Sayfalar

Ne Aramıştınız?

29.09.2018

Aşırı Şehvetten Kurtulma Duası

Her ne kadar Allah (azze ve celle) bunu fıtrî olarak zevk ve lezzet gibi hediyelerle birlikte vermiş olsa da kişi bu hissi kontrol altında tutmadığı taktirde hem dünyâ hem âhiret cihetiyle zor durumda kalacaktır.

Fikri haram, bakışı haram, meylî haram olan kişi zinâ gibi büyük bir günahla karşı karşıya gelecektir. Bedenen bunu yapmasa da uzuvları ile bir bakıma zinâ işlemiş olacaktır. Peki bu histen nasıl kurtulacağız?
asiri-sehvetten-kurtulma-duasi
Şehvetten Kurtulma Duası
Bismillahirrahmanirrahim,

Allahumme yâ senede men lâ senede lehü. Ve yâ zuhre men lâ zuhre lehü. Ve yâ câmi’eşşettâti. Ve ya râhimel emvâti. İrhamni rahmeten tuğninî biha an rahmeti men sivâke.

Allahumme lâ emlikü linefsi nef’an ve la dârren ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran. Allahumme vessî’li fîmâ rezaktenî. Ve bârik li fîmâ ve hebtenî. İnneke alâ külli şey’in kadîr. Ve lâ tusallit aleyye bizünûbi men lâ yerhamunî yâ erhamerrâhimîn. Verzuknî hayre’ddünya vel âhireti yâ Rabbel âlemîn.

İlahi, in afevteni fe lâ yenkusu fî mülkike şey’en. Ve in tu’azzibnî fe lâ yezîdu fi sultânike şey’un, inneke tecidü men yuazzibu gayrî, ve ene lâ ecidü men yerhamunî gayrüke, ferhamnî yâ rahîmu, yâ rahîmu, yâ rahîmu. Bi rahmetike ya erhamerrâhimîn.

İlâhî, enel abdü’zzelîlü’l fakîrü’l âcizü, ve enter’rabbul azîzül ganiyyül kâdirü. Azziznî bi izzetike ve ağninî bifazlike ammen sivâke ya rabbel âlemin.

Allahumme’ğfirlî zünûbi ve keffir annî hatietî vec’alnî min ibâdike’ssâlihîne.


Şehvetten Kurtulmak İçin Dualar

“Allahumme inni euzu bike en azlime av uzlemu av ebliğe av yubğe âleyye av atğe av yutğe âleyye.”


Nefsani Arzulardan Kurtulma Duası
“Allahumme inni eûzu bike mineş-şekki veş-şirki z-zahiri vel hafiyyi vez-zulmi vel cevri minni ve âleyy.”


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يا حَـيُّ يا قَيّـومُ بِـرَحْمَـتِكِ أَسْتَـغـيث ، أَصْلِـحْ لي شَـأْنـي كُلَّـه ، وَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسي طَـرْفَةَ عَـين
Bu dua şehvette kurtulmak için 18 defa okunur;
Bismillahirrahmanirrahim
"Yâ Hayyü yâ Gayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin."


Ey Hayy ve Gayyum olan Allahım ! Rahmetinle senden yardımını isterim. Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma .1) Duâ Edin ve Kararlı Olun

Şehvet hissini komple temizlemek mümkün değildir. Dendiği gibi şehvet hissi gereklidir. Bunu beden kalenizin padişahı değil de veziri yaparak kontrol altında tutmanız daha faydalı olacaktır.

İlk kâide duâ ile Allah (azze ve celle)’dan yardım isteyin. Şu duayı edebilirsiniz;

Ey Allahım! Kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım.

İhya’u Ulûm’id-din

İkinci kâide yönetimin nefsinizde değil sizde olması konusunda kararlı olun. Gerekirse nefsinizi cezalandırın.

2) Oruç TutunEvli değilseniz ve evlenmeye birtakım sebepler ile gücünüz de yoksa oruç tutmak büyük ölçüde bu şehvet hissini kırmanıza yardımcı olacaktır.

Nitekim Rasûlullah -sallallau aleyhi ve sellem- şu sözünde oruca yöneltmiştir:

“Ey gençler topluluğu! Evlenme imkânına sahip olan ve buna gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik, (harama bakmaktan) gözü sakındırır ve (harama düşmekten) iffeti korur. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun.Çünkü oruç,(harama düşmekten) bir himâyedir.”
 Buhârî; hadis no: 5065. Müslim; hadis no: 1400

3) İyi ve Güzel Ahlaklı Arkadaşlarınız İle Vakit Geçirinİyi ve güzel ahlaklı, ibadet ehli kimseler ile vakit geçirin. Sâlih ve sâliha kimseler hayırlı işlerle meşgul olacağı için sizler için de birer vesile kaynağı olacaktır.

Nitekim Rasûlullah -sallallau aleyhi ve sellem- bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır;

“Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın.”

Hadis-i Şerif, Tirmizi

4) Boş ve Haram Bakışları Bırakın

Günümüzde insan nereye baksa bir günah ile karşı karşıya gelmektedir. Evinden çıkmayan dahi oturduğu yerden cep telefonu ve bilgisayarı ile kolayca günaha girebilmektedir. Özellikle internet üzerinde çıplaklık içeren görsellere bakılmamalı, böyle yayınların yapıldığı sitelerden uzak durulmalıdır.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de Ali’ye -Allah ondan râzı olsun- şöyle buyurmuştur:

“Ey Ali! Bir bakışın peşinden tekrar bakma (birinci bakışına ikinci bakışını ekleme)! Çünkü birinci bakış, senin hakkındır (kasıtlı olmadığı için birinci bakışında sana bir şey yoktur.) İkinci bakış ise, senin hakkın değildir (kendi isteğinle olduğu için ikinci bakışında sana günah vardır.)”

Ahmed, Ebu Dâvud, Tirmizî ve Dârimî rivâyet etmişler.


5) Boş Vakitleri Hayırlı İşlerle Doldurun

Boş vakitleri değerlendirmek şehvet hissinin akla gelmesini kısmen de olsa engelleyecektir. Şunları yapabilirsiniz;
Yararlı ve ilmi kitaplar okuyun
Dini (sohbet) ve ilmi yayınlar izleyin
Tefekkür, zikir ve tespihlere devam edin
İnsanlara dini hakikatleri duyurmak için koşturun
Spor yapın (yüzme, koşu gibi faaliyetler ile vücudu kontrol altında tutun)


6) Allah (azze ve celle)’dan Haşyet Duyun ve Hayâ Edin

Şehveti kontrol altında tutmamak kişiyi zinâya yönelteceği gibi en az basitinden mastürbasyon yapmasına sebep olabilir. Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın doğru olmadığını ve ilahi cezaya müstahak olduğunu bilmelidir. Her şehvette mastürbasyon yapmak yerine nefsin bu arzusunu Allah’tan hayâ ve haşyet duyarak yenmeye çalışmalıdır.

Haşyet kelimesi sözlükte, ‘korkmak’ manasına gelir. Kişi Allah’ın her an onunla olduğunu bilmeli; lüzumsuz ve haramî olarak şehvet duymaktan, hayallere dalmaktan kaçınmalıdır.

Nitekim Allahu Azîmüşşân bir âyet-i celilesinde şöyle buyurmaktadır;

“Şüphe yok, o kimseler ki Rablerinden gıyaben haşyet duyarlar, (işte) onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfât vardır.”

Kur’an-ı Kerim, el-Mulk, 67/12

Hayâ ise “utanma, çekinme, vaz geçme, tevbe” manasına gelir.

Nitekim Rasûlullah -sallallau aleyhi ve sellem- bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır;

“Allah’tan gereği biçimde haya edin!”

Hadis-i Şerif, Müsned: 3489
7) Allah (azze ve celle)’ın Ahiret için Hazırladığı Nimetleri Hatırlayın

Nitekim Allah -azze ve celle- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın emirlerine teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, îmân eden erkekler ve îmân eden kadınlar, (Allah’a ve Rasûlüne) itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, (sözlerinde) doğru olan erkekler ve doğru olan kadınlar, (ibâdetlere ve zorluklara) sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Allah’tan) korkan erkekler ve korkan kadınlar, (farz ve nâfile) infak eden erkekler ve infak eden kadınlar, (farz ve nâfile) oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, (zinâdan) ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, (kalpleri ve dilleriyle) Allah’ı çokça anan erkekler ve çokça anan kadınlar var ya, işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat (cennet) hazırlamıştır.”

Kur’an-ı Kerim, Ahzâb Sûresi: 35


8) Yediğinize İçtiğinize Dikkat Edin

Bazı yiyecek ve içerecekler şehvet hissini arttırıcı özellik taşımaktadır. Bunlara dikkat etmeli fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi gıdalar az tüketilmelidir. Sinirleri uyaran çay, kahve vs. içecekler azaltılmalıdır.

9) Soğuk ve Sıcak Su İle Duş Alın

Özellikle soğuk su ile duş almak bu hissi ortadan kaldıracaktır. Duşa girildiğinde istimna (mastürbasyon) tehlikesi olduğu için hızlıca vücudun alt kısmını yıkayıp, sonra devam etmek faydalı olacaktır.
10) Evlenin

Şehvet en alt düzeyde mastürbasyonu tetikleyeceği için en azından haramdan kurtulmak adına kişi evlenmelidir.

Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler. Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir.

Nefiste şehveti galeyana getirip onu hareket ettiren şeyleri zayıflatmak gerekir. Bunun için şunların yapılmasıyla olur;

1. Gözleri, Allah Teâlâ'nın haram kıldığı şeylerden sakınmak gerekir.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

(( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) [ سورة النور الآية:30]

"(Ey Peygamber!) Mü'min erkeklere söyle: Gözlerini (kendilerine helal olmayan kadınlara ve avret yerlerine bakmaktan) sakınsınlar ve (zinâ, eşcinsellik ve avret yerlerini göstermek gibi Allah'ın haram kıldığı şeylerden) ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdârdır." (Nur Sûresi: 30).

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem de Ali'ye Allah ondan râzı olsun- şöyle buyurmuştur:

(( يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.)) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وحسنه الألباني في صحيح الجامع]

"Ey Ali! Bir bakışın peşinden tekrar bakma (birinci bakışına ikinci bakışını ekleme)! Çünkü birinci bakış, senin hakkındır (kasıtlı olmadığı için birinci bakışında sana bir şey yoktur.) İkinci bakış ise, senin hakkın değildir (kendi isteğinle olduğu için ikinci bakışında sana günah vardır.)" (Ahmed, Ebu Dâvud, Tirmizî ve Dârimî rivâyet etmişler, Elbânî de 'Sahîhu'l-Câmi'; hadis no: 7953'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.)

Haram olan bakışın kaynakları pek çoktur. Bazıları şunlardır:

Genç erkeklere doğrudan bakmak ve onların güzelliklerini düşünmektir. Yine dergilerdeki resimler ve filmler yoluyla genç erkeklere bakmaktır.

2. Cinsel yöne ağırlık veren hikâye ve öyküleri okumaktan veya bu gibi şeylere önem veren internet sitelerini takip etmekten uzak durmak gerekir.

3. Kötü arkadaşlarla oturmaktan uzak durmak gerekir.

4. Mümkün olduğunca şehveti az düşünmeye çalışmak gerekir. Esasında şehveti düşünmekte bir sakınca yoktur, fakat uzun sürdüğü takdirde sahibini harama sürükleyebilir.

5. Vakti, faydalı şeylerle geçirmek gerekir. Çünkü boş vakit, insanı harama düşmeye götürebilir.

6. Gençlerle kızların aynı ortamda bulundukları umumi yerlere gitmeyi azaltmak gerekir.İkinci Adım:

Nefsi, şehvet yolunda gitmekten alıkoyacak şeylerle güçlendirmektir. Bu ise şunların yapılmasıyla olur:

1. Îmânın nefiste güçlenmesi ve Allah -azze ve celle- ile bağın güçlenmesi gerekir. Bu ise Allah Teâlâ'yı çokça anmak, Kur'an okumak, Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarını tefekkür etmek ve çokça nâfile ibâdetler yapmakla olur. Îmân kaplerde yücelip yükselir. Nitekim îmân, sahibini, nefsinin ve şeytanın aldatmasına karşı koyar ve ona direnir.

2. Oruç tutmak gerekir.


Nitekim Rasûlullah -sallallau aleyhi ve sellem- şu sözünde oruca yöneltmiştir:

(( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.)) [رواه البخاري]

"Ey gençler topluluğu! Evlenme imkânına sahip olan ve buna gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik, (harama bakmaktan) gözü sakındırır ve (harama düşmekten) iffeti korur. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun.Çünkü oruç,(harama düşmekten) bir himâyedir." (Buhârî; hadis no: 5065. Müslim; hadis no: 1400).

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bu hitabı, genç erkekleri kapsadığı gibi genç kızları da kapsar.

3. Nefiste irâde ve kararlılığın (azmin) güçlenmesi gerekir. Çünkü irâde ve azim, genç kızı şehvet güdüsüne karşı direnmesini sağlar ve duyu organlarını kontrol altına alır.

4. Allah Teâlâ'nın,kendisini ibâdete veren saliha kadınlara (kıyâmet günü) hazırladğı nimetleri hatırlamak gerekir.


Nitekim Allah -azze ve celle- bu konuda şöyle buyurmuştur:

((إِنَّ الْـمُسْلِمِينَ وَالْـمُسْلِمَـاتِ وَالْـمُؤْمِنِينَ وَالْـمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْـخَاشِعِينَ وَالْـخَاشِعَاتِ وَالْـمُتَصَدِّقِينَ وَالْـمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَـاتِ وَالْـحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْـحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمـاً )) [ سورة الأحزاب الآية: 35 ]

"Allah’ın emirlerine teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, îmân eden erkekler ve îmân eden kadınlar, (Allah'a ve Rasûlüne) itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, (sözlerinde) doğru olan erkekler ve doğru olan kadınlar, (ibâdetlere ve zorluklara) sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Allah'tan) korkan erkekler ve korkan kadınlar, (farz ve nâfile) infak eden erkekler ve infak eden kadınlar, (farz ve nâfile) oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, (zinâdan) ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, (kalpleri ve dilleriyle) Allah’ı çokça anan erkekler ve çokça anan kadınlar var ya, işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat (cennet) hazırlamıştır." (Ahzâb Sûresi: 35)

5. Irzlarını (namuslarını) koruyan sâliha kadınları düşünmek gerekir. İşte bu kadınlardan birisi de Allah Teâlâ'nın kendisini şu sözüyle methettiği Meryem'dir.

(( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ )) [ سورة التحريم الآية: 12]

"İffetini (zinâdan) korumuş olan İmrân kızı Meryem'i de (Allah îmân edenlere örnek gösterdi). Biz, ona ruhumuzdan üfledik. O, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden itaat edenlerden idi." (Tahrim Sûresi: 12)

Günahkâr ve kötü yola düşmüş kadınların hallerini düşünen ve bu iki sınıfı kıyaslayan kimse, ikisi arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu görecektir.

6. Vaktini onlarla geçireceği sâliha kız arkadaşlar seçmek gerekir. Çünkü sâliha arkadaşlar, Allah Teâlâ'ya itaatte birbirlerine yardımcı olurlar.

7. Genç kızın, harama icâbet edip şehvetini gidermesinden sonra lezzeti giden, fakat pişmanlık ve acısı kalan o anlık şehvetinin eseri ile sabır göstermesi ve nefsiyle mücâdele etmesi arasında bir kıyas yapması gerekir. Şehvete ve nefse üstün gelmek, haram ile lezzet alıp tatmin olmaktan daha büyüktür.

8. Allah Teâlâ'ya yalvarıp yakararak O'ndan yardım dilemek ve O'ndan istemek gerekir.


Nitekim Kur'an-ı Kerim, Yusuf -aleyhisselâm-'ın kıssasındaki ibreti bize şöyle anlatmıştır:

((قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِـمَّـا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْـجَاهِلِينَ )) [ سورة يوسف الآية: 33 ]
"(Yusuf, kadınların şerrinden ve hilesinden Allah'a sığınarak) Ey Rabbim! Zindan, bunların (kadınların) beni dâvet ettikleri o işten (zinâdan) daha iyidir. Eğer sen onların hilelerini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve câhillerden olurum, dedi." (Yusuf Sûresi: 33 )

Devamını Oku »

14.09.2018

Camiye Başı Açık Girmek Caiz mi?

camiye-basi-acik-girmek-caiz-mi
Camiye girerken baş örtmek: Müslüman olmayan, başka bir dine mensup olan turist bayanlar bile camilerimizi ziyaret ederken saygıdan dolayı baş örtüsü takıyorken, müslüman bir kadının camiye girerken baş örtüsü takmaması sizce normal mi? Bende bu sorunuza karşılık böyle bir soruyla cevap vermek istedim.

Müslüman kadınların hangi şartlarda, kimlere karşı, ne kadar açılabilecekleri konusu Kur'ân-ı Kerîm'de, Sünnet'te ve ilgili dînî kaynaklarda en ince teferruâtına kadar açıklanmıştır. Bu sınırların dışına taşan, açılmaması gereken yer ve zamanda avret yerlerini (kapatılması gereken uzuvlarını) açan müslüman kadın böylece camiye de girse, çarşı pazara da gitse, evinde de otursa günah işlemiş olur. Örtünme bakımından camiin özel bir şartı yoktur; ancak câmî âdâbı ve camide daha ziyade erkeğin bulunacağı göz önüne alındığında kadınlarımızın buraya girerken kendilerine çeki düzen vermelerinin daha gerekli (uygun, yakışır) olduğunda şüphe yoktur.Devamını Oku »

28.08.2018

Nihat HATİPOĞLU Depresyon Duası

Selam aleykum. Bu gün sizlerle; nihat hatipoğlu depresyon duası, depresyon için esmaül hüsna, ruhsal bunalımdan kurtulmak için dua, psikolojik hastalıklara iyi gelen dualar, depresyon için zikir, sıkıntı giderici dualar, ruhu düzelten dualar... paylaşacağız.
nihat hatipoglu depresyon duasi

Nihat HATİPOĞLU Ruhsal Bunalımdan Kurtulmak İçin Dua

Okunuşu: Allahümme farice’l-hemmi,kaşife’l-ğammi, mucibe da’veti’l-muttarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahırati ve rahimehüma ente terhamüni ferhamni bi-rahmetin tüğnini biha ‘an rahmetin min sivake.

Anlamı: Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. (Hâkim, De’avat, No: 1898)


Depresyonda Okunacak Dua Nihat HATİPOĞLU

يَا مُبْدِئَ الْبَرَايَا وَمُعِيدَ هَابَعْدَ فَنَاءِهَا بِقُدْرَتِهِ وَبِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ
Okunuşu: 
Yâ mübdiel-berâya ve muidehâ ba'de tenâihâ bikudretihî bi hürmeti Muhammedin ve ehl-i beyti Muhammed.
Anlamı:
Ey insanları var oldukça ve öldükten sonra tekrar dirilten Allah'ım! Hz.Muhammed'in ve ehli beytinin hürmetine şifâlar ver!

21 kere fatiha, 21 kere Ayetel kursi, 21 Tebbet kesebe kadar, 21 ihlas, 21 Felak, 21 Nas, 21 Tövbe suresi son ayeti, 21 gün okunacak Allah'ın izniyle depresyondan kurtulup şifa bulacaktır.

DEPRESYON İÇİN EN ETKİLİ DUA

Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim
Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn

Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.

Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah.

Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman

Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased

Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas

Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn amin

Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid

Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah

Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh

La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne

Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.

Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad

Allahümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb

Allahümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.

Allahümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.

Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

Lâ ilâhe illallah kable külli şey’in, Lâ ilâhe illallah ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.

Allahümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm

Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin
Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim
Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.
Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim

Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi

Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik

Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.

Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim

Estağfirullah min külli mâ kerihallah. Hasbiyallahü ve ni’mel vekil .

Okuma bitince sonunda "Sadakallahul Azim" denir. Ardından istekleriniz için Allah'a dua edersiniz. Sonrasında "El Fatiha" dersiniz ve Fatiha okursunuz. Bitince "Amin" denir. Bu duayı okuyan kişi Allah'ın izniyle ruhsal sağlı düzelir, psikolojik sorunlardan kurtulur.

Devamını Oku »

21.08.2018

Sabah ve Akşam Zikirleri - Guraba

Selam aleykum sevgili okuyucularımız. Bu gün sizlerle; sabah akşam zikirleri guraba, sabah ve akşam zikirleri, hısnul müslim sabah akşam zikirleri, akşam zikirleri tesbihat, sabah zikirleri nelerdir?, sabah akşam zikirleri ne zaman?.. konularına değineceğiz.
sabah ve aksam zikirleri

1-) 3 Kere İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim bunları (İhlas, Felak ve Nas) sabahladığı ve akşamladığı zaman üç kere okursa her şeye karşı onu korur.” (Ebu Davud, Tirmizi)

2-) (10 Kere) لَا إلَه إلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ قَدِير
(Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike lehû, lehu’l mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey’in kadir)

Anlamı: Allah’tan başka hak ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nun ve hamd O’nadır. Ve O, her şeye güç yetirendir.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Bunu günde yüz defa söyleyen, on köle azad etmiş kadar sevap alır. Bununla ona yüz hasene yazılır, ondan yüz günah silinir. Akşamlayıncaya kadar o gün, şeytandan korunur. Bundan daha çok amel işleyen bir adamdan başka hiç kimse onun fazliletlisini getiremez.” (Buhari)
Ebu Davud ve İbn Mace’nin rivayetinde 10 kere okursa olarak geçer…

3-) (100 Kere) سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ
(Subhanâllahi ve bihamdihi)

Anlamı: Allah’ı kendisine hamdederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Sabahladığı ve akşamladığı zaman yüz kere bunu söyleyen kimse, başkası da onun kadar veya daha çok söylemedikçe; kıyamet gününe onun getirdiğinden daha faziletli bir amel getiremez." (Muslim)

4-) (100 Kere) أسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أتُوبُ إلَيْهِ
(Estağfirullah ve etûbu ileyhi)

Anlamı: Allah’tan mağfiret diler ve O’na tevbe ederim.” (Buhari, Muslim)

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah’a yemin olsun ki ben günde
yetmiş kereden fazla Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.”

(Buhari, Fethu’l Bari 11/101)


5-) “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hak ilah yoktur. Beni Sen
yarattın ve ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince Sana verdiğim ahd ve
va’d üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerime olan
nimetini ve günahlarımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla. Şüphesiz
günahları ancak Sen bağışlarsın.
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا
عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ،
وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لا يَغْف الذُّنُوبَ إِلا أَنْت

(Allahumme ente rabbi lâ ilâhe illâ ente halakteni ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve va’dike ma isteda’tu, eûzu bike min şerri ma sana’tu ebûu leke bini’metike aleyye ve ebûu bi zenbi fağfirli innehû lâ yağfezzunûbe illâ ente)
“Kim bunu akşamladığı vakit içtenlikle inanarak söyler de o gece ölürse cennete girer. Sabahladığı vakit yaparsa da böyledir.” (Buhari)

6-) (3 Kere) بِسْمِ الله الّذِي لا يَضُرّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمَاءِ وَهُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ
(Bismillâhillezi lâ yedurru mea ismihi şey’un fi’l ardi ve lâ fi’s-semâi ve huve’s-semi’ul alim)
Anlamı: İsmiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir.”

“Sabah ve akşam üç kere söyleyene hiç bir şey zarar vermez.” (Ebu Davud, Tirmizi)

7-) (7 Kere) حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(Hasbiyâllahû lâ ilâhe illâ huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbu’l arşi’l azim)

Anlamı: Allah bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. O yüce Arş’ın sahibidir.” (Tevbe 129)

Rasulullah (sav) Tevbe Suresinin 129. ayeti için şöyle buyurdu: “Kim bunu sabahladığı ve akşamladığı zaman yedi kere söylerse, onu üzen dünya ve ahiret işlerine Allah kafidir.” (Ebu Davud (4/321)

8-) (3 Kere) رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـاً وَبِالإسْلامِ ديـناً وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـاً
(Radîtu billâhi rabben ve bi’l islami dinen ve bimuhammedin sallâllahû aleyhi ve selleme nebiyyen)

Anlamı: "Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, nebi olarak Muhammed (s.a.v)’den razı oldum.”

İbn Abbas (ra) Rasulullah’ı (sas) şöyle derken işittim:
-“Kim
Rabb olarak Allah’dan, din olarak İslam’adan, Rasul olarakta
Muhammed’den razı olursa imanın zevkini almış tadına bakmıştır.
(Müslim(1/239) K. İman B. 11 Hds no: 56)
– Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle dedi:
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
‘Ya
Eba Said! Herkim Rab olarak Allah’tan din olarak İslam’dan ve Nebi
olarak Muhammed’den razı olursa cennet onun için vaciptir’ buyurdu.
(Müslim 1884/116)

9-) (3 Kere) سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْـقِه ، وَرِضـا نَفْسِـه ، وَزِنَـةَ عَـرْشِـه ، وَمِـدادَ كَلِمـاتِـه
(Subhanâllahi ve bihamdihi adede halkihi, ve ridâ nefsihi, ve zinete arşihi, ve midâde kelimâtihi)

“Yarattıklarının sayısınca kendisinin razı olacağı kadar, arşının ağırlığı ve kelimelerinin çokluğunca hamdederek Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.” (Muslim)

10-) (3 Kere) أَعـوذُ بِكَلِمـاتِ اللّهِ التّـامّـاتِ مِنْ شَـرِّ ما خَلَـق
(Eûzu bikelimâtillahi’t-temmâti min şerri ma halak)
Anlamı: Yarattıklarının şerrinden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

“Kim akşamladığı zaman bunu 3 kere söylerse o gecenin humması ona zarar vermez.”
(Ahmed, Nesai)

11-) (10 Kere) اللهم صل وسلم على نبينا محمد
(Allahumme salli ve selleme alâ nebiyyinâ muhammed)
“ Allah’ım Nebimiz Muhammed’e salat ve selam eyle.” (Taberani)


Devamını Oku »

12.08.2018

Erkeğin Dar Giyinmesi Caiz mi?

Herkese hayırlı günler bu günkü konumuz; Erkeğin dar giyinmesi caiz mi?, erkeklerin dar pantolon giymesi islamda, dar giyinmek, erkeklerin dar tişört giymesi, kot neden haram?, erkeklerin şort giymesi caiz mi?, vücut hatlarını belli eden kıyafetler erkek...
erkeklerin dar giyinmesi caiz mi
Kuranda erkek-kadın ayrımı yoktur, bazı yobazlar kuran-ı kerim'de yazanları işlerine geldiği gibi yorumladığı için kuranda erkekleri kadınlardan üstün gibi göstermekte ve anlatmaktadırlar. Erkek te Kadın da Allahın kuludur, kadına yasak olan bir şey erkeğe de yasaktır.

Erkeğin de avret yerleri vardır; bunları gösterecek incelikte veya şeklini belli edecek darlıkta pantalon ve elbise giymek caiz değildir.

Hadislerde böyle yapanlara “giyimli çıplaklar” deniyor. Allah en iyisini bilir.

Devamını Oku »

7.08.2018

Karınca Duası Arapça

Bu gün yine güzel bir dua ile karşınızdayız. Bu gün sizlerle; karınca duası arapça, karınca duası fazileti, karınca duası tablo, karınca duası işyeri, karınca duası diyanet, rızık bereket duası... konuları hakkında bilgiler sunacağız.
KARINCA DUASI ARAPÇA
karinca duasi arapca okunusu
Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, Esmâ-i Hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. 

KARINCA DUASI
“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”


KARINCA DUASI ANLAMI
“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”


Karınca Duasının 5 Adet Kağıda Yazılması
Sevgili okurlar, aşağıda aktaracağımız karınca duasının Arapça aslını, yani orijinal halini 5 adet kağıda yazıp bu kağıtlardan 4 tanesini işyerinin muhtelif (değişik) yerlerine koyarsanız, 1 adet kağıdı da kendi üzerinizde taşırsanız Allah'ın izniyle işyerinin berekete ve bolluğa kavuşur.

Fakat bu işlemi yaparken evvela abdest alıp 4 rekat hacet namazı kılmalı ve hacet namazından sonra da 41 kez besmele çekip karınca duasını 5 adet kağıda yazmalısınız. (Hacet namazını, öğle namazının 4 rekat farzı gibi kılabilirsiniz. Niyetini de "rızık ve bereket için" şeklinde getirebilirsiniz.)

Şimdi de bu çok etkili duanın 7 kez okunmasının faydalarını ve faziletlerini yazalım.

Karınca Duasının 7 Kez Okunması ve Fazileti
Eğer karınca duasını, aşağıda izah edeceğimiz şekilde yapıp 7 kez olursanız Allah'ın izniyle artık fakirlik ve yoksulluk sıkıntısı ile karşılaşmaz, ayrıca 7 büyük fazilete de kavuşmuş olursunuz.

Bu 7 fazileti şöyle aktarabiliriz;

1. Sizi gören her insanın gözüne sevimli ve tatlı görünürsünüz.

2. Duruşunuz ve tavrınız, insanlara güven telkin eder.

3. Size gelen müşteriler, sizinle alışveriş yapmaktan hazzalır.

4. İnsanlar, sizin dürüst ve saygıdeğer bir insan olduğunuzu düşünür.

5. Çevrenizde sevilip sayılan bir insan olursunuz.

6. Diğer insanlar, sizinle rekabet etmekten çekinirler.

7. Arkanızdan konuşan insanlar, vicdanen rahatsız olup pişmanlık duygusuna kapılırlar.


Karınca Duasının 21 Kez Okunuşunun Fazileti
Bu mübarek ve muazzam duanın 21 kez okunması (aşağıda tarif ettiğimiz şekilde okunması) halinde duayı okuyan kişinin her türlü sıkıntısı hallolur ve kişi, kendisini bir nur huzmesi içerisinde hisseder. Öyle ki kafasındaki tüm problemlerin geçici olduğunu ve kendisine rahmetiyle muamele eden Rahmâni bir ışığın etkisine girdiğini hisseder.

Bu kişi, artık dünya telaşı ile üzülüp her şeyi dert etmekten vazgeçer ve her anlamda huzura erer inşallah.

Karınca Duasının Yapılışı
Sevgili mümin kardeşlerimiz, şimdi yukarıda sözünü ettiğimiz karınca duasının tam anlamıyla etkisini ve faziletini, feyzini ve nurunu görebilmek için yapılması gereken işlemleri birlikte inceleyelim:

Bu dua, içerisinde muhteşem bir potansiyel taşıyan kelimeler barındırır, bu nedenle de oldukça güçlü bir duadır. Bu duaya gücünü katan bir diğer faktör de Ya Kâfi esmasıdır ve onunla ilgili ayrıntıyı da şimdi aktaracağız.

Duanın kabul şartlarından biri de beden ve ruh temizliğidir ve karınca duası isimli bereket duasında beden ve ruh temizliği konusu oldukça önemlidir. İslâm, beden temizliğini abdest ile, ruh temizliğini de namaz ile simgeler. Dolayısıyla kişi, Allah'ın huzur-ı ilâhîsine dua etmek için çıkmadan evvel abdest alıp 4 rekat hacet namazı kılmalıdır.

Bu işlemi müteakip kıbleye dönerek diz üstü çökmeli ve kalbine eğilmelidir. Gözler kapalı bir şekilde kalbine eğilen kişi, 21 kez besmele okuyup (bismillahirrahmanirrahîm deyip) karınca duasının Arapça metnini 3 kez okumalıdır.
Duanın Arapça metni 3 kez okunduktan sonra, 1 kez de Türkçe anlamı okunmalıdır.

3 kez Arapça ve 1 kez de Türkçe anlamı okunan karınca duasının son aşaması ise, Ya Kâfi esmasıdır. Şöyle ki:


Karınca Duası ve Ya Kâfi Esması

Bu kısımda 77 defa Ya Kâfi esma-yı hüsnasını okuyacaksınız ve 1 kez de şu duayı okuyup karınca duasını bitirmiş olacaksınız:

"Allah'ım, senin huzuruna gelen kulların senin merhamet okyanusun ile sermest olur ve sana iltica etmenin hazzı ile gaşy olur. Sen, kulunun imdadına koşan ve ona merhametle muamele buyuran Rahmân'sın; sen gönüllere ve gözlere basiret ve feraset bahşeden Rahîm'sin. Sen, kulunun her arzusuna iktifâ eden Kâfi ve kulunun rızkını her şekilde temin eden Rezzâk'sın. Ne olur beni de esma-yı hüsnan ile sarıp sarmala ve bana da karınca duasının tesellisini nasip buyur. Âmin."
.
Devamını Oku »

2.08.2018

İnna Fetahna Suresinin Arapça Okunuşu ve Fazileti

Bu yazıda; inna fetahna leke fethan mübina okudum, inna fetahna leke fethan mübina kaç kere okunmalı, inna fetahna leke fethan mübina 9999 okuyanların yorumları, inna fetahna dinle, inna fetahna suresi arapça, inna fetahna leke fethan mübina okudum, inna fetahna leke fethan mübina kaç kere okunmalı?, inna fetahna leke fethan mübina 9999 okuyanların yorumları, inna fetahna suresi türkçe okunuşu, inna fetahna leke fethan mübina arapça, ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddûsun inna fetahna leke fethan mübina... konuları hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
inna fetahna suresi faziletleri
İNNA FETAHNA LEKE FETHAN MÜBİNA SIRRI

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا
“İnna fetehna leke fethan Mübina” ayetini (313-489) defa zikredenlerde olaganüstü sırlar açığa çıkmaya başlar. Bütün kapalı kapılar birer birer açılır.

Rüya veya kaza alemlerinde sırlar açığa çıkar. Engel olan şey neyse başarı, evlilik, rızk, hastalık, huzursuzluk, düşmanlıklar yavaş yavaş ortadan kalkıp güzel bir noktaya gelir. Bu ismin özellikle çok zeki fıtratlı öğrencilere büyük yararları vardır.

Kendi sahalarında olağanüstü açılım ve dönüşüm yaşamakta çok başarılı projelere imza atmakta bu ismin tecellisi önemli rol oynar. İlahi alemlerin ve kapalı kapıların açılmasınada sabır gerekir.

Fettah adı azametli bir addır. Bu adın ışın tecellisi altında olan kimse kendi nefsini muhasebe edecek kudrete getirilir. Devam edenler, Allah’a yakınlaşma sırrını kavrarlar.

YATSI NAMAZINI KILDIKDAN SONRA 4 REKAT ALLAH RIZASI İÇİN NAMAZ KILINACAK... SELAM VERDİKDEN SONRA OTUDUĞUNUZ YERDEN KALKMADAN

100 İstiğfar cekilecek

10 Salavat getirdikden sonra

1 fatiha

3 ihlas

1 felak

1 Nas 

okudukdan sonra: Bir bardak temiz su alinir ve bunun üzerine 101 defa asagidaki ayetler okunup üflenir. Kismeti kapali olan,evlenmek isteyipte birini bulup evlenemeyen kisi bu sudan içer. Bu isleme 21 gün devam edilir.Hem kismeti açilir hemde üzerinde bir baglilik varsa Allahin izniyle çözülür.

Bismillahirrahmannirahim

Inna fetahna leke fethan mübina.Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba


Fetih suresinin ilk ayeti olan inna fetahna ayetini Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun innâ fetahnâ leke fethan mubînâ. Şeklinde her farz namazın arkasından 19 gün 19 defa okunursa maksat hasıl olur.

"inna fetahna leke fethan mübina ve fütihatis semaü fekanet ebvaba"

21 gün boyunca her gün 1 bardak suya 101 defa, ‘’Inna fetahna leke fethan mübina. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba’’ okunması ve bu suyun evlenmek isteyen kişinin içmesi tavsiye edilmiştir.

- Cuma günü abdest alınıp 2 rekât tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir.

- Evlenmek için her gün okuyabildiğiniz kadar şu duanın okunması tavsiye ediliyor, anlamına da dikkat ederseniz ne kadar isabetli bir dua olduğunun farkına varırsınız.

‘’Rabbi,,inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru ‘’

Anlamı: Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım


Devamını Oku »