Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Kureyş Suresi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kureyş Suresi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11.07.2015

Kureyş Suresi

Kureyş suresi, Kuran'ı Kerim'in 106. suresi olup, 30. cüzünde bulunur. Peygamberimizin kabilesi olan Kureyş'e verilen bir takım imtiyazlardan bahsedildiği için, bu isimle anılmıştır. Mekke'de Tin suresinden sonra yazılan 4. ayettir.

                                    Kureyş suresi
Kureyş Suresi:

''Bismillahirrahmanirrahim

Li iylafi kureyşin iylafihim rıhle't-eş şitai vessayf fel- yabudu Rabbe hazel beyti ellezi et'amehüm min cu'in ve amenehüm min havf.''


Kureyş Suresi Anlamı:
''Kureyşin alışkanlıkları için, kışın Yemen'e ve yazın Şam' göç etmeğe ülfet ettirdikleri için bu beytin Rabbine ibadet etsinler ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan emin kıldı.''


Kureyş Suresi Hakkında Bilinenler Nelerdir?

İbn Merduye'in İbn Abbas'dan yaptığı rivayete göre, sure Mekke şehrinde indirilmiştir. Bunu surede Beytullah'tan bahsedilmesi nedeniyle anlamaktayız. Surenin Tin suresinden sonra indirildiğini ise, Allame Zemahşeri belirtmektedir.

Nebi (s.a.v.) buyurmuşlar;

''Allahü Teala Kureyş' yedi farklı özelliğiyle üstün kılarak, bu özellikler ondan önce ve sonra hiç kimseye verilmemiştir. Hacılara su verme, hilafet onlarda kalacak, nübüvvet onlarda olacaktır. Müşrik dönemde fil ordusuna karşı yardıma layık görülmüşler, bu sebeple kimsenin Allaha ibadet etmediği dönemde yedi yıl boyunca Allah'a ibadet etmişler. Bu yüzden onlar adına indirilmiş surede, başka isimler zikredilmemiştir.''
Rasullullah (s.a.v.) daha sonra Kureyş suresini okumuştur.


Devamını Oku »

Kureyş Suresinin Arapça Yazılışı ve Okunuşu


Kureyş Suresinin Arapça Yazılışı:


Kureyş Suresinin Arapça Yazılışı ve Okunuşu
Kureyş Suresinin Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

Liîlâfi Kureyşin
Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. 
Ellezî et amehüm min cû’ivve âmenehüm min havf.

Devamını Oku »

10.07.2015

Kureyş Suresinin Okunuşu ve Türkçe Meali

Kureyş Suresi Okunuşu,Kureyş Suresi Anlamı,Kureyş Suresi,Kureyş Suresi Tefsiri,Kureyş Suresi Türkçe Meali...


Kureyş Suresi okunuşu


Kureyş Suresinin Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li'î lâfi Kurayş'in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresinin Anlamı-Meali :

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,
2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Devamını Oku »