İşte Başarı Duası

Hayatta başarılı olmak için çok çalışmak ve gayret göstermek gerekir.Ama bazen bunlarda yetmeyebilir,işte bu durumlarda Allaha sığınıp dua etmek lazımdır.İşte başarı için esma,işinde yükselmek için dua,işyerinde başarılı olmak için zikir,başarı duası arapça,başarı duası sınav için,başarı duası diyanet,başarı duaları,imtihan sınav da başarı duası...tüm bu duları bu sitede bulabilirsiniz.
Her İşte Başarı İçin Dua
Her İşte Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar
İşte Başarı Duası Arapça:

رَبَّنَا آتِنَامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّءْلَناَمِنْ امْرِناَرَشَداً

İşte Başarı Duası: “Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.”
İşte Başarı Duasının Anlamı: ”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.”

Peygamber Efendimizin Başarı Duasının Okunuşu:
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sahabeye öğrettiği başarı duası;
"Allahümme inni es'elükes-sebate fil-emri ve es'elü azimete'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve husne'ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri mata lemü. Ve es'elüke min hayri ma ta'lemü. Ve estağfiruke mimma ta'lemü. İnneke ente'allamü'l-guyub.''Peygamber Efendimizin Başarı Duasının Anlamı:

Allah'ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.

Bir işte ya da bir sınavda başarılı olmak için şu şekilde de dua edilebilir;

”Rabbi yessir ve la tüassir Rabbi temmim bil-hayr (Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma! Rabbim! İşimi hayırla sonuçlandırabilmeyi nasip eyle.”
Hz. Ebu Bekir Peygamber Efendimiz’in bir işe başladığında şu şekilde dua ettiğini bildirmiştir:

"Allahümme hır li vehter li”Anlamı “Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle!"

Yorumlar