Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Adetliyken Yasin Okunur mu-Nihat HATİPOĞLU? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adetliyken Yasin Okunur mu-Nihat HATİPOĞLU? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4.09.2016

Adetliyken Yasin Okunur mu-Nihat HATİPOĞLU?

Kadınların adetliyken Kur’an okuması ve Mushaf’ı eline alması, mescide girip orada kalması, Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir. Bu konuda hayızlı kadın cünüp kimse gibidir. İhtiyaç halinde mescide girebilirler, dua ve zikir niyetiyle, Fâtiha ve İhlâs okuyabilir, besmeleyi ve kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler. Bir kadın Adetliyken ve loğusa halinde ayrıca cünüp olduğu durumlarda ayet sure okuması günahtır. Peygamber Efendimiz bunu acıkça dile getirmiştir. Okuma şekli ne olursa olsun kadının adetli veya cünüp halde kadının Kur’an ayeti, suresi okuması günahtır.Yasinde bir sure olduğu için,adetli kadının yasin okuması günahtır,caiz değildir!... 

Adetliyken Yasin Okunur mu Nihat HATİPOĞLU
Adetliyken Yasin Okunur mu-Nihat HATİPOĞLU?
Mâlikî fakihleri ise, bazı sahâbe ve tâbiîn âlimlerinden rivayet edilen görüşlerin desteğiyle, kadının hayız süresi içinde Kur’an okuyabileceğini, fakat hayız kanı kesildiği andan itibaren gusledip temizleninceye kadar cünüp hükmünde olup Kur’an okuyamayacağını belirtmişlerdir. İbn Hazm bu şartı da aramaz. 
Mâlikîler ve İbn Hazm dahil bir grup İslâm bilgini, cünüplük halinin iradî, hayızın ise gayri iradî oluşundan hareketle hayızlı kadın lehine bir ayırım yapmayı gerekli görmüş, özellikle Mâlikîler kadınların Kur’an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsata ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir.

Hayızlı kadının hayız sebebiyle ibadet edememesi, Kur’an okuyamaması dinin kendisine tanıdığı bir muafiyettir. Bu ibadetleri yapamadığı için dinî bir sıkıntı, eksiklik ve sorumluluk duyması yersizdir ve gereksizdir. İbadetlerde sayı ve süreden ziyade niyet ve fikrî-ruhî yoğunluk önemlidir. Fakat Kur’an öğretimi ve öğrenimi ile meşgul olan kadınlar, hatta mazeret beyan etmesinin kendisini zor durumda bırakacağı bir ortamda bulunan kadınlar yukarıdaki ruhsattan yararlanarak hayızlı oldukları halde Mushaf’ı ellerine alıp, Kur’an okuyup dinleyebilirler.
Devamını Oku »