Sayfalar

Ne Aramıştınız?

22.02.2009

Aşık Etme Duası(Birini Kendine Aşık Etmek İçin Dua)

Aşık Etme Duası Denenmiş,Erkeği Aşık Etme Duası,Kendine Aşık Etme Duası,Aşk Duası...


aşık etmek için dua


BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETMEK İÇİN DUA (BÜYÜ DEĞİLDİR);
Erkeği Aşık Etme Duası-Kızı Aşık Etme Duası:Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır. Bizzat denenmiş bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, önerilen okuma düzeni bir hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet etmedir fakat genel anlamda bir hafta dolmadan hacetimiz görülmüş olur. (14 gün okumada ise okumadan sonra 40 gün başka bir işlem ya da okuma yapılmaması önerilir.) Etki şu şekilde olur sevgisi için okunan kişide ilk günler bir bunalım hali meydana gelir, bu iyiye işarettir, uygulamaya devam ediniz.
OKUNACAK DUA ŞUDUR;
Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.Bir Diğer Aşık Etme Duası;
Salât-ı Tefriciye - Salât-ı Nariye

"Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil'ukadü, ve tenfericü bihil'kürabü, vetükdâ bihil'havâicü, ve tünâlü bihir'regâibü, ve hüsnül'havâtimi, ve yüsteskal'ğamâmü bivechihil'ke'imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek."
İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle demiş:
"Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için, "Salât-ı Tefriciye"yi 4444 defa okuyup, bu mübârek Saâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir kapı açar, hayırlı bir sebep yaratır ve ona muradını verir ."


596 yorum:

1 – 200 / 596   Yeni›   En yeni»
servet dedi ki...

hocam ALLAH sizden razı olsun yazdığınız dua çok iyi geldi eşimle ayrılma noktasına gelmiştik,ama şuanda çok mutluyuz eşimde bende size minnettarız ve duacınızız,selamatle kalın hocam.

Nika dedi ki...

hocam bu duayi bi kerede mi okumaliyiz, yoksa bir kach gune de okuya bilirmiyiz? rakami chox uzun oldugu ichin bi kerede 4444 kez okumayip da yarisini bi gun yarisini diger bi gun okuya bilirmiyiz? sevgiler

S. Yazar dedi ki...

Önemli olan "aşık etme duasını" bir seferde(kerede) okumak değildir,duayı 4444 defa okumaktır,bunu iki günde de okuyup tamamlayabilirsiniz,1 haftada da tamamlayabilirsiniz!

ÇOK MUTLU:) dedi ki...

BU DUAYI DENEDİM ARKADAŞLAR KESİNLİKLE İŞE YARIYOR,ŞUANDA YILLARCA PEŞİNDEN KOŞTUĞUM SEVDİĞİMLE 28 HAZİRANDA NİŞANIM VAR...HERKESİ BEKLERİM:)

bengüsu dedi ki...

Ben lise 2. sınıf öğrencisi bir bayanım,bu aşık etme duasını okuyorak bir sene paşinden koştuğum çocuk şimdi bana aşık oldu,ama bu seferde ben kararsızım kıyamıyorum ama birazda o benim peşimden koşsun,birde sorum olacak onu peşimden koşturup yalvartırsam günaha girermiyim??????

ZİYA TOSUN dedi ki...

BENCE GÜNAHA GİRERSİN BENGÜSU HANIM,İSTEĞİN OLMUŞ NE GÜZEL DAHA NE İSTİYORSUN Kİ?BEN BU YENİ NESİLİ ANLAMIYORUM ARKADAŞŞŞ

ÇARESİZ AŞIK dedi ki...

BİR KIZI DELİ GİBİ SEVİYORUM BU DUALARI OKUYUP SEVDİĞİNE KAVUŞAN VAR MI ARKADAŞLAR????

ramazan dedi ki...

olmaz mı kardeşim sen yeter ki imanlı ol,Rabbin ettiğin tüm dualarını kabul eder inşallah

Adsız dedi ki...

Gercekten umarim ise yarar sevdigim cocuga yillarimi verdim bakalim ne olacak ? ❤️

kemal dedi ki...

hayırlısı olsun,önce Allahtan hayırlısını iste

serseri dedi ki...

aşk mı kaldı ki,şimdiki aşklar laylaylom,üç günlük aşk mı olur

Adsız dedi ki...

Ya bende boyle güzel bi dua bulmak istiyorum ama buyu olmasından korkuyorum bu dualarin sakincasi olmaz umarim bide ise yarar İnşallah

Adsız dedi ki...

İki duayi da ettin mi
Lutfenn cevap beklicemmm

bengüsu dedi ki...

evet,iki duayı da ettim!

bengüsu dedi ki...

bende işe yaradı istersen sende dene,dua bunlar büyü değil ben çok araştırdım,araştırmadan okumam zaten

istanbullu dedi ki...

bende de işe yaradı arkadaşlar yıllardır aramızı yapmaya çalıştığım kızla evlenmeyi düşünüyoruz artık,Allah bu duayı paylaşanlardan razı olsun inşallah.

Adsız dedi ki...

siz hangi duayı ettiniz?

mutlu dedi ki...

Yukarıda yazılı olan duaları ettim;"Salât-ı Tefriciye"

Adsız dedi ki...

duanın etkisi geçmiyor değil mi?

Adsız dedi ki...

sadece birini okusak faydasını görürmüyüz

Adsız dedi ki...

bu duadan sadece bir tanesini yapsak olurmu

Bengüsu dedi ki...

Ya "Adsız" adsız arkadaşım dua okumanın bile pazarlığını yapıyorsun ya sana bişey demeyeceğim artık.YUHHH DİYORUM!!!!!!!!

Adsız dedi ki...

Bengüsu günde kaç kez okudun ilk duayı?

Adsız dedi ki...

Hocam bu iki duayı aynı anda yapmak zararlı olur mu? Çünki aynı dilek için birden fazla duayı aynı anda yapmamak gerekirmis öyle duydum. Salati tefriciye yi yukardaki duanin yanısıra okusam yanlış olur mu?

bengüsu dedi ki...

Günde 1 kez okudum yukarıda yazıyor ya zaten "bir hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet etmedir..." diye

Adsız dedi ki...

günde 2 kere okusak daha çabuk sonuç veriri mi?

Adsız dedi ki...

Bende okumaya basladm ise yariyomu
ben gunde 2den fazla okuyom daha mi cabuk gerceklesir

Adsız dedi ki...

Ne kadar surede gerceklesti gunde ne kadar okudun

Adsız dedi ki...

Ben sadece ilkini okuyprum ikisnide okudun mu sen bengusu

mevsim dedi ki...

bence fazla okumanın artısı olacağını sanmıyorum önemli olan okumak

bengüsu dedi ki...

Evet iki duayıda okudum

Adsız dedi ki...

Mevim sen ikinciyi okudun mu ise yaradi mi sende

Adsız dedi ki...

Ben sadece ilkini.okuyorum ikincisini okumadan ise yaramaz mi

Adsız dedi ki...

Peki bisey sorcam ne kaar surede gerceklesti kac gunde 4444 kere okudun duayi ve gerceklesme asamasinda belirtiler neder oldu simdiden sagol .dd

hayırlısı dedi ki...

aşık etme duaları bende bir değil iki defa işe yaradı

Adsız dedi ki...

hala seviyomu ikiside seni

Adsız dedi ki...

Haftasonu erkek arkadaşımmgelicek dört yıldır sürünen ilişkimiz bitcek ama ben istemiyorum bitmesini inançla deniycem bana du edin

jale dedi ki...

dualarımız seninle canım

Adsız dedi ki...

Çok teşekkür ediyor um ççokk ihtiyacım var... Birde o duada bi iki selavat fazla okun muş olsa neolur baştan almamız gerwkirmi?

Adsız dedi ki...

Ve ben ayrıldım pazar günü duada bugün bitti işe yararmı rabbim bilir içim çok acıyooo..

Adsız dedi ki...

14 ve 40 ne oluyo ve sadece bir haftamı okunacak

arzu dedi ki...

1 hafta içinde hacetiniz görülmez ise 14 gün okuyabilirsiniz 14 gün okuduktan sora 40 gün boyunca bu duaları bir daha okumayınız! 40 gün geçtikten sonra yeniden okumaya başlayabilirsiniz!

Ali Cetin dedi ki...

Selamun aleykum arkadaslar. Ben 6 yildir evliyim ama artik esim beni sevmiyormus. Bir cok duayi arastirdim ve ise yaramadi bu ilk duayi okuyali iki gun oldu. İnsallah kabul olur ve esim beni tekrar sever.

Adsız dedi ki...

Duayı nasıl niyetlencezve duanın üstünemi yoksa resmin üstünemi üflüycezve sonunda fatiha okuycazmı

S. Yazar dedi ki...

Üfleme yok,o sizin dediğinizi üfürükçüler yapıyor,kalbinizi Allaha yatırıp dua edin yeter!

melih dedi ki...

Allah yardımcı olsun kardeşim,Rabbim İnşallah ettiğin duaları kabul eder!

Adsız dedi ki...

ya hayır olmaz ilk günlerde bunalıma giriyormuş ben sevdiğimin bunalıma girmesini istemiyorum.

Adsız dedi ki...

hocam nasil niyet edicez duanin ikisini birliktemi okuycaz yoksa birinimi okuyalm bide öbür dua sayısı cok uzun bikacgunde okusak olurmuki

S. Yazar dedi ki...

İçinizden nasıl geliyorsa öyle niyet edeceksiniz,örneğin;"niyet ettin sevdiğim kişinin bana yar olmasına" gibi...herkesin niyeti farklı olabilir!

Adsız dedi ki...

Peki hocam duanin birisini mi yapicaz ikisinimi bide hocam hani niyet ediyoruz ya 7 gün boyunca her okumanin başında niyetmi edicez

S. Yazar dedi ki...

Duanın ikisini de yapın,7 gün boyunca her gün duaları okumaya başlamadan önce niyet etmelisiniz!

Adsız dedi ki...

Merhaba. Ben birinci duayı bir hafta oldu okuyorum fakat niyet etmeden başladım sürekli.yeniden mı başlamam gerekiyor?

Adsız dedi ki...

bu 4444 kere okunan duayi bitane fazla yada eksik okumus olsak sıkıntı olurmu bide iksine birmi niyetlenicez mesela ikinci duayi ikigun sonra niyetlensek okumaya baslasak olurmu

kazım dedi ki...

yeniden başlasanız daha iyi olur bence

Adsız dedi ki...

Tesekkur ederim.

Adsız dedi ki...

2 duayı okuyup bitiren varmı varsa dileği nekadar zamanda oldu?

Adsız dedi ki...

hocam bu duanın birincisi bitmek uzere iki gun var ama ikinci duanin saha yarsndaym bi etki yok sizce ikisi bitincemi etki olur

aşık etme duası dedi ki...

yahu ne saçma sorular soruyorsunuz arkadaş,yazmayacaktım ama dayanamadım!Sorduğun sorunun cevabını hoca nereden bilsin,Allah bilir etkisi olacak mı olmayacak mı hoca ne bilsin :!

aşık dedi ki...

iki duayıda bitirdim,dileğim dualar bittikten 2 hafta sonra oldu

Adsız dedi ki...

benim 3 gün sonra oldu

Adsız dedi ki...

Hocam 4444 lere okunan duada eksik ya da fazla olunursa bişey olurmu

Adsız dedi ki...

eksik olmasın fazla olsun arkadasm brn bi hocaya sordum bunu eksik okumayn diyor nasılsa niyet belli

Adsız dedi ki...

Teşekkür ederim

Adsız dedi ki...

Arkadaslar ikinci dua icin her okumadan once mi niyet etmeli yoksa niyet edip bi kac kez okusak olurmu

Adsız dedi ki...

arkadsm ikinci duayi bikere ilk basta niyet et bide bitince niyet et en iyisi bende öyle yaptım

Adsız dedi ki...

Arkadaslar ben bugün iki duayida bitrdim bana dua edin kabul olsun duam hepimizn duasi kabul olur inşallahda hepimiz sevdigimzn gönlünde oluruz

Adsız dedi ki...

Tesekkur ederim.

Adsız dedi ki...

İnşallah sevdiğine kavusursun biran önce mutlu haberi bizimle paylasirsan seviniriz

Adsız dedi ki...

İlk duayı 7 gün yerine 14 gün okusam olurmu böyle okuyan varmı

Adsız dedi ki...

bi yüreğinde olaym su duayla inşallah paylaşıcm yeterki sevsin inşallah hepmzn duasi kabul olur

Adsız dedi ki...

egerki bi etki yoksa 14 gün okuyabilirsn çünkü bende hâlâ okuyorm :( inşallah kabul olur bu sefer

Adsız dedi ki...

İnşallah sizin de kabul olur dualarınız

Adsız dedi ki...

Peki siz 7 gün okuduktan sonra 2 duayı tekrar basta mi okudunuz ben 7gun ilk duayı okuduktan sonra ara vermeden devam ettim 2.duada nerde kaldiysam tekrar 1.duaya başladım yani ilk dua 14 okuyup bitirdikten sonra 2duayi bitircem böyle olurmu ki

Adsız dedi ki...

yok ikinci duayi bikere okudum ilk duayi on dört gün okudum inşallah kabul olur hepmzn duasi

Adsız dedi ki...

hocam ben ilk duayi niyet etmeden dört gün okudum bastanmi niyet edip 7 gün okuycm

ayten dedi ki...

Baştan başlamana gerek yok,öyle devam et,bundan sonraki dualarına niyet ederek devam et

Adsız dedi ki...

Teşekkür ederm siz denedinizmi bu duayi hiç

ayten dedi ki...

evet denedim,benim dualarım kabul oldu,inşallah sizin kide kabul olur

Adsız dedi ki...

İnşallah nekadar sürede kabul oldu acaba benmi sabrszlaniyorm duam bitteli iki gün oldu ama inşallah benm duamda kabul olur inşallah bütün arkadaslrn duasi kabul olur

Adsız dedi ki...

Merhaba ben birinci duayi niyet etmeden başladığım için tekrar niyet ederek okumaya başladım ve bir hafta . Şimdi ikinci duayı da okumaya başladım. Fakat birinci dua ile ikinci dua aynı sürede bitmeyebilir ve birinci dua 14 gün okunduktan sonra 40 gün boyunca bir şeyi okunmaması söyleniyor. Şimdi birinci dua bittikten sonra ikinci duayı okumaya devam etmeli miyim yoksa yarıda mı bırakmalıyım ?lütfen biri yardımcı olsun

Adsız dedi ki...

arkadaşm sen iki duayada okumaya devm et birinci Duâ 14 gün okuduysan ikinci duayi bitir

Adsız dedi ki...

Birinci dua bir hafta oldu.okumaya devam edicem. Cok tesekkur ederim

Adsız dedi ki...

arkaslar duasu kabul olan varmı ve nekadar sürede oldu benm bitti ama hala bisy yok üç gün oldu benmi cok sabırsızm acaba

ayten dedi ki...

benim oldu biraz sabret istesen

Adsız dedi ki...

Ayten arkadaş seniin nekadar sonra oldu

ayten dedi ki...

1,5 hafta sonra oldu

Adsız dedi ki...

Inşallah benm duamda kabul olur bana dua edrmsn ayten lütfen benm duamda kabul olsun suan ugrunda ölecek kadar cok seviyorum ama o beni sevmiyor

elif dedi ki...

Karşılaşmamızın imkansız olduğu biri için dua ettim ve hala nasıl karşılaştığımıza inanamıyorum şoktayım.lütfen inanarak okuyun galiba oluyor.

Adsız dedi ki...

Elif hangi duayi okudun.ne kadar zaman sonra oldu

elif dedi ki...

İkisini de okuyorum bitmedi daha 6.günde oldu

Adsız dedi ki...

Benimde birinci dua bugun bitti ikinci duanin bitmesine daha cok var.esim icin okuyorum fakat kendisi bir kac gun once bosanma islemlerini baslatti . Umarim benimde dualarim kabul olur:(

Adsız dedi ki...

Hocam benim ikinci duam biteli oniki gün oldu ama birincicduam biteli dört gün oldu ilk duayi on dört gün okudum ikisi bitince mi duamz kabul olur inşallah kabul olur sabretemk cok zor arkadaşlar duasi kabul olan varmı nekadr surede kabul oldu

S. Yazar dedi ki...

Evladım ben ne bilirim ne zaman kabul olur,Allah ol der olur,biz aciz kulların ne haddine kelam etmek,Allah senin için hayırlısı neyse onu oldursun!

nergis dedi ki...

benim 2015 in ilk günü oldu çok şükür,Allah hepinizin gönlüne göre versin!

Adsız dedi ki...

Nergis senin ne kadar zamanla oldu acaba cok bekledinmi

Adsız dedi ki...

Hocam bu duayi fazla okusak sıkıntı olurmu 444 kez olan varya onu bide hocam ilk duayi ben bigün atladm bide fazladan okudum heralde sizce baştan niyet edip baslayayimmi hep karisyrdim çünkü biraz dkntilardan dolayi

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar duası kabul olan varmı varsa sular bittikten kaç gün sonra oldu benim 6.gün henüz birşey yok

nergis dedi ki...

tam 32 gün bekledim ama sonunda oldu çok şükür!

doğrucu davut dedi ki...

Yukarıda millet kaç günde olduğunu yazmış okusana be kardeşim,ama size dua okumak bile zor geliyor yorumları nasıl okuyacaksınız değil mi?

Adsız dedi ki...

Allaha bin şükür demekki zamanı ozamanms ama rabbim elinde sonunda el acani geri cevirmiyor Allah mutlulugunu daim etsn nergis saolasn bende beklycm demekki daha zamani gelmedi :)

Adsız dedi ki...

O yazılanları tabiki okuyoruz hem yeni olanlardand haber almak sizi neden bu kadar rahatsız etti ki ne sakıncası var insanlarindileklerinin kabul oldgunu öğrenmekte

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar 4444 kere okunan duayı tek basina mi okumak gerekir yoksa duayı başkalarına paylastirip yardım alabilir miyiz?paylastirarak yardım alan oldu mu?

Adsız dedi ki...

Hocam ben ilk duayı 1 hafta okudum hacetimde bir değişiklik olmadı 14 gün okumalimiydim 2.duaya devam ediyorum dogru mu yoksa basta mi okumaliyim

nergis dedi ki...

Hayır paylaştırmak ne demek,o zaman para vererek 5 kişi tutun siz hiç okumayın onlar sizin yerinize okusun olur mu böyle bi saçmalık sizce,tövbe tövbe....

Adsız dedi ki...

Namaz kılan ve dua eden birine sordum o paylastiribilirsin demişti

Adsız dedi ki...

Peki ilk duayı 1 hafta okuduğunuzda hacetiniz oldu mu yoksa 2 hafta mi okudunuz

Adsız dedi ki...

Hocam eşim beni terk edip yurt dışına gitti geri gelsin baris alim diye sürekli resmine ya cami aşmasını ve mukaddim esmasini okuyup geri gelip barisabilmeyi niyetli yorum fakat bu duya baslamakta istiyorum esmalarla bu duayı okuyabilirniyim yoksa esmalara ara mi vermeliyim

S.Yazar dedi ki...

Okuduğunuz iki esma da sevdiğine kavuşma esmasıdır,yukarıdaki dualarla beraber okunmasında bir sakınca yoktur!

Semih Tekin dedi ki...

Rabbim dualarimizi kabul etsin 4.gün bitti benimde okumaya devam ediyorum

Adsız dedi ki...

Teşekkür ederim hocam allah razı olsun inşallah rabbim yuvami kurtarmayı nasip eder ve her dua da size de allah razı olsun derim

ali dedi ki...

İnşallah kardeşim,Allah herkesin dualarını kabul etsin inşallah!

Adsız dedi ki...

bana cevap verirseniz çok memnun olurum öncelikle çok teşekkürler böyle güzel paylaşımlar yaptığınız için ,ben ya cami ya vedud esmalarını okuyorum ama hala bi sonuç alamadım acaba bunları okumayı bırakıp burdaki dualarımı okusam yani sormak istediğim şu an okuduklarımla beraber okusam yanlışmı olur

S.Yazar dedi ki...

Niye yanlış olsun?..OKUNUR!

Adsız dedi ki...

Ben bu duayi okudum bide ya vedudu esmalari ne sürekli duyuyorum ama bilmiyorum banada yardimci olurmusunz nasl bi dua nerden bulabilirm bende okumak istiyorm bu duayi okudum bitti

Adsız dedi ki...

Hocam allahın izniyle bu duayı 5 gündür okuyorum ve günde 3 tane muhabbet saatlerinde okuyorum kucuk te olsa bir haber aldım niyet ettiğim kişiden ve fakat barışmak devam etmek adına bir adım atmadı 2 gün sonra 7 günü tamamlicak okumalarim ben evlenmek niyetiyle hep gelmesini niyet etmiştim fakat şimdi okudukça benim icimdede yangınım sönmeye başladı acaba bu dua nasibimiz olmayacak insana okuduğumuz için bizidemi soğutuyor yada 14 gün okumayı tamamlayiptami beklemeliyim bu düşüncelerim vesvesemidir bilemedim tüm yorum yapan arkadaslari da. Okudum soruma yanıt bulamadım rica etsem yanitlarmisiniz hocam teşekkür ederim simdiden

Adsız dedi ki...

Hocam bu duaya haram diyenler var böyle bişeyler var mı??

Didem Akar dedi ki...

Merbaha arkadas.buraya yazilan butun yorunları tek tek okudum.bende bu duayı okuyorum.bgub 4. Gunum ama luffen inanarak kalben okuyun.benim sevdgim insandan benden nerfer ettigini yuzume soledi .evey cok uzuldum agladim.bayan olarak bjnları kabullenmemiz cok zor .biraz sabır arkadaslar.bi tavsiyemde niyet ederek ya zül celali vek ikram esmasini kalben zikredin .ama herseyin bâşi inanç.inanarak kalbenbyapın

bediha dedi ki...

Allah kalbine göre versin didem kardeşim!

Didem Akar dedi ki...

Verir dimi

Didem Akar dedi ki...

İçindeki biraz umut adamı öldürüyo

S. Yazar dedi ki...

Kim diyor?

Adsız dedi ki...

Didem arkadasm ya zül celali vel ikram emsasini kalben zikredin demsn ya bana açıklarmsn nasl bisy nr yapabilrm ben umutsuz vakaym bu duayi bitereli yirmi gün oldu amachala bisy yok bana yardimci olurmsn esma konusunda nasl olck nasl yaplck

Adsız dedi ki...

Hocam bu esmalar konusunda bana yardımci olurmusunuz nasl ne gibi lütfen

Didem Akar dedi ki...

Arkadasim suan bende ayni senin gibiyim bu duayi gunde 1001 kere cekmen lazimmis yada ya vedud ya cami

Didem Akar dedi ki...

Niyet et allah rizası için diye başla bi zamandan sonra alışkanlik yapiyo otururken yatarken gün icinde devamlı oku allaha ada.allah kalbimize gore versin adsız umarım derman buluruz herseyin başı allah

Didem Akar dedi ki...

Arkadaşim gunde 100q defa okuyacaksin bende senden farksiz degilim suan

Didem Akar dedi ki...

Niyet et ama agzina surekli dola iş yaparken aliskanlik haline geliyo oku ve allaha ada.isallah gonlumuzdekini hakkimiza hakkimizdakini gonlumuze razi eyler

Adsız dedi ki...

Ben ilk duayı 1 hafta okudum ve hacetimde bi değişik lik olmadı ama 2. duaya devam ediyorum Allah tüm kullarinin duasını kabul etsin

Didem Akar dedi ki...

Bence duan kabul oldu

Adsız dedi ki...

Bazı siteler

S. Yazar dedi ki...

Bazı siteler dediklerinizin ilmi nedir sıfatı ve ünvanı nedir peki?Lafa bakmayın lafı kimin söylediğine bakın!

S. Yazar dedi ki...

http://dua-ogren.blogspot.com/2015/01/el-mukaddim-esmasi-ve-sirlari.html#.VL0muNKsWSo

http://dua-ogren.blogspot.com/2015/01/el-cami-esmasi-ya-cami-ya-vedut-esmasi.html#.VL0m1dKsWSo

http://dua-ogren.blogspot.com/2015/01/hizbul-bahr-duasi-dilek-ve-hacet-duasi.html

http://dua-ogren.blogspot.com/2015/01/mutlulugun-sifresi-ya-zul-celali-vel-ikram-esmasinin-fazileti-ve-sirlari.html#.VL0nGtKsWSo

S. Yazar dedi ki...

Aşağıda linkleri verdim,bu esmalarıda beraberinde okuyabilirsiniz!Üzerine gelip tıkladığınızda esmaları görebilirsiniz!

El mukaddim Esmasi

El Cami Esmasi

Ya zul celali vel ikramEsmasi

Adsız dedi ki...

Hocam bana yardım edin lütfen bende anlama kitligimi var bilmiyorum okadar okudum bu esmalari hicbirsy anlamadim lütfen siz burdan yazarmsin bu esmalari hangisini kackere okumak lazm nasıl niyet etmek lazm ayrıca özel bi günü varmı birini seviyorm o beni sevmiyor onun bana aşık olması icin okumak istiyorum burdaki duayi okudum bitti simdi esmalarla devm etmek istiyorm burdan yardimci olurmusun yanlis bisy yapmaktan korkuyorum heralde :(

Didem Akar dedi ki...

Adsız istersen ben sana yardım edeyim

Adsız dedi ki...

Ya ben öyle aşık oldum ki artık ne yapsam kar etmiyor her yerde o var Duası kabul olan varsa tam olarak nasıl yaptı duayı lütfen yardım edin

Didem Akar dedi ki...

Ecbed adina bak esmaları ona gore cek

Adsız dedi ki...

Didem bana yardımcı olmana cok sevinirim cok seviyorum ben burdaki dualari yaptm esmalar konusunda yardm edermisin lütfen

Adsız dedi ki...

Kimin ebced adına bakmam Lazım

Adsız dedi ki...

Ecbed fln baktm ben pek anlamadim bisy ya didem

Didem Akar dedi ki...

Adsiz kusura bakma yazamadim ismin neyse ecbed degerine bak netten orda senin adina cikan esmalar olucak niyetbet ve ceknsurekli

Adsız dedi ki...

Didem ben buldum ecbed degerini ama nasl yapcm simdi tm bilmiyorum

Didem Akar dedi ki...

İsminin esmasını surekli oku ama niyet mesela allah rizası icin sevdigimle kalblerimizin birleşmesi icin de oku surekli iş yaparken yatarken oku hep esmayi tekrar et

Adsız dedi ki...

Didem istedim kadarmi okuycm yoksa esmanin uzerinde sayi var mesela 94 fln yaziyor okadrmi sana etkisi oldumu hic ben hâlâ cok üzgünüm beni sevmedigini bile bile bi ümitle devm ediyorum :(

Didem Akar dedi ki...

İcinden ne kadar geliyosa oku bende aynıyım senin gibi.sadece sabır et lutfen sabır sadce

Didem Akar dedi ki...

İstersen arkadaş olabiliriz adsız

Adsız dedi ki...

Tabiki olabiliriz didem ayrica bide hocama soarlimmi hocam nekadar faydasi olur okudumuzun yanlış bisymi yapiyoruz yoksa

Adsız dedi ki...

Hocam ben artık onsuz yapamıyorum dua adabı nasıl acaba nasıl kabul olur

S. Yazar dedi ki...

İşte Dua adabı tıklayın okuyun!
Dua Etmenin Adabı ve Usulu

S. Yazar dedi ki...

Esmanın ne kadar okunması gerekiyorsa o kadar okuyun,kafanıza göre okumak yanlış olur!

Adsız dedi ki...

hocam hayirli günler.bazi sitelerde ilk dua icin ayetel kürsi ile korunma gerektigi cünkü bir davet oldugundan bahsedilmis.ne daveti oldugunu anlamadim.bazilarida büyü duasi oldugunu yazmis.ben 2.dua ile cok sükür ise girdim.simdi sevdigim kisi icin okumak istiyorum ama ilk dua ile ilgili yazilanlar kafami karistirdi.gercekten korunmak gerekir mi?ya da neden korunacagiz.daha evvel sihir bana yapilan sey yüzünden koruma tasiyorum üzerimde.Allah korusun yanlis bi sey yapmak istemem.yardimci olursaniz cok sevinirim.selam ve dua ile.

Adsız dedi ki...

Benim dual şimdi bitti Allahım herkesin duasını kabul etsin

Adsız dedi ki...

Benim duam şimdi bitti Allahım herkesin duasını kabul etsin

S.Yazar dedi ki...

Kim yazmış,kim diyor ne daveti anlamış değilim?

nevin dedi ki...

Benim dün itibariyle isteğim gerçekleşti,darısı sizin başınıza arkadaşlar :)))

Adsız dedi ki...

Nevin nasıl okudun ya :/ kaç gün okudun

Adsız dedi ki...

hocam duanin ilk cümlelerini yazip arattim googleda.bir cok sitede cikiyor altina yapilan yorumlarda okudum.o yüzeden size sormak istedim.davet oldugunu ayetel kürsiyle 8 kere saga sola öne arkaya asagi yukari halka cizerek ve sonuncuyu icine cekerek koruma yapilmasi gerektigi yazilmis.

Adsız dedi ki...

Kaç gün sonra dilegin gerçekleşti nevin?????

Adsız dedi ki...

1.duada huddam kelimesi geciyo.bu da davettir demisler.gerci davet icin farkli sayilarda okuyolar galiba.bilemiyorum ben.siz bilgi verirseniz hocam gönül rahatligiyla okuycam.

Adsız dedi ki...

nevin senin adina cok sevindim :) iki duayida okudun mu?bi de okuma süresinde sende ya da sevdiginde bi rahatsizlik hissettin mi?

Adsız dedi ki...

Aynen adsız kardeşim ben bu aralar çok bunalımdayım 8 gün okudum salavatta daha bitmedi napmam Lazım hiç bişeyden zevk alamıyorum

Adsız dedi ki...

Bn napicam anlsmadim bi yardimci olurmusunuz lutfen

Adsız dedi ki...

Bu 4444 kereyi anlamadim lutfen yardim edin

Adsız dedi ki...

Hocam bana yardim edin 4444 ben anlamadim 1 haftafa 1 gun 4444 defa mi okicaz hocam bi anlatirmisiniz simdiden teşekkurler

Adsız dedi ki...

adsiz arkadaşım o dua 4444 kere okunuyor bi gün icinde degil mümkünse bir hafta icinde 4444 kere okumus olucaksn yada artk ongun icindede olur yani sayi tam olarak 4444 kere olmasi lazm

Adsız dedi ki...

Yani 4444 kere olucak iki duada degilmi 4444 kere okuduktan sonra okumicaz degilmi

Adsız dedi ki...

Mesela 4444 kere ya bunu mesels bugun 40 kere okuyabilirmiyim yarinda 40 ole ole okuyup bitirebilirmiyim

Adsız dedi ki...

Adsız arkadaşım ilk duayı 7 gün oku günde 1 defa 2. Dua toplami 4444 kere okunacak duayi günde ister 40 tane oku ister 400 tane ama toplam 4444 ol ucak başlarken niyet et bitirincede niyet et

Adsız dedi ki...

Anladim cokk tesekkurler ikinci duayi 4444 okicaz dimi birinci dua ise 7 gun boyunca 1 kere dogrumu anladim arkadasim simdiden tesekkur ederim bilgilendirdigin icin

Adsız dedi ki...

Ya adsiz arkadasim ben bisey sorucam bu ilk dua 7 gun ya onu ikinci dia 4444 kere olanla birlikte okusam bi sakincasi varmi yoksa bi hafta ilk duayi bitiripmi ikinci duaya basliyim nolur yardim ederseniz sevinirim

Adsız dedi ki...

Bide bunu sabah veya aksam yapsak farketmez dimi nolur cvp verirseniz sevinirim 

Adsız dedi ki...

İlk gün 1.duayı oku bitir arkasından 2. Duayı oku 2.duayı kaç defa okursan ve ertesi gün ilk dua sonra 2 dua yi oku ama unutmamak için ben 2. Duayı hep yazdım kaç kere okuduğumu tarih atarak

Adsız dedi ki...

Ben birlikte okudum bende farklı bi durum yok suan duaların bitmeli 1 hafta oldu biteli

Adsız dedi ki...

Sabah veya akşam fark etmez

Adsız dedi ki...

Saoll tesekkurler bni bilgilendirdigin icin bide etkisini gosterdimi sende

Adsız dedi ki...

Henüz degil

Adsız dedi ki...

İsalah hepimizin dualari kabul olur

Adsız dedi ki...

Bide bisey dicem suan bitti dedigin duani sadece 7 gun yaptin digilmi

Adsız dedi ki...

Ve diğerini 4444 olana kadar okumaya devam et

Adsız dedi ki...

Tmm tesekkur ederim zaten bugun birincisine baslicam ikincisinide birinci bittikten sonra baslicam

Adsız dedi ki...

Beraber okusaydin keşke

Adsız dedi ki...

He oluyomu beraber o zmn ole okurum daha baslamadim saolll

Adsız dedi ki...

Tmm okuicam

Adsız dedi ki...

Bide bunu abdestsiz okuyabilirmiyiz

Adsız dedi ki...

Duası kabul olan varmı ve nekadar sürede gerçekleşti

yaman dedi ki...

Çok şükür oldu arkadaşlar bugün oldu diyorum,heyttt be çok mutluyum,darısı sizin başınıza..........

Adsız dedi ki...

Duayı bitirdikten kaç gün sonra oldu peki yaman

Adsız dedi ki...

Arkadaslar bn bisey dicem birimci duam yarin bitiyo ama ikinci duami daha tamamlayamadim bunu bitirinceye kadar devam ettirebilirim dimi sure olarak

Adsız dedi ki...

Evet bitene kadar oku

Adsız dedi ki...

Bisey dicem bu ebced duasini nasil okicagimi biri biliyosa anlatabilirimi

Adsız dedi ki...

Arladaslar nolur ebced duasini bilen varsa guzel anlatabilirmi tesekkurler

yaman dedi ki...

8 gün sonra oldu,bana karşı ilgisinin olduğunu açıkladı :) şuan çıkmaya başladık ve çokta mutluyuz!

yaman dedi ki...

kardeşim sen yanlış biliyorsun ebced duası diye bir şey yok,ebced hesabı var ve hesaba göre okunan dualar var! Linki veriyorum burdan bak; İsminizin Ebced Değeri İle İsminize Bakan Esma Nasıl Bulunur?

yaman dedi ki...

yukarıda linki paylaştım,ayrıntılı bir şekilde yazıyor!

Adsız dedi ki...

Tesekkurler yaman arkadasim duzelttigin icin de saol yaliskla dua yazmisim tekra saol

yaman dedi ki...

yardımcı olabildiysem ne mutlu arkadaşım,burada herkes birbirine yardımcı olmalı hem sevap kazanmalı hemde yardım severlik aşılamalı

Adsız dedi ki...

Saoll ama yaman arkadasim simdi bn bu ebced hesabini okudum ama hicbisey anlamsdim bana yardim edersen cokk sevinirim

simge dedi ki...

Arkadaşlar bu duaları abdestlimi okuyoruz

yaman dedi ki...

ben nasıl anlatabilirim ki orda çok açık bir şekilde yazıyor eğer orada yazılandan bir şey anlamadıysan benim sana buradan anlatmam imkansız:(

Adsız dedi ki...

abdestli okumak her zaman daha iyidir!

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 596   Yeni› En yeni» Yorum Gönder