Sayfalar

Ne Aramıştınız?

27.07.2014

Arefe Günü 1000(Bin) İhlas Suresi Okumanın Faziletleri

Arefe Günü İhlas Okumanın Faziletleri,Arife Günü Bin İhlas Okumak,Arife Günü Okunması Gereken Dualar,Arefe Günü 1000(Bin) İhlas Suresi Okumanın Faziletleri...

Arefe Günü 1000(Bin) İhlas Suresi Okumanın Faziletleri
Arefe Günü 1000(Bin) İhlas Suresi Okumanın Faziletleri

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)
Bir hadis-i şerifte:
“Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ise:
“Azîz, mübârek kardeşlerim! Pek çok selâm. Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerîf okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz, Arefe’de dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen birden okuyabilir.” demiştir. (Şuâ‘lar)
Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."(Ebu-ş şeyh)

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 (bin) defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

"Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ Sûresini okursa, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur." (2)

"Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ Suresi’ni okursa, Allahu Teâlâ ona istediğini verecektir." (3)

Bu nedenle arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen bir adet olmuştur. Bediüzzaman hazretleri de “Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup..”(4) demek suretiyle bu geleneğe işaret etmiştir. Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir: “Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk.”(5)

Rakam verilerek bazı zikirlerin tekrar edilmesi hususunda bir çok hadis vardır. Mesela;

Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allahu ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (subhanellah), on defa tehlil (la ilahe ilellah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa “Allah’ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver.” (mealindeki) duayı okurdu. Sonra da “Allah’ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.” (mealindeki) duayı okurdu.” (6)

“Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona on hasene/sevap verir.” Diğer bir rivayette; Abdullah b. Amr b. As demiş ki; “Kim Allah’ın resulüne bir defa salavat getirirse, Allah ve melekleri ona yetmiş defa salat ederler (Allah rahmet eder, melekler de onun için istiğfar ve dua ederler).” (7)

Ayrıca şifa için Fatiha suresinin yedi defa okunması, tesbihlerin otuz üç’er defa okunması gibi daha bir çok sahih hadislerde belli sayılar verilerek zikirlerin yapılması istenmiştir.

Dipnotlar:
1) bk. Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 11; Müsned, 3:437, 5:141; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 24; Suyûtî, el-Fethu’l-Kebîr, 3/227; Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, 2/506-508.
2) Suyuti, el-Fethu’l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadîs no: 8953.
3) bk. Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadisin şerhi.
4) Mektubat, Yirmi Beşinci Mektup Dokuzuncu Mesele.
5) Şualar(13. Şua-s.299)
6) Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadis sahih olarak değerlendirilmiştir. bk. Mecmau’z-Zevaid, 2/263.
7) Ahmed b. Hanbel’in bu rivayetleri sahihtir. bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/160.


Ihlas Süresini:

Ihlâs süresini yani "Kulhüvallahü ehad" okumak çok faziletlidir. Hadîs-i seriflerde buyurulduki:

"Ihlas sûresini okumak, Kur'an-i kerîmin üçte birirni okumaya denktir."

"On kere "Ihlas" okuyana cennette bir köşk verilir."

"Namazlardan sonra on defa "ihlas" okuyan Allahü tealanin rizâsina ve mağfiretine kavuşur."

"Yatağa sağ yani üzerine yatıp yüz kere "Ihlâs" okuyan cennete girer."

"Sabah namazindan sonra 12 kere "Ihlas" okuyan, Kur'an-i kerimi 4 defa hatmetmis gibi sevâba kavusur."

"Sabah namazindan sonra 11 Ihlas okuayana, Cennette bir burç verilir."

"Sabah aksam üç kere "İhlas" ile "Muavezeteyn"i okumak , belâ ve sıkıntılardan korur."

"Evine girerken "İhlas" okuytan yoksulluk görmez.

"İhlas okuyana Cennet vacib olur."

"Kim evinden sefere çikarken 11 defa "Ihlas" okursa, seferden dönünceye kadar Allahü teala opnun evini muhafaza eder."

"Arefe günü, ( herbirine besmele çekerek) 1000 "Ihlas" okuyanın bütün günahlari affolur ve her duasi kabûl olur."

"Cumâ namazindan sonra, yedi kere "Ihlas" ve Muavezeteyn" okuyan, bir hafta kazadan, belâdan ve kötü islerden korunur."!!!!!!!!!!!!!!!  İLAVE BİLGİ:  !!!!!!!!!!!!!!!

- Ramazan Bayramı Arefesinde Yapılacak İbadetler11 yorum:

 1. Allah razı osun çok makbule geçti,duamızı ettik Allah kabul etsin inşallah

  YanıtlaSil
 2. Abdestsiz okunabilirmi

  YanıtlaSil
 3. Mesela ben 100 tane okudum ara vermem gerekti bu şekilde devam edebilirmiyim yoksa tek oturuşta mı okumam gerekli ?

  YanıtlaSil
 4. Allah razı olsun

  YanıtlaSil
 5. Hepsini bir anda mi söylemek gerekiyor yoksa gün icersinde dagitarak bini tamamlasak olurmu

  YanıtlaSil
 6. hepsini birden okuyamazsınız bu yüzden gün içine yayarak arefe günü tamamlamak şartı ile bin-1000 ihlası okuyup tamamlısınız,Allah dualarınızı kabul etsin inşallah,amin...

  YanıtlaSil
 7. Bin ihlas okudum ama hepsinde teker teker besmele cekmedim tekrar okumam gerekirmi

  YanıtlaSil
 8. hayır tekrar okumanıza gerek yok,Allah kabul etsin...

  YanıtlaSil
 9. Besmelesiz olsa olur mu?

  YanıtlaSil
 10. Adetliyken okusak kabul olur mu

  YanıtlaSil

Yorum İçin Teşekkürler...