Abdest Duaları-Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdest Duaları Türkçe,Abdest Nasıl Alınır?,Abdest Duaları Diyanet,Abdest Duaları(Arapça-Türkçe),Abdest Duaları Arapca,Abdest Duaları Nelerdir?,Abdest Alırken Okunacak Dualar,Abdest Dualarının Meali-Anlamı ;


Namaz kılabilmek için, Kur’an’ı tutabilmek v.s. bazı ibadetleri yapabilmek için abdest almak lazımdır. Abdest alırken okunacak dualar vardır ki bunlar salih atalarımızdan bize kadar nakledilmiştir. Bunların okunması güzel (müstehab) görülmüştür.

1) Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-islâme nûra!”
Meali-Anlamı ; (Suyu temiz, islamı nur kılan Allah’a hamdolsun)

2) Ağıza su verirken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamıyayım)

3) Burnuna su verirken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na’imike ve cinânike”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, bana ni’metinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma)

4) Yüzünü yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart)

5) Sağ kolu yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ”
Meali-Anlamı ;(Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır)

6) Sol kolu yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme lâ tu”tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ’i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme)

7) Başı meshederken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir)

8) Kulakları mesederken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allâhumme’c’alnî minellezîne yestemi’ûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle)

9) Boynu meshederken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allâhumme a’tik rakabetî mine’n-nâri vehfeznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl”
 Meali-Anlamı ; (Allah’ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru)

10) Sağ ayağı yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut)

11) Sol ayağı yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allâhumme’c’al-lî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle)

12) Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh”
Meali-Anlamı ;(Ben şehadet ederimk ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O’nun kulu ve Rasûlüdür)

13) Ve şu duayı okumalıdır:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“Allâhumme’şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va’sımnî mine’l-velehi ve’l-emrâdı ve’l-evca'”
Meali-Anlamı ;(Allah’ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru)

14) Abdestten sonra bir veya üç kez Kadr Sûresini okumakta abdestin âdâbındandır:

Abdest Alırken Okunacak Dualar
“İnnâ enzelnâhu fî-leyleti’l-kadri. Vemâ edrâke mâ leyletu’l-kadri. Leyletu’l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelu’l-melâiketu ve’r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-kulli emr. Selâmun hiye hattâ metle’ıl-fecr”

Yorumlar

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *