Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Tevekkül Nedir Nasıl Yapılır? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Tevekkül Nedir Nasıl Yapılır? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28.06.2015

Tevekkül Nedir-Allaha Tevekkül Nasıl Yapılır?

Tevekkül Nedir Nasıl Yapılır?,Tevekkül Nedir Kısaca,Tevekkül Nedir-vikipedi,Tevekkül Nedir Sözlük Anlamı,Tevekkül Nedir Örneklerle Açıklıyoruz...

Allaha Tevekkül Nasil Yapilir

Tevekkül Nedir?

Tevekkül, Allah'a teslim olmak, güvenmek, dayanmak, bağlanmak ve sığınmak anlamlarına gelmektedir.

Yüce Allah kullarının kaderini belirledikten sonra bazı dönüm noktalarında kararı yine kullarının
cüz‐i iradesine bırakır. İşte bu noktalarda vereceğimiz kararlar bizim imanımızın yüce Allah nazarında bir göstergesi olacak ve bizi kurtuluşa ya da azaba götürecek kararlardır.

Öncelikle kaza ve kaderin Allah tarafından tayin edildiğine yürekten inanarak iman etmek gerekir. Hayatımızda karşılaştığımız sonu iyi ya da kötü olan her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek ve en hayırlısının o olduğuna inanarak yaşamak...
İşte bu, kuvvetli imanın bir göstergesidir. Tevekkül kelime anlamı olarak her işte Allah'a güvenmek ona sığınmak, ona güvenmek ve ona havale etmek anlamına gelmektedir. Tek yardımın ondan geleceğine inanmak ve peygamberimizin bize öğütlediği " Allah kullarına bir annenin çocuğuna gösterdiği şefkatten kat kat daha şefkatlidir" sözünü kalbimizde hissederek tüm varlığımızla ona teslim olmaktır. Dünya hayatında karşılaştığımız her işe başlamadan önce Allah'a tevekkül etmesi, yani yüce Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi gerekir.

Tevekkül hakkında yüce Allah bizlere mübarek kelamlarının olduğu Kur'anda şunları söylüyor; Kur'an'da Tevekkül Hakkında Ayetler


TEVEKKÜL HAKKINDA KURANDAN HADİSLER:


“Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan  sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar.” (Al‐i İmran 160)

“Allah; O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.” (Tağâbün 13 )

“(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir.” (Tevbe 129)

“Halbuki kim Allah'a dayanırsa, bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir” (Enfal 49)

“Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.” (Ahzab 3)

“Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.” (Enfal 2)

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter.” (Furkan 58)

“Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan” (Şuara 217 )


Tevekkül İle İlgili Bir Hikaye:


İbrahim ibni Ethem ile Şekik’ül Belhi (Rahmetullahi aleyhim) Mekke’de karşılaşırlar. İbrahim, Şakik’e “seni bu duruma getirmeye sebeb ne oldu” diye sorar. Şakik şöyle cevap verir.

“Günlerden bir gün çöle varmıştım. Kıraç bir yerde yatan, kanatları kırık bir kuş gördüm. Kendi kendime “burada oturayım ve bu kuşun rızkının nereden geldiğini gözetleyim.” Dedim. Kuşun karşısında yere çöktüm. O sırada gagası arasında çekirge taşıyan başka bir kuş geldi. Kırık kanatlı kuşun yanına konarak gagası arasındaki çekirgeyi onun gagasına bıraktı.

Bu durumu görünce içimden “bu kuşu öbürüne vasıta kılan ulu Allah nerede olursa olayım benim rızkımı da sağlamaya kadirdir” diyerek kazanç peşinden koşmaya son verdim ve kendimi tamamen ibadete adadım”

İbrahim Ethem O’na:

-“Peki neden sen o kırık kanatlı kuşa yiyecek taşıyan sağlam kuş olup ta daha yüksek dereceli olmak istemiyorsun? Sen peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) yüksel el (veren elin) alçak elden (alanın eli) daha hayırlıdır” diye buyurduğunu duymadın mı?

Bu cevabı alan Şakik, İbrahim’in elini tutarak öptü ve “Ya Ebu İshak sen bizim üstadımızsın” dedi.


Tevekkül’ün Yeri:

Tevekkülün yeri kalptir Zahiri olarak çalışmak kalpteki tevekküle aykırı değildir, tam aksine tevekkülün bir parçasıdır İnsan, takdirin Allah (cc) tarafından olduğuna yakin olarak kanaat ettiğinde, her hangi bir isteğini elde edemediği zaman; “Allah (cc) takdiri budur” Elde ettiğinde ise “Bu Allah Azze ve Celle’nin bir lutfudür” diye düşünür Bu şekilde tevekkülü sağlam olan kimsenin başkaları hakkındaki tevekkülü de sağlam olur.

Yani kendi nefsinin acizliğini bildiği için kendisine güvenmeyen kimse, başkalarının da kendisi gibi aciz olduğunu bilir ve onlara güvenmez, sadece Allah’a güvenir Unutmamak lazımdır ki bütün kainatı ve içindekileri Allah Azze ve Celle yaratmıştır ve onları rızıklandırmayı, muhafaza etmeyi de üzerine almıştır Böyle olduğu halde Allah’tan (cc) başka şeylere tevekkül etmek, onlardan medet beklemek ne kadar yanlıştır.


Sözlükte Tevekkül Ne Anlama Gelmektedir?


1- Her şeyi tanrı'ya bırakma.

2- Tanrı'dan bekleme, yazgıya boyun eğme.

3- (Arapça) Erkek ismi.

4- Her şeyi allah'a bırakarak, yargıya boyun eğme.
Devamını Oku »