Sayfalar

Ne Aramıştınız?

18.09.2008

Salaten Tüncina Duası

Bu gün sizlerle ; (salaten tuncina duası,arapça salaten tuncina kaç defa okunmalı,salaten tüncina duası ne zaman okunur,salaten tüncina oku,salaten tüncina duası 4444) konuları hakkında bilgeler sunacağız.
Salaten Tuncina Duası Arapça
Salaten Tuncina Duası Arapça
Salaten Tüncina duası fazileti büyük dualardan biridir. En büyük islam alimleri bu duayı namaz ibadetlerinden sonra okumuşlardır. Bu dua Peygamber Efendimizin hadis i şeriflerine dayanmaktadır ve bu nedenle Farz namazından sonra duayı okumak sünnettir.

Bir hadiste Peygamberimiz(a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Biriniz namazı kıldıktan sonra, Allah’a hamdu sena etsin, sonra Peygamber’e salavat getirsin, ondan sonra dilediği dualar yapsın.” (Ebu Davud, Nesaî ve Tirmizî. bk. Neylu’l-Evtar, 2/577)

Tuncina duası ne zaman okunmalıdır?

Farz namazlarının ardından bu duayı okumak bidat değil, aksine sünnettir. Bidat dinin bir hususta olan hükmünü beğenmeyerek, eksik ya da fazla görüp, ilave etmek ya da eksiltmek demektir. Bu yüzden tesbihler bittikten sonra, duaya başlandığında bu salavat-ı şerifeyi okumak gerekir. Tesbihlerden önce Ayetel Kürsi 'den önce veya sonra okumak bidat olacaktır. Burada sadece tuncina duasını değil başka bir duayı okumakta bidattır. 
Burası dua okuma ya da salavat okuma yeri değildir. Bu salavat ilham ile yazılmıştır. Okuyana ya da okumayana ısrar edilmemelidir. Okunduğunda çok sevabı olan salavatın, okunmadığında günahı yoktur. Bu salavat kurtaran salavattır. 
Sıkıntılı anlarda ve tehlike olduğunda bu salavatı okuyan kişiler, hem dünya sıkıntılarından hem de ahiret ezalarından kurtulurlar. Her türlü kaza ve belaya karşı korunmak için tuncina duası okunmalıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) namazlardan sonra okumakta olduğumuz tuncina duasını okumuş, bunu okuyun diye tembih etmiştir.

Tuncina duası nasıl okunmalıdır?

Sıkıntısı olan kişiler iki rekat namaz kılarak, namazın ardından en az 11 defa olmak üzere, 33, 66, 99, 111, 333, 666, 999, 1111 defa olmak üzere istendiği kadar, gücünüz yettiğince okunabilir.
Kısa sürede dilediğinizin olduğunu göreceksiniz. Okurken 33, 66, 99, 111, 333, 666, 999, 1111 sayılarına gelindiğinde, "Ya Rabbi beni şu işimden kurtar ya rabbim." diyerek okumaya devam edilmelidir.

Salaten Tüncina Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."


"Allahım! Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: 
Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. 
Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et.
Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."


Bu Salâvat-ı Şerifeye Devam Eden; Belalardan emin olur,gelecek musibetlere perde olur, arzuları kolay olur,muradı hasıl olur, rızkı bereketli olur.

Bazı yerlerde, "Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr." kısmının olmadığını da belirtelim. Ancak bu kısmın söylenmesi de çok faydalıdır.

Bu Salâvat-ı Şerifenin büyük önemi ve sevabı vardır. Sürekli bu salavata devam edenin, belalardan emin, gelecek musibetlere perde, arzularının kolay, rızkının da bereketli olacağı ümit edilir.

Dua esnasında eller (duanın seması sayılan) yukarıya açık olarak (ayrı) şekilde tutulur. İki elin avuç içi terazinin iki gözü gibi muvazeneli şekilde göğüs hizasında, semadan gelecek Rahmet-i İlâhiyye’ye açık bekler.

Ancak, bazı zamanlarda bu iki elin yanyana birleşip, bitişik şekilde tutulması da sünnete aykırı değildir. Resûl-i Ekrem (asm) Hazretleri her iki halde de dua yapmıştır. Fakat çoğu defa ellerini ayrı şekilde tuttuğu anlaşılmaktadır.

Şafiî mezhebinde duanın korku mânâsına gelen cümlelerinde ellerin içinin yere çevrilip aşağıya tutulduğu gibi. Hanefi’de ise avuç içinin aşağıya çevrilmesi sadece yağmur duasında meşru kılınmış, diğerlerine şâmil olmamıştır.

Şafilerin dua ederken musibetten sakınmak için ellerini aşağıya çevirmeleri bazı hadislere dayanmaktadır ki sünnettir. Bu hadislerden birisi şöyledir:

“Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam, Allah’tan bir şeyin olmasını istediği zaman ellerinin içini yukarıya çevirirdi. Ancak bir şeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağıya çevirirdi.” (Bu konuyla ilgili hadisler için bk. Müsned, Ahmed b. Hanbel IV/56; Mecmau’z- Zevaid, X/168; Cemu’l-Fevaid, II/618; el-Fethu’l-Kebir, II/357)

Bu nedenle ellerini dua ederken aşağıya çevirenler, bu hadislere göre amel etmiştir. Hanefiler ise bu konuda Şafileri taklit etmiş oluyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum İçin Teşekkürler...