Yolculukta Kılınamayan Namazlar Nasıl Kaza Edilir?

Yolculukta Kılınamayan Namazlar Nasıl Kaza Namazı Edilir?
Namaz, kişinin zimmetine nasıl ve ne şekilde terettüp ederse, onu o şekliyle eda veya kaza edecektir. Yolculukta iken namazı kazaya kalan kişi, ekat olarak kaza eder. 
Mukim iken namazı kazaya kalan kişi de, yolculukta bu namazı tam olarak kaza eder.evine döndükten sonra da olsa, dört rekatlı olan farzları iki r

Yorumlar