Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Bebek Aldırmak Günah mı? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bebek Aldırmak Günah mı? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24.01.2016

Kasıtlı Bebek Düşürmek Günah mı?

Bebek Düşürmek Günah mi?,Kasıtlı Bebek Düşürmek Günah mi?,Bilerek ve İsteyerek Bebek Düşürmek Günah mi?,Bebek Aldırmak Günah mı?,Çocuk Aldırmak Günah mı?..

Kasitli Bebek Düşürmek Günah mi

Fetus-Cenîn, henüz ana rahminde bulunan çocuk demekdir.

Ceninleri, bilerek ve isteyerek kasıtlı olarak düşürmeye “iskat-ı cenîn=çocuk düşürme” denilir ki bu, büyük bir günah ve İslâm hukukuna göre bir cinayettir.

Döllenme gerçekleştikten sonra rahimde oluşan ceninin dış etki ve müdahale ile düşürülmesi, çok eski dönemlerden beri dinin, ahlâk ve hukukun tasvip etmediği ve önle-meye çalıştığı bir davranış olmakla birlikte çeşitli toplumlarda sık sık karşılaşılan bir olgu olma niteliğini de hiçbir zaman yitirmemiştir.

Nitekim Yahudilik’te çocuk düşürme yasaklandığı gibi buna sebebiyet veren kimse anne de olsa cezalandırılmıştır. Hıristiyanlık’ta da çocuk düşürme büyük günah kabul edilmiş ve bunu yapan kimse öteden beri kilise geleneğinde cinayet işlemekle itham edilmiş ve ciddi bir tepki görmüştür.
İslâm’da da durum böyledir. İnsan hayatının korunması, İslâm dininin beş temel ilke ve amacından biri olduğu gibi insanın en şerefli varlık olduğu, insanın saygınlığı ve dokunulmazlığı da İslâm’ın ısrarla üzerinde durduğu ana fikirlerden biridir.


Dînin müsaadesine dayanmaksızın bilerek bebek düşüren, câni ve katil sayılırlar. Çünkü cenîn, bir insan,bir kul demektir. Cenîn, canlı ise bunu bilerek kasıtlı olarak düşürmek, bir insanı öldürmek demektir.

Cenîn, henüz canlı değilse onu düşürmek, bir masumu hayattan mahrum bırakmak demektir. Bir insanı öldürmek, bir masumu hayattan mahrum bırakmak ise cinayetten başka bir şey değildir.

Geçim endişesiyle bu günaha cüret edenler, Allâh’a güvenmekten mahrum, güzel bir dinî terbiyeden nasipsiz kimselerdir. 
“Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin” (el-En‘âm 6/151; el-İsrâ 17/31)
Bir zarûret olmadan çocuk düşürmek cinayettir. Bunu işleyenler, ta'zir cezasına müstahik olacakları gibi gurre denilen, beş yüz dirhem gümüş - 200 gr. altın- tazminata da mahkûm olurlar.

Şu kadar var ki, muhakkak bir özür dolayısıyla bazı ceninleri düşürmek, cinayet sayılmayacağından maddî ve manevî mesuliyeti olmaz.

Henüz âzası belirmemiş olan bir cenîn, annesinin hayatına tesir edecek sıhhî bir sebepten dolayı tıbbî bir tetkik ve istişare neticesinde düşürülebilir.

Yine bir kadın, çocuğuna süt vermekte iken gebe kalmakla sütü kesilmeğe başladığı ve çocuk için sütanne tedarikine de imkânları müsaid bulunmamakla çocuğun helak olmasından korkulduğu takdirde henüz bir azası teşekkül etmeden cenini düşürmek caizdir. Ancak, bunun için hamileliğin en fazla yüz yirmi günlük olması lâzımdır. Bundan sonra çocuk düşürmek caiz görülmemektedir.

Bir zaruret bulunmaksızın, çocuğu düşürmek için kasden ilaç içmek vesaire de caiz değildir.

Bütün bu günahların yayılmasında herkesin büyük bir mesuliyeti vardır: Aile reisleri çocuklarına, âile fertlerine, ilim,irfan (eğitim) müesseseleri talebeye, kalem sahipleri halka karşı mükellef bulundukları terbiye ve tenvir vazifesini güzelce, lâyıkıyle yerine getirecek olursa bu gibi günahların hiç olmazsa azalması temin edilmiş olur.

Devamını Oku »