Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Recep Ayı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Recep Ayı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28.04.2015

Üç Aylarda Yapılması Gerekenler!..

Üç Aylarda Yapılması Gerekenler:

Üç Aylarda Yapılması Gerekenler

Yüce Allah’ın insanlara rahmetini ve nimetlerini çokça ihsan ettiği belli vakitler, belli mevsimler vardır.
Haftanın günleri arasında Cuma; kameri aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan bu türden feyiz ve bereketi bol zaman dilimlerindendir.

Allah’a şükürler olsun ki, İslam dinine gönülden bağlı Yüce milletimizin “üç aylar” diyerek özel bir önem verdiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcına ulaşmış bulunuyoruz. Sevgili Peygamberimiz, bu aylarda her zamankinden daha çok ibadet eder ve "Allah’ım! Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı kıl, bizi Ramazan ayına kavuştur." diye dua ederdi.

Kuşkusuz üç aylar, dünyanın ağır meşgaleleriyle bunalan ruhlarımızı dinlendirmek ve kulluk şuuru içinde Yüce Allah’ın rahmet ve merhametine sığınmak için çok kıymetli fırsatlardır. Yüce Allah’a üç aylarda yapılacak yakarışlar, tövbe istiğfarlar, kalıcı iyilik ve hayırlar, gönülden paylaşılan sevinç ve kederlerin mükafatı insanlara kat kat verilecektir. 

Yüce Allah’ın ilahi ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye “Regâib” denilmiştir.
Bu gecede öncelikle yapılması gereken, nefis muhasebesidir. Yani iç gözlemdir. Madde ve selim yerine silahların konuştuğu bir zamanda insanın ruhunu derin kırılmalardan ve acılardan koruyabilmek için, nefis muhasebesine her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Nefis muhasebesi, varlığımızın özünde var olan ve kimliğimizin temelini teşkil eden ahlaki değerlerimizi kaybetme tehlikesinden bizi uzak tutacak, en emin yoldur. 

Dinimizin bize ısrarla tavsiye ve telkin ettiği bu yol, ihmal veya terk edilirse, insanın varlığı değersizleşir. Bunun toplumsal tezahürü de, arsızlık, ahlaksızlık, haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, kin ve intikam duygularının yaygınlaşması; merhametsizlik ve sevgisizlik biçiminde ortaya çıkar. 
Nefsiyle muhasebesini hakkıyla yapanlar ve iç dünyasına yönelenlerde görülen ilk değişim, bütün kötülükleri reddedip, Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan insanın ıstıraplarını yüreklerinde hissetmeleridir.
İşte Regaib Kandili, sözünü ettiğimiz nefis muhasebesinin yapılması bakımından bizim için bulunmaz bir fırsattır. Şu halde bu gece hatalarımız varsa onları terk edelim, kötü duygu ve düşüncelerimizi kalplerimizden atalım. 
Üç aylarda,Allah ve Resülünü bize unutturan şeyleri bir tarafa bırakalım. Gönül sarayımızı bulandıran haset, kin, düşmanlık, haksızlık ve zulüm çamuruna bulaşmaktan sakınalım. Birbirimize, Anne ve Babamıza, yakınlarımıza sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım.Üç aylarda Dünyamızı saran düşmanlıklara karşı birlik ve beraberlik içinde olalım. Gönüllerimizde iyilik, fazilet ve bilgi ışığını yakalım. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.

Kelime olarak regâib, “çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan” mânâlarına gelen Ragibe kelimesinin çoğuludur.
 Buna göre Regaip Gecesi denilince: “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” mânâsı anlaşılır. Bu gece Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.
Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur. Diğer zamanlarda okunan her Kur'ân harfi için on sevap verilirse, Recep ayında yüzleri geçmekte, Regâib kandilinde ise daha da artmaktadır. Kaza ve nafile namazların sevabı ise diğer gecelere oranla kat kat fazladır. Regâib kandilinde yapılacak ibadetlerden birisi de duadır. Peygamberimiz (sas), bir hadislerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir.

Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:

1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şu anın ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaatle birlikte okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

20. Komşun açken sen tok yatmayacaksın!

Üç Aylarda Yapılması Gereken 32 Şey:

1. Cumaya gitmeyenler cumaya gitmeye başlamalı.

2. Sadece Cuma kılanlar beş vakit namaza başlamalı.

3. Camiye cemaate gitmeyenler cemaate katılmalı.

4. Sünnî Müslümanlar, güvenilir bir akaid kitabı alarak itikadını tashih etmeli.

5. Herkes kendine yetecek kadar (doğru kitaplardan) ilmihalini öğrenmeli.

6. Gıybet nedir öğrenmeli ve dilini gıybetten korumalı, ölü kardeşinin etini yememeli. 

İnsanların gizli özel hayatını, saklı günahlarını araştırmamalı, tecessüs etmememli.

7. İsraf edenler israftan vazgeçmeli kanaatli, mütevâzı, iktisatlı bir hayat sürmeli. Kur'an, israf edenlerin şeytanın kardeşleridir buyuruyor.

8. Otomobili ihtiyacının üstünde lüks ve israflı bir araba ise onu satıp ihtiyacına göre bir oto almalı. Artan paranın bir kısmını zekat ve sadaka olarak dağıtmalı.

9. Her gün bir saat Kur'an okumalı, kıraati yeterli değilse dinlemeli. Ayrıca faydalı ve hikmetli kitaplar okumalı, içlerindeki bilgileri öğrenmeli ve hayatına uygulamalı.

10. Aylık maaşının, gelirinin 40'da birini Allah rızası için fakirlere, miskinlere peşinen vermeli.

11. Dualarının kabul edilmemesi şüphesine binaen duası makbul kimselerden dua istemeli.

12. Gururdan, kibirden, benlikten ateşten kaçar gibi kaçmalı.

13. Nefs-i emmâresinin kötü isteklerine hayır demeli, karşı koymalı.

14. Kötülükle çok emreden benliğine karşı büyük cihad yapmalı.

15. Sinirlenip öfkelenmemeli.

16. Kendisine kötülük eden Müslümanları afvetmeli ve karşılığında onlara iyilik etmeli, ikramda bulunmalı.

17. Şimdiye kadar haram ve şüpheli gelirle zengin olmuşsa onları ya hak sahiplerine geri vermeli, geri veremiyorsa hak sahiplerinin adına tasadduk etmeli.

18. Günde defalarca hüsn-i hâtime konusunda korkuyla ürperip ağlamalı ve Hak Teala'dan iyi sonuç (imanla ölmek) dilemeli.

19. Allahın kendisine ikram ve ihsan ettiği nimetlerin bir kısmını muhtaçlarla ve kardeşleriyle paylaşmalı.

20. Başkalarının karılarına, kızlarına kötü gözle bakmamalı.

21. İslama, Kurana, Sünnete, Şeriata aykırı tv. programlarını seyretmemeli. En doğrusu hiç tv. seyretmemeli.

22. İçinde riba ve faiz şüphesi olan hiçbir muameleye karışmamalı.

23. Yaptığı ibadetler ve iyilikler konusunda 'ucba düşmemeli.

24. Allahtan gereği gibi, hakkıyla korkamadığı için ağlamalı.

25. Bir iş yaparken, Efendimiz (Salat ve selam olsun ona) nasıl yapmamı isterdi diye sormalı ve ona göre yapmaya çalışmalı.

26. Başta Efendimiz olmak üzere şefaat sahiplerinin (Allahın izniyle) yapacakları şefaatlere dahil olmak için çalışmalı.

27. Mü'minleri şirk ve küfürle suçlamaktan kaçınmalı.

28. Kendi kusur, günah, noksan ve hatâlarına bakmaktan ve üzülmekten başkalarınınkileri görememeli.

29. Cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup, sekt, klik militanlığından, fanatizminden, holiganlığından tevbe edip bir daha yapmamaya kesinlikle niyet etmeli.

30. Muhterem ve gayr-i muhterem kimseleri erbab haline getirmekten, putlaştırmaktan son derece hazer etmeli.

31. Her sabah üç kere, her akşam üç kere besmele duasını okumayı âdet edinmeli ve bunu hiç terk etmemeli. (Euzü billahi mineşşeytanirracim BismillahirRahmanirRahim... Bismillahi hayrilesma... Bismillahillezi lâ yadurru ma'asmihi şey'un fil ard vela fissema ve hüvessemiül'Alîm...)

32. Allahın vermiş olduğu iman nimetine çok şükretmeli, imanını kayb etmekten çok korkmalı, imanını koruyacak tedbirlere ve sebeplere tevessül etmeli.

Devamını Oku »