Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Beled Suresinin Okunuşu Anlamı ve Arapça Yazılışı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Beled Suresinin Okunuşu Anlamı ve Arapça Yazılışı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22.04.2017

Beled Suresinin Faziletleri Havassı ve Sırları

Bu yazımızda beled süresinin faziletleri,beled suresi ne için okunur,beled suresi 90 fazileti,beled suresi havassı,beled süresinin fazileti ve sırları hakkında bilgiler paylaşacağız.
Beled Suresinin Faziletleri Havassı ve Sırları
Beled Suresinin Faziletleri Havassı ve Sırları
Beled Suresinin Sırrı :
Bu mübarek sûre “Kaf” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerîm’in doksanıncı suresi, yirmi ayet, altmış yedi kelime üç yüz yirmi altı harftir Fasılası, “dâl, elif, fâ’, hâ” harfleridir

Mekke-i Mükerreme beldesine yemîn ile başladığı için kendisine böyle “Beled sûresi” adı verilmiştir.

Bundan evvelki “El-Fecr” sûresinde cimrilik, mirasa düşkünlük, fakirlere yardımdan kaçınmak hâlleri kınanmış, huzura ermiş nefsin mutluluğu bildirilmişti. Bu “El-Beled” sûresinde de öyle bir hırs ve tama’dan kurtulmanın yolları gösterilmiş ve kalp huzurunun ne ile meydana geleceği bildirilmiş olduğu için aralarında güzel bir münâsebet vardır.

Bu kısa bilgilerden sonra gelelim surenin fazilet ve havassına bu surede hakkında pek bilgi verilmeyen surelerdendir. İnşallah acizane bu surenin tespit ettiğimiz hususlarının bazılarını yazacağız Tevfik Allahtandır. (c.c)

Surenin Fazileti ve Havassı :

Rasûlullah (s.a.v) bu sûre hakkında şöyle buyurmuştur: “Kim Beled Sûresini okursa Kıyamet günü (kâfirlere ve münafıklara olacak) Allah’ın gazabından emîn olur, kurtulmuş sayılır (Ebu’l-Leys Semerkandi, Tefsiru’l Kur’an, 6/426-429)

Beled suresi ahrette kolay hesap için her gün yedi kere okunur

Göz ağrılarında Beled 8- Kaf 22 ayetlerini yazıp suyunu gözlerine sürse hem de gözlerine bu ayetleri okusa şifadır.
Her kim bu sureyi necdeyn ayetine (ayet 10) kadar bir elbise üzerine veya kâğıda yazıp üzerinde taşısa her gittiği yerde kabul görür hacetleri reva olur ve heybet sahibi olur.

Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa her türlü sıkıntıdan, kaza ve beladan emin ve muhafazada olur.

Bu sure Hem yeni doğmuş çocuk hem de büyüklerde bağırsak rahatsızlıklarında ağrılarında yazılıp taşınırsa veya suyu içilirse biiznillah şifadır.

Yeni doğmuş çocuğa zağferan ve misk ile yazılıp taşıtılırsa humma ve zararlı haşerelerden emin olur mahfuz olur biiznillah.
Bu sureyi devamlı okumakla meşgul olanların izzet şeref ve cömertlik gibi güzel vasıfları inkişaf eder. Ve belalardan mahfuz olurlar ilk ayetinin sırrınca her türlü şerden mahfuz olan Mekke ve kabeye bu surede vurgu vardır. Gaflet etmeyin.

Dünyalık sıkıntı anlarında özellikle açlık miskinlik vs. durumlarında bu hallerinden kurtulmak için bu sureyi Rızaellillah 2 rekat namazın akabinde ebced değeri kadar (El takısı sayılırsa 67- el takısız 36) okuyarak hacetini haktan dilese maksadı hasıl olur biiznillah.

Her gün sabah namazının sünneti ve farzı arasında bu sureyi ayet sayısınca okumaya devam edenler fakirlikten emin olur. Fakir iseler zengin olur ve rızıkları bereketli olur biiznillah. Rivayetlerde eski şam Ulamasının bu usule riayet ettikleri bilinir.

Her hangi maddi ve manevi sıkıntıya duçar olunduğunda bu sureyi gerek İnşirah ilk 4 ayetiyle gerekse inşirahın tamamıyla beraber okumak kişiyi o sıkıntıdan kurtarır biiznillah 1 den 28 adete kadar her ikisi beraber okunabilir.

Bu surenin bir hikmeti de ev sahibi olamayanlar imkan bulamayanlar bu sureyle devamlı meşgul olurlarsa kısa sürede hak teala imkanlar yaratır biiznillah.
Kendisine düşmanlık besleyenlerin şerlerinden bu sureyi okuyarak hakka sığınanları rabbimiz düşmanlarının zararından korur biiznillah.Allahu alem bissavab.

İLAVE BİLGİ : Beled Suresi Okunuşu Anlamı ve Arapça Yazılışı

Devamını Oku »

19.04.2017

Beled Suresi Okunuşu Anlamı ve Arapça Yazılışı

Beled Suresi Okunuşu Anlamı ve Arapça Yazılışı
Beled Suresi Arapça Yazılışı
Beled sûresi, Mekke döneminde inmiştir ve 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir.Aşağıda beled suresinin türkçe mealini,beled suresi fazileti,beled suresi arapça yazılışını,beled suresi 90 türkçe okunuşunu,beled suresi tefsirini bulabilirsiniz
Beled Suresi : La uksimü bilhazelbeledi Ve ente hıllüm bihazel beledi Ve validin ve ma velede Lekad halaknel'insane fiy kebedin Eyahsebü en lenyakdire 'aleyhi ehadün Yekulü ehlektü malen lübeden Eyahsebü en lem yerehu ehadün Elem nec'al lehu 'ayneyni Ve lisanen ve şefeteyni Ve hedeynahünnecdeyni Felaktehamel'akabete Ve ma edrake mel'akabetü Fekkü rekabetin Ev ıt'amün fiyyevmin ziy mesğabetin Yetiymen za makrebetin Ev miskiynen za metrebetin Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti Ol,eke ashabülmeymene Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti 'Aleyhim narün mü'sadetün.

Beled Sûresinin Okunuşu,Arapça Yazılışı ve Türkçe Meali
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1. لآ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ
1. Lē ugsimû bi hēzel beledi,
1. Hayır; bu şehre yemin ederim,

2. وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ
2. Ve ente hillum-bihēzel beledi,
2. Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,

3. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ
3. Ve validin-vemē velede,
3. Babaya ve doğan-çocuğa da.

4. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ
4. Legad [k]halagnel insēne fî kebed.
4. Andolsun, Biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

5. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
5. Eyahsebu el-ley-yegdira aleyhi ehad(uy-)
5. O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً
6. Yegûlu ehlektu mēlel-lubedē.
6. O: "Yığınla mal tüketip-yok ettim" diyor.

7. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ
7. Eyahsebu el-lem yerahû ehad.
7. Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ
Elem nec al lehû ayneyn(i) -
8. Biz ona iki göz vermedik mi?

9. وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ
9. Ve lisēnev-ve şefeteyn(i) -
9. Bir dil ve iki dudak?

10. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
10. Ve hedeynēhun-necdeyn(i).
10. Biz ona 'iki yol-iki amaç' gösterdik.


11. فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
11. Felagtehamel agabeh.
11. Ancak o, sarp yokuşa göğüs germedi.

12. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
12. Vemē edrâke mel agabeh.
12.Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir?

13. فَكُّ رَقَبَةٍ
13. Fekkü ragabetin
13. Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

14. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ
14. Ev it'âmün fî yevmin zî mesğabetiy -
14. Ya da açlık gününde doyurmaktır,

15. يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ
15. Yetîmen zē megrabetin -
15. Yakın olan bir yetimi,

16. أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ
16. Ev miskînen zē metrabeh.
16. Veya sürünen bir yoksulu.

17. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
17. S[peltek]ümme kēne minellezîne ēmenû ve tevē sav bis-sabri ve tevē sav bil merhameh.
17. Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

18. أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
18. Ulēike eshâbül meymeneh.
18. İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meymene).

19. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
19. Vellezîne keferû bi ēyētinē hüm eshâbül meş'emeh.

19.Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme).

20. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ
20. Aleyhim nērum-mu'sadehtün.
20. "Kapıları kilitlenmiş" bir ateş onların üzerinedir.
Devamını Oku »