Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Rebiülevvel Ayı Miladi Hangi Ay etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Rebiülevvel Ayı Miladi Hangi Ay etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15.01.2015

Rebiulevvel Ayı Faziletleri İbadet Dua ve Namazları

Rebiülevvel Ayı Hangi Aydır,Rebiülevvel Ayı Miladi Hangi Ay,Rebiülevvel Ayı Ne zaman?,Rebiülevvel Ayında Nasıl İbadet Yapılır?,Rebiülevvel Ayı Nedir?,Rebiülevvel Ayı 2015,Rebiülevvel Ayı Hangi Aydır 2015,Rebiülevvel Ayı 12. Gece...Aradığınız tüm sorularınızın cevabı burda. Eğer bu sayfada aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız aşağıdaki yorum bölümünden bize sorularınızı iletebilirsiniz.

Rebiulevvel Ayi Duasi Namazi
Rebiulevvel Ayı Faziletleri İbadet Dua ve Namazları

Hicri Kameri aylardan "Safer Ayı" ndan sonra gelen ay “Rebiüllevvel” ayı dır. Safer ayının son günü 22 Aralık 2014 Pazartesi ve Rebiüllevvel ayı nın ilk günü 23 Aralık 2014 salı günü dür.

Bu sene Rebiülevvel ayının bitişi 21 Ocak 2015 Perşembe günüdür; 22 Ocak 2015 cuma günü ise Rebiülahir ayı başlar.

REBİÜLEVVEL AYI

Kamerî ayların üçüncüsü; Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir.

Bu ay, adını, Arapça “bahar” demek olan “rebi” kelimesinden almıştır. Araplar “Rebiu’ş-Şuhür” ve “Rebiul-Ezmine” şeklinde iki baharlı bir zaman anlayışına sahiptiler. Rebiu’ş-Şuhür, Safer ayını takip eden iki aydır. Rebiul-Ezmine ise, bahar ve güz mevsimlerini ifade etmektedir. Çiçeklerin açtığı zamana Rebiul-Evvel, meyvelerin olgunlaştığı zamana da Rebiu’s-Sani denilmekteydi.

Araplar, ilk başlangıçta seneyi dört mevsime ayırmış, ilk mevsimi Sayf (yaz) kabul etmişler ve ilk bahara tekabül eden dördüncü mevsime de Rebi’ demişlerdi. Ancak, kamerî aylar, senede güneş takvimine on küsûr günlük bir fark yaptıkları için bu aylar, bazan yaza bazan da kışa denk gelerek seneyi otuz üç yıl gibi bir zaman zarfında deveran etmektedirler. Rebiul-Ahir ayı, eski belgelerde “R” şeklinde kısaltılarak gösterilmektedir.

REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETLERİ

Resulullah (s.a.s), bu ayda dünyaya geldiği için, ayların şereflilerin dendir. Çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre, Resulullah (s.a.s), bu ayın on ikinci gününde doğmuştur. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bunun için bu gün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir. Bundan dolayı, Resulullah (s.a.s) için yazılan mevlidler ve diğer eserlerde Rebiulevvel ayının bu günü özel bir değere sahiptir.
Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: “ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi”. Rebiülevvel ayının böyle bir olayın tarihi olması, müslümanların bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (s.a.s)’in hatırasını canlı tutmaya çalışmalarına sebep olmuştur.

REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ

*En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler;

* Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan,
maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve
âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile
eyle…” denir.

* İki Rekat namaz: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.


* Namazdan sonra her zamanki yaptığımız duâdan maada, niyaza şöyle son verilir:”

"Allahümme inni es’elüke bi hürmeti habibike ve resulike muhammedin sallallâhü aleyhi
ve sellim ve bi hürmeti nuru velâdetellezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemil kâinatı enter
zukani rü’yete cemâli vechikelkerimi ve rü’yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni
maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti
vel akibeti.Amin bi rahmetike ya Erhamerrahimin… El Fatiha.”"

* 25 Kelime-i Şahadet

* 101 Estağfirullah


(Yüzbirincide El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve
netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü
tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”)

* 1 Fatiha-ı Şerif

* 1 Amenerrasulü

* 7 Elemneşrahleke-i Şerif

* 11 İhlas-ı Şerif

* 1 Muavezeteyn sureleri okunur.

“Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin (sav) ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemi seyyidina ve ilâ ervahi cemi mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemi Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ ervahi cemi şühedai müslimin vel mazlumin ve ila ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan imamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi bi mülham(küllühüm sıddıkün) el Fatiha.”

* En’am suresi okunur.

Kuran-ı azimüşşanın beşinci suresi olan bu sure, akşam ile yatsı arasında on ikinci gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren, okunur. Rebiülevvel ayının on sekizinci Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rabiülevvel ayının ilk gecesi, on ikinci ve on sekizinci geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi Mevlid Kandili gecesi yapılması gerekenler;

İki Rekat namaz kılınır. Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Rebiül- evvel duası okunur.

Devamını Oku »