Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Parmak Çıtlatmak Abdesti ve Namazı Bozar mı? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Parmak Çıtlatmak Abdesti ve Namazı Bozar mı? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28.01.2018

Parmak Çıtlatmak Abdesti ve Namazı Bozar mı?

Bu gün sizler için; parmak çıtlatmak sorularla islamiyet,namazda parmak çıtlatmak namazı bozar mı?,parmak çıtlatmak abdesti bozar mı?.. sorularının cevaplarını araştırdık ve tüm bu soruların cevaplarını aşağıda sizler için paylaştık...
parmak-citlatmak-abdesti-bozar-mi
Parmak çıtlatmak günah değil mekruhtur.Namaza dururken ve namaz içinde parmakları çıtlatmak mekruhtur, ancak namazı veya abdesti bozmaz.

Müslümanın her yerde, özellikle cami ve mescitlerde edep, terbiye, nezaket ve saygı kurallarına riayet etmesi sünnettir. Zira Müslüman kişi iman nuruyla aydınlandığı ve böylesine paha biçilmez manevi bir cevheri kalbinde taşıdığı için vakarlıdır, ağır başlıdır,fakat mütevazidir ve halim, selimdir.

Camiler Hakk'a ibadet edilen, dini ilimlere sahne olan kutsal yerlerdir. Oralarda laubali davranışlarda bulunmak mekruhtur. Hele bir de namaz kılmaya duran kimsenin çok daha ciddi ve saygılı bulunması gerekir.

Camide ve namaz kılarken parmak çıtlatmak da lâubaliliğe delalet eden davranışlardan biri sayılmıştır. Parmakları birbirine kenetlemek de böyle.

Camide ve namaz kılarken parmak çıtlatmak ve parmakları birbirine kenetlemekle ilgili hadisler şöyledir:
"Sizden biriniz mescitte bulunduğu sırada parmaklarını birbirine kenetlemesin. Zira böyle yapmak şeytandandır. Hem sizden biriniz camide bulunduğu sürece namazda sayılır da bu hâl oradan çıkıncaya kadar devam eder." (Müsned, 3/43, 54)
"Sizden biriniz abdest alıp namaz kılmak üzere (evinden, iş yerinden) çıkarsa, artık parmaklarını birbirine geçirip kenetlemesin. Çünkü o bu durumda hep namazda sayılır."(Tirmizi, Mevakit 167; Ebu Davud, Salat 50)

"Rasulüllah (asm) Efendimiz namazda parmaklarını kenetleyen bir adama gözü ilişti, hemen kalkıp onun par­maklarını birbirinden ayırdı." (İbn Mace, İkaamet 42)

"Namazda iken parmaklarını çıtlatma!.." (İbn Mace, İkaamet 42, 43)


Hadislerin ışığında müçtehit imamların istidlal ve içtihatları:
Hanefilere göre:

Namazda parmakları birbirine kenetlemek veya parmak çıtlatmak mekruhtur, sünnete aykırıdır. Çünkü böyle yapmakta saygı ifade eden huşu’ terkedilmiş olur. Aynı zamanda parmakları kenetlemekle, kıyamdayken sağ eli sol el üzerine koymakla ve teşehhüdde elleri dizler üzerine koymakla ilgili sünnet terkedilmiş olur. (Kasani, Bedayi'u's-Sanayi', 1/215, Mecmeu'l-Enhür,1/123)


Diğer üç mezhebe göre: 
Hem teşbîk (kenetlemek), hem de tefkı' (parmak çıtlatmak) mekruhtur. (bk. İbn Kudame, el-Muğni, 1/661, 662)

Kısacası; "Müslümanın gerek toplum arasında, gerekse cadde ve sokaklarda yürürken parmak çıtlatması veya parmaklarını birbirine kenetlemesi tenzihen mekruhtur."

"Camide ve namaz kılarken sözü edilen iki harekette bulunmak mekruhtur."

"Zarurî hallerde bu kerahet kalkar."


Devamını Oku »