Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Üç Aylarda Yapılması Gereken İbadetler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Üç Aylarda Yapılması Gereken İbadetler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28.04.2015

Üç Aylarda ve Receb Ayında Yapılması Gereken İbadetler

Üç Aylarda Yapılması Gereken İbadetler,Recep Ayında Yapılması Gereken İbadetler,Üç Aylarda Yapılması Gerekenler,3 Ayların Başlangıcı Oruç Tutmak...

üç aylarda yapılması gereken ibadetler
Üç Aylarda (Receb Ayında) Yapılması Gereken İbadetler

3 AYLAR-RECEB AYI ORUÇ, NAMAZ VE İBADETLERİ

Her kim haram aydan Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak üzere üç gün oruçlu olursa kendisine tuttuğu her gün için iki sene başka rivayete göre yedi yüz yada dokuz yüz sene ibadet sevabı yazılır.
Recep ayından bir gün oruç tutup, bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslümana mutlaka Allahu Teala bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar.
Receb istiğfar, şaban namaz, ramazan ise Kur’an ayıdır.
Receb ayının ilk gününü, ortasındaki günü ve son gününü oruçlu geçirmek tamamını tutmuş gibi sevaptır.

3 AYLAR-RECEP AYININ İLK GECE VE GÜNDÜZ İBADETLERİ

Receb ayının ilk gecesini ibadetle geçiren sabaha bağışlanmış olarak çıkar.
Kalplerin öldüğü günde recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez. Allah'u Teala onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gibi günahlardan çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş (70 bin)yetmişbin kişiye şefaatçi kılınır.
Recebin ilk gününün orucu üç senenin günahlarına, ikinci günü iki senenin günahlarına, üçüncü günü bir senenin günahlarına kefarettir. Sonraki her gün bir aylık bağışlamadır.
Recebi ilk gününü oruçlu geçiren kimseden cehennem gökle yer arası kadar uzaklaşır.

NAMAZI: Her kim ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; 1 fatiha, 1 ihlas ile 20 rekat namaz kılar ve 2 rekatta selam verirse onun sevabı ALLAHu Teala onu, canı,malı,ailesi şekilde sıratı şimşek gibi geçer.

RECEB AYININ İLK PERŞEMBESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak Allahu Teala üzerine bir hak olur.

Her kim ilk perşembesini oruçla geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arası 12 rekat kılar, her rekatta 1 fatiha, 3 Kadir süresi, 12 kerede ihlas süresi ( her rekatta bu sürelerin hepsi okunacak) okuyup 2 rekatta bir selam verip namazı bitince Oturduğu yerde 70 kere “Allahümme salli ala muhammedinnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim” Sonra secdeye kapanır 70 kere “ Sübbühun guddusün rabbül melaiketi verruh”
Secdeden başını kaldırıp oturduğu yerde 70 kere “ Rabbiğfir verham vetecavez amma ta’lemü feinneke entel azizül a’zam”
Sonra tekrar secdeye kapanıp 70 kere birinci secdede söylediğini okursa bittiğinde Allahu Teala’dan muradını isterse dileği muhakkak yerine getirilir. denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları, ve ağaçların yaprakları kadar fazla olsa da onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi hane halkından 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır.

Recebin ilk Cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana ALLAH'u Teala ve melekleri gelecek seneye kadar salatta bulunurlar. ALLAH'u Teala kime salatta bulunursa o kişi dünyadan ancak imanla çıkar.

RECEB AYININ İLK CUMASI ( REGAİB GECESİ ) İBADETİ

Receb ayının ilk cumasından gafil olmayın. O gecenin üçte biri geçince göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Kâbe ve civarında toplanırlar. O anda ALLAH onlara bir tecelli ile “ ey meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin.” Der. Onlarda “senden dilediğimiz recep orucunu tutanları bağışlamandır” derler. Allahu Teala “ mutlaka bunu yaptım” der.
Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur.
Selam verince “ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

RECEB AYININ 13.14.15. GÜNÜNÜN ORUÇLARI

Receb ayının 13. (on üçüncü) gününün orucu 3bin sene, 14. (on dördüncü) gününün orucu 10bin, 15. (on beşinci) gününün orucu 13bin seneye denktir.

RECEB AYININ 15. GECESİ YAPILACAK İBADET

Her kim recebin yarı günü namusunu koruyarak ve malından tasadduk da bulunarak, oruçlu ve zikir üzere geçirirse onun için cennetten başka bir karşılık yoktur.
Her kim recebin yarı gecesinde (15. gecesi) 14 rekat namaz kılar, her rekatta 1 fatiha, 20 ihlas, 3 felak, 3 nas sürelerini okur; namaz bitince 10 kere salat, 30’ar kerede “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah” derse Allahu Teala ona sevaplarını yazmak, Firdevs Cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar günah yazmaz, her okuduğu harfe karşılık cennette ona köşk bina eder, her rekata karşılık cennette ona şehir verir .

RECEB AYININ 27. GECESİ YAPILACAK İBADET

Recebte öyle bir gün var ki o günü oruçlu geçirip, gecesini, ibadetle kaim olan kişi zamandan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de kıyamla (gece ibadeti) geçirmiş gibi olur ki; o gün recebin bitmesine 3 gün kaladır.
Her kim recebin 27.günü oruç tutup o gün sadaka verirse Allahu Teala orucuna karşılık kişiye bin hasene, ikibin köle azadı yazar.

Her kim 27.gecesi 12 rekat namaz kılar her rekatta 1 fatiha ve1 tane Kur’an’dan bir süre okur her iki rekatta bir selam verir namazı o şekilde kılıp sonra 100 kere “Sübhan Allahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” diyip 100 istiğfar, 100 defa salat okursa bu kişi herhangi istediği bir duada bulunursa sabaha da oruca niyet ederse bir günah için dua etmemişse bütün duaları kabul olur.
Her kim 27. gecesi 2 rekat namaz kılıp her rekatta 1 fatiha, 20 ihlas okur, namazdan sonra 10 selavat getirirse kalplerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar.

HER 10 GÜNDE 1 KERE KILINAN NAMAZ

Bir imanlı kişi 1 ile 10’u , 10 ile 20 arasında,20 ile 30 arasında 10’ar rekat olmak üzere ve her rekatta 1 fatiha 3 ihlas 3 kafirun sürelerini okursa mutlaka günahları silinir, ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur, gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan sayılmış olur. Kendisi için her gün Bedir şehitlerinden bir şehit ameli yükseltilir.

RECEB ŞERİF DUA,ZİKİR VE NAFİLE İBADETER

Üç aylar girince recebten başlayarak ramazan sonuna kadar şu dua okunmalıdır.
“ Allahümme barik lena fi recebe ve şa’bane ve belliğna ramazan”

Her 10 gününün zikirleri: 100 kere
1 ile 10 arası : Subhanel hayyil gayyum-10la 20 arası : SubhanALLAHil ehadis samed
20 ile 30 arası : SubhanALLAHi-r raufi
-Recep ayında sabah akşam her gün 70kere istiğfarda bulunmak gerekir.
“ Allahümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.
-Her kim recep ayında 1 kere bile ihlas süresin okursa elli senelik günahı silinir.
-Bu ayda özellikle 27. günü sadaka vermelidir. Bin hasene ve iki bin köle azadı sevabı verilir.
-Her kim receb ayının başında, ortasında ve sonunda Gusül alırsa anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.
-Bu ayda dili muhafaza etmeli dedikodu – gıybet etmemeli, sılahi
rahim yapmalı, hasta ziyareti yamalı, yedirip içirmeli, fakir giydirmeli, yetime ikram etmeli ve Kur’an hatmi yapmalıdır.

Üç Aylarda Yapılması Gereken İbadetler Şöyledir;


Receb ayının ilk günü Allah (c.c.) rızası için iki rekât nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle işlemiş olduğumuz günahlara tövbe edilir.

111 defa :“Allahümme salli ala Muhammed” diye Peygamber Efendimize salatü selam getirilir.

Sonrasında 1660 defa :“Ya ALLAH(c.c.)” diye tesbih çekilir.

Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: ”La ilahe illallah” 100 kere de ”Muhammedun Rasulullah” diye bu tesbihe devam edilir. Bu şekil üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhit tamamlanmış olur.

Efendimiz(sav) şöyle buyurmuştur:” Bir defa Kelime-i Tevhid getiren kimsenin 4.000 adet büyük günahı amel defterinden silinir”.

Enes(ra) buyuruyor: Resulü Ekrem (sav) efendimiz Receb ayı girdiğinde şu duayı bol bol okurlardı;

”Allahümme barik lena fi recebe ve şa’bane ve belliğna ramazane”

Manası: “Yarabbi! Bize Receb ve Şaban ayını mübarek kıl, Bizi Ramazanı şerif ayına ulaştır”

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm

10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed

10 Gün Subhânallâhil Gafurur Rahîm

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

10 Gün Yâ Lâtif (Celle Şanühu)

10 Gün Yâ Rezzak (Celle Şanühu)

10 Gün Yâ Aziz (Celle Şanühu)

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

10 Gün Yâ Erhamerrâhimin

10 Gün Yâ Gaffârezzünûb

10 Gün Yâ Atikarrikâb

Devamını Oku »