Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Hammurabi Kimdir Hammurabi Ne demek? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hammurabi Kimdir Hammurabi Ne demek? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22.07.2017

Hammurabi Kimdir? Hammurabi Ne demek?

Bu konumuzda hammurabi kısasa kısas,hammurabi kanunları tam metin,hammurabi hangi uygarlığın kralıdır,hammurabi asma bahçeleri,hammurabi kanunlarının ait olduğu medeniyetin adıdır hammurabi kanunları ingilizce vb. konularda bilgi sahibi olabilirsiniz!..
Hammurabi kimdir hammurabi ne demek
Hammurabi
Hammurabi; Birinci Babil Hanedanı’nın altıncı hükümdarıdır (İÖ 1728-1686).

Yaptığı yasalarla ünlüdür ve kurduğu hanedana adını vermiştir. İÖ 1950’den başlayarak gerilemeye başlayan ve bazı bölümlere uğrayan Babil Krallığı’nı yeniden birleştirmek için yoğun çaba harcadı. 

Aşağı Babil’de Larsa Kralı Rimsini ile komşuları olan bazı küçük kent krallıklarını yenilgiye uğratarak, onları Babil egemenliğine aldı. Daha sonra Mari Hanedanı’nı da yıkan Hammurabi, bütün Mezopotamya, Suriye ve Elam bölgesini devletine kattı (İÖ 1700). Asurlular üzerine yaptığı seferle de Ninova Kenti’ni ele geçirdi. Böylece, Birinci Babil Devleti, Akkat Devleti’nin eriştiği sınırlara kadar yayıldı.

Hammurabi, ilkçağ tarihinde yasalarıyla ünlü bir hükümdardır. O, Babil hukukunu ortaya koymakla, Mezopotamya’da Babilliler, Asurlular, Sümerler ve Amurruları, bir yönetim altında tek bir ulus olarak yaşatmayı amaçladı. Öte yandan yasaların yanı sıra devletçiliği ile de dikkati çeken Hammurabi, ele geçirdiği kentlere, güvendiği kişileri vali atadı, düzenli bir haberleşme örgütü oluşturdu. Bu düzenlemeler, Babil Devleti’nin uzun süre yaşamasını sağladı.

Hammurabi Yasaları: 


1901’de Sus Kenti’nde bulunan ve günümüzde Louvre Müzesi’nde sergilenen 2.25 m yüksekliğinde, dioritten bir sütuna kazılmış yasalar derlemesi. Taşm üst bölümünde Kral Hammurabi’yi Güneş Tanrı’sı Şamaş’ın önünde saygı duruşundayken gösteren bir kabartma yer alır. 
Yasalar, kabartmanın altında, taşın ön ve arka yüzüne olmak üzere yukarıdan aşağı okunan çivi yazısıyla 292 madde olarak Akkatça yazılmıştır. Hammurabi Yasaları, kendinden yaklaşık 300 yıl önce Sümer (Ur) Kralı Urnammu’nun çıkardığı ve ancak parçaları günümüze gelen yasalar derlemesiyle birlikte dünyanın en eski yasalarından biridir. Kısa ve özlü biçimde kaleme alınmış olan Hammurabi Yasaları, Mezopotamya’nın toplumsal koşulları, aile, ordu, yönetim üzerine dolaylı yoldan da olsa, bilgi verir. 
Yasaların büyük çoğunluğu olası tüm suçları tanımlar ve bunlara uygulanacak acımasız cezaları belirtir. Örneğin “Bir adamın karısı, başka bir adamla yatarken görülürse, ikisi birbirine bağlanıp suya atılmalı. Koca karısını bağışlamak isterse, kral da uyruğunu bağışlamalıdır.”

Başka bir yasaya göre de, “Eğer bir mimar (yapıcı) bir evi sağlam yapmaz da ev yıkılarak sahibinin ölümüne neden olursa, mimar bunu yaşamıyla öder.” Bu ve bunun gibi acımasız hükümlerine karşın Hammurabi’nin yasalar derlemesi, yasa ve hukukun egemen olduğu ve en aşağılık bireyin bile belirli bir yasal korunma altına alındığı, genelde sağlam ve iyi örgütlenmiş bir toplumu yansıtır.

Hammurabi’nin yapmış olduğu işler ve yenilikleri:

1- Yapmış olduğu işlerden ilk sırayı koyduğu ve uyguladığı yasalar almaktadır. Hammurabi o güne kadar yapılmış olan en kapsamlı ve en reformcu yasaların sahibi olarak kabul edilmiştir. Aslında daha önceki medeniyetlerde de küçük çaplı yasaların olduğu bilinse de Hammurabi yasaları hem kapsamı, hem nitelikleri ile diğer bütün yasalardan ayrıdır. Yaptığı yasalar oldukça sert bir yasadır. Yaptırımlarının birçoğu ölüm cezasını içermektedir.Fakat Hammurabi kanunlarında birçok konuya yer verilmiştir. Bu yasalar o günkü yaşam tarzına göre şekillenmiş olduğundan milattan önceki yaşayışa da oldukça ışık tutmuştur. Hatta o zamanlarda uygulanan kısas yöntemi günümüzde halen bazı toplumlarca uygulanmaktadır.

2- Yapmış olduğu kanunlar toplam olarak 282 madde olup bu kanunları taş sütunlara yazdırmıştır. Bu sebepledir ki bu kanunların %90’lık kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. 30 civarında kanunun yazılmış olduğu taş sütunlarda yıpranma nedeniyle okunamadığı bilgisi bulunmaktadır.

3- Yukarda da değinmiş olduğumuz gibi birçok bölgeyi hakimiyetine almış ve buraları merkezi yöntemde toplamayı başarmıştır. Fethettiği yerleri merkezi bir yönetimle yönetmiştir.

4- Resmi yazışma düzenini kurmuş ve yönettiği yerde resmi yazışmalar yapmıştır.

5- Posta Teşkilatını yönettiği yerlerde kullanmıştır. (İran bölgesinde başlatılan posta teşkilatını yönettiği yerlerde uygulamıştır) Bütün meskenlere ve yerleşim yerlerine numaralar vermiştir. Postanın verilen adrese tam olarak ulaştırılması ilk bu dönemde olmuştur. Eve teslim sistemi diyebiliriz.

6- Bilimsel ve mimari açıdan tarihte çok önemli bir yere sahip olan Babil Kulesini yaptırmıştır.

7- Polis teşkilatı kurmuş ve yerleşim yerlerinde asayişi bu teşkilat yapmıştır. Bütün olaylara müdahale eden birlikler oluşturmuş ve suç işleyen kişiler yine kurulmuş olan mahkemelerde yargılanmıştır. Yargılamada “Hammurabi Kanunları” uygulanmıştır.

8- Ayrıca çok iyi de belediye teşkilatı da kurmuştur. Ve belediye yöneticisini kendisi atamıştır. Belediyenin yaptığı işler neredeyse günümüzde belediyenin görevine giren işlerle aynıdır.
Devamını Oku »