Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Şaban Ayında Oruç Tutmanın Fazileti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şaban Ayında Oruç Tutmanın Fazileti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13.06.2015

Şaban Ayında Oruç Tutmanın Önemi ve Faziletleri

Şaban Ayında Oruç Tutmanın Önemi ve Faziletleri,Şâban Orucu nun Fazileti Hadislerle,Şaban Ayı Oruçları,Şaban Ayında Oruç Tutmanın Fazileti,Şaban Ayı Orucu Cübbeli,Şaban Ayı Orucu Niyeti,Şaban Ayı Ne zaman?..

Şaban Ayında Oruç Tutmanın Önemi ve Faziletleri
Şaban Ayında Oruç Tutmanın Önemi ve Faziletleri


Şaban Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri

Ramazan ayından sonra oruç tutmanın en faziletli olduğu ay şaban ayıdır. Ayrıca Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve alihi vessellemin) Ramazandan sonra en çok bu ayda oruç tuttuğu rivayet edilmektedir.

İşte Şaban Ayında Oruç tutmanın önemi ve faziletleri;

Oruç ayı olan Ramazan ayından hemen önce gelen Şaban ayı Ramazana hazırlık olması sebebiyle orucun çok tutulması gereken bir aydır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem ramazandan sonra en çok bu ayda oruç tuttukları rivayet edilmiştir. Bu hususta Hz. Âişe’nin (r.a.) şöyle bir rivayeti vardır: “Resûlullah aleyhissalâtü vesselam bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz, onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hatta biz, onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik. Resûlullah’ın Aleyhissalâtü Vesselam Ramazan’dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Şaban’daki kadar, çok oruçlu olduğu bir ay da görmedim.” (Buharî, Savm, 51) Hz. Âişe başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler: “Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu: “Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim, Sıyâm, 177)

Bu hususla alakalı olarak bir gün kendisine: “Ya Resûlallah, Ramazan’dan başka en faziletli oruç hangi aydadır?” diye sual edilince bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, “Ramazan’ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şaban’da tutulan oruçtur” cevabını verirler. (Tirmizî, Zekât, 28) Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem’in bu ayda çok oruç tutmasının hikmetini öğrenmek isteyen Üsâme (r.a) Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem’e “Yâ Resûlallah, Şaban ayında tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim” der. Bunun üzerine Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyururlar: “Receb ve Ramazan ayları arasında şu Şaban ayında insanlar gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Ben oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim.” (Neseî, Savm, 70)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem, ümmetine bu ayda gafil olmamaları yönünde ikazda bulunmuştur. Bir dahaki Şaban ayına ulaşacağımız meçhulken bu Şaban’ı son Şaban’ı geçiriyor gibi ihya etmek ve Efendimiz’e salât u selam getirmek, elimizden geldiğince bu ayı oruçla geçirmek Şaban’ın hakkını verme adına yapılabilecek hususlardır. Allah, bizleri Şaban’ı hakkıyla değerlendirenlerden eylesin. Âmin


Hadis-i Şeriflerde Şaban Ayında Tutulan Orucun Faziletleri

Ayrıca Şaban ayında oruç tutmanın ne kadar faziletli olduğunu hadis-i şeriflerden de anlayabiliriz. Öyle ki;

Âişe-i Sıddîka -radıyallâhu anhâ- Ebû Seleme’ye tahdîs edip, şöyle demiştir:
“Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hiçbir ayda Şabandakinden daha çok nafile oruç tutmazdı. Çünkü Ne-biyy-i Zişan, Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirirdi. 
Ve:«Amellerden (devam etmeye) gücünüzün yeteceği miktarı alınız. Çünkü Allah, sizlerden (amelden) bıkmadıkça (se-vâb vermekten) bıkmaz.» buyururdu.

“Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimize en sevimli namaz, az olsa bile devamlı kılınan namazdı.


Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, herhangi bir (nafile) namazı kılmaya başlayınca ona devam ederdi.” (Sahîh-i Buhâri, Kitâbu’s-Savm 1836)
Gunyetü’t-Tâlibîyn’de Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin -kuddîse sirrûh- Şaban ayı ile ilgili olarak naklettiği hadîs-i şerifler meâlen şöyledir:

Âişe-i Sıddîka -radıyallâhu anha- şöyle demiştir:
“Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem öyle oruç tutardı ki; biz, artık orucu bırakmayacak, derdik. Peşpeşe günlerce oruç tutmadığını görünce de, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem artık oruç tutmayacak, derdik. Şaban ayında oruç tutmak, O’na daha sevgili idi. Ben:«-Ey Allah’ın Resulü!.. Şaban’da senin (çok) oruç tuttuğunu görüyorum. (Bunun hikmeti nedir?)» diye sordum.


Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem:
-Ya Âişe Bir sene içinde ölecek olan kimselerin isimleri bu ayda (yaşayanların) defterinden silinip, Azrail aley-hisselâm‘a teslîm edilir. Ben de oruçlu olduğum halde, ismimin defterden silinip, (diğer deftere kaydedilmesini) arzu ederim, buyurdu.

Ümmü Seleme -radıyallâhu anhâ- ise şöyle anlatmaktadır:
“Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem Ramazan’dan sonra en fazla orucu Şaban (ayın)da tutardı. Bunun sebebi, o sene içinde ölecek olanların isimlerinin, Şaban’da diriler defterinden, ölüler defterine geçirilmesidir. Bir kimse yolculuğa çıkar (halbuki onun ismi yaşayanlar defterinden çıkarılıp) o sene ölecek olanların defterine yazılır.” (Gunye 1 /186-187)

Enes -radıyallâhu anh- der ki:
“Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem‘e en faziletli oruç soruldu. Nebiyy-i Zîşân: /« Ramazan-ı şerifi tazim için tutulan, Şaban orucudur.»
buyurdular.
Âişe radıyallâhu anhâ- ise:
«-Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem‘e ayların en sevgilisi, kendisini Ramazan ayına kavuşturan Şaban ayıydı.» demiştir…” (Gunye, 1 /187)

Şaban Ayının Son Pazartesi Günü Orucu

Abdullah -radıyallâhu anh‘dan nakledilen bir hadîs-i şerîfte, Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:
“Bir kimse Şaban (ayının) son Pazartesi günü oruç tutarsa, günahları bağışlanır.” (Gunye, 1 /187)
Burada son Pazartesi gününden maksat, Şaban’in son günü değildir. Zira Ramazan7 karşılamak niyetiyle Ramazan’a bir iki gün kala oruç tutmak men’ edilmiştir. (Gunye, 1 /187)
Seçilen Dört Şeyin En Faziletlisi
Allah Teâlâ buyuruyor:
“Rabbin dilediğini yaratır ve seçer.” (Kasas sûresi 28 / 68)

Allâhü Zü’l-Celâl, her çeşit nesneden dört tanesini, onların içinden de birisini seçmiştir:


Meleklerinden; Cebrail, Mikâil, israfil ve Azrail -aleyhimüs-selâm-‘i seçmiş, onlardan da Cebrail -aleyhisselâm-‘ı,Nebilerden; Hazret-i ibrahim, Hazret-i Mûsâ, Hazret-i îsâ ve Hazret-i Muhammed aleyhimüsselâm-‘ı, onlardan da Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem‘i,Sahabe radıyallâhu anhüm-‘den; Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali’yi -radıyallâhu anhüm-, onlardan da Ebû Bekir -radıyallâhu anh-‘ı, Mescidlerden; Mescidü’l-Harâm, Mescidü’l-Aksâ, Mesci-dü’l-Medîne ve Mescid-i Tûr-i Sînâ, onlardan da Mescidü’l- Ha-râm’ı (yani Kabe’yi),

Günlerden; Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Arefe günü, Aşure günü, onlardan da Arefe gününü seçmiştir.

Gecelerden; Beraat gecesi, Kadir gecesi, Cuma gecesi ve Bayram gecesi. Onlardan da Kadir gecesini seçmiştir.

Şehirlerden; Mekke-i Mükerreme, Medîne-i Münevvere, Beyti’i-Makdîs ve Mesâcidi’l-Aşâir, sonra onlardan da Mekke-i Mükerremeyi seçmiştir.

Dağlardan; Uhud, Sînâ, Likam ve Lübnan dağlarını, bu dağlar arasından da, Tûr-i Sînâ’yı seçmiştir.

Nehirlerden; Ceyhun, Seyhûn, Fırat ve Nil nehrini, onlardan da Fırat’ı seçmiştir.

Aylardan; Receb, Şaban, Ramazan ve Muharremi, onlardan da Şaban’ı seçmiştir. Ve Şaban ayını, Rasûluliâh sallâllâhu aleyhi ve sellem‘in ayı kılmıştır. Nebiyy-i ZTşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, nebîlerin efdali olduğu gibi, O’nun ayı olan Şaban da ayların efdali olmuştur.” (Gunye 1 /187)
“Şaban benim ayım, Recep Allah Teâlâ’nın ayı ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Şaban günahları siler, Ramazan ise (oruç tutan müslümanları) temizler.” (Gunye, 1 /187)
Başka bir hadîs-i şerîfte:
“Şaban, Receb ile Ramazan arasında bir aydır. Fakat insanlar on(un fazîletin)den gafildir. Halbuki onda kulların amelleri, Rabbü’l-Alemîn’e yükselir. Ben de oruçlu olduğum halde amelimin Allah’a yükselmesini severim.” buyurulmuştur. (Gunye, 1/187)

Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh-‘ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste Rasûl-i Ekrem sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:
“Receb ayının diğer aylar üzerine fazîleti, Kur’ân-ı Kerimin diğer kitaplar’üzerine üstünlüğü gibidir. Şaban’ın diğer aylar üzerine üstünlüğü, benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan’ın diğer aylar üzerine fazîleti, Allah Teâlâ’nın, yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir.” buyurmuşlardır. (Gunye, 1 /187)


Resulullah Efendimiz (asm) Şaban ayına ayrı bir özellik vermiş ve Ramazan-ı Şerif’ten sonra en çok bu ayı oruçlu geçirmiştir. Aynı zamanda bu ayın fazileti hakkında pek çok bilgiler vermiş ve kendisi de bilfiil söylediklerini uygulamıştır.

Şüphesiz Şaban Ayı, Ramazan-ı Şerif’e hazırlanmaya yönelik bir hikmeti de taşımaktadır. Cenab-ı Hakk'ın, kendini ibadete veren mü'min kullarına Ramazan'da açacağı çok zengin manevi sofradan yeterince nasip almamız için, ona Şaban ayında hazırlanmaya başlamamız çok daha uygun olur. O bakımdan Peygamber Efendimiz (asm) bu ayın ya çoğunu, ya da tamamını oruçlu geçirmiştir. Özellikle bu ayın yarısında yer alan Berat Gecesi'nin dinimizde ayrı bir anlamı söz konusudur.

Peygamber Efendimiz'in (asm) en sevdiği oruçlar arasında Şaban ayında tutulan oruçlar vardı.

Hz. Aişe’den (ra) rivayetle:
Kendisine şöyle sordum:
- Görüyorum ki Şaban ayında daha çok oruç tutuyorsun.
Bana şöyle buyurdu:
- Ya Aişe! Bu ay öyle bir aydır ki: ölüm meleğine, gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda yazılıp verilir. İstiyorum ki; İsmim ölüm meleğine verilecek ise ancak oruçlu olduğum halde verilsin.
(Buhari)
Hz. Aişe'nin (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"Resûlullah'a en sevimli ay Şaban (yani) onda oruç tut¬maktı. Sonra onu Ramazan-ı Şerif’e ulaştırırdı." (Nesâî, Ahmed b. Hanbel, Beyhakî, Ebu Davud)

Şaban ayında ameller alemlerin Rabbine yükselir
Üsame (ra) dedi ki:

Peygamber'e (asm) "Yâ Resûlallah! Ben senin hiç bir ayda Şaban’daki tuttuğun kadar oruç tuttuğunu görmedim?” dedim.
Resulullah:
"Bu ay Receple Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim." buyurdu. (Nesai, Ahmed bin Hanbel)

Peygamber Efendimiz (asm) Şaban ayını tam olarak tutup Ramazan'a ulaştırırdı

Ümmü Seleme'den (ra) yapılan rivayete göre:

"Resulullah Efendimiz (ra) yılın hiçbir ayını tam olarak oruç tutmazdı; ancak Şaban ayını tam olarak tutar ve onu Ramazan'a ulaştırıp (bağlardı)." (Ahmed bin Hanbel, Ebû Dâvud, Nesâi, Buhari, Müslim, Tirmizî)

Şaban ayının orucu Ramazan'dan sonra en üstün oruçtur
Enes'in (ra) yaptığı rivayete göre: Resulullah Efendimiz'den (asm) soruldu: "Ramazan'dan sonra en üstün oruç hangisidir ?" Cevap verdi: "Ramazan'a ta'zim olsun diye Şaban ayının orucu." (Tirmizi

Şaban ayında oruç tutan kimseye Cenab-ı Hak cehenne
mi haram kılar

"Kim Şaban'dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf'a (as) komşu olur. Allah ona Hz. Eyyüb ve Hz. Davud'un sevaplarını verir." (Nüzhetül Mecalis)

Şaban ayının 13,14 ve 15. günleri oruç tutmak çok faziletlidir

"Şaban'ın 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 14. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 15. gün ise, 13000 seneye denktir." (Suyuti)

Şabanın ilk perşembesini oruçla geçireni Allahü Teala rahmeti ile cennete girdirir

"Şaban'ın ilk perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek, Allahü Teala üzerine bir hak olur." (Nüzhetül Mecalis)

Şaban ayının tamamı oruçlu geçirilirse Allah ölümün zorluklarını kolay eder, kabrin karanlığı ile Münker-Nekir meleklerinin şiddetini giderir, kıyamet günü günahları örter

"Eğer Şaban ayını tamamını oruçlu geçirirse, Allah ölümün zorluklarını ona kolay eder, kabrin karanlığı ile Münker-Nekir meleklerinin şiddetini kendisinden giderir ve kıyamet günü onun günahlarını örter." (Nüzhetül Mecalis)

Cenab-ı Hak Şaban ayında oruç tutan kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar
"Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!" (İbn Mace)

"Ramazan ayının orucu için, Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul, Şaban ayında üç gün oruç tutsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okusa, mutlaka Allahü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar. Hz. Cibril bana bildirdi ki; şüphesiz Allahü Teala bu ayda 300 rahmet kapısını açar."
Devamını Oku »