Sayfalar

Ne Aramıştınız?

C.C Ne Demek? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
C.C Ne Demek? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2.04.2017

Allah (c.c) Ne Demektir?

Allah (c.c) Ne Demektir
Allah (c.c) Ne Demektir?
(C.C ) ; Celle Celaluhu’nun kısaltılmışıdır.
Celle Celaluhu (C.C) ALLAH ismi anıldığı zaman hürmet ve tazim için söylenir ve sadece ancak sadece O’na mahsustur.
 O (c.c.) Herşeyi Hakkıyla Gözetendir demektir. O Herşeyi Hakkıyla bilen demektir. Kalplerde gizli-saklı ne var, ne yok herşeyi herkesten ve herşeyden iyi bilen demektir. O Celal sahibidir ve merhametlidir demektir…

"Bu övgü yalnızca yüce Mevlamıza hastır ve hiçbir mahluk, hiç bir insan için bu övgünün kullanılması caiz olmamaktadır."

CC: (celle celeluhu): Allah ismi anıldığı zaman hürmet ve tazim için söylenir.
Anlamı: "Onun şanı ne yücedir" demektir. Allâh'ın adı anıldığında kullanılan bir saygı ifâdesidir Celâl, büyüklük, ululuk ve yücelik manasına gelen Allah'ın isimlerinden biridir Celle ise büyük ve yüce oldu anlamına gelmektedir Celle celâluh tabiri ise, "azameti yüce ve ulu oldu" demektir Bu tabirin yerine "Celle şânuhû" ya da "Celle ve alâ" ifâdeleri de kullanılmaktadır Bu tabir, İslâm sanat, tezhib ve hat kültüründe Allâh lafzından sonra uygun bir biçimde yazılmakta ve zikir meclislerinde Allah'ın kudretine dikkat çekmek için zikrin başında, ortasında veya sonlarında söylenmektedir Böylece "Allah" lafzının geçtiği yerde tefekkür, zikir, saygı ve teslimiyet hatırlatılmaktadır 


Allah; Yüce Yaratıcının özel ismidir. Bu isim, O'nun kemal, cemal ve celal sıfatlarının ifade ettiği anlamların tamamını kapsar. Allah'ın diğer isimleri ise Allah'ı tasvir eder.
Allah özel isminin hiçbir dilde tam karşılığı yoktur. Arapça ilah, Türkçe tanrı, Farsça hüda, İngilizce god, Almanca gott kelimeleri "Allah" kelimesi gibi özel isim değildir. Bunlar, ilah, ma'bûd, rab gibi cins isimlerdir. Allah kelimesi ikil ve çoğul yapılmaz. Bu isim sadece hak ma'bûdu, varlığı zorunlu olan yaratıcıyı ifade eder. 

Başka bir varlığa, Allah ismi verilemez. Yani Allah'ın adaşı yoktur (Meryem, 19/65). Diğer isimler çoğul yapılabilir. İlahlar (âlihe), tanrılar, rablar (erbab) gibi. Çünkü hak veya batıl ma'bûda tanrı, hüda, ilah denilebilir.
"Allah" isminin çeşitli asıllardan türediği ileri sürülmüşse de "el-ilah" kelimesindeki hemze olan elifin düşürülmesiyle elde edildiği görüşü tercih edilmektedir.


Yüce Yaratıcı'nın ism-i a'zamı yani en ulu ismi olan "Allah" lafzının her harfi O'nu ifade eder. Allah lafzının elifi kaldırıldığında "lillâh" olur. Yine o yüce Yaratıcı'yı ifade eder. Elif ve lam birlikte kaldırıldığında "lehû" olur. Yine O yüce Allah'ı ifade eder. Elif ve iki lam birlikte kaldırıldığında "hû" kalır. Bu da Allah'ı ifade eder. "Allâhü lâilâhe illâ hû (Allâh ki, O'ndan başka ilâh yoktur)" (Bakara suresi, 2/255) âyetinde olduğu gibi.


İnsanlar, Allah'ın zatını, hakîkat ve mahiyetini bilemezler. O'nu eserleri ve eserlerin delalet ettiği sıfatları ve isimleriyle tanıyabilirler. Allah'ın eserleri isimlerine, isimleri sıfatlarına, sıfatları da zatına delalet eder. Allah'ın isim ve sıfatları zatı gibi ezelî ve ebedîdir. Zatı ile birlikte vardır. Sıfat ve isimleri zatından ne ayrı ne de gayrıdır.
Devamını Oku »