Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Nikah Duası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Nikah Duası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28.02.2009

İmam Nikahı Duası

Bu gün sizlerle;nikah duası fazilet neşriyat,ismailağa nikah duası,imam nikahı kıyılırken yapılması gerekenler,nikah tazeleme duası,nikah hutbesi,dini nikah nedir?dini nikah duası,dini nikah şartları,dini nikah şart mı?,dini nikah kıyma şekli...konu başlıkları adı altında bilgiler paylaşacağız.

İmam nikahı ya da dini nikah olarak bilinen bu nikah şekli, ayetler ve hadislerde geçtiği için kimse tarafından tartışılmamış, müslümanlar tarafından nikahın zorunlu olduğu konusunda hemfikir olunmuştur.Dini önemseyen ve kendini tam bir müslüman kabul edenlerin islam dinine göre dini nikah kıymaları gerekmektedir. Dini nikâh konusu hakkında yüzlerce ayet ve binlerce hadis olduğu için her müslümanın resmi nikâha dikkat etmesi gerekir.
Resmi nikah ile birlikte,İslâmî ölçüler çerçevesinde dini nikâh akdini ihmal etmemeli ve yaptırmalıdır.

Tecdid-i İman ve Nikah Duâsı
"Allahümme innî ürîdü en üceddide'l-îmâne ve'n-nikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illâllah, Muhammedün Resûlüllah."

"Ey Rabbim, imanımı ve nikahımı, lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah diyerek yeniliyorum. Benden imanıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum. Beni afvet, nikahımı da sabit kıl."


Bir Diğer İmam Nikahı Duası

"Allahummec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec'al bey­nehuma nefraten ve fitneten ve firra. Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'z-Zehra.

AlHihumma'ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila.

Allahumme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma ver­zukhuma rızkan ya hayra'r-razikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene'l-ha­likın.

Allahummesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-si­fahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfir şerrahuma ya ğafuru ya ğaffar.

Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiy­yike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.

Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine imama.

Rabbena atina fi'd-dunya hasaneten ve fi'l-ahirati hase­neten ve kına 'azabe'n-nar."


Allah'ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan eyle; ahlakları­nı güzelleştir, kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendileri­ni doğru yoldan, İslam'ın yolundan ayırma; kötü yollara sap­maktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz! Allah'ım! Muhammed aleyhi's­selam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur. Peygambe­rimize bizden salat ve selam ulaşıir. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru.

"Subhane rabbike rabbi'l-'izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale'l-murselln, ve'l - hamd u lillahi rabbi'l-alemıne'l-fatiha"Nikah Duası Arapça

imam-nikahi-duasi
Devamını Oku »