9 Yâ men hüve 'afvühü melceün li'l-müznibîn
10 Yâ men hüve rahmetühû karîbûn li'l-muhsinîn


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"75
1 Yâ Men tebâreke'smüh
2 Yâ Men te'âlâ ceddüh
3 Yâ Men celle şenâüh
4 Yâ Men lâ ilahe ğayruh
3 Yâ Men tekaddeset esmâüh
6 Yâ Men yedûmü bekâüh
7 Yâ Meni'l-'azametü behâüh
8 Yâ Meni'l-kibriyâü ndâüh
9 Yâ Men lâ yühsâ âlâüh
10 Yâ Men lâ yü'addü na'mâüh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"76
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Mü'în
2 Yâ Mübîn
3 Yâ Emîn
4 Yâ Mekîn
5 Yâ Metîn
6 Yâ Şedîd
7 Yâ Şehîd
8 Yâ Raşîd
9 Yâ Hamîd
10 Yâ Mecîd


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-neİ-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"77
1 Yâ Ze'l-arşi'l-mecîd
2 Yâ Ze'l-kavli's-sedîd
3 Yâ Ze'l-fadli'r-raşîd
4 Yâ Ze'l-batşi'ş-şedîd
5 Yâ Ze'l-va'di ve'l-va'îd
6 Yâ Karîben gayra ba'îd
7 Yâ Men hüve'l-veliyyü'l-hamîd
8 Yâ Men hüve 'alâ külli şey'in şehîd
9 Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li'l-'abîd
10 Yâ men hüve akrabü ileyhi min habli'l-verîd


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"78
1 Yâ Men lâ şerîke lehû velâ vezîr
2 Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ nezîr
3 Yâ Hâlika'ş-şemsi ve'l-kameri'l-münîr
4 Yâ Müğniye'l-bâisi'l-fakîr 3 Yâ Râzika't-tıfli's-sağîr
6 Yâ Râhime'ş-şeyhi'l-kebir
7 Yâ 'Ismete'l-hâifi'l-müstecîr
8 Yâ Men hüve bi'ibâdihî basîr
9 Yâ Men hüve bihavâyici'l-'ibâdi habîr
10 Yâ Men hüve 'alâ külli şey'in kadîr


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"79
1 Yâ Ze'l-cûdi ve'n-ni'âm
2 Yâ Ze'l-fadli ve'l-keram
3 Yâ Ze'l-be'si ve'n-nikam
4 Yâ Hâlika'l-levhi ve'l-kalem ' Yâ Bârie'z-zerri ve'n-nesem
6 Yâ Mülhime'l-'arabi ve'l-'acem 1 Yâ Kâşife'drdurri ve'l-elem
8 Yâ 'Alime's-sirri ve'l-himem
9 Yâ Men lehü'l-beytü ve'l-haram
10 Yâ Men yahlüku'l-eşyâe mine'l-'adem


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"80
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ 'Adil
2 Yâ Kabil
3 Yâ Fâdil
4 YâFâ'il
5 Yâ Kâfıl
6 Yâ Câ'il
7 Yâ Kâmil
8 Yâ Fâtır
9 Yâ Tâlib
10 Yâ Matlûb


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"81
1 Yâ Men en'ame bihavlih
2 Yâ Men ekrame bitavlih
3 Yâ Men 'âde bilütfıh
4 Yâ Men te'azzeze bikudratih 3 Yâ Men kaddera bihikmetih
6 Yâ Men hakeme bitedbîrih
7 Yâ Men debbera bi'ilmih
8 Yâ Men tecâveze bihılmih
9 Yâ Men denâ fî 'ulüvvih
10 Yâ Men 'alâ fî dünüvvih


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"82
1 Yâ Men yahlüku ma yeşâ 2Yâ Men yef'alü ma yeşâ
3 Yâ Men yehdi men yeşâ
4 Yâ Men yudillü men yeşâ
5 Yâ Men yağfiru limen yeşâ
6 Yâ Men yü'azzibü men yeşâ
7 Ya Men yetûbü alâ men yeşâ
8 Yâ Men yüsavviru fı'l-erhâmi keyfe yeşâ
9 Yâ Men yezîdü fi'l-halki mâ yeşâ
10 Yâ Men yahtassu bi rahmetihî men yeşâ


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"83
1 Yâ Men lem yettehiz sahibeten velâ veledâ
2 Yâ Men la yüşrikü fî hukmihî ehadâ
3 Yâ Men ce'ale li külli şey'in kadrâ
4 Yâ Men lem yezel rahîmâ
5 Yâ Câ'ile'l-melâiketi rusülâ
6 Yâ Men ce'ale fı's-semâi bürûcâ
7 Yâ Men ce'ale'l-arda karâra
8 Yâ Men ce'ale mine'l-mâi beşerâ
9 Yâ Men ahsa külle şey'in 'adedâ
10 Yâ Men ehâta bi külli şey'in 'ilmâ


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"84
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Ferd
2 Yâ Vitr
3 Yâ Ehad
4 Yâ Samed
5 Yâ Emced
6 Yâ E'azz 7 Yâ Eceli
8 Yâ Ehakk
9 Yâ Eberr
10 Yâ Ebed


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-nel-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"85
1 Yâ Ma'rûfe men 'arafeh
2 Yâ Ma'bûde men 'abedeh
3 Yâ Meşkûre men şekerah
4 Yâ Mezkûre men zekerah
5Yâ Mahmude men hamideh
6 Yâ Mevcûde men talebeh
7 Yâ Mevsûfe men vahhadeh
8Yâ Mahbûbe men ehabbeh
9 Yâ Merğûbe men erâdeh
10 Yâ Maksûde men enâbe ileyh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"86
1 Yâ Men lâ mülke illâ mülküh
2 Yâ Men lâ yuhsi'l-'ibadü şenaeh
3 Yâ Men lâ tesıfü'l-halâiku celâleh
4 Yâ Men lâ yüdrikü'l-ebsâru kemâleh
5 Yâ Men lâ yeblüğu'l-efhâmü sıfâtih
6 Yâ Men lâ yenâlü'l-efkâru kibriyâeh
7 Yâ Men lâ yuhsinü'l-insânü nü'ûteh
8 Yâ Men lâ yeruddü'l-'ibâdü kadâeh
9 Yâ Men zahera fî külli şey'in âyâtüh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"87
1 Yâ Habîbe'l-bekkâîn
2 Yâ Senede'l-mütevekkilîn
3 Yâ Hâdiye'l-mudillîn
4 Yâ Veliyye'l-mü'minîn
5 Yâ Enîse's-zâkirîn
6 Yâ Akdera'l-kâdirîn
7 Yâ Ebsara'n-nâzırîn
8 Yâ Aleme'l-'âlimîn
9 Yâ Mefze'a'l-melhûfîn
10 Yâ Ensara'n-nâsirîn


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr"
"88
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Mükrim
2 Yâ Mü'azzim
3 Yâ Müna'im
4Ya Mü'tî
5 Yâ Müğnî
6 Yâ Mühyî
7 Yâ Mübdî
8 Yâ Mürdî
9 YâMüncî
10 Yâ Muhsin


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr"
"89
1 Yâ Kâfiye külli şey
2 Yâ Kaimen 'alâ külli şey
3 Yâ Men lâ yüşbihühû şey
4 Yâ Men lâ yezîdü fî mülkihî şey
3 Yâ Men lâ yenkusu min hazainihî şey
6 Yâ Men lâ yahfâ 'aleyhi şey
7 Yâ Men leyse kemişlihî şey
8 Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey
9 Yâ Men vesi'at rahmetühû külle şey
10 Yâ Men yebkâ ve yefnâ küllü şey


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"90
1 Yâ Men lâ ya'lemü'l-ğaybe illâ hû
2 Yâ Men lâ yasrifü's-sûe illâ hû
3 Yâ Men lâ yüdebbiru'l-emra illâ hû
4 Yâ Men lâ yağfiru'z-zünûbe illâ hû
5 Yâ Men lâ yükallibü'l-kalbe illâ hû
6 Yâ Men lâ yahlüku'l-halka illâ hû
7 Yâ Men lâ yütimmü'n-ni'mete illâ hû
8 Yâ Men lâ yünezzilü'l-ğayşe illâ hû
9 Yâ Men lâ yuhyi'l-mevtâ illâ hû
10 Yâ Men lâ yuğni 'ale't-tahkîki illâ hû


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne neccinâ mine'n-nâr."
"91
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Kâşif
2 Yâ Fâric
3 Yâ Fâtih
4 Yâ Nâsir
5 Yâ Dâmin
6 Yâ Âmir
7 Yâ Nâhi
8 Yâ Raca
9 Yâ Mürtecâ
10 Yâ 'Azîme'r-racâ


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"92
1 Yâ Mü'îne'd-du'afâ
2 Yâ Kenze'l-fükarâ
3 Yâ Sâhibe'l-ğurabâ
4 Yâ Nâsira'l-evliyâ
5 Yâ Kâhira'l-a'dâ
6 Yâ Râfia's-semâ
7 Yâ Kâşife'l-belâ
8 Yâ Enîse'l-evliyâ
9 Yâ Habîbe'l-etkıyâ
10 Yâ İlâhe'l-ağniyâ


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"93
1 Yâ Evvele külli şey'in ve âhirah
2 Yâ İlahe külli şey'in ve sâni'ah
3 Yâ Râzika külli şey'in ve hâlikah
4 Yâ Fâtira külli şey'in ve melîkeh
5 Yâ Kâbida külli şey'in ve bâsiteh
6 Yâ Mübdie külli şey'in ve nıü'îdeh
7 Yâ Müsebbibe külli şey'in ve mükaddirah s Yâ Mürabbiye külli şey'in ve müdebbirah
9 Yâ Mükevvira külli şey'in ve muhavvileh
10 Yâ Muhyiye külli şey'in ve mümîteh


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"94
1 Yâ Hayra zâkirîn ve mezkûr
2 Yâ Hayra şâkirîn ve meşkûr
3 Yâ Hayra hâmidin ve mahmûd
4 Yâ Hayra şahidin ve meşhûd
5 Yâ Hayra dâ'in ve med'uvv
6 Yâ Hayra mücîbin ve mücâb
7 Yâ Hayra munisin ve enîs
8 Yâ Hayra sahibin ve celîs
9 Yâ Hayra maksûdin ve matlûb
10 Yâ Hayra habîbin ve mahbûb


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"95
1 Yâ Men hüve limen de'âhü mücîb
2 Yâ Men hüve limen etâ'ahû habîb
3 Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb
4 Yâ Men hüve bimen erâdehû 'alîm
5 Yâ Men hüve limen recâhü kerîm
6 Yâ Men hüve bimen 'asâhü halîm
7 Yâ Men hüve fî hilmihî hakîm
8 Yâ Men hüve fî hükmihî 'azîm
9 Yâ Men hüve fî 'azametihî rahîm
10 Yâ Men hüve fî ihsânihî kadîm


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"96
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Müsebbib
2 Yâ Mukarrib
3 Yâ Mü'akkib
4 Yâ Mukallib
5 Yâ Mukaddir
6 Yâ Mürattib
7 Yâ Mürağğib
8 Yâ Müzekkir
9 Yâ Mükevvîn
10 Yâ Mütekebbir


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"97
1 Yâ Men lâ yüşğilühû sem'un an sem'
2 Yâ Men lâ yemne'uhû fı'lün an fi'l
5 Yâ Men lâ yülhîhi kavlün an kavi
4 Yâ Men lâ yüğallituhû süâlün 'an suâl
3 Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhu'Umulihhîn
6 Yâ Men şeraha bi'l-islâmi sudûra'l-mü'minîn
7 Yâ Men etâbe bi zikrihî kulûbe'l-muhbitîn
8 Yâ Men la yeğibü 'an kulûbi'l-müştâkın
9 Yâ Men hüve gâyetü mürâdi'l-mürîdîn
10 Yâ Men la yahfâ 'aleyhi şey'ün fı'l-'âlemîn


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"98
1 Yâ Men hüve 'ilmühû sabık
2 Yâ Men hüve va'dühû sâdık
3 Yâ Men hüve lütfühû zahir
4 Yâ Men hüve emruhû ğâlib
5 Yâ Men hüve kitâbühû muhkem
6 Yâ Men hüve kadâühû kâin
7 Yâ Men hüve kur'anühû mecîd
8 Yâ Men hüve mülkühû kadîm
9 Yâ Men hüve fadlühû mukîm
10 Yâ Men hüve 'arşühû 'azîm


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"99
1Yâ Rabbe'l-erbâb
2 Yâ Müfettiha'l-ebvâb
3 Yâ Müsebbibe'l-esbâb
4 Yâ Mu'tiye's sevâb
5 Yâ Mülhime's-savâb
6 Yâ Münşie's-sehâb
7 Yâ Şedîde'l-'ikâb
8 Yâ Seri'a'l-hisâb
9 Yâ Men lehü'l-iyâb
10 Yâ Gafuru yâ Tevvâb


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."
"100
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Rabbena
2 Yâ İlâhenâ
3 Yâ Seyyidenâ
4 Yâ Mevlânâ
5 Yâ Nâsıranâ
6 Yâ Hafızana
7 Yâ Kâdiranâ
8 Yâ Râzikanâ
9 Yâ Delîlenâ
10 Yâ Muğisenâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr."

Cevşen-i Kebir Duasının Türkçe Meali
1-Allah'ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum
1-Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah
2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman
3-Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
4-Ey herseyi hakkıyla bilen Alîm
5-Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
7-Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
8-Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
9-Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
10-Ey iyilik ve ikrami bol olan Kerîm Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"2-
1-Ey efendilerin efendisi
2-Ey dualara cevap veren
3-Ey iyiliklerin sahibi
4-Ey dereceleri yükselten
5-Ey bereketleri büyük olan
6-Ey hataları bağışlayan
7-Ey belaları def eden
8-Ey sesleri işiten
9-Ey dilekleri veren
10-Ey sır ve gizlilikleri bilen


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"3-
1-Ey Bağışlayanların en hayırlısı
2-Ey yardım edenlerin en hayırlısı
3-Ey hükmedenlerin en hayırlısı
4-Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
5-Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
6-Ey varislerin en hayırlısı
7-Ey övenlerin en hayırlısı
8-Ey rızk verenlerin en hayırlısı
9-Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
10-Ey ihsan edenlerin en hayırlısı


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"4-
1-Ey izzet ve güzelligin gerçek sahibi
2-Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
3-Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
4-Ey büyük ve yüce olan
5-Ey kudret ve azabı şiddetli olan
6-Ey ikâbi siddetli olan
7-Ey hesabı süratli gören
8-Ey katında güzel ve mükafatı bulunan
9-Ey katında Ümmü'l-Kitap bulunan
10-Ey yüklü bulutları yoktan var eden


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"5-
1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
3-Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
4-Ey bağışlaması bol olan Gufran
5-Ey kullarına yol gösteren Burhân
6-Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
7-Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân
8-Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
9-Ey nîmet ve beyan sahibi
10-Ey emnü eman sahibi


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"6-
1-Ey azametine herşeyin boyun egdiği
2-Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
3-Ey izzetine karşı her seyin zelîl olduğu
4-Ey heybetine her seyin itaat ettigi
5-Ey Saltanatına karşı her şeyin inkiyad ettigi
6-Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun egdiği
7-Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
8-Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
9-Ey izniyle yerin karar kıldığı
10-Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"7-
1-Ey hataları mağfiret eden
2-Ey belalari kaldıran
3-Ey ümitler Kendisinde son bulan
4-Ey ihsani bol veren
5-Ey hediyeleri geniş olan
6-Ey mahlukata rızk veren
7-Ey ölümlere karar veren
8-Ey şikayetleri işiten
9-Ey askerleri gönderen
10-Ey esirleri salıveren


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"8-
1-Ey hamd ve senâ sahibi
2-Ey şeref ve yücelik sahibi
3-Ey fahr ve bahâa sahibi
4-Ey ahd ve vefâ sahibi
5-Ey af ve rızâ sahibi
6-Ey iyilik ve bağış sahibi
7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi
8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi
10-Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"9-
1-Ey olmamasını istedigi meydana gelmesine engel olan Mânî
2-Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
3-Ey faydalı şeyleri yapan Nafî
4-Ey bütün sesleri işiten Sem'î
5-Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Rafî
6-Ey herşeyi san'atla yapan Sânî
7-Ey kullarına şefaat eden Safî
8-Ey istediğini istediği şekilde toplayan Camî
9-Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vasî
10-Ey istediği şeyi istedigi şekilde genişletip bollastıran Mûsî


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"10-
1-Ey bütün sanatlarin sanatkârı
2-Ey bütün mahsulatların yaratıcısı
3-Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
4-Ey bütün sahip olunanların sahibi
5-Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
6-Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
7-Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
8-Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
9-Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
10-Ey bütün zulme uğrayanların sığınagı


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"11-
1-Ey sıkıntım anında hazırlığım
2-Ey musibetim anında ümidim
3-Ey yalnızlığım anında arkadaşım
4-Ey gurbetliğimde dostum
5-Ey nimetlendiğim anda sahibim,
6-Ey kederim anında ferahlatıcım
7-Ey ihtiyacım anında yardımıma koıan,
8-Ey zor durumumda sığınagım,
9-Ey korkum anında yardımcım,
10-Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"12-
1-Ey gayblari bilen,
2-Ey günahlari bağışlayan,
3-Ey ayıblari örten,
4-Ey sıkıntıları kaldıran,
5-Ey kalpleri değiştiren,
6-Ey kalpleri süsleyen,
7-Ey kalpleri nurlandıran,
8-Ey kalplerin tabibi,
9-Ey kalplerin sevgilisi,
10-Ey kalplerin dostu,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"13-
1-Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
2-Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
3-Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
4-Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan kefil,
5-Ey kullarına yol gösteren delil,
6-Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
7-Ey her şeyden haberdar olan Habir,
8-Ey lütuf u keremi bol olan latif,
9-Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
10-Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"14-
1-Ey şaşkınlarin yol göstericisi,
2-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
3-Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
4-Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
5-Ey asilerin sığınagı,
6-Ey günahkarların bağışlayıcısı,
7-Ey korkanlara emniyet veren,
8-Ey miskinlere merhamet eden,
9-Ey yalnızlık duyanların dostu,
10-Ey darda kalanların dualarina cevap veren,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"15-
1-Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
2-Ey fazl ve iyilik sahibi,
3-Ey emniyet ve eman sahibi,
4-Ey kudsiyet ve kemalat sahibi
5-Ey hikmet ve beyan sahibi
6-Ey rahmet ve rıdvan sahibi,
7-Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
8-Ey azamet ve saltanat sahibi,
9-Ey af ve mağfiret sahibi,
10-Ey kendisinden yardim istenen şefkat sahibi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"16-
1-Ey her şeyin Rabbi,
2-Ey her şeyin ilahı,
3-Ey her şeyin yaratıcısı,
4-Ey her şeyin üzerinde olan,
5-Ey her şeyden önce olan,
6-Ey her şeyden sonra olan
7-Ey her şeyi bilen,
8-Ey her şeye gücü yeten
9-Ey her şeyin Sanii
10-Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"17-
1-Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren mümin
2-Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
3-Ey bütün mahlukatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
4-Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini ögretip telkin eden Mülakkin,
5-Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
6-Ey musibetleri hafifleten ve zorluklari kolaylaştıran Mühevvin,
7-Ey her seyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
8-Ey diledigini yücelten ve kullarına büyüklügünü gösteren Muazzim,
9-Ey muhtaçlarin yardımına koşan Mavvin,
10-Ey her şeyi çesit çesit renklerle bezeyen Melevvin,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"18-
1-Ey mülkünde daim olan,
2-Ey celalinde azim olan,
3-Ey saltanatında kadim olan,
4-Ey kullarına rahmet eden,
5-Ey her şeyi bilen,
6-Ey emirlerine uymayana halim olan,
7-Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
8-Ey ölçülerinde hikmetli olan,
9-Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
10-Ey lütfunda kadir olan


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"19-
1-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
2-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
3-Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan,
4-Ey affından başka bir şey istenmeyen,
5-Ey mülkünden başkası devam etmeyen,
6-Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,
7-Ey bürhanlarından başka bürhan bulunmayan,
8-Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,
9-Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,
10-Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"20-
1-Ey tasayı kaldıran,
2-Ey gamı gideren,
3-Ey günahı affeden,
4-Ey tevbeyi kabul eden,
5-Eyp yaratılmışların yaratıcısı,
6-Ey vaadinde sadık olan,
7-Ey yavrulara rızık veren,
8-Ey sözünü yerine getiren,
9-Ey gizliyi bilen,
10-Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"21-
1-Ey her şeyiyle yüce olan Åli,
2-Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
3-Ey Müminlerin dostu olan Veli,
4-Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani,
5-Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Meli,
6-Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki,
7-Ey kendisine kulluk edenlerden hosnut olan Razi,
8-Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedi,
9-Ey siddet-i zuhurundan gizlenen Hafi,
10-Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"22-
1-Ey güzeli açıga çıkaran,
2-Ey çirkinin üzerini örten,
3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
4-Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
5-Ey affı büyük olan,
6-Ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
7-Ey mağfireti geniş olan,
8-Ey rahmeti bol veren,
9-Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
10-Ey bütün şikayetler kendisinde son bulan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"23-
1-Ey bol nimet sahibi,
2-Ey geniş rahmet sahibi,
3-Ey tam hikmet sahibi,
4-Ey kamil kudret sahibi,
5-Ey kesin hüccet sahibi,
6-Ey açık ikram sahibi,
7-Ey yüce sıfat sahibi,
8-Ey daim izzet sahibi,
9-Ey metin kuvvet sahibi,
10-Ey geçmiş minnet sahibi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"24-
1-Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
2-Ey adillerin en adaletlisi,


3-Ey doğruların en doğrusu,
4-Ey varlığı açık olanların en açıgı,
5-Ey temiz olanların en temizi,
6-Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,
7-Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
8-Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
9-Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
10-Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"25-
1 Ey semaları yoktan yaratan,
2-Ey karanlıkları meydana getiren,
3-Ey gizlilikleri bilen,
4-Ey için için üzülenlere acıyan,
5-Ey utanılacak şeyleri örten,
6-Ey belaları defeden,
7-Ey ölüleri dirilten,
8-Ey sevapları kat kat yazan,
9-Ey bereketleri indiren,
10-Ey cezaları şiddetli olan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"26-
1-Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,
2-Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,
3-Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,
4-Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,
5-Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,
6-Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,
7-Ey hayirli isleri kolaylaştıran Müyessir,
8-Ey kullarını azabıyla korkutan Münzir,
9-Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübessir,
10-Ey bütün kainati tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"27-
1-Ey Beyt'l-Haramin Rabbi,
2-Ey haram ayların sahibi,
3-Ey Mesidü'l Haramin Rabbi,
4-Ey haram belde olan Mekke'nin Rabbi,
5-Ey Rükn-u Hacerü'l-Esved ve Makam-ı İbrahim'in Rabbi,
6-Ey Mes'arü'l Haramın Rabbi,
7-Ey helal ve haramın Rabbi,
8-Ey nur ve karanlığın Rabbi,
9-Ey tahiyyat ve selamın Rabbi,
10-Ey celal ve ikramin Rabbi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"28-
1-Ey desteği olmayanların desteği,
2-Ey dayanağı olmayanların dayanağı,
3-Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,
4-Ey imdat'a koşacak kimsesi olmayanların imdadı,
5-Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,
6-Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihari,
7-Ey izzeti olmayanların izzeti,
8-Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,
9-Ey dostu olmayanların dostu,
10-Ey zenginliği olmayanların zenginliği,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"29-
1-Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kaim,
2-Ey varlığının sonu olmayan Daim,
3-Ey mahlukatına merhamet eden Rahim,
4-Ey mevcudatına hükmeden Hakim,
5-Ey her şeyi bilen Alim,
6-Ey yarattıklarını koruyan Asim,
7-Ey her şeyi adaletle taksim eden Kasım,
8-Ey ayıp ve kusur kendisine ariz olmayan Salim,
9-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kabid,
10-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Basit,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"30-
1-Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,
2-Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,
3-Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,
4-Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,
5-Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,
6-Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,
7-Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,
8-Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,
9-Ey feryat edenlerin feryadına koşan,
10-Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"31-
1- Ey affı bol olan
2-Ey iyiliği büyük olan,
3-Ey hayıi çok olan
4-Ey fazlı kadim olan,
5-Ey sanatı güzel olan,
6-Ey lütfu daim olan,
7-Ey sıkıntıyı gideren,
8-Ey zararı kaldıran
9-Ey mülkün sahibi,
10-Ey hak ile hükmeden,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"32-
1-Ey mağlup edilmeyen Aziz,
2-Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latif,
3-Ey uyumayan gözetleyici,
4-Ey yok olmayan Mevcud,
5-Ey ölmeyen Hayy,
6-Ey yok olmayan Melik,
7-Ey fena bulmayan Baki,
8-Ey cehalet ariz olmayan Alim,
9-Ey taama muhtaç olmayan Samed,
10-Ey zaafa uğratılmayan Kavi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"33-
1-Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vahid,
2-Ey istedigini bulan Vacid,
3-Ey her yerde hazir ve nazir olan Sahid,
4-Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Macid,
5-Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Rasid,
6-Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bais,
7-Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Varis,
8-Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr,
9-Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nafi,
10-Ey kullarına hidayet veren Hadi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"34-
1-Ey bütün azimlerden daha Azim,
2-Ey bütün cömertlerden daha Kerim,
3-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim,
4-Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakim,
5-Ey bütün alimlerden daha Alim,
6-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz,
7-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
8-Ey bütün yücelerden daha Celil,
9-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz,
10-Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latif,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"35-
1-Ey ahdinde vefalı,
2-Ey vefasında kuvvetli,
3-Ey kuvvetinde yüce,
4-Ey yüceliğinde yakın,
5-Ey yakınlığında latif,
6-Ey lütfunda şerif,
7-Ey şerefinde aziz,
8-Ey izzetinde azim,
9-Ey azametinde mecid,
10-Ey yüceliginde Hamid,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"36-
1-Ey her şeyin kendisine boyun egdiği,
2-Ey her şey kendisi için var olan,
3-Ey her şey kendisi için mevcut olan,
4-Ey her şeyin kendisine döndüğü,
5-Ey her şeyin kendisinden korktuğu,
6-Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,
7-Ey her şey onunla ayakta olan,
8-Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,
9-Ey her şeyin kendisine yöneldiği,
10-Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"37-
1- Ey kullarına yeten Kafi,
2-Ey her türlü derde deva veren Safi,
3-Ey vaadinde duran Vafi,
4-Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muafi,
5-Ey her şeyiyle yüce olan Ali,
6-Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dai,
7-Ey iyi kullarından hoşnut olan Razi,
8-Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kadi,
9-Ey varlığının sonu olmayan Baki,
10-Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hadi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"38-
1- Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,
2-Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,
3-Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan,
4-Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,
5-Ey kendisinden başka maksud olmayan,
6-Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,
7-Ey kendisinden baskaşına rağbet edilmeyen,
8-Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen,
9-Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,
10-Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"39-
1- Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,
2-Ey matlubların en hayırlısı,
3-Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,
4-Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,
5-Ey maksud olanların en hayırlısı,
6-Ey zikredilenlerin en hayırlısı,
7-Ey şükredilenlerin en hayırlısı,
8-Ey sevilenlerin en hayırlısı,
9-Ey indirenlerin en hayırlısı,
10-Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"40-
1- Ey yaratıp düzene koyan,
2-Ey takdir edip hedefe götüren,
3-Ey belayı kaldıran,
4-Ey gizli yakarışı işiten,
5-Ey batmışı kurtaran,
6-Ey helak olana necat veren,
7-Ey hastaya şifa veren,
8-Ey öldüren ve dirilten,
9-Ey güldüren ve ağlatan,
10-Ey saptıran ve hidayete erdiren,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"41-
1-Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gafir,
2-Ey ayıp ve kusurları örten Satir,
3-Ey düşmanlarını mağlup eden Kahir,
4-Ey her şeye gücü yeten Kadir,
5-Ey bütün mahlukatının hallerini gören Nazir,
6-Ey bütün mahlukatı yoktan var eden Fatir,
7-Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Sakir,
8-Ey kendisini zikredenleri yad eden Zakir,
9-Ey dostlarına yardim eden Nasir,
10-Ey dilediğini zorla yaptıran Cabir,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"42-
1- Ey karada ve denizde yolu olan,
2-Ey dış alemde ayetlerı bulunan,
3-Ey ayetlerınde delili olan,
4-Ey ölümlerde kudreti tecelli eden,
5-Ey kabirlerde izzeti olan,
6-Ey Kıyamette saltanatı olan,
7-Ey hisapta heybeti olan,
8-Ey Mizanda hükmü olan,
9-Ey Cennette rahmeti olan,
10-Ey ateşte azabı olan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"43-
1- Ey korkanların kendisine kaçtığı,
2-Ey günahkarların kendisine sığındığı,
3-Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,
4-Ey asilerin kendisine iltica ettiği,
5-Ey zahidlerin kendisine rağbet ettiği,
6-Ey hatalılarin kendisinden ümit beslediği,
7-Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,
8-Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,
9-Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,
10-Ey kuvvetler iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"44-
1- Ey bütün yakınlardan daha yakın,
2-Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,
3-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
4-Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz,
5-Ey bütün kuvvetlilerden daha kavi,
6-Ey bütün zenginlerden daha zengin,
7-Ey bütün cömertlerden daha cömert,
8-Ey bütün şefkatlilerden daha Rauf,
9-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim,
10-Ey bütün yücelerden daha yüce,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"45-
1-Ey her şeye her şeyden daha yakın olar Karib,
2-Ey bütün mahlukatını gözetleyen Rakib,
3-Ey müminlerin sevgilisi olan Habib,
4-Ey kullarının dualarına cevap veren Mucib,
5-Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasib,
6-Ey bütün dertlere deva veren Tabib,
7-Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basir,
8-Ey her şeyden haberdar olan Habir,
9-Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münir,
10-Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübin,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"46-
1- Ey mağlup olmayan Galib,
2-Ey yaratılmış olmayan Sanatkar,
3-Ey mahluk olmayan Yaratıcı,
4-Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,
5-Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir,
6-Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,
7-Ey korunmayan Koruyucu,
8-Ey yardın edilmeyen Yardın Edici,
9-Ey gaib olmayan Şahid,
10-Ey uzak olmayan yakın,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"47-
1-Ey nurların nuru,
2-Ey nurları nurlandıran,
3-Ey nurlara suret ve şekil veren,
4-Ey nurları yaratan,
5-Ey nurları takdir eden,
6-Ey nurları idare eden,
7-Ey bütün nurlardan evvel olan Nur,
8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,
9-Ey bütün nurların üstünde olan nur,
10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"48-
1 Ey bağış ve ihsani şerefli olan,
2-Ey fiili latif olan,
3-Ey lütfu daim olan,
4-Ey ihsani kadim olan,
5-Ey sözü hak olan,
6-Ey vaadi doğru olan,
7-Ey affı fazla olan,
8-Ey azabı adalet olan,
9-Ey zikri tatlı olan,
10-Ey dostluğu lezzetli olan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"49-
1 Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,
2-Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,
3-Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
4-Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
5-Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren Müzellil,
6-Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
7-Ey kainatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,
8-Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
9-Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,
10-Ey istediğini istediğine üstün Müfatti,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"50-
1-Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,
2-Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,
3-Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,
4-Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
5-Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,
6-Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,
7-Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
8-Ey hüküm veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
9-Ey doğurmayan ve doğmayan,
10-Ey hiçbir sey kendisine denk olmayan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"51-
1- Ey en güzel Sevgili,
2-Ey en güzel Tabib,
3-Ey en güzel Hesap Gören,
4-Ey en güzel Yakin,
5-Ey en güzel Gözetleyici,
6-Ey en güzel Cevap veren,
7-Ey en güzel Dost,
8-Ey en güzel Vekil,
9-Ey en güzel Efendi,
10-Ey en güzel yardımcı,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"52-
1-Ey kendisini tanıyanların sevinci,
2-Ey kendisini arzulayanların dostu,
3-Ey kendisine müstak olanların imdadına koşan,
4-Ey tövbekarların sevgilisi,
5-Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
6-Ey günahkarların ümidi,
7-Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,
8-Ey gamlılara nefes aldıran,
9-Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
10-Ey evvel ve ahirlerin ilahi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"53-
1-Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
2-Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
3-Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
4-Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
5-Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,
6-Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
7-Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
8-Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,
9-Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,
10-Ey gece ve gündüzün Rabbi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"54-
1- Ey ilmi her şeye ulasan,
2-Ey basarı her şeye nüfus eden,
3-Ey kudreti her şeye bali olan,
4-Ey nimetleri sayılamayan,
5-Ey mahlukatın gerçek şükrüne erişemediği,
6-Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
7-Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
8-Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
9-Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
10-Ey bekası izzetle izzetlenen,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"55-
1-Ey en yüce misaller kendisine ait olan,
2-Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan,
3-Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan,
4-Ey cennetül me'vanın sahibi,
5-Ey cehennem ve ateşin sahibi,
6-Ey en büyük ayetler sahibi,
7-Ey en güzel isimler sahibi,
8-Ey hüküm ve kaza sahibi,
9-Ey yüce göklerin sahibi,
10-Ey arş ve yerin sahibi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"56-
1- Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
2-Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafur,
3-Ey itaatkar kullarını çok seven Vedud,
4-Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Sekür,
5-Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabür,
6-Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Rauf,
7-Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atüf,
8-Ey bütün mahlukatın maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddüs,
9-Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
10-Ey gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutan Kayyum,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"57-
1-Ey semada azameti görülen,
2-Ey yerde ayetleri tecelli eden,
3-Ey her şeyde delilleri bulunan,
4-Ey denizde acayip sanatları bulunan,
5-Ey mahlukatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten,
6-Ey dağlarda hazineleri bulunan,
7-Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
8-Ey bütün işler kendisine dönen,
9-Ey her şeyde lütfu açıkca görünen,
10-Ey mahlukatına kudretini tanıtan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"58-
1-Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,
2-Ey tabibi olmayanların tabibi,
3-Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların nasibi,
4-Ey sefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,
5-Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,
6-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefiği,
7-Ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdad edicisi,
8-Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,
9-Ey rehberi olmayanların rehberi,
10-Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"59-
1-Ey kendisine her şeye bedel yeter görenlerin kafisi,
2-Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,
3-Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
4-Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,
5-Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
6-Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
7-Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
8-Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
9-Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren,
10-Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"60-
1-Ey her şeyden önce olan evvel,
2-Ey her şeyden sonra olan Ahir,
3-Ey varlığı apaçık görünen Zahir
4-Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Batın,
5-Ey her şeyi yoktan yaratan Halik,
6-Ey her şeyi münasip bir sekilde riziklandiran Razik,
7-Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadik,
8-Ey varlığı her şeyden önce olan Sabik,
9-Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik,
10-Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Falik,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"61-
1-Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
2-Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
3-Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
4-Ey günes ve ay'a boyun eğdiren,
5-Ey ölümü ve hayatı yaratan,
6-Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
7-Ey eş ve evlat edinmeyen,
8-Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
9-Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
10-Ey havi kuvvet kendisine ait olan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"62-
1-Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,
2-Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
3-Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerın inlemelerini işiten,
4-Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
5-Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
6-Ey günahlarından pişmanlik duyanların nedametini gören,
7-Ey tövbekarların özürünü kabul eden,
8-Ey fesatçılarin işini düzeltmeyen,
9-Ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen,
10-Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"63-
1-Ey bekası daim olan,
2-Ey hataları bağışlayan,
3-Ey duaları işiten,
4-Ey ihsanı geniş olan,
5-Ey gökleri yükselten,
6-Ey belaları defeden,
7-Ey medh ü şenasi büyük olan,
8-Ey varlığının parıltısı kadim olan,
9-Ey vefası çok olan,
10-Ey mükafati şerefli olan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"64-
1-Ey çok affeden Gaffar,
2-Ey bütün ayıpları örten Settar,
3-Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar,
4-Ey istediğini zorla yaptıran Cebbar,
5-Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar,
6-Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak,
7-Ey her şeyi hikmetle açan Fettah,
8-Ey her şeyi çok iyi bilen Ahham,
9-Ey bol bol hediyeler veren Vehhab,
10-Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"65-
1-Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,
2-Ey bana rızk veren ve terbiye eden,
3-Ey beni yedirip içiren,
4-Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
5-Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen,
6-Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
7-Ey bana tevfik edip hidayet eden,
8-Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
9-Ey beni öldürüp dirilten,
10-Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"66-
1-Ey kelimeleriyle hakkın hak oldugunu gösteren,
2-Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,
3-Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,
4-Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,
5-Ey kullarından tevbeyi kabul eden,
6-Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,
7-Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,
8-Ey yolundan sapanların en iyi bilen,
9-Ey gök gürültüsünün hamdederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,
10-Ey rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"67-
1-Ey yeri beşik yapan,
2-Ey dağları direk yapan,
3-Ey güneşi kandil kılan,
4-Ey ay'ı nur kılan,
5-Ey geceyi örtü yapan,
6-Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
7-Ey uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan,
8-Ey semayı bına kılan,
9-Ey eşyayı çift çift yaratan,
10-Ey ateşi gözcü kılan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"68-
1-Ey gerçek şefaat sahibi Sefi,
2-Ey gizli açık her sesi işiten Semi,
3-Ey istediğini yükselten Rafi,
4-Ey istediğini engelleyen Meni,
5-Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi,
6-Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri,
7-Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Besir,
8-Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir,
9-Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir,
10-Ey her şeye gücü yeten Muktedir


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"69-
1-Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
2-Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,
3-Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
4-Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
5-Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
6-Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
7-Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
8-Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
9-Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
10-Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"70-
1- Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
2-Ey söndürülemeyen nurun sahibi,
3-Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi
4-Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,
5-Ey sayılamayan nimetler sahibi,
6-Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,
7-Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,
8-Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,
9-Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,
10-Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"71-
1-Ey alemlerin Rabbi,
2-Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,
3-Ey sabredenleri seven,
4-Ey tevbe edenleri seven,
5-Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
6-Ey Allah i görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
7-Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
8-Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
9-Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
10-Ey ifsat edenleri en iyi bilen,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"72-
1-Ey mahlukati örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
2-Ey mahlukati öldükten sonra yeniden dirilten Muid,
3-Ey herseyi muhafaza eden Hafiz,
4-Ey herseyi ilim ve kudretiyle kusatan Muhit,
5-Ey hamd ve senaya en çok layik olan ve çok övülen Hamid,
6-Ey azamet, seref ve hakimiyeti sonsuz Mecid,
7-Ey her türlü mahlukata münasip rizik veren Mukit,
8-Ey darda kalan çaresizlerin imdadina kosan Mugis,
9-Ey istedigine izzet veren ve sereflendiren Muizz,
10-Ey istedigini zelil kilan Müzill,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"73-
1-Ey ziddi olmayan Ehad,
2-Ey dengi bulunmayan Ferd,
3-Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,
4-Ey çifti bulunmayan Vitr,
5-Ey veziri bulunmayan Rab,
6-Ey fakirligi bulunmayan Gani,
7-Ey azledilemeyen Sultan,
8-Ey aczden münezzeh olan Melik,
9-Ey benzeri olmayan Mevcud,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"74-
1-Ey zikri kendisine zikredenlere büyük seref olan,
2-Ey sükrü kendisine sükredenlere büyük kurtulus olan,
3-Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan,
4-Ey taati, kendisine itaat edenlere necat olan,
5-Ey kapisi kendisini arayanlara açik olan,
6-Ey yolu müminlere zahir ve belli olan,
7-Ey ayetleri bakanlar için kesin delil olan,
8-Ey kitabi kuvvetli Iman sahipleri için ögüt olan,
9-Ey affi günahkarlar için siginak olan,
10-Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"75-
1-Ey ismi yüce ve mübarek olan,
2-Ey san ve makami yüksek olan,
3-Ey sena ve övgüsü büyük olan,
4-Ey kendisinden baska ilah olmayan,
5-Ey isimleri mukaddes olan,
6-Ey bekasi devam eden,
7-Ey azameti, baha ve kadri olan,
8-Ey büyüklük perdesi olan,
9-Ey gizli nimetleri grup grup bile sayilamayan,
10-Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayiya gelmeyen,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"76-
1-Ey kullarina yardim eden Muin,
2-Ey açiklanmasi gereken herseyi beyan eden Mübin,
3-Ey kullarina emniyet ve huzur veren Emin,
4-Ey saltanati muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekin,
5-Ey hiçbir sey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metin,
6-Ey azap ve ikabi siddetli olan Sedid,
7-Ey kullarinin her yaptigini gören Sehid,
8-Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir sekilde neticeye ulastiran Rasid,
9-Ey en çok övülen ve en çok övgüye layik olan Hamid,
10-Ey sonsuz seref sahibi Mecid,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"77-
1-Ey yüce arsin sahibi,
2-Ey dos dogru sözün sahibi,
3-Ey yerli yerince yapilan fazl-ü kerem sahibi,
4-Ey kis kivrak yakalayan siddetli azap sahibi,
5-Ey vaad ve tehdit sahibi,
6-Ey uzak olmayan yakin,
7-Ey en fazla övgüye layik olan dost,
8-Ey herseyi mühadesi altinda tutan,
9-Ey kullarina hiçbir sekilde zulmedici olmayan,
10-Ey kuluna sah damarindan daha yakin olan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"78-
1-Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
2-Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
3-Ey günes ve nurlu ayin yar
4-Ey siddetli sikintiya düsmüs fakirleri zenginlestiren,
5-Ey küçük yavrulara rizik veren,
6-Ey düskün ihtiyarlara merhamet eden,
7-Ey korku için kurtulus isteyenlerin siginagi,
8-Ey kullarinin her halini gören,
9-Ey kullarinin ihtiyaçlarindan haberdar olan,
10-Ey herseye gücü yeten,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"79-
1-Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
2-Ey fazl ve kerem sahibi,
3-Ey siddetli bela ve çetin azaplar sahibi,
4-Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
5-Ey zerreyi, hos rüzgarlari ve nefesleri yaratan,
6-Ey bütün kullarina ilhamda bulunan,
7-Ey zarar ve elemi gideren,
8-Ey gizli sir ve kaygilari bilen,
9-Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Serifin sahibi,
10-Ey esyayi yoktan yaratan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"80-
1-Ey gerçek adalet sahibi Adil,
2-Ey rizasi için yapilan isleri kabul eden Kabil,
3-Ey herseyden üstün ve yüce olan Fadil,
4-Ey her isin hakiki yapicisi olan Fail,
5-Ey yaratiklarin her isini üzerine alan Kafil,
6-Ey herseyi meydana getiren Cail,
7-Ey her bakimdan eksiksiz olan Kamil,
8-Ey mahlukati yokluk karanliklarindan varlik nuruna çikaran Fatir,
9-Ey kullari için hayir murad eden ve onlari dergahina çagiran Talib,
10-Ey kullarini, rizasina ermek ve cemalini görmek için can attigi Matlub,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"81-
1-Ey güç ve havliyle nimet veren,
2-Ey genis ve bol imkanlariyla ikram eden,
3-Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,
4-Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,
5-Ey herseyi hikmetiyle ölçüp biçen,
6-Ey tedbiriyle hükmeden,
7-Ey ilmiyle herseyi idare eden,
8-Ey hilim ve yumusakligiyla kullarini cezalandirmaktan vazgeçen,
9-Ey yüceligiyle beraber kullarina yakin olan,
10-Ey yakinliginda yüceligi tezahür eden,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"82-
1-Ey diledigini yaratan,
2-Ey diledigini yapan,
3-Ey diledigine hidayet eden,
4-Ey diledigini saptiran,
5-Ey diledigini bagislayan,
6-Ey diledigine azap eden,
7-Ey dilediginin tevbesini kabul eden,
8-Ey anne rahimlerindeki yavrulari diledigi gibi sekillendiren,
9-Ey yaratiklarinda diledigi seyi ziyade kilan,
10-Ey rahmetini diledigine tahsis eden,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"83-
1-Ey hiçbir es ve evlat edinmeyen,
2-Ey kimseyi hükmüne ortak kilmayan,
3-Ey herseye bir plan ve miktar tayin eden,
4-Ey sefkat ve merhameti zeval bulmayip devam eden,
5-Ey melekleri elçi kilan,
6-Ey semada burçlar meydana getiren,
7-Ey yeryüzünü kararli ve barinmaya müsait kilan,
8-Ey insani bir damla sudan yaratan,
9-Ey herseyi sayarak hesabini yapan,
10-Ey herseyi ilmiyle kusatan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"84-
1-Ey esi ve benzeri olmayan Ferd,
2-Ey zat, sifat ve fiilerinde çifti olmayan Vitr,
3-Ey herbir seyde birligini gösteren Ehad,
4-Ey hiçbir seye muhtaç olmayan ve herseyin kendisine muhtaç oldugunu Samed,
5-Ey san, seref ve yüceligi en büyük olan Emced,
6-Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
7-Ey sonsuz azamet ve celal sahibi Ecell,
8-Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layik olan Ehakk,
9-Ey herkesten fazla isilik yapan Eberr,
10-Ey varliginin sonu olmayan Ebed,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"85-
1-Ey kendisini tanimak isteyenlerin marufu,
2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
3-Ey kendisine sükredenlerin meskuru,
4-Ey Kendisini zikredenlerin mezkuru,
5-Ey Kendisini övenlerin mahmudu,
6-Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan,
7-Ey Kendisini bir taniyanlarin mevsufu,
8-Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi,
9-Ey Kendisini arzulayanlarin mergubu,
10-Ey dergahina dönenlerin maksudu,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"86-
1-Ey saltanatindan baska gerçek saltanat olmayan,
2-Ey kullarin senasini saymakla bitiremedigi,
3-Ey mahlukatin celalini vasfedemedigi,
4-Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemedigi,
5-Ey zekalarin, sifatlarina ulasmaktan aciz kaldigi,
6-Ey fikirlerin kibriyasinin hakikatine ulasamadigi,
7-Ey insanlarin, sifatlarini güzelce tavsif edemedigi,
8-Ey kullarin, hükmünü geri çevrimedigi,
9-Ey herseyde kendisini tanitan deliller açikça görülen,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"87-
1-Ey günahlari için ve kendisine olan ask ve muhabbetten dolayi aglayanlarin sevgilisi,
2-Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanagi,
3-Ey hak yoldan sapanlari hidayete erdiren,
4-Ey mü `minlerin dost ve sahibi,
5-Ey kendisini zikredenlerin can yoldasi,
6-Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
7-Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,
8-Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim,
9-Ey kederli biçarelerin kaçip sigindigi,
10-Ey bütün yardim edenlerden daha çok yardim eden,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"88-
1-Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
2-Ey diledigini büyüten v eserleriyle büyüklügünü gösteren Muazzim,
3-Ey mahlukatini çesit çesit nimetlere gark eden Müna im,
4-Ey mahlukatina lazim olan herseyi veren Muti,
5-Ey mahlukatinin ihtiyacini giderip zengin kilan Mugni,
6-Ey canlilara hayat veren Muhyi,
7-Ey mahlukati maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,
8-Ey mahlukatini nimetleriyle hosnut kilan Murzi,
9-Ey mahlukati her türlü tehlikeden kurtaran Münci,
10-Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"89-
1-Ey her seye kafi,
2-Ey herseyi idare eden kaim,
3-Ey hiçbirsey kendisine benzemeyen,
4-Ey mülkünde, iradesi disinda hiçbir sey artmayan,
5-Ey hazinelerinden hiçbir sey eksik olmayan,
6-Ey hiçbir sey Kendisine gizli bulunmayan,
7-Ey misli ve benzeri hiçbir sey bulunmayan,
8-Ey her seyin anahtari elinde olan,
9-Ey rahmeti herseyi kusatan,
10-Ey her sey fani oldugu halde kendisi baki kalan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"90-
1-Ey gaybi kendisinden baska kimse bilemeyen,
2-Ey kullarindan kötülügü kendisinden baska kimse defedemeyen,
3-Ey isleri Kendisinden baska kimse idare edemeyen,
4-Ey günahlari Kendisinden baska kimse magfiret edemeyen,
5-Ey kalbleri Kendisinden baskasi degistiremeyen,
6-Ey mahlukati kendisinden baskasi yaratamayan,
7-Ey nimetleri Kendisinden baskasi tamamlayamayan,
8-Ey yagmuru Kendisinden baskasi yagdiramayan,
9-Ey ölüleri Kendisinden baskasi diriltemeyen,
10-Ey kullarini Kendisinden baskasi gerçek zengin kilamayan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"91-
1-Ey belalari kaldiran ve güzellikleri açiga çikaran Kasif,
2-Ey keder ve tasadan kurtarip ferahlatan Faric,
3-Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kilan Fatih,
4-Ey kullarina yardim eden Nasir,
5-Ey yaratiklarin her türlü ihtiyacini üzerine alan Damin,
6-Ey her seye fitratinin gayesini emreden amir,
7-Ey her türlü kötülükten sakindiran Nahi,
8-Ey kullarinin ümidi olan Reca,
9-Ey kullarinin ümid besledigi Mürteca,
10-Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azimü`r Reca


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"92-
1-Ey zayiflarin yardimcisi,
2-Ey fakirlerin hazinesi,
3-Ey gariplerin sahibi,
4-Ey dostlarin yardimcisi,
5-Ey düsmanlarin kahredicisi,
6-Ey gökleri yükselten,
7-Ey belalari kaldiran,
8-Ey dostlarin can yoldasi,
9-Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
10-Ey zenginlerin ma`budu,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"93-
1-Ey her seyin evveli ve ahiri,
2-Ey her seyin ilahi ve sanatkari,
3-Ey her seyin raziki ve haliki,
4-Ey her seyin yaraticisi ve sultani,
5-Ey herseyi daraltan ve genisleten,
6-Ey herseyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden,
7-Ey her seye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,
8-Ey herseyi terbiye ve idare eden,
9-Ey herseyi döndüren ve degistiren,
10-Ey herseyi dirilten ve öldüren,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"94-
1-Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayirlisi,
2-Ey sükrü kabul edenlerin ve sükredilenlerin en hayirlisi,
3-Ey övenlerin ve övülenlerin en hayirlisi,
4-Ey görenlerin ve görülenlerin en hayirlisi,
5-Ey çagiranlarin ve çagrilanlarin en hayirlisi,
6-Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayirlisi,
7-Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayirlisi,
8-Ey bütün dostlarin ve meclis arkadaslarinin en hayirlisi,
9-Ey bütün maksud ve matlublarin en hayirlisi,
10-Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayirlisi,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"95-
1-Ey kendisini çagiranlara cevap veren,
2-Ey kendisine itaat edenleri seven,
3-Ey kendisini sevenlere yakin olan,
4-Ey kendisini arzulayanlari çok iyi bilen,
5-Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,
6-Ey kendisine isyan edenlere yumusak davranip hemen cezalandirmayan,
7-Ey yumusakliginda hikmetli davranan,
8-Ey hükmünde büyük olan,
9-Ey azametinde merhametli olan,
10-Ey ihsaninda kadim olan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"96-
1-Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
2-itaatkar kullarini kendisine yaklastiran Mukarrib,
3-Ey esyayi hikmetle pes pese getiren Muakkib,
4-Ey kullarinin kalblerini halden hale degistiren mukallib,
5-Ey her seye bir miktar tespit eden Mukaddir
6-Ey herseyi düzene koyan Mürettib,
7-Ey kullarini iyilige tesvik eden Muraggib
8-Ey kullarina ögüt veren Müzekkir,
9-Ey mahlukati var eden Mükevvin,
10-Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"97-
1-Ey bir isitme, kendisini diger bir isitmeden ali koymayan,
2-Ey kendisi için bir is diger bir ise mani olmayan,
3-Ey bir söz, kendisini diger bir sözden oyalamayan,
4-Ey kullarinin bir istegi digerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,
5-Ey israrla istekte bulunanlarin israri kendisini usandirmayan,
6-Ey müminlerin kalplerini islamla genisleten,
7-Ey zikriyle mütevazi ve husu sahiplerinin kalplerini hos eden,
8-Ey kendisine istiyak duyanlarin kalblerinden kaybolmayan,
9-Ey kendisini arzulayanlarin son arzusu,
10-Ey alemde hiçbir sey kendisine gizli olmayan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"98-
1-Ey herseyi var olmadan bilen,
2-Ey vaadi dogru olan,
3-Ey lütfu açik olan,
4-Ey emri üstün ve galip olan,
5-Ey kitabi saglan olan,
6-Ey kaza ve hükmü var olan,
7-Ey Kur`ani yüce olan,
8-Ey saltanati kadim olan,
9-Ey fazl ü keremi daim olan,
10-Ey Arsi büyük olan,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"99-
1-Ey rablik iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,
2-Ey bütün kapilari açan,
3-Ey sebepler tasarrufunda bulunan,
4-Ey sevaplari veren,
5-Ey dogrulari ilham eden,
6-Ey bulutlari yoktan yaratan,
7-Ey azab ve ikabi siddetli olan,
8-Ey hesabi sür'atli gören,
9-Ey dönüs kendisine olan,
10-Ey bagislayan ve tövbeleri kabul eden,


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"
"100-
1-Ey Rabbimiz,
2-Ey Ilahimiz,
3-Ey Seyyidimiz,
4-Ey Mevla'miz,
5-Ey Yardimcimiz,
6-Ey Koruyucumuz,
7-Ey Kadirimiz,
8-Ey Razikimiz,
9-Ey Delilimiz,
10-Ey Meded karimiz,
Sen bütün kusur ve noksan sifatlardan münezzehsin, Senden baska Ilah yok ki bize imdat etsin Emân ver bize, emân diliyoruz


Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar"

Cevşenü’l-Kebîr duası tamamıyla Allah’ın isimlerinden oluşan dua ve zikirdir. Allah’ın isimleri ile bir marifetullah dersi ve duası olan Cevşenü’l-Kebîr bu sebepten önem arz etmektedir.

Yüce Peygamberimiz (asm) ism-i azamla yapılan duaların kabul olunacağını hadislerinde bildirmiştir. Rabbimiz de Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayette de bize kendi isimleri ile dua etmemizi emretmiştir.

Cevşen duası, gizli sırlar barındıran bir duadır. Cevşen, Hz. Peygamber Efendimizin ümmetine armağan edilmiş eşi benzeri olmayan bir dua hazinesidir. Hz. Ali (r.a) ve ondan torunu olan İmam Zeynel Abidintavassutuyla nakledilen en önemli dualardan bir tanesidir. Cevşen’in zırh anlamında olduğu Peygamber Efendimiz tarafından bizzat bildirilmiştir.

Uhud’da Cebrail Aleyhisselam tarafından bizzat Hz. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) zırh olarak indirilmiş ve ümmetine hediye edilmiştir. Cevşen’in pek çok derde deva olduğu, maddi ve manevi sıkıntıları, sorunları giderdiği de tecrübe edilmiştir.

Cevşen’in hadis olarak Kütüb-ü Sitte’de olmaması onun sahih kaynaklardan gelmediği anlamına gelmez. Zira “Cevşen Duası” yaklaşık 30 sahifelik bir bir duadır. Bu nedenle Kütüb-ü Sittede de diğer sahih hadis kitaplarında değil, müstakil bir eser olarak günümüze kadar gelmiştir. Genellikle amelî hükümleri içeren hadislerin mecmuaları olan “Kütüb-ü Sitte” de bulunması gerekmez; çünkü hüküm içremez feyizli bir münacat ve Allah’ın zikrini ihtiva eden tefekkürî bir duadır.

CEVŞENÜ’L KEBÎR DUASI FAZİLETLERİ
Cevşen Duası, 100 bölümden oluşan ve her bölümü Allah’ın isminden on tanesini ihtiva eden uzun bir duadır. Her kırk ismin başında “Allahım bu isimlerin hürmetine Senden istiyorum” mealinde ifadesi vardır. Her bölümün sonunda da “Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim El-Aman El-Aman, bize eman ver, bizi dünyanın afetlerinden ve cehennem azabından koru!” mealindeki dua ile de cehennemden ve kişiyi cehenneme götürecek her nevi kötülükten ve günahtan Allah’a sığınılır.

İsm-i Azam özelliğini de taşıyan Cevşen Duası’nın maddi ve manevi birçok fazileti, faydası vardır. Sayısız fazileti ve esrarı bulunan Cevşenü’l-Kebîr’i, o faydaların bazılarını bizzat faydasını umarak, isteyerek ve niyet ederek okumamak gerektir. “Cevşen” gibi faziletleri çok olan bir duayı sadece faydalarını düşünerek ve niyet ederek okumak ihlası bozar ve duanın da kıymetini düşürür.

Bediüzzaman Hazretleri bu konu hakkında şu tesbiti yapmaktadır.

İKİNCİ MESELE: Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-yı İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı Haktır. Semerâtı ve fevâidi uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasten istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münâfi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hâsiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez.

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hâsiyeti ve faydası bulunan Evrâd-ı Kudsiye-i Şâh-ı Nakşibendîyi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebîr’i, o faydaların bazılarını maksud-u bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydaları göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydalar, o evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazlî bir surette, o hâlis virde talepsiz terettüp eder. Onları niyet etse, ihlâsı bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer.

Yalnız bu kadar var ki, böyle hâsiyetli evrâdı okumak için, zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faydaları düşünüp, şevke gelip, o evrâdı sırf rıza-yı İlâhî için, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından, çoklar, aktabdan ve Selef-i Salihînden mervî olan faydaları görmediklerinden şüpheye düşer, hattâ inkâr da eder.On Yedinci Lem’a

Cevşen’in Faziletleri Hakkında Risale-i Nur’dan Bölümler
Bediüzzaman Hazretlerinin devamlı okuduğu Cevşen-ül Kebir Duası ve Risalelerde geçen Cevşen hakkındaki kısımlar

Yirmi Dördüncü Söz
İşte, nasıl eğer bir adam hem hoca, hem zâbit, hem adliye kâtibi, hem mülkiye müfettişi olsa, onun herbir dairede birer nisbeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mes’uliyeti, birer terakkiyâtı; ve muvaffakiyetsizliğine sebep birer düşman ve rakipleri oluyor. Ve padişaha karşı çok ünvanlarla görünüyor ve görür. Ve çok lisanlarla ondan medet ister ve âmirinin çok ünvanlarına müracaat eder. Ve düşmanların şerrinden kurtulmak için, muavenetini çok suretlerle talep eder.

Öyle de, çok esmâya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara müptelâ olan insan, münâcâtında, istiâzesinde çok isimleri zikreder. Nasıl ki, nev-i insanın medâr-ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî aleyhissalâtü vesselâm, Cevşenü’l-Kebîr namındaki münâcâtında bin bir ismiyle dua ediyor, ateşten istiâze ediyor.

Yedinci Şuâ
Hem binler dua ve münâcâtlarından Cevşenü’l-Kebîr ile, öyle bir marifet-i Rabbâniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehl-i mârifet ve ehl-i velâyet, telâhuk-u efkârla beraber, ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Münâcâtın başında Cevşenü’l-Kebîr’in doksan dokuz fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir meâlinin beyan edildiği yere bakan adam,Cevşen’in dahi misli yoktur” diyecek.

Emirdağ Lahikası – I
Aziz, sıddık kardeşlerim,
Bir biçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adam, meşhur dua-i Nebevî olan Cevşenü’l-Kebîr hakkında ve akıl haricindeki sevap ve faziletine dair bir hadisi görmüş, şüpheye düşmüş. Demiş:

“Râvi, Ehl-i Beytin imamlarındandır. Halbuki hadsiz bir mübalâğa görünüyor. Meselâ içinde der: ‘Bu duaya Kur’ân kadar sevap verilir.’ Hem ‘Göklerdeki büyük melâikeler, o dua sahibini gördükçe kürsilerinden inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler.’ Bu ise, aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez” diye, Risale-i Nur’dan imdad istedi. Ben de Kur’ân’dan ve Cevşen’den ve Nur’lardan gayet kat’î ve tam akıl ve hikmete mutabık bir cevap verdim. Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle ki, ona dedim:

Evvelâ: Yirmi Dördüncü Sözün Üçüncü Dalında on adet “usul” var, böyle şüpheleri esasıyla keser, izale eder. Ona bak, cevabını al.

Saniyen: Hergün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen ve bütün ümmetin saadetlerine yardım eden ve İsm-i Âzamın mazharı ve kâinatın çekirdek-i aslîsi, hem en mükemmel ve cami meyvesi olan zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, o duanın kendi hakkında o azîm mertebesini görmüş, ona haber veren Cebrail Aleyhisselâmdan işitmiş, başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Demek o pek fevkalâde ve acip sevap, zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) velâyet-i kübrâsından ona gelmiş. Küllî, umumî değil, belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var ve ism-i Âzam mazharı olan zâtın tebaiyetiyle başkalara dahi o sevap mümkündür; fakat gayet ehemmiyetli şartları var, yalnız okumak kâfi gelmez. Yoksa muvazene-i ahkâmı bozar, farzlara ilişir.

Salisen: O dua, nasıl ki zât-ı Ahmediyeye baktığı vakit mübalâğadan münezzeh ve ayn-ı hakikat oluyor. Öyle de, o duadaki yüzer Esmâ-i Hüsnânın hakikatlerine baktığı zaman, değil mübalâğa, belki onların nihayetsiz tecellîlerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az bir kısmını Muhbir-i Sâdık (a.s.m.) haber vermiş ve teşvik için müphem ve mutlak bırakmış. Sonra, mürur-u zamanla, o kaziye-i mümkine ve mutlaka, bilfiil vâki ve külliye telâkki edilmiş.Hangi Dertlerin Devası İçin Cevşen’in Hangi Bölümü Okunur?

Sihir, Afet ve Kötülüklerden, Belalardan Kurtulmak İçin:
“6.Bölüm
1 Yâ Men tevâda’a küllü şey’in li’azametih
2 Yâ Meni’stesleme küllü şey’in likudratih
3 Yâ Men zelle küllü şey’in li’izzetih
4 Yâ Men hada’a küllü şey’in liheybetih
5 Yâ Meni’nkâde küllü şey’in limülketih
6 Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih
7 Yâ Meni’nşakkati’l-cibâlü min haşyetin
8 Yâ Men kâmeti’s-semâvâtü bi emrih
9 Yâ Meni’stekarrati’l-ardu bi iznih
10 Yâ Men lâ yâ’tedî ‘alâ ehli memleketih
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

İzzet ve İkram Görmek İçin :
“3 Bölüm
1 Ya Hayra’l-ğâfirîn
2 Ya Hayra’n-nâsırîn
3 Ya Hayra’l-hâkimîn
4 Ya Hayra’l-fatihîn
5 Yâ Hayra’z-zâkirîn
6 Yâ Hayra’l-vârişîn
7 Yâ Hayra’l-hâmidîn
8 Yâ Hayra’r-râzikîn
9 Yâ Hayra’l-fâsilîn
10 Yâ Hayra’l-muhsinîn
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

Zafer Kazanmak İçin :
“4 Bölüm
1 Yâ Men lehü’l-‘izzü ve’l-cemâl
2 Yâ Men lehü’l-mülkü ve’l-celâl
3 Yâ Men lehü’l-kudretü ve’l-kemâl
4 Yâ Men hüve’l-kebîru’l-müte’âl
5 Yâ Men hüve şedîdü’l-mihâl
6 Yâ Men hüve şedîdü’l-‘ikâb
7 Yâ Men hüve serî’u’l-hisâb
8 Yâ Men hüve ‘indehû hüsnü’s-şevâb
9 Yâ Men hüve ‘indehû ümmü’l-kitâb
10 Yâ Men hüve yünşiü’s-sehâbe’s-sikâl
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

Kalplerde Kabul Görmek ve İstenilen Bir Kişiyi Yanına Getirmek İçin:
“5 Bölüm
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Hannân
2 Yâ Mennân
3 Yâ Deyyân
4 Yâ Gufran
5 Yâ Burhan
6 Yâ Sultân
7 Yâ Sübhân
8 Yâ Müste’ân
9 Yâ Ze’l-menni ve’l-beyân
10 Yâ Ze’l-emân
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

İşlerin İyi Neticelenmesi İçin:
“7 Bölüm
1 Yâ Ğâfıra’l-hatâyâ
2 Yâ Kâşife’l-belâyâ
3 Yâ Müntehe’r-racâyâ
4 Yâ Müczile’l-‘atâyâ
5 Yâ Vâsi’a’l-hedâyâ
6 Yâ Râzika’l-berâyâ
7 Yâ Kâdiya’l-münâyâ
8 Yâ Sâmi’a’ş-şekâyâ
9 Yâ Bâ’ise’s-serâyâ
10 Yâ Mutlika’l-üsârâ
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

Yüce Mertebelere Ulaşmak İçin:
“8 Bölüm
1 Yâ Ze’l-hamdi ve’s-senâ
2 Yâ Ze’l-mecdi ve’s-senâ
3 Yâ Ze’l-fahri ve’l-behâ
4 Yâ Ze’l-‘ahdi ve’l-vefâ
5 Yâ Ze’l-‘afvi ve’r-ridâ
6 Yâ Ze’l-menni ve’l-‘atâ
7 Yâ Ze’l-fasli ve’l-kadâ
8 Yâ Ze’l-‘izzeti ve’l-bekâ
9 Yâ Ze’l-cûdi ve’n-na’mâ
10 Yâ Ze’l-fadli ve’l-‘âlâ
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

Devamını Oku »