Zina Yapan Biri Nasıl Tövbe Etmeli?(Zina Yapan Kişi Bu Günahtan Kurtulmak İçin Ne Yapmalı?)

Zina Yapmak Günah mıdır?,Zina Yapan Biri Nasıl Tövbe Eder?,Zina Yapan Kadın Nasıl Tövbe Etmeli?,Zina Yapan Erkek Nasıl Tövbe Etmeli?,Zina Yapanlar Affedilir mi?,Zina Yapan Biri Namaz Kılabilir mi?,Zina Yapan Erkeğin Nikahı Düşer mi?,Zina Yapan Kadının Nikahı Düşer mi?,Zina Yapan Biriyle Evlenmek Günah mıdır?,Zina Yapan Biri Cennete Girebilir mi?,Zina Yapan Dinden Çıkar mı?,Zina Yapan Biri Zina Yapan Biriyle mi Evlenmeli mi?...

zina yapan nasıl tövbe eder

Zinanın hükmü İslam Dininde açıktır. Suçunu Hakim'in huzurunda dört defa ayrı ayrı itiraf ederek cezanın verilmesini isteyen veya dört şahidi bulunan birisi hakkında karar verilir. Şayet bu insan evli ise recm cezası, yoksa bekar bir insan için verilecek karar recm değildir, yüz değnek sopa vurulur.

Fakat suçunu itiraf etmeyen veya yaptığı bu fiili kimse görüp şikayet etmemiş ise bu insanın yapacağı tek şey günahından dolayı pişmanlık gösterip bir daha yapmamak üzere tövbe etmektir.

Ayrıca böyle bir suç işleyen kimse suçunu itiraf etse bile şu anda bunun cezasını uygulayacak bir merci yoktur.Geriye iki şey kalıyor. Biri kul hakkıdır. Varsa helalleşmek gerekir. Diğeri de Allah hakkı için tövbe, istiğfar etmek ve bir daha o günaha girmemektir.

İnsan hem iyilik hem de kötülük yapmaya uygun yaratılmıştır. Onun için zaman zaman isteyerek veya istemeyerek günahlara girebiliyor. Bu konuda Kur’anı Kerim de, “Allah, kendisine şirk koşulmasının dışındaki istediği kimselerin bütün günahlarını bağışlar.(Nisa Süresi,48;116)” buyurarak hangi günah olursa olsun affedebileceğini bildirmektedir.

Kitaplarımız da canı gönülden yapılan tövbenin Allah tarafından kabul edileceği ifade edilir. Nitekim Allah’u Teala, “Ey iman edenler, nasuh tövbe ile tövbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlerine koysun.” (Tahrim Suresi,8) buyurarak yapılan tövbelerin kabul edileceğini beyan eder. Ayette geçen nasuh tövbe ise şöyledir:

1-Allah’a karşı günah işlediğini bilerek, bu günahtan dolayı Allah’a sığınmak ve pişman olmak.
2-Bu suçu işlediği için üzülmek, Yaratıcıya karşı böyle bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmak.
3-Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair bir karar içerisinde olmak.
4-Kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek.

Bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Nasuh tövbe şudur:

-Günahlara pişmanlık.
-Farz ibadetleri yapmak.
-Zulüm ve düşmanlık yapmamak.
-Kırgın ve küskünlerle barışmak.
-Bir daha o günaha dönmemek üzere karar vermek.

İnşallah bu şartları yerine getirirsek Allah’ın tövbelerimizi kabul edeceğinden ümitli oluruz.

Ancak insan her zaman korku ve ümit içerisinde olmalı. Ne ibadetlerimize güvenip övünebiliriz. Ne de günahlarımızdan ümitsizliğe düşebiliriz. Ben çok iyiyim, bu işi hallettim demek ne kadar yanlışsa; ben bittim, beni Allah kabul etmez demek de o kadar yanlıştır. Ayrıca, suçunu anlayıp tövbe edip, Allah’a sığınmak da büyük bir ibadettir.Zina, İslâm'da ve önceki bütün semâvî dinlerde haram ve çok çirkin bir fiil olarak kabul edilmiştir. O büyük günahlardandır. Irz ve neseplere yönelik bir suç olduğu için, cezası da hadlerin en şiddetlisidir.

Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:

"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur." (İsrâ, 17/32).


"Onlar Allah ile birlikte başka ilaha dua etmezler. Haksız yere, Allah'ın haram kıldığı kimseyi öldürmezler ve zina da etmezler. Kim bunları yaparsa cezaya çarpar. Ona kıyamet gününde kat kat azap verilir ve o azabın içinde alçaltılmış şekilde ebedî bırakılırlar." (Furkân, 25/68).

Bekâr erkek veya bekâr kadının zina etmesinin cezası yüz değnek, evli ve iffetli erkek veya kadının zina cezası ise taşla öldürme (recm)dir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:


"Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız, bunları Allah'ın dinini uygulama hususunda acıyacağınız tutmasın. Mü'minlerden bir topluluk da, onların cezasına şahid olsun." (Nûr, 34/2).

Celde, ete geçmemek üzere, yalnız deriyi etkileyecek şekilde vurmak demektir. Vuruşta yalnız kürk ve palto gibi kalın elbiseler çıkartılır, diğerleri çıkarılmaz.


Asr-ı saadette Peygamberimiz (asm) ashabıyla beraber bulunuyordu. Bir genç çıkageldi ve çok saygısızca:

"Ya Resulallah! Ben felanca kadın ile arkadaş olmak istiyorum, onunla zina yapmak istiyorum." dedi.

Ashab-ı Kiram, bu durumdan çok öfkelendiler. İçlerinden gazaba gelerek genci dövmek ve huzuru Resulullah'dan çıkarmak isteyenler oldu. Bazıları bağırıştılar. Çünkü genç çok hayasız konuşmuştu. Sevgili Peygamberimiz (asm) "Bırakın o genci!.." buyurdu. Resulullah (asm), genci yanına çağırdı, dizinin dibine oturttu. Gencin dizlerini kendi mübarek dizine değdirecek bir şekilde oturttu ve:

"Ey genç, birinin annenle bu kötü işi yapmasını ister misin? Bu çirkin hareket hoşuna gider mi?" diye sordu.

Genç hiddetle:

"Hayır Ya Resulallah!.." diye cevab verdi.

Resulullah:

"Öyle ise o çirkin işi yapacağın kimsenin evlatları da bundan hoşlanmazlar." Sonra: "Peki, bu çirkin işi senin kız kardeşinle yapmak isteseler, sever misin?" diye sorduklarında genç :

"Hayır, asla!" diyerek hiddetleniyordu.

"Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi sevmez." buyurdu.

Sonra Hz.Peygamber (asm) mübarek elini bu gencin göğsüne koyarak şöyle dua etti:

"Allah'ım! Sen bu gencin kalbini temiz kıl. Namusu ve şerefini muhafaza eyle ve günahlarını da bağışla."


Genç, Resulallah (asm)'ın huzurundan ayrıldı. Bir daha günah işlemediği gibi böyle bir kötü düşünce aklından bile geçmeden yaşamış! (Müsned, V. 257)

Ahlâkî faziletlerin başlıcalarından biri de iffettir. Şeref ve haysiyet, namus ve itibar, mutlaka iffet sahibi olmaya bağlı hasletlerdir. Meşru olmayan zevklerden kaçınmak, nefsinin şehevânî ve hayvanî arzularına uymamak bizim için ahlâkî bir vazifedir.

İffetlilik, karakterlerin en onur vericisi, niteliklerin en üstünlerindendir. İmanın yüceliğine, nefsin onurluluğuna saygınlık uyandıran izzet-i nefse delâlet eder.

İffetliliğin anlamı, nefsi; arzularından, yemek, içmek ve cinsî münasebet gibi meşru isteklerinden yoksun bırakmak değildir. Bununla kastedilen, bu faaliyetlerde orta yolu tutmak ve dengeli hareket etmektir. Çünkü ifrat ve tefrit, her yerde insan için zararlıdır. İnsanın mutsuzluğuna ve huzursuzluğuna yol açar. Örneğin, midesel ve cinsel ihtiraslarda ifrat, büyük tehlikelere, ölümcül zararlara davetiye çıkarır. Bu konuda ifrata düşmeye oburluk ve azgınlık denir. Bu konularda tefrit de, ifrat gibi tehlikelidir. Hayatın zevklerinden ve meşru lezzetlerden yoksun kalmaya yol açar. Bedenin çökmesine, gücünü ve maneviyatını yitirmesine neden olur.

Mü'minun sûresinin 5. ve Mearic sûresinin 29. âyetlerinde müminlerin bir özelliği “ırzlarını muhafaza etmeleri” olarak ifade edilir. Ahzab sûresinin 35. ayetinde, mü'min erkek ve kadınlara Allah'ın mağfiret ve mükafatlarını kazandıran vasıflar arasında “ırzlarını korumaları” da sayılır. Nûr sûresi'nin 30. ve 31. âyetlerinde de Cenab-ı Hak, sırasıyla mü'min erkek ve kadınlara hitap ederek, gözlerini haramdan sakınmalarını ve ırzlarını korumalarını emreder.

Ayrıca, iffet numunesi Hz. Yusuf'u örnek gösterilir. O'nun iffetini korumak için verdiği mücadele Yusuf sûresinin 23. ile 33. ayetleri arasında anlatılrr. Yine Hz. Şuayb'ın kızlarının iffetli davranışları ve Hz. Musa'nın iffetine düşkünlüğü Kasas sûresinin 23. ile 26. âyetler arasında haber verilir.

İffet, kişiyi her türlü rezillikten koruyan bir haslettir. İnsanı her türlü zarardan korur. Allah Elçisi Peygamberimiz şöyle buyurur:

“Siz, iffetli ve namuslu olunuz ki, kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsun.” (Feyzu'l- Kadir, 4/318; Münziri, et- Terğib ve't-Terhib, 3/493)

“Başkalarının hanımlarına iffetli davranın ki, sizin hanımlarınız da iffetli ve namuslu olsunlar.” (Feyzu'l- Kadir, 3/317, 492; Hakim, Müstedrek, 4/154)

“İffetli olunuz, yani fahiş fiillerden kendinizi çekiniz ki, sizin kadınlarınız da o kötü fiillerden kendilerini tutsunlar." (Hadimi, Berika, 5/42)

Özetle, iffetin korunması için; her gün şehvani ve nefsânî istek ve duygularımıza karşı ufak başarılar sağlamaya çalışmalıyız. Nefsimize esir değil, onun hakimi olmalıyız. (Ahmed Hamdi Akseki, Ahlak İlmi ve İslam Ahlakı, 179-180)Yorumlar

 1. Hocam bn 2 seneye yakindir evliyim ve kocamdan istedigim ilgiyi duyamadigim icin 4 veya 5 kez telefonda mesajlasarak baska bir erkekle zina yaptim cok pismanim kocama soyledim (seni allaha havale ediyorum)dedi acaba bn ne yapmaliyim cok caresizim hocam bi yol gosterin bna tesekkurler simdiden

  YanıtlayınSil
 2. Müslüman Kardeşim, evliyken zina yapmak bir nevi ihanet e de giriyor ve bu iki günah için samimi tevbe gerekir .Samimi tevbe de bir daha asla bu günahı işlememek şartıyla Allah (c.c) a dua etmek ve kocana sadık kalarak hayatına devam etmen gerekir. Ayrıca namaz kılman seni her türlü günahlardan ve kötülüklerden korur. Namaz kılmadan yaşamak en büyük günahlardandır çünkü Allah(c.c) a kulluğun en büyük örneği ve göstergesi namazdır. Namaz kılmayan bir insan nefsi tarafından her türlü günaha itilebilir. Allah İman dolu bir ömür nasip etsin hepimize...

  YanıtlayınSil
 3. Selamueleykum hocam ben ahmet ben yanlışıkla yada bilerek zina yaptım tövbe etmek için günahları affetmesi için ben sende tövbe duasını istiyorum iyi gunler hocam

  YanıtlayınSil
 4. Merhaba Ahmet Kardeşim, Rabbim kullarının tövbesini o günahtan pişman olup tövbe edip ve bir daha asla o günaha yaklaşmamak şartıyla dilediği kimsenin günahını affeder. Rabbimiz çok Esirgeyici vede bağışlayıcıdır.. Rabbim tövbe edip günahlardan yüz çeviren kullarının günahlarını bağışlasın... AMİN

  YanıtlayınSil
 5. Hocam bu benim 2. Evliligim ve severek evlendik. Kocamin ilk karisi da bende busekil bir evliligon icinde olmaktan hosnut degiliz. O cocuklarinla ayri bir yasam kurmak istiyor. Birbirlerini sevmedikleri icinde Esimle yalan bir iliski yasamak Istemiyor. Ayri olursam belki bende bor baskasiyla daha mutlu bir evlilik kurarim diye dusunuyor. Ama o kadinin ailesi onu berdellik yuzunden, istemedigi bir evlilikte kalmaya zorluyor. Yada baska bir adama kuma olmaktan cekiniyor. Tabi bende esimle tek olmak istiyorum. Sevdigimle her an birlikte tek ve özzel olarak yasamak istiyorum. Suan kime baksaniz mutsuz. Ben mutsuz.. esim mutsuz. O kadin mutsuz. Sadece cocuklar icin herkes mutsuz bir evlilik yasiyor. Sizce en ideal dini cözum nedir

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Eğer sen o adamin kocasini ayartmasaydin o kadinda cocuklarida eşide mutlu olacakti belki bacim, bu ihtimali hic dusundun mu?

   Sil
 6. Merhaba hocam ben daha evlenmeden erkek arkadasımla beraber olduk makat bolgesinden gunahi ne kadar cok istemedigim halde yapiyordu beni kandirarak her seferinde cagiriyordu :( tovbe ettim asla bir daha olmayacagini vicdan azabi cekiyorum hergun artik kafayi yemek uzereyim..

  YanıtlayınSil
 7. Merhabalar , Allah ( c.c ) ın evli erkek ve kadınların bile makat yoluyla cinsel ilişki yapmasını yasaklamıştır hem zina günahı çok büyük hemde helal olmayan bölgeden cinsel ilişki büyük günah. Fakat İslam Dini diğer dinlere göre insanları çaresiz bırakmamıştır ve Allah ( c.c ) çok merhametli vede tövbeleri çok kabul edendir. Fakat tevbenin de anlamı yapılan günahtan pişman olup bir daha asla yapmamak üzere yemin etmektir aksi takdirde yapıp tövbe edip tekrardan yapılması haşa Allah ( c.c ) ile dalga geçmektir. Rabbimiz kullarına karşı çok merhametli vede şevkatlidir. Yeter ki samimi tevbe edip o günaha bir daha yaklaşmamalıdır.Bolca dua edip istiğfar dileyin.Rabbimizin rahmetinden asla ümit kesmeyin . Allah tüm inananların günahlarını bağışlasın İnşallah ...

  YanıtlayınSil
 8. Merhaba bacım, Zina çok büyük günahlardandır çünkü evlenmeden önce bir erkeğin ve bir kadının yakınlaşması kesinlikle haramdır. Makat yoluyla yapılan ilişkide günahtır, çünkü Allah ( c.c ) ın evli erkek ve kadınların bile makat yoluyla cinsel ilişki yapmasını yasaklamıştır . Fakat İslam Dininde asla ümitsizlik yoktur. Allah( c.c ) kullarına karşı çok merhametidir ve samimi tevbe edip pişman olan kullarının günahlarını bağışlayacağını emretmiştir. Ama yapılan tevbe de şu şekilde olmalıdır ki bir daha asla böyle bir şeye yaklaşmayacağına yemin etmelidir. Aksi takdirde tevbe edip aynı günahı işlemek bir nevi Allah( c.c ) ile dalga geçmektir. Çünkü tevbenin anlamı şudur ; yapılan günaha pişmanlık duyup bir daha bu günaha yaklaşmamaktır . Rabbimiz in merhametine sığınıp ümit kesmemelisin. Ayrıca Namaz kılman seni kötülüklerden koruyacaktır namaz kılmayan bir insanın Rabbimiz duasını kabul etmez ve Namaz da Allah ( c.c ) a kulluk tecellisinin en büyük göstergesidir yani secdedir . Rabbim tüm insanların günahlarını bağışlasın ve İslam çizgisinde bir yaşam nasip etsin. .. AMİN İnşallah. ..

  YanıtlayınSil
 9. Merhaba hocam ben nişanlımla zina yaptım ve hamile kaldım sonra hemen evlendik nikahm geçersiz mi oluyor ve çocuğum haram oluyor mu ve ne yapmam gerek bununla ilgili

  YanıtlayınSil
 10. Merhaba bacım,Evlenmeden önce yapılan cinsel ilişki zinadır ve günahtır. Evlenmeden yapılan cinsel ilişki sonucu olan hamilelikten sonra evlenilmezse Veled-i Zina oluyor. Nikah geçersiz olmaz sadece yapılan cinsel ilişki zina sayılır ve günahtır. Evladın Veled-i Zina olmaz çünkü evlendip artık o kişinin zevcesi ve helali oldun bacım. Eğer evlenmeseydin ve çocuk dünyaya gelseydi Veled-i Zina olurdu. Zina büyük günahtır, ancak tevbe kapısı her müslüman kardeşe Allah( c.c ) ın bir lütfudur ve Rabbimiz yapılan günahtan pişman olup tövbe eden kullarının günahlarını bağışlayacağını emretmiştir. Ama bu tövbe bir daha o günahı işlememek şartıyla Allah ( c.c ) dilediği kulunun günahlarını bağışlar.Namaz her müslüman a farzdır ve insanları kötülüklerden alıkoyar ve Namaz kılarak yapılan tövbeleri Allah ( c.c ) inşallah kabul eder. Allah ( c.c ) a kulluk tecellisinin en büyük göstergesidir Namaz. Allah( c.c ) ın selamı rahmeti ve bereketi tüm müslümanların üzerine olsun...Rabbim ( c.c ) dualarınızı kabul eylesin... AMİN

  YanıtlayınSil
 11. Merhaba hocam Zina etim ben cok pismanim ve tövbe ediyorum,ben esimle yillardir evliyim ve sevmiyordum sanaldan birine asik oldum 5 yil gizli görustuk,oda dediki bosan cocuklarini birak gel mutlu olalim dedi yapamadim cocuklarimin huzurunu bozamadim esim iyi insan cevremden cekindim cunku torunum var.ayrildim ondan ama beni tehtit etti tumden birakirsan söylerim herkese diye onun icin su an sadece arkadasiz hic görusmuyoruz sadece telefonda veya mesajla hal hatir sadece asla Zina etmem cunku tövbe ettim ölsemde artik etmem cunku cok pismanim sorum su konusmak bile arkadasca zinami ??

  YanıtlayınSil
 12. Merhabalar bacım, Evlilik çok mukaddestir ve namus da evlenmeden daha mukaddestir. Evli erkeklerin kadınları üzerinde hakkı ve kadınların da aynı şekilde erkeklerin üzerinde hakkı vardır.Eşlerin birbirlerini sevmemesi eşlerin ihanete yönelmesine bir sebep olamaz. Çocuklarını ve eşlerini terkeden ebeveynler bir ömür boyu terkettiği çocukların ahından kurtulamazlar. Çünkü şehvetlerine kapılıp yuvası yıkılan ailelerin çocukları kötü yollara düşüp hem kendilerine hemde çevresine zarar verecek kadar günah bataklığına sürükleniyorlar. Sakın şehvetine uyup evladlarını ve eşini terkedip günaha girme. Evli kadınların ve erkeklerin dost edinmesi ve görüşmesi her ne şekilde olursa olsun zina ya girer vede günahtır, çünkü helali dışında başka biriyle münasebeti her ne şekilde olursa olsun günahtır.Arkadaşça bile olsa günahtır çünkü daha önce o şahısla dost hayatı yaşanmıştır. Dost hayatı aile içinde ne bereket nede huzur bırakır çünkü Allah(c.c) rahmetini ve bereketini o aileden çeker. Eşini ve çocuklarını sev ve eşine sadakatli bir hayat sür , geçmiş günahların için Allah(c.c) mağfiret dile ki Ailene hem bereket hemde huzur gelsin. Pişman olup tevbe edip Allah( c.c ) tan mağfiret dileyen kullarının İnşallah günahlarını bağışlayacağını emretmiştir yeter ki bu günahından pişman olup bir daha asla bu günaha yaklaşmamak şartıyla dilediği kimsenin günahını affeder inşallah. Çünkü Rabbimiz kullarına karşı çok merhametidir ve çok şevkatlidir. Seni ne kadar tehdit ederse etsin sabret çünkü Allah ( c.c ) sabreden kullarını sever, ama asla tehdit eden o malum mahlukata boyun eğip bu günaha bulaşma . Sabret ve tevekkül et çünkü Allah ( c.c ) sabreden kullarına dayanma gücü ve sabrına karşılık mükafatını verecektir.Son olarak Namaz kılmanı öneriyorum ve bu namaz Allah ( c.c ) a iman eden ve Müslüman olan herkese farzdır. Namaz kılmak insanları her türlü kötülüklerden koruyacaktır çünkü Namazda bereket huzur ve kurtuluş vardır. Namaz kılarak yapılan tövbeleri Allah ( c.c ) inşallah kabul eder.Allah(c.c) dualarınızı kabul eylesin inşallah .Rabbimizin selamı rahmeti ve bereketi tüm müslümanların üzerine olsun. Selam ve dua ile....

  YanıtlayınSil
 13. Bekarım ve sevgikim var. Hastayım diye evine çağırdı bakmak için gittim sonra ilişkiye girmeyecek şekilde zina ettik ne kadar istesede izin vermedim. Kafam o kadar dolu ki kalbimde Allah sevgisini yeniden hissetmek istiyorum yaptığımın cezası nedir

  YanıtlayınSil
 14. Merhabalar bacım, evlenmeden önce erkeğin ve bayanın yakınlaşması günahtır ve zina sayılır. Bu günah için Allah(c.c) a bol istiğfar dile ve tevbe et,ama tevbe edince de bir daha asla bu günaha yaklaşma, çünkü tevbenin anlamı yapılan günahtan pişman olup da bir daha asla yaklaşmamak şartıyla Allah(c.c) dan af dilemektir. Rabbimiz kullarına karşı çok merhametlidir ve samimi tevbe edip tevbesine sadık kalan kullarının günahlarını bağışlayacağını emretmiştir. Fakat Şeytan sizi Allah( c.c ) ın affına güvendirerek bile bile günaha sürüklenesin , günahı işleyip sonra tekrar tevbe ederim düşüncesi olmasın çünkü tevbenin habire bozulması ve ardından gene tevbe edip o tevbeyi bozmak haşa Allah(c.c ) ile dalga geçmek olur ve çok büyük günahtır. Allah(c.c ) a namaz kılarak tevbe et.Sana Namaz kılman gerektiğini hatırlatmak istiyorum çünkü Namaz Allah(c.c) ın Müslümanlara farz olarak emrettiği ve kulluk vazifesinin en büyük göstergesidir secde. Şüphesiz Namaz seni her türlü kötülüklerden koruyacaktır.Namaz kılmayan insanın hem işleri ters gider hemde her türlü günaha sürüklenme tehlikesi var çünkü Allah (c.c) Namaz kılmayan kularının üzerinden bereketini ve rahmetini esirger. Namaz kılarak yapılan tevbe daha anlamlı ve doğru olur. Allah (c.c) ın selamı rahmeti ve bereketi tüm müslümanların üzerine olsun. Selam ve dua ile...

  YanıtlayınSil
 15. Merhaba hocam ben çok kotu bir şey yaptim eşimi eski sevgilim le aldattim ve zina yaptim şimdide çok pismanim ve çok gunahkarim ne yapacagimi bilmiyorum bana bi yol gösterir misin iz

  YanıtlayınSil
 16. Esselamun Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman kardeşim, zina büyük günahtır ve eşine ihanet de bir o kadar da günahtır. Bu tür günahlara sürüklenmenin en büyük sebebi namaz kılmamak ve şükreden kul olmamaktır çünkü namaz kılmayan insan nefsine hakim olmaz ve nefsi tarafından her türlü günaha itilebiliyor. Çünkü namaz kılmayan kullarına Allah(c.c) rahmetini ve bereketini esirger ve yardım etmez. Namaz kılmayan insanın ruhu nefsine yenik düşer ve günahların ardı arkası kesilmez. Tövbe et ve Allah (c.c) tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah (c.c) Günahlarından pişman olup tevbe eden kullarından dilediğini affedeceğini Yüce Kur'anda peygamberi aracılığıyla Müslümanları müjdelemiştir. Fakat şunu da enretmiştir ki "Sakın Şeytan sizi Allah (c.c) ın affına güvendirerek günaha sürüklemesin" diye buyurmuştur.Çünkü insanlar ben bu günahı işleyeyim de sonradan tevbe ederim düşüncesi çok yaygındır ve bu düşünce insanı helak olmaya götürür. Zaten tevbenin amacı işlenen günahtan pişman olup bir daha asla bu günaha yaklaşmamaktır. Müslüman kardeşim, bol bol dua et ve mağfiret dile şüphesiz ki Rabbimiz kullarına karşı çok merhametlidir ve çok bağışlayandır. Yeter ki samimi tevbe olsun. Namaz kılınarak yapılan tevbe daha anlamlı ve makbul olur. Rabbim biz müslümanların günahlarını bağışlasın inşaAllah.Allah(c.c) ın Selamı Rahmeti ve Bereketi tüm müslümanların üzerine olsun. Selam ve Dua ile...

  YanıtlayınSil
 17. Internetten uygunsuz videolar izledim ve birdaha izlemicem diye tövbe etmiştim ve o hatayi tekrar yaptim suan cok pismanim tovbe edip tekrar izledim bu sebepten korkuyorum icimde sıkıntı birakiyor

  YanıtlayınSil
 18. Selamunaleyküm Hocam ben ben zina yaptım ama olay çok farklı kız kardeşimin elimde kozu vardı onu tehdit ederek zina yaptım oda elimde kozunun olmasından dolayı zina yaptık tam zina sayılmaz ama sonuçta günah işledik şuan çok kötü durumdayım kafayı yemek üzereyim çok pişmanım tövbe etsem Allah (c.c) kabul edermi çok kötüyüm hayatım boyunca kaçamayacağım bir olay bu zina yapılması gereken en son kişi ile yaptım ama pişmanım eger affedilebilecek bişey ise sizdende dua alabilirmiyim lütfen. Hatamın farkındayım kafama sıkmak istiyorum o derece kötüyüm bana yardım edin çaresizim dualarınızı bekliyorum...

  YanıtlayınSil
 19. Kardeşim, İnsan nefsi yapmaması gereken her şeyi yapmak ister, nefsine hakim olmak da bir o kadar zordur çünkü zina artık açık açık yapılıyor ve bu sanal alem denilen internet ortamına taşınmıştır. Zina büyük günahtır, internet ortamına taşınan zina da günahtır. Tövbe edip tövbeni bozduysan tövbe et ve bir daha bozmamaya çalış, ne zaman şeytan musallat olursa "Euzu billahi semi'ül alimi mineşşeytanı recim " de ve Ayetel Kürsü yü oku, ardından zaten şeytanın vesvesesi biter. Namaz kılarsan namaz seni tüm kötülüklerden alıkoyar ve Namaz esnasında yapılan tövbe daha anlamlı olur. Hem namaz insanların Allah ( c.c ) a olan kulluk borcudur ve tüm insanlar üzerine farzdır. Bol bol dua ile istiğfar dile ve Allah (c.c) a sığın. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Allah (c.c) ın Selamı Rahmeti ve Bereketi tüm müslümanların üzerine olsun. Selam ve dua ile

  YanıtlayınSil
 20. Euzu billah, Yapılması büyük günah olan zinaya öz anneden kız kardeş mi !! Allah( c.c ) a sığınırım . Kardeşim sen ne yaptın !!! Zina büyük günahtır ve bu kız kardeşle çok ama çok büyük bir günah, hemde zorlama yoluyla ırza geçme oluyor yani tecavüz e giriyor. Hemen git kız kardeşinden helallik dile ve tövbe et,yapılması yasak olanın yasağın yasağını işlemişsin.Tövbe et ve Namaz kıl, hep namaz kılmamazlıktan geliyor bu çirkin davranışlar. Namaz kılmayan insan nefsine hakim olmaz ve nefsi tarafından her türlü günaha itilebiliyor hemde günahların en büyüğüne bile... Dua Et ve Namaz kıl ve her namaz da yaptığın günahtan tövbe dile ve bir daha asla zina ya yaklaşma. Allah( c.c ) a sığın ve bol bol istiğfar dile. Bu yaptığın çok çirkin bir davranış ve eğer tövbe etmezsen helak olmandan korkuyorum, intihar etme düşüncesi olmasın çünkü yaşıyorsun ve yaptığın günahtan pişman olup kendini düzeltme fırsatı olarak gör ve düzelt kendini. Allah ( c.c ) ın verdiği canı ancak ve ancak Allah ( c.c ) alır. Namazlarına sıkı sıkı sarıl ve Allah ( c.c ) a sığın ve bol bol istiğfar dile. Şüphesiz ki Allah kullarının günahı boylarını bile aşsa benim rahmetimden ümit kesmesinler diye buyurmuştur. Git ve helallik dile bacından ve Allah ( c.c ) a sığın ve tövbe et. Rabbim sen günah a bulanmış kullarının tövbesini kabul et inşallah... Allah ( c.c ) ın Selamı Rahmeti ve Bereketi tüm müslümanların üzerine olsun. Selam ve dua ile

  YanıtlayınSil
 21. Meraba hocam ben erkek arkadaşımla zina yaptım ve cok pişmanim tövbe ettim ama yine aynı günahı istemeyerek tekrar işledim ve cok korkuyorum yine tövbe ettim ama bu sefer ciddi anlamda daha yapmiyacagim allah beni affeder mi ne yapmam gerekiyor hocam hep bu günahla yaşıyorum korkuyorum yalvariyorum allahima affetsin beni diye Ağlıyorum sizce ne yapmalıyım

  YanıtlayınSil
 22. Hocam ben sevgilimle zina yaptım tövbe ettim ama yine yaptım şimdi yine tövbe ettim ama bu sefer asla yapmayacağım ve vicdan azabı çekiyorum çok pişmanim Ağlıyorum allahım affetsin beni diye tövbe istifar çekiyorum sizce ne yapmalıyım tövbe ettim ama yine yaptım ve bi kaç kişiyle de zina yapmadım ama Elleme öpüşme falan oldu ben ne yapmalıyım çok pişmanim nefsime yenildim hocam bana yardım edin

  YanıtlayınSil
 23. Selamın aleyküm hocam. Ben 14 yasımda zina yaptım ve basıma birsürú olaylar geldi sonra allah trvbe ettim ve bir daha yapmıyacagıma dait Allaha bir söz verdim çok büyük yeminler ettim basıma gelen her olay sonrasında allah karsıma bir sınav cıkardı ve bn o sınavlatı gecemedim biri cıktı karsıma beni gercekten seviyor ama ben onu sevmedigim halde onunla bir hafta görüştüm sonra allahtan korktuğum için bıraktım sonra tekrar allah karsıma bi sınav ckardı ve bn bi oglanla daha konustum ama onunla cıkmadım sonrada 14 yasımda iken aramzda ufak zinada bulundugum oglan karsıma cktı o beni hala seviyor ve bni tehtit ediyor onunla evlenmem icin simdi namazıma tekrar basladm ve haşa biraz alay etmis gibi oldum sizinde belirttiginz gibi ama allahtan asla ümidimi kesmiyorum tekrar namazıma basladım ama o oglann tehtitlerinden de cok korkuyorum hep allaha sığınıyorum ve en önemliside allah bni tekrar affederse aynı hataları yapmak istemiyorum ne yapmam gerekiyor vicdanmn rahat etmesi için cok sıkıntıdayım o oglann tehtitleriyle nasl baş edicem ben o oglanı istemiyorum 😢😢😢

  YanıtlayınSil
 24. Esselamun Aleyküm bacım , bu tür sorunların en büyük nedeni Allah(c.c) a kulluğun en büyük göstergesi olan namazın terki veya kılınmayışıdır çünkü namaz kılmayan bir insanın hayatından bereket kaldırılır ve insan her türlü pis işlere ve kötülüklere bulaşır çünkü nefsi tarafından rehin alınmış olur. 14 yaşında bir kız çocuğu olarak aşk gibi içi boş şehvet duygularına kapılman caiz değil , derhal tövbe et ve Allah(c.c) a yönel çünkü Rabbimiz kullarına karşı çok merhametlidir ve kullarını affetmeyi sever ama yeter ki kul yaptığı pisliklerden(zina vb günahlar) kurtulup ve bir daha asla bu tür şeylere bulaşmama şartıyla samimi tövbe eden kullarının tövbelerini kabul edeceğini buyurmuştur fakat en tehlikeli olan ise şudur ki şeytan insanı Allah(c.c) ın affına güvendirerek her türlü pisliği yaptırtıp ne olacak ki sonra tövbe ederim düşüncesine kaptırıp tekrar aynı veya benzeri günahlara sürüklememesine dikkat etmek lazım ve nefsi terbiye etmek lazım. Nefsin terbiyesi de namazdır ve namaz insanı her türlü kötülüklerden alıkoyar. Rabbim günahlarınızı affetsin ve hidayet dolu bir ömür nasip etsin... Allah(c.c) ın Selamı , Rahmeti ve Bereketi tüm müslümanların üzerine olsun... Selam ve Dua İle...

  YanıtlayınSil
 25. 15 Kasım saat 8 de soru soran Kardeşimiz ; Esselamun Aleyküm .. Zina çok çirkin birşeydir ve her türlüsü günahtır bu tür sorunların çok olması zinaların çok olması insan nefsine esir olması ve imanın zayıflığından kaynaklanır , bunların hepsi namaz kılmamak ve Allah(c.c) a olan kulluk görevinin yerine getirilmemesinden kaynaklanır çünkü namaz kılmayan insan şeytanın vesveselerine hemen aldanıp dünyevi geçici zevklerine kapılıp ahiretini feda etmektedir ... Ama Rabbimizin merhameti o kadar çoktur ki ve kullarına karşı o kadar merhametli ki(kulları ona nankörlük etmesine rağmen) yaptığı günahlardan pişmanlık duyan ve işlediği günahlara bir daha asla bulaşmamak şartıyla dilediği kulunun günahlarını bağışlayacağını buyurmuştur bu da tövbenin samimiyetine ve tövbesine olan bağlılığına göredir. Rabbine yönel ve tövbe et kardeşim yoksa kendine zulmedersin çünkü tövbesizlik şeytandandır ve bu da yaptığı günahın arkasından olup pişman olmamak anlamına gelir tövbesizlik... Rabbimizin merhametinden ve affından ümit kesmesin hiçbir müslüman ... Yeter ki müslüman Allah(c.c) a yönelsin ve günahından pişöan olsun ve rabbine bol bol istiğfar dilesin ... Allah(c.c) ın Selamı , Rahmeti ve Bereketi tüm müslümanların üzerine olsun ... Selam ve Dua İle

  YanıtlayınSil
 26. Selamünaleyküm hocam allahın rahmeti bereketi üzerinize olsun ben bile bile zina ettim ve bunu başkalarına anlattım sanki çok iyi birşey yapmışım gibi şimdi çok pişmanım ne yapmam gerekiyor lütfen yardım edin allaha emanet olun

  YanıtlayınSil
 27. Esselamun Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ... Kardeşim zinanın günahı büyüktür ve vebali de büyüktür hem sizin için hemde karşı cins için. Ve bunu başkalarına söylemek bununla övünmek de işlediğin günahı anlatmak da kötü birşeydir. Fakat hiçbir günah Allah(c.c) ın Rahmetinden Ve Merhametinden daha büyük değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah(c.c) kullarına karşı çok merhametlidir ve yaptığı günahtan pişman olup ve bu günahlardan yüz çevirip tövbe eden(samimi ve içten tövbe eden) kullarının günahlarını bağışlayacağını buyurmuştur. Her zaman söylüyorum bu tür zina bataklığına düşmenin sebebi Namaz kılmamaktan oluyor . Çünkü namaz hem insanı Allah(c.c) katında derecesini arttırır hemde insanı kötülüklerden alıkoyar ve nefsi terbiye eder. Nanaz kılmayan insanların Allah(c.c) ömürlerinden bereketi kaldırır ve o insan hem nefsine hemde şeytana yenik düşer. Allah(c.c) rızası için namazlarınızı 5 vakit ve huşu ile kılın ki Rabbimiz ömürlerinize bereket ve kıyamet günü günahlarınızı bağışlasın ve size merhamet etsin. Rabbimizin şefaatine nail olmak nasip olsun cümlemize inşallah. Allah(c.c) ın Selamı , Rahmeti ve Bereketi Tüm Müslümanların Üzerine Olsun...Selam ve Dua İle...

  YanıtlayınSil
 28. Ben 6 senelik evliyim iki çocuğum var eşim sürekli küfür eden çocuklarına ve bana şiddet uygulayan bi insandı ve disarda ki kadınları beğenen bi insandı ama müslüman olarak çok iyi bi insadi ben çok büyük bi hata yaptım psikolojik sorunlarım vardı ve o sıralar eşimle şiddetli geçiriyorduk çocuklarımi dövdüğü için ben çocuklar mi koruyordum sonrada beni dovuyordu ben o sıralar tek bir erkekle tanışıp onun sevgi ve şefaatine sığındım inandım ve zina oldu vicdan azabından ölüyorum kimsenin yüzüne bakacak yüzüm yok yapmış olsamda o aralar çok zor zamanlar geçirdim ve sevgi ve şefkat istedim ama karşımdaki insana güvendim amacını öğrendim 4 kere birliktelik yaşadım ama çok pişmanım tövbe ediyorum namaz kılıyorum daha napabilirim yaşayacak yüzüm kalmadi

  YanıtlayınSil
 29. Esselamun Aleykum bacım , Aile içi bu tür meselerin başında birbirini Allah(c.c) rızası için sevmemek ve en ufak bir şiddet durumunda saadeti başka kimselerde aramaktan geçer. Bu tür arayışların sonu hazin olmuştur ve yuvaların yıkılmasına ve hatta bunların açığa çıkması durumunda Aile faciası meydana getirmektedir ne yazık ki ... Allah(c.c) ın kadınlara verdiği Annelik şerefi kutsal bir şeydir ve bunun korunması ve haramlardan uzak kalması için verilmiştir . Bunun kıymeti maalesef günümüzde bilinmemektedir. Eşinin şiddet uygulaması durumuma gelince de ; bu uyguladığı şiddet seni dost hayatına sürüklemesine haklı sebep olamaz . Eşinden şiddet gören her insan bir başkasında saadeti arasa ne olur bu ümmetin hali ? Bu tür durumların sonucunda yuvalar dağılır ve aile faciaları olur. Allah(c.c) rızası için eşlerinize sadık olunuz ve Aile şerefinizi ve Annelik Şerefinizi muhafaza ediniz . Tövbeye gelince ; Tövbenin de 3 şartı var : 1.si yapılan şeyin çirkince ve günah olduğuna inanmak , 2.si bundan dolayı pişman olmak 3.sü de bu günahı terkedip bir daha asla bu günahı işlememek . Tövbenin kabul olması için b unları yerine getirmek şarttır. Bunları yerine getiren insan için Allah(c.c) dilediği kimsenin ve tevbesine sadık kaldığı kullarının günahlarını bağışlayacağını emretmiştir. Namazlarınıza devam edin bacım ve sakın haa namazlarınızı terketmeyin . Kulun Allah(c.c) katındaki değeri ve derecesi ibadet ve secdeden geçer.Unutmayın Namaz kılmayan insanların ömürlerinden ve yuvalarımdan bereket kaldırılır. Bir yuvadan bereket kaldırıldı mı her türlü günaha sürüklenme ve şeytanın hilesine aldanma da çok olur.Tövbe ederken Her namaz sonrası Allah(c.c) a dua edin ve tevbe edin ve yaptığınız günahlardan pişman olurcasına tövbe edin . Şüphesiz ki Alemlerin Rabbi Olan Allah(c.c) çok Bağışlayıcı ve çok Merhametlidir. Son olarak tekrardan namaz a değiniyorum ve Allah(c.c) rızası için namazlarınızı kılınız ve Ailenize ve Yuvanıza sahip çıkınız. Allah(c.c) ın Selamı , Rahmeti ve Bereketi Tüm müslümanların Üzerine Olsun ...Selam ve Dua İle...

  YanıtlayınSil
 30. Hocam ben 17 yaşında ergen ve bekar biriyim. 5 yaşında kardeşime önden soktum ama meni yapmadım geleceğini anlayınca hemen çıkardım kardeşim daha 5 yaşında ne yapmalıyım hergun kendime lanet ediyorum tövbe ediyorum hocam ne yapmalıyım

  YanıtlayınSil
 31. Euzubillah , Euzubillah , Euzubillah !!!
  Alemlerin Rabbi Olan Allah(c.c) a sığınırım ... Sen ne yaptığının farkında mısın ? Bu nasıl çirkince birşeydir , bu nasıl iğrenç birşeydir , bunu yapacak kadar mı iğrençleştiniz ? Bunun için söyleyecek birşey bulamıyorum , okurken elim ayağım titredi ... Allah(c.c) a sığınırım . Allah(c.c) ın emrine uymazsanız , Allah(c.c) a namaz kılmayıp nefsinizi terbiye etmezseniz,onun aalih amel yapın dediğini yapmayıp , yapmayın dediği günahkarı işlerseniz , Allah(c.c) da üzerinizdeki bereketi kaldırır ve şeytanın esiri olup işte böyle çirkinleşirsiniz ... Bu çirkinleşmeye söylecek hiçbir şey bulamıyorum , küçücük kızcağıza bile yeltenmene ne diyebilirim ki ? Tövbe et desem de Allah(c.c) en iyisini bilendir ama aşırıya giden kullarının tövbelerini ne yapar bilmiyorum ... Ve o küçücük kızcağızın geleceğini de mahvettin , yazıklar olsun sen ve senin gibi insanlara !!!

  YanıtlayınSil
 32. Yine de Sen tövbe et ve samimi tövbe et , Allah(c.c) en iyisini bilendir . Başkada diyeceğim bişey yok

  YanıtlayınSil
 33. Alemlerin Rabbi Olan Allah(c.c) tan asla ü idini kesme ve bol bol mağfiret dile , kendini düzelt ve nefsinin heva ve arzularına uyma , namazlarını da kıl ki Rabbim merhamet etsin , umulur ki bağışlar seni ... Kız kardeşinden de özür dile ve helallik iste ... Allah(c.c) tan da ümidini kesme ...

  YanıtlayınSil
 34. Selamu aleyküm hocam ben 34 yaşındayim 20 senedir evliyim 3 çocuk annesiyim bundan 3 sene once dile getirme ten bile iğrendim o günahı işledim yazar ken bile elim ayağım ve vijdanim titriyor kendimden iğreniyorum kimsenin yüzüne bakamıyorum ve en çokta allahtan korkuyor bu günaha girdiğim den beri gözyaşım dinmiyor gözümün açık olduğu her anda göz yasimla tövbe edip Rabbime yalvarıyorum ama yine içimdeki yangın sönmüyor eşim yurtdışı nda idi 8 yıl gelmedi nasıl oldu kör şeytana uydum bu yanlisa dustüm hatamı fark ettim ama iş işten geçmişti yıllar sonra yine o kişi karşıma çıktı beni tehdit ediyor onla bu hatayı yaparken beni video ya çekmiş bunu kullanarak benden pra istiyor yoksa kocana ve ailene bunu gondericem diyor beni tehdit ediyor numaramı deistirdim yine buldu benim maddi durumumun olmadigini bildiği halde beni çıkmaza sokuyor hocam ben bunların hepsini hakettim nekadar çile çeksem azdır bana sizden tek birşey istiyorum bana dua edin ve yaptığım tövbelerimin kabulü ve sıkıntıdan kurtulmak icin bi dua öğretin hocam allah rıza için derdimi allahtan başka kimseye söyleyemiyorum

  YanıtlayınSil
 35. Esselamun Aleykum bacım , evli olmana rağmen neden eşin dışında bir başkası ile günaha bulaştın ? Zina işlemek çok büyük günahtır ve sen evli olmana rağmen bu günaha girdin , bu tür pisliklere bulaşmanın cezası şeriatta recm cezası yani taşlanarak öldürülme cezasıdır. Bunun şeriattaki cezanın büyüklüğü işlenen suçun çok büyük olduğundandır. Bu tür şeylere bulaşmanın en büyük sebebi namaz kılmamaktandır ç0nkü namaz kılmayan insanların ömürlerindrn bereket kaldırılır ve ömürden bereket kaldırılınca da nefis şeytanın hilelerine aldanır ve her türlü günaha sürüklenir. Ve bacım sen Allah(c.c) ın kadına verdiği ve yeryüzünde insanoğlunun annesi şerefiyle şereflendirdi şerefe leke sürdün , bunun ne denli büyük günah olduğunu biliyorsundur umarım. Bunu yapmaman gerekirdi ve nefsine hakim olman gerekirdi. Ama Alemlerin Rabbi Olan Allah(c.c) , şirk dışındaki diğer günahların dilediği kulları için bağışlayacağını buyurmuştur. Çünkü hiçbir günah Alemlerin Rabbinin rahmetinden ve merhametinden daha büyük değildir . Nasuh tövbesiyle tövbe et , nasuh tövbesi ise işlediği günaha pişmanlık duyup bu günaha bir daha bulaşmamak şartıyla Allah(c.c) dilediği kullarının günahını bağışlar , Namazlarını kılıp namazdan sonra Allah(c.c) a bol bol dua et ve işkediğin günahlardan dolayı pişman olup bu günaha bir daha yaklaşmayacağına tövbe et her namazın sonunda . Bu senin için daha hayırlıdır . Bacım ;Allah(c.c) namaz kılmayan kullarının dualarına cevap vermez çünkü Allah(c.c) kullarının kesinlikle namaz kılmasını emretmiştir , namaz kılmayan insanın kafirden farkı yoktur ve Allah(c.c) a olan kulluk borcu ancak namazla ve ibadetle ödenir. 5 vakit namazdan sonra sürekli dua et inşaAllah Alemlerin Rabbi Olan Merhameti bütün dünyayı saran Allah(c.c) bağışlar. Sakın ha namazlara başladıktan sonra terketme , böyle hem namazlarına devam edip bir daha bu tür günahlara bulaşmazsan inşaAllah bağışlar seni Rabbimiz. O soytarı namussuz la da sakın bir konuşma ve görüşme , onun tehditlerine aldırış etme bacım ve sabret... Alemlerin Rabbi Olan Allah(c.c) a sığın .. Senin için dua edecem bacım inşaAllah. Allah(c.c) ın Selameti ,Rahmeti ve Bereketi Üzerinize olsun ... Selam ve Dua ile...

  YanıtlayınSil
 36. Hocam ben 10 yıldır evliyim eşimle anlaşamıyor birturlu evliliğimiz surduremiyoruz.ben hep alttan alarak ne dediyse evet diyerek 10 yıl sürdü.Allahim bize 10 yıl sonra bir kız evlat nasip etti.suan 1,5 yaşında.esim 6 aydır babasının evinde illede boşanacak deyip duruyor.Sorunlar neyse hepsini halletmeye çalıştım.yalvardim ama inat yok diyor başka birşey demiyor.benim ailemle anlaşamıyor tamam görüşme annemlerle dedim hatta ailemle yuzlestirdim.benlik sorun neyse beni yontulmamis ağaç gibi gör sen şekil ver dedim.yalvarmama rağmen gelmedi.bir kaç ay önce hayat kadınıyla tanıştım.kadin bu işi isteyerek ve severek yapmadığını söyleyince sadece huzur ve sıcak bir yuva istediğini söyleyince bende tuttum elinden eve getirdim.madem beni istemeyeni bende istemiyorum diyerek eşime de boşanmak istiyorsan ne gerekiyorsa yap dedim.Evime getirdigim kadın inanın sevgiye aşka güzel bir yuvaya ve aileye okadar muhtaç kalmiski.bana her gün her dakika dua Edip duruyor beni iyiki o pislik hayattan kurdin diyerek.eger beni bırakırsan ben o hayata birdaha dönmek istemiyorum deyip bana yalvarıyor beni bırakma diye.ben kadına aşık oldum oda beni aşırı seviyor.peki hocam ben ne yapıyorum bilmiyorum bana yol gösterin.bir tarafta canımdan çok sevdiğim evladım diğer tarafta bırakırsam hayatı tekrar kararacak bir insan.
  Ne yapacağımı bilemez haldeyim.esim olacak kadın zamanında yalvarislarima sessiz kaldı.ama kızım evde bana baba diye geziyor her kapı çaldığında baba diye kapıya koşuyormuş.ben ne yapayım.ben nasıl bir imtihan dan geçiyorum hocam.

  YanıtlayınSil
 37. Esselamun Aleyküm kardeşim ,Eşinin evi terkedip gitme sebebi çol önemli ve sebebi senin yaptığın yanlış ise günahı senin fakat önemsiz bir sebep veya boşanmaya bahane arıyorsa veya boşanmak istiyorsa zorla evlilik sürdürmek olmaz , evlilik karşılıklı anlayışla sürdürülür ve devam eder. Sen elinden geleni yapmışsın evliliği sürdürmek için fakat anlayışsız ve dik kafalı bir hanımla zaten istesende zorlasan da olmaz , bırak boşanmak istiyorsa boşansın , evliliğin kıymetini ve önemini bilmiyorsa kendi halibe bırak gitsin , kız çocuğunu da yanına alabilirsen al yada onu sirekli ziyarete git eğer boşanırsan , inşaAllah bir ortak yol bulursunuz da evliliğinize devam edrrsiniz ama 6baydır eve gelmiyorsa bırak onu kendi haline . Hayat kadınına gelince ? Onu nikahsiz evine alman günah ve ilişkin de zina olur , fakat nikah kıyıp onu o zevcen olarak alıp bir yuva verirsen çok büyük bir sevap işlemiş olursun ve Allah(c.c) yuvanıza bereket verir inşaAllah. Emin ol o kadın senin eşinden daha iyi anlar yuvanın önemini . Sana tavsiyem son birkaç kez eşine söyle ve onu ikna et eğer 3 kez daha gelmiyorsa eve boşa gitsin ve o kadınla evlen ve hayatına devam et , Onu o hayatından çekip kurtarman sana çok büyük sevap vardır . Eğer evlenirsen sakın o kadına eski hayatıyla ilgili kötü söz söyeme ve ona merhametli dacran ve ona karşı şevkat kanadını indir. Ve beraber Namaz kılıp Allah(c.c) ı anıp ona kulluğun gerekliliğini yerine getirdiğinizde hayatınıza anlam ve bereket gelir ve mutlu olursunuz... Allah(c.c) ın Selamı , Rahmeti ve Bereketi Üzerinize Olsun ... Selam ve Dua İle...

  YanıtlayınSil
 38. Hocam erkek arkadaşımla evlenmeyi düşünüyoruz fakat yaşımız küçük olduğu için aileler sıcak bakmıyor imam nikahını önceden kıyıp resmi nikahı sonra kıysak zinaya girmiş olur muyuz çünkü aynı evde kalıyoruz

  YanıtlayınSil
 39. Esselamun Aleykum bacım , Erkek arkadaşla evlenmeden aynı evde kalmak helal değildir ve günaha iter , yaşınıza da gelince bolluğ çağına erişmiş kadın ve erkeğin aile rızasıyla evlenmesi daha hayırlıdır. Aynı evde kalmanız zina tehlikesi içermektedir dikkat edin . Bunun önüne geçmek için evlenene kadar aynı evde bulunmamanız ve evlenene kadar da yakınlaşmamanız gerekir . Evlilik isteğiniz aile tarafından sıcak bakılmamanız yaş ise bolluğ çağını aşmışsanız evlilik için sakınca bulunmamaktadır. Fakat günümüzde kadınlar ve erkekler geç evlendiriliyor ve bu da dinen sakıncalıdır . Aile rızası çok önemlidir ve ailelerinizi ikna ediniz . Selam ve Dua İle ...

  YanıtlayınSil
 40. İmam nikahı kıymanızda bir sakınca yok fakat hemen ardından resmi nikah olması lazım çünkü evlilik ilanı hem size laf gelmemesi hemde toplumda evli olduğunuzun bilinmesi gerekiyor. Selam ve Dua İle ...

  YanıtlayınSil
 41. Selamün aleyküm hocam, ben de çok büyük bir günah işledim. erkek arkadaşımla birlikte oldum anal yoldan. Onunlayken alkol aldım. Şimdi çok pişmanım ne yapacağmı bilmiyorum. 40 gün boyunca müslüman sayılmamış mı oluyorum 😢 ayrica yaşadıklarımı birilerine anlatmak da günah sayılır mı? Belki onlar yardmcı olur düşüncesiyle anlatıyorum. Tövbe banyosu yapmak istiyorum ama nasil yapildigini bilmiyorum. Allah beni affeder mi 😢 namaz kılarsam ve dua edersem 40 gün boyunca kabul olmaz mı?

  YanıtlayınSil
 42. Esselamun Aleykum bacım , Sen ne yaptığının farkında mısın , zina haramdır ve büyük günahlardandır ve sen aynı anda birde Allah(c.c) ın haram kıldığı illet içki içmişsin , ve bir de haram olan bölgeden(livata pisliği ve iğrençliği ; ki bu lut kavminin helak sebebidir) zinaya girmişsin , zaten zina haramdır ve sen haramın da haramını işlemişsin . İşte insan hayatında Allah(c.c) ı unuttuğu zaman ve Allah(c.c) a kulluğu unutup ona namaz kılmadığı zaman ne yazıkki işte böyle haramlara bulaşır . Neden sadece günahlardan sonra namaz kılma ihtiyacı duyuyor insan , günaha girdiğinde mi insan Rabbini tanıyor ve ona secdeye varmak istiyor !!! İbadetin devamlısı olmayınca bi anlık yapılan ibadet(Allah bilir) ama sadece Allah(c.c) a muhtaç olduğu zaman onun huzuruna gittiğinde makbul olur mu Allah(c.c) bilir . Bacım senin yapacağın tek şey kendini düzeltmen ve Allah(c.c) a tövbe etmendir. İçki illetini içtiğin için 40 gün boyunca namaz a başlayamazsın diye birşey yok , bilinç ve denge yerine geldiği zaman bile namaz a durabilir insan . Çünkü içki denen illet bilinç ve dengeye etki eder .Şu kısmı doğru ki 40 gün boyunca insan vücudundan alkol illeti tamamen atılır . Ve 40 gün boyunca o alkol vücuttan ve damarlardan tamamen atılana kadar günahı var . Allah(c.c) a yönel ve yaptığın çirkinlik için Rabbinden mağfiret dile , ve pişmanlığını dile getir ve Rabbimizden affetmeyi dile . Zinayı da kimseye anlatma , bumların dillendirilmesi hem günah hemde örfen ayıptır. Dertlerini ve sorunlarını Alemlerin Rabbi olan Allah(c.c) a aç ve ondan yardım dile . Bacım ; tövbenin kabul olması için başta yaptığın şeyden pişman olman , ve pişmanlıktan sonra da o günahı bir daha işlememek şartıyla terketmen ve kendini bu tür şeylerden muhafaza etmendir . Namazlarını kılmazsan şeytan her zaman senin yakanda ve peşindedir ve seni her türlü günaha iter. Sakın namaz kılmamazlık yapma bacım , göreceksin ki hayatına anlam , berejket ve huzur gelecek . Rabbim günaha bulaşmış tüm kullarının kullarının günahlarını bağışlasın inşaAllah. Allah(c.c) Tüm müslümanların dualarını kabul eylesin inşaAllah. Selam ve Dua ile ...

  YanıtlayınSil
 43. Bence yapılan herşey Allah ile kulu arasında kalmalı ama gerçekten müslümanlık çökmüş bu yazılan yazılar nasıl yaşanmış ama ALLAH TAN başka tövbemizi kabul eden olmadığı için Allaha sığınmak en iyi çözüm

  YanıtlayınSil
 44. Selamun Aleyküm hocam bende zamanın zina ettim şimdi karşıma kuran kerim ı arapcasiyla ve manasıyla ezberee bilem biriyle tanıştım dine aşırı bağlı elhamdülillah evliligine o usulde yapmak istiyor ve bana şunu söyledi bana çevrenden 1 kadın bulacaksın bn onunla 1 ay konusup ayrılcam seninle ancak öyle evlenebiliriz yaa olüm yaa ayrılık yaa da birini bulman gerek ayrılmamak için desin bana ne derece doğru acaba teşekkür ederim

  YanıtlayınSil
 45. Esselamun Aleykum bacım , Kur'an-ı Kerim i hem arapça hemde türkçe hafzeden insan çok büyük sevap işlemiştir ve dinine göre yaşaması da bi o kadar güzel birşey . Senle evlenmek için neden başka bir kadınla konuşup tekrardan ayrılma gereği duyuyor onu anlamış değilim . 1 ay konuşup ayrılmak ??? Ama neden ? o kadınla evlenmeyecekse neden konuşup 1 ay sonra boşanacak ve ardından senle evlenecek ? Bacım ; onun bunu neden yapmak istedğiğni sor ve tatmin edici bi cevap verirse danışırsın tekrardan , ama eğer niyeti başkaysa gerisi sana kalmış . Daha önce zina yaptığın için Alemlerin Rabbi Olan Allah(c.c) a dua et ve af dile ve zinaya artık bulaşma . Helalin olmayan biriyle aynı ortamda bile bulunma . Namazlarını da kıl bacım , çünkü namaz zamanı ; kulun Allah(c.c) a en yakın olduğu zamandır ve maneviyatı çok büyük . Selam ve Dua ile Allah(c.c) a emanet olun

  YanıtlayınSil
 46. Merhabalar hocam 6 yillik evliyim bir tane kizim var 4 yasinda kocam o kadar iyi bir insanki namazinda niyazinda temiz bir insan bende namazimdayim ama namazlarimi dogru duzgun eda edemez hale gelmistim ve bunun rahatsizligini o kadar derin yasiyordum ki esim ilgisizdi bana karsi iki guzel sozunu esirgedi hep bunun icin onunla defalarca konustum ama care olmadi bu yaptigim cirkinlige asla bahane degil ve sonra biri cikti karsima oyle guzel seyler soylediki biran gonlum kaydi ve o kadar cok direndimki aglayarak dua ettim Allahim beni nefsimle basbasa birakma diye ama karsi taraf o kadar baskin geldiki acik acik soyledi benimle iliskiye girmek istedigini evli oldugumu bile bile ve istedigi de oldu bir cok kez beraber olduk ben tamamen nefsimin kolesi olmayayim diye namazimi kilmaya devam ettim Cunku Rabbimden umit kezilmez pismanlik duyamiyordum herseyi bilmeme ragmen bu gunaha neden devam ediyordum bol bol zikire basladim hayir diyemiyordum ona sonra sonra buna daha fazla devam etmek istemedigimi soyledim anlamamazliktan geldi bir kackez tekrarladim sonra kafana gore gidemezsin bir gitte bak gor neler oluyo dedi bana uyusturucuda kullaniyo bunuda ogrendim ara ara ihtiyacim var deyip parada aliyordu benden sonra ben bir daha yineledim devam etmek istemedigimi bu cirkinlige son verelim dedim bunun sonu iyi olmicak yuvam dagilir dedim sonra benden bir miktar para istedi vermezsem herseyi herkeze anlatacagini soyledi verirsen hayatindan cekip gidicem dedi verdim ve gitti. En azindan ben oyle saniyordum 3 hafta sonra tekrar yazdi o kadar kolaymi sandin bana yazigin msjlar resimler elimde kocana gosteririm acil konusmamiz lazim herseyi anlatcam sd kartta hepsi sana vercem korkma bisey yapmicam gel konusalim dedi gittim ve tecavuze ugradim yalvardim direnmeye calistim olmadi o kadar kotuyum ki ne dusunecegimi bilmiyorum susuyorum hakettim mi ben acaba bunu diyorum Af diliyorum Allahtan o kisiye ah cikmiyo agzimdan onada dua ediyorum bir insan nasil bu kadar kotu olabilir kucuk bi miktar para daha istedi herseye son tamamen cikiyorum hayatindan dedi onuda verdim inseAllah bu sefer gitmistir

  YanıtlayınSil
 47. Diyorum ki kendi kendime ben belkide hakettim bunu isteyerek beraber olmakla tecavuz yoluyla olmasi o kadar ayri ki ne dusunecegini bilmiyosun kafandan atamiyosun susuyorsun o kadar cok af diledim tovbe ettim ki sonrada bunu yapti iste hala daha tovbe ediyorum af diliyorum Rabbim diyorum senin affedecek kulun o kadar cokki ama benim ne kadar gunahkar olursam olayim beni affedecek bana merhamet edecek bir tane Rabbim var oda sensin Ben nasil yaptim bu cirkinligi gunahi sevabi bilen bir insanken nasil yaptim esimin yuzune bakamiyorum ona yaklasamiyorum oyle sevgiyle bakiyorki bana ona belli etmemek icin hicbirseyi cirpiniyorum o kadar dogruki hocamin soyledikleri namaz ruhunu oyle dinlendiriyorki insanin bu gunahi isleyen kardeslerim namaz kilin bakin benim tam maneviyatimin dustugu anda seytan beni nefsimden yakaladi.Kendi kendimi yiyordum namazlarimi dogru durust eda edemez hale gelmistim 2 vakit kiliyorsam 1 vakit geciyordu o kadar zor gelmeye baslamistiki ve diyordum kendime ben boyle degildim ne oldun sen maneviyetini duzeltmek icin illaki dert sahibimi olman gerekiyo diyordum. ille namaz ille namaz baska cikis yok

  YanıtlayınSil
 48. Ve ben hocam o kisiye ah edemiyorum cunku ah beddua ettikce icim kin doluyo daha kotu oluyorum diyorum ki Allahim onun kalbini yumusat onu islah et hidayet ver ona da merhamet et aci kendi haline biraktigin kullarindan etme onu etmeki vicdani sizlasin pisman olsun baska kimseye yapmasin bilmiyorum dogrumu yapiyorum cevaplarinizi bekliyorum

  YanıtlayınSil
 49. Merhaba hocam ben erkek arkadasimla zina yaptım beni çıplak gördü banyo yaptım çok pişmanim bir daha bu hatayi asla yapmicam bu derecede bu şekilde ilk ve son yapisom diye tövbe ediyorum sürekli asla bridaha bu dereceye gelmeyecegime dair allah affeder mi?

  YanıtlayınSil
 50. Merhaba hocam ben erkek arkadasimla zina yaptım beni çıplak gördü banyo yaptım çok pişmanim bir daha bu hatayi asla yapmicam bu derecede bu şekilde ilk ve son yapisom diye tövbe ediyorum sürekli asla bridaha bu dereceye gelmeyecegime dair allah affeder mi?

  YanıtlayınSil
 51. Elvin Kahraman bacım , düştüğün durum çok ağır bir vebal ve günah içerir . Eşine yağtığın ihanetin ağırlığını ve zinanın büyük günah olduğunu biliyorsumdur umarım . İnsan eşinden helalinden başkasında saadet ararsa işte böyle kötü yollara ve şantajcı ve adi insanların eline düşer. Kocan sana ilgi göstermediği zaman neden sabretmedin de sorununu derdini öğrenmek yerine kendini başkalarının omuzlarına attın !!! Helalinden başkasına bakmandan ve onunla münasebete girmenden daha kötü ne olabilir. Kocana yaptığın kötülüğün ve ihanetin farkında mısın bilmiyorum ama o şantajcı adi insanın sana yaptıkları da bir o kadar kötü ve aşağılık bir davranıştır . Ama suç sende ve vebal sende . İşte insan nefsine yenik düşüp böyle kötü yollara sapıp da eşine ihanet eden kadınları böyle adi insanların elinde rezil eder ... Senin yaptığın çirkinliğin İslam Şeriatındaki cezası Recm(taşlanarak öldürme) dir . Cezanın büyüklüğünden suçun ne kadar büyük ve ne denli günah olduğunun göstergesidir . Eşinden helallik dileyebilirsen dile , dileyemezsen de bari o güzel insana bir daha asla ihanet etme ... Namazlarını aksatman maneviyatını düşürür ve nefsine yenik düşmen kaçınılmaz olur . Bol bol tövbe et Alemlerin Rabbine ve bir daha asla bu günaha yaklaşma . Rabbim tövbenizi kabul eylesinn vede sizleri islah eylesin ... Selam ve Dua İle

  YanıtlayınSil
 52. 29 Mart Tarihli soru *
  Bacım , Zina çok büyük günahtır ve eğer tövbe edip halini düzeltmezsen bu günahın altından kalkamazsın . Zina tövbesi için öncelikle yaptığın çirkinlikten pişman olman ve bu işlediğin günahı terkedip bir daha asla böyle günahlara bulaşmamak şartıyla Alemlerim Rabbi Olan Merhametli Allah(c.c) a dua etmen gerekir. Ve tövbe ettikten sonra da bu tövbeni bozma ve bu tür çirkinliklere bir daha bulaşma.Eğer bu tür günahlara bulaşmamak ve nefsini bastırmak istiyorsan namaz kıl bacım , şüphesiz ki namaz seni kötülüklerden alıkoyar ve nefsini kontrol etmene yardımcı olur. Rabbim tövbelerinizi kabul eylesin inşaAllah ...Selam ve Dua ile ...

  YanıtlayınSil
 53. hocam selamun aleyküm ben bekar bir erkeğim 3-4 defa parayla ilişkiye girdim çok pişmanım namaza başladım 5-6 ay kesintisiz 5 vakit namazımı kıldım fakat sonra namazımda kopmalar oldu ve bir daha gittim vicdan azabı çekiyorum namazıma geri başladım bir daha böyle bir yola düşmemek için nasıl dua etmeliyim

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ve Akeykum Selam kardeşim , zina yapılması son derece çirkin iştir ve son derece büyük günahlardandır . kesinlikle uzak durulması gereken bir eylemdir . Namaz kılmak insanın nefsine hakim olmasını sağlar . 5 vakit ve tam bir huşu ile çok daha güzel olur. Namazdan kopman ise namazı isteyerek değil mecburi hissederek kılmandandır. Halbuki Allah(c.c) ın huzurunda ona hamd ve övgüde bulunmanın verdiği huzur ve namazın insanın rabbine en yakın olduğu zamandır . Bunu düşünerek kılıp Allah(c.c) ın rızasını kazanmak için kılarsan huşu içerisinde kılarsın ve namazdan tat alırsın.Namaz insanı koruyan bir zırhtır o zırh delindi mi tehlikelere bulaşmak kaçınılmaz olur.
   Namazda kopukluk yaşaman inancını zayıflattığı için nefsini kontrol edemediğin için nefsine şeytan hakim olmaya çalışır . İşte bu yüzden bu tür günahlara bulaştın tekrardan . Tövbe ve istiğfarda bulun ve bir daha bu günahı işlememek şartıyla Allah(c.c) a yönel ve bu tür günahlardan yüz çevir. Rabbim günaha bulaşmış tüm müslümanların tövbesini kabul eyleyip onları ıslah etsin inşaAllah. Selam ve Dua ile...

   Sil
 54. hocam cok zor durum dayim ben 42 yasinda bayanim 4sene önce ayrilmis biriyle tanistim bende ayriydim ve evlilik olarak niyetle basladik cok utanarak söyliyorum zina ettik ve hamile kaldim imam nikah kiyalim dediysemde önce nikah dedi ve bahaneler buldu baba coj samimi güvenilir yaklasti ve beni oglumuzu asla birakmam dedi güven verdi bir türlu bir eve yerlesemedik ayri evlerdeydik zaman zaman kalabiliyorduk alti ay kadar ailelerimizde biliyorladi herkes kari koca saniyorlardi yani kandirdik cok utaniyorum cocuk olduktan sonra kumar bagimlisi oldugunu ögrendim bitcek dedi bizi bitirdi ve ani kararla bitti diyerek birakti beni ve cocugumu oglum 3yasinda cok pismanim tövbe etmek istiyorum evladimi cok düsünüyorum allah benim günahimi evladimdan görmemek icin kabul olurmu kalpden istiyorum birde benden helallik bile istemedi hakkim ona gecmismidir soruyorum tesekkür ederim yardiminiz icin

  YanıtlayınSil
 55. hocam ben 42 yasinda bayanim 4sene önce esinden ayrilmis biriyle tanistim bende ayrilmistim ve utanarak söyliyorumki zina ettik hamile oldum dogurdum evlencez dedi ve evlenmedik cok kandirdi beni asla birakmamdedi guvendim inandim ve dogum yaptiktan sonra kumar bagimlisi oldugunu ögrendim cocugum icin hep sabrettim evlerimizide bir türlu birlestirememistik uzak kaldik fakat aileler herkes evli saniyorlar bir ay önce bana telefonda bitti dedi birakti bizi ben simdi üc yasinda oglumu büyütmekle yükümlügüm korktugum konu tovbe etcem cok pismanim oglum nikahsiz oldugu icin af diliyorum yaradanimdan okadar pismanim evladim icinde tövbem birsey olurmu etkilenmesini istemiyorum ve hakkim varmidir bizi birakan adama cünkü beni bu duruma soktzgu icin helal etmiyorum tövbem kabul olurmu tesekkürler allaga selametle kalin

  YanıtlayınSil
 56. Esselamun aleykum bacım, öncelikle konuya şurdan başlamak isterim ki evlenmeden yapılan ilişki sonrası doğan çocuk veled-i zina olur.Eğer ki zina dan sonra evlendiyseniz çocuk veled-i zina olmaz sadece ilişki zina olur ve günahtır. Çünkü nikahsız bir ilişki sonucu çocuk dünyaya gelmişse çocuğun günahı ve suçu yoktur ve çocuk masumdur , evet hemde sonuna kadar masum . günahı ve vebali hem o adam da hemde sizdedir ne yazık ki . Her kim ne güven ne söz verdiyse ona inanarak aldanmak doğru olmaz çünkü insanoğlu için hayatın 1 dk sonrası bile ne olacağı meçhul iken evlilik sözü verip de bir kadını kandırmak aşağılık ve ahlaksızca birşeydir . O adam üzerinde hakkın vardır ,Hakkını helal edip etmemen sana kalmıştır bacım , ama çocuğunuz masumdur ve işlediğiniz günahtan mesul değildir.Tövbe ye gelince ise biz öyle bir rabbin kullarıyız ki merhameti sonsuz , rahmeti gökler ve yerlerin genişliği kadar , izzeti ve şerefi sonsuz olan ET-TEVVAB(tövbeleri çok kabul eden) Allah(c.c) ın kullarıyız . Her ne kadar günahkar olsak bile ; Bizleri yaratan , bizleri rızıklandıran , bizlere hayat veren ve bizleri öldürdükten sonra tekrardan haşredecek olan Allemlerin Rabbi olan Allah(c.c) a olan ümidimizi kesmemeliyiz ve ona bol bol tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Şüphesiz ki Rabbimiz Allah(c.c) kullarına karşı çok merhametlidir .

  Nahl Suresi 119. Ayette buyurduğu gibi ''Sonra şüphesiz Rab’bin, cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra da bunun ardından tevbe edip durumunu düzeltenleri (bağışlayacaktır). Çünkü onlar tevbe ettikten sonra, Rab’bin elbet çok bağışlayan, pek esirgeyendir.'' Bu ayette yüce rabbimiz , tövbe edip işlediği günahtan pişman olup ve o günahı terkettikten sonra hallerini düzelten kullarını bağışlayacağını müjdelemiştir . Önemli olan Alemlerin Rabbi Olan Allah(c.c) tan ümidi kesmeyip ona yönelmektir. Sana da bir kardeş olaraktan tavsiyem de 5 namaz kılmandır ve namaz kılan bir insanın hayatına anlam ve bereket gelecektir. Namaz şüphesiz ki Allah(c.c) a kulluğun en büyük göstergesidir . Namaz kılan bir insanın derecesi Allah(c.c) katında yükselir ve hayatına anlam ve bereket gelir .Allah(c.c) rızası için namazlarınızı kılınız . Namaz, kulluk bilincinin zirve yaptığı duraktır. Bir insanın yükselebilecek
  olduğu en büyük makam, kulluk makamıdır. Namaz işte bizi buraya taşır. Namaz ile birlikte yapılan dualar ise çok daha anlamlı olur . Allah(c.c) ın selamı , rahmeti ve bereketi tüm müslümanların üzerine olsun ...

  YanıtlayınSil
 57. Merhaba hocam ben nisanlimla zina yaşadım. Ama dini nikâhımız var. Yinede günah olurmu

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Nişanlılık döneminde kıyılan imam nikahı ile taraflar birbirleriyle dinen evli oldukları için, cimada bulunmaları caiz olur. Eşlerin cimada bulunmasına tarafların annesi, ailesi karışamaz. Ancak resmi nikah ve düğün yapılmadığı için tedbir olarak müdahale edilebilir.
   Bu konularda bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken şeyler vardır:

   Şahitler huzurunda dini nikah yapmak caizdir. Ancak resmi nikah olmadan dini nikah yapılmasını uygun görmüyoruz. Özellikle kadının dini ve dünyevi hukukunun korunması açısından, dini nikahın yanında resmi nikahın da yapılması gereklidir.

   Sil
 58. Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. İyi akşamlar hocam ben utanarak dile getiriyorum ama zina yaptım ve bu durumdan dolayı büyük bi tövbe ettim çocuklarımın üzerine eğer bozarsam çocuklarım doğmadan ölsün dedim ve bi gaflet bozdum tövbemi şuan çok büyük korku içindeyim napmalıyım bilmiyorum benim yüzümden doğmadan ölücek evlatlarım bunun bi çaresi duası kefareti var mıdır

   Sil
  2. Iyi Akşamlar ,
   (Babamın başı için, çocuğumun, annemin ölüsünü öpeyim...) diye yemin etmek haramdır. Tevbe etmek gerekir. Allah’tan gayrısı için yemin edilmez. Bu yemin olmadığı için, bozulursa yemin kefareti gerekmez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
   (Babam hakkı için diyerek yemin etmeyiniz! Yemin, Allahü teâlânın ismi ile olur.) [Müslim].. .Yemin kefareti için, zekât alması caiz olan on fakire, bütün bedenini örtecek kadar bir kat çamaşır verilir. Yahut aç olan on fakire, bir gün iki defa yemek verilir. On fakire bir defa, bir fıtra miktarı buğday, un da verilebilir. Yahut bu değerde kumaş, havlu, mendil, çorap, et, pirinç, terlik, ayakkabı, ilaç, altın vermek de olur veya doğru bir din kitabı da vermek daha uygundur. Mesela on tane İslam Ahlakı kitabını on fakire vermek uygun olur. Veya bir fakire on gün vermek de olur. Bunları yapamayan fakir, peş peşe yani aralıksız 3 gün oruç tutar. Ve kefaretten sonra da Alemlerin Rabbi Olan Allah(c.c) a tövbe etmek gerek . Ayrıca işlediğin çirkin zina günahı için Allah(c.c) a tövbe et ve tövbene sadık kal ...

   Sil
 59. Selam aleyküm hocam

  YanıtlayınSil
 60. Selamın Aleyküm Hocam. Ben küçük yaşta kandırılarak ve nefsime yenik düşerek zina yaptım. Sonrasında çok pişman oldum çok tövbe ettim ama içim rahat etmiyor. Şimdi başka bir erkek ile evlilik yolundayım ne yapmalıyım bana bir yol gösterin.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Aşeyküm Selam bacım , çok çirkin ve çok büyük bir günah işlemişsin , bu günah için kandırıldığını söylüyorsun ama bir yandan da nefsime yenik düştüm diyorsun... Işlediğin büyük günah için ancak samimi bir tövbe edebilirsin ve tövbene sadık kalarak bir daha asla böyle çirkin bir günaha sürüklememendir . Evleneceğin kişi için ise evlilikte ona sadık kal ve sakın ihanet etme ... Evlilik mukaddes ve mübarek birşeydir ve Allah(c.c) ın kadınlara verdiği annelik şerefini koru ve bunun hakkını ver ... Ve bir de size son nasihatim namaz kılınız çünkü namaz Allah(c.c) a kulluğun en büyük göstergesidir ve namaz insanı her türlü kötülüklerden alıkoyar . Evinize ve ömrünüze bereket gelir .. Allah(c.c) hidayet versin inşaAllah ...

   Sil
 61. Selamun aleyküm hocam. 19 yaşındayım ve benden büyük bir kadınla para karşılığı birlikte oldum. Nefsime yenik düştüm hocam ve yaptığımdan utanıyorum çok büyük pişmanlık duyuyorum. İçimdeki bu sıkıntıdan kurtulmam için bana yardımcı olurmusunuz hocam.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Aleyküm selam . Evvela zina büyük günahlardan ve kesinlikle uzak durulası gereken iğrenç bir günahtır . Insanların zinaya sürüklenmesinin en büyük sebebi namaz kılmayıp nefsini terbiye etmemesidir . Namaz kılan bir insanı Allah(c.c) kötülüklerden korur ve nefsine yenik düşmesini önler ve hayatına anlam ve bereket verir . Yapman gereken tek bir şey vardır o da alemlerin rabbi olan Allah(c.c) a tövbe etmendir . Tövbwe için evvela işlediğin çirkin günahtan pişman olup o günahı terkedip ve pişmanlık duymaktır ve ardından bir daha o gğnaha bulaşmamak şartıyla Alemlerin rabbi olan Allah(c.c) a dua etmen gerekir . Samimi bir tövbe ve samimi bir pişmanlık inşaAllah rabbimizin tövbeni kabul etmesinde yardımcıdır inşaAllah. Rabbim tüm günahkar müslüman kardeşlerimizi ıslah etsin ve affetsin Allahume Amin...

   Sil
 62. Selamun aleyküm hocam, her ikimizinde isteğiyle bilerek nişanlım la zina yaptık, ancak farklı konular itibariyle şu anda neredeyse ayrılma aşamasına geldik. nasıl bir yol önerirsiniz? bu durumdan nasıl ruhen kurtulabiliriz yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim..

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ve Aleykümselam kardeşim , zinanın ancak tövbesi olur ama samimi bir tövbe , bir daha asla bulaşmamak şartıyla samimive içten bir tövbe gerekir . Nişanlınla ayrılma çünkü o artık senin zevcen gibi oldu . Günahını temizlemek için ayrılmaman gerekir . Evlen ve mutlu ol . Sakın zinaya bir daha bulaşma , şüphesiz o çok çirkin birşeydir . Selametle ...

   Sil
 63. Selemün aleyküm hocam ben 17 yaşında evlendim ve eşim ilgisizdi 18 yaşında çok büyük hataya düştüm zina yaptım çok pişmanım çok utanıyorum eşime bunu nasıl yaptım bilmyrm çok pişmanım gende çok eşimi çok seviyorum sürekli tövbe ediyorum şimdi 19 yaşındayım ve hamileyim bi bebeğimiz olacak ama geçmişte yaptığım hatadan dolayı vicdan azabı çekiyorum eşime nasıl davranmalıyım bundan sonra ne yapmalıyım

  YanıtlayınSil
 64. Selamun aleyküm hocam. Sevgilim ve ben zina yaptık abim de bunu öğrendi. Ailem bir daha onunla görüşmemi istemiyor ama biz okulumuz bitince evlenmek istiyoruz. Tekrar günaha girmek istemiyorum ama evlenmek de istiyorum. Okulumuzun bitmesi ve onun askerliği derken en az 3 senemiz var. Ne yapmam lazım Allah rızası için yol gösterin. Cehennem ateşinden ve Allahın gazabından çok korkuyorum.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Aleyküm Selam , Zina nın çok çirkin ve büyük günah olduğunu biliyorsundur umarım . Zina nın çirkinliğinden ve fenalığından korunmak için samimi bir tövbe gerekir ve nefsine hakim olman gerekir . Nefse hakim olmanın yöntemlerinden biri de namaz kılmaktır . Namaz seni her türlü kötülüklerden alıkoyar ve nefsine hakim olmana yardımcı olur . Sevgilin ile günah dolu bir münasebete girmişsin ve daha evlenmenize zaman varken . Bu cidden çok büyük bir hatadır . Onun ile evlenebilmek için aileni ikna etmen ve sabretmen gerekir . Her ne sebeple olursa olsun , evlenmediğin bir birey ile , nasıl olsa evleneceğiz düşüncesiyle çirkinlik ve fenalık dolu olan zina yapma . Nefis hevesini aldığı bir başka nefise kolay kolay geri dönmez . Bu da bayan kardeşlerimizin en çok düştüğü hatadır . Lütfen namusunuzu ve ırzınızı koruyunuz ve kendinizi helaliniz olan eşlerinize saklayınız . Girdiğin günahtan korunmak için namaz kıl ve samimi tövbe et . Allah bütün müslüman kardeşlerimizin tövbelerini kabul eylesin . Allahumme Amin .

   Sil
  2. Her gün tövbe edip istiğfar ediyorum hocam. Rabbim affetsin beni. Peki bu süre zarfında onunla günaha girmeden görüşmemde sakınca var mıdır görüşebilir miyiz sizce?

   Sil
  3. Onunla görüşmen seni günaha sürükler , çünkü bir erkek ile bir kadının bir ortamda yalnız bulunması doğtu değildir ve burada üçüncü kişi şeytan olur . Günahlardan uzak kalman, senin tövbenin samimiyetini gösterir . Hergün istiğfarda bulunman güzel fakat Allah(c.c) ın üzerimize farz kıldığı namazlarını da kılman gerekir . Günahlardan korunmak için bu çok önemlidir . Namazsız tövbenin bir anlamı olacağını zannetmiyorum . Çünkü namaz kılmadan , sadece zor zamanlarda Allah (c.c) a el açan insan , sıkıntısı giderildiği zaman gene rabbini unutması ne yazık ki zamanımızdaki en büyük gğnahlardandır . Allah (c.c) a kulluk bilinci ve farkındalığıyla Alemlerün Rabbi Olan Allah(c.c) a secde etmek , o insanın maneviyatını artırır ve günahlardan ve musibetlerden korur . Rabbini unutmayan insanı , rabbi de unutmaz . Lütfen Allah rızası için namazlarınızı kılınız . Selam ve Dua İle .

   Sil
 65. Mrb ben 18 yasindayim bi sevgilim oldu evlilik yemini diye bisey yapti bize ailemden gizli daha sonra birlikte olduk ama ben evli oldugumuzu saniyodum Allah sahidimdir. Ama simdi cok pismanim ayrildik evlilik yemini gercekmidir zina yapmismiyim ve nasil geri dönebilirim tovbe edebilirim lutfen cevap verin

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar ,öncelikle evlilik yemini ile evlilik olmaz ve bunun dinimizde yeri yoktur . Evlilik ancak ve ancak icraat ile , dini nikah ve resmi nikahla aileler ile birlikte ilanla olacak birşeydir. Evlilik ailelerin izni ile olacak birşeydir . Fakat anladığım kadarıyla yaşının küçüklüğünden faydalanarak kandırılmışsın . Ve hevesini aldıktan sonra da seni terketmiştir . Ne yazık ki günümüzdeki en büyük ve en popüler kandırma yöntemiyle "evlilik vaadiyle tuzağa çekilmişsin . Bu tuzağa düşen binlerce genç bacılarımız zinaya sürüklenmiştir . Evet , evlilik(resmi ve dini nikah) olmadan çiftlerin yakınlaşması zinadır ve zina büyük günahlardandır . Bu durumda yapabileceğin tek şey tövbe etmendir . Tövbe ise büyük bir irade gerektirir . Çünkü tövbe nin anlamı , yapılan çirkin bir gğnahtan pişman olup ve pişmanlıkla birlikte bir daha asla böyle bir günahı işlememek için Allah a verilen sözdür. Ama herşeyden önce Allah a kulluğun rn büyük göstergesi olan namaz la birlikte tövbe nin edilmesi daha anlamlı olur . Eğer namaz kılıp namazlarına sıkı sıkı bağlanırsan , nefsini kontrol edip bu tür günahlardan uzak durursun . Allah a sadece zor zamanlarda dua ve tövbe etmek ne kadar makul olabilir ki ? Allah(c.c) ı anmak ancak ve ancak namaz ile güzel olur . Namaz ile birlikte yapılan dualar çok daha anlamlı ve güzel olur . Allah tüm müslüman kardeşkerimizin dualsrını ve tövbesini kabul eylesin . Allahumme Amin ...

   Sil
 66. Merhabalar hocam ben öncesinde çok zina yapmştm ama töcbe etmiştm bi süre tuttum çok içten bi tövbeydi hissettim bunu ama gene bozdum ve o günden beri içim o kadr huzursuz ki bu beni yiyip bitiryor gene töcbe ettim ama gene de içim çok kötü böyle huzursuz olmayı hak ettiğimi biliyorm napmalym Allah onunla dalga geçtiğimi düşünr mü

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar , Öncelikle zina büyük günahkardandır ve büyük günah da ancak büyük ve samimi bir tövbe ister . İnsanın nefsi her zaman kendisinin düşmanıdır ve şeytan da insanı daha önce terkettiği günahlara tekrar sürüklemek ister . Allah(c.c) ı unutan , Allah(c.c) a kulluğun en büyük göstergesi olan Namazın(Allah ı anma ve Allah a secde etme) terkedil esiyle insan nefsi zindandan kurtulur ve özgğr olur . Nefis özgür olunca da her günaha bulaşmak ister. Allah ı unutan , Namaz kılmayan insanlar sadece ve sadece Allah a kulluk ettiğini sanırlar ama gerçekte öyle değildir . Kulluk , teslimiyet , emir ve yasaklara uymak ve Alemlerin Rabbi olan Allah(c.c) ı namaz ile anmak ve yüceltmektir. Namazsız tövbenin pek de bi anlamı yoktur .Müslümanların kafirlerden tek farkı namaz ve şirkten uzaklaşmış olmalarıdır . Namaz insanı kafirlerden ve kafirlikten korur . Bir zırh gibi insanı korur ve onu günahlardan uzak tutar. İşte nefse hakim olmamanın ve tövbe ile terkedilmiş günahlara yeniden bulaşmanın nedeni budur . Günde 5 vakit namazlarınızı kılınız . Ömrümüzün sonuna kadar bu tür emirle emrolunmuşuz . Biz Allah(c.c) ı unutursak o da bizi unutur . O bizi unutursa halimiz ne olur ? Lütfen Kardeşlerim ! Namazlarınızı kılınız ve samimi bir tövbe ile tövbenize sadık kalınız . Allah(c.c) Namazlarımızı ve tövbelerimizi kabul eylesin . Allahumme Amin

   Sil
 67. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından kaldırıldı.

  YanıtlayınSil
 68. Selamun Aleyküm hocam Ben birini sevdimama sevdiğim adam defalarca tecavüz etmeye kalktı ettide beni sürekli bir seylerle tehtit edip zorla yapıyordu Ona defalarca yapma dedim zina günah dedim ama hicbir zaman beni dinlemedi.Bende onu terk ettim uzaklastm zor kurtuldum ondan yıllardr uzak duruyorum.Namaza başladım kapandım. Sürekli tövbe ediyorumBen o adamla evlenmek istemiyorum.O piskopat biri ve evlenirsek kötü şeyler yapacak.Evlenmezsem bunun vebali günahı nedir? Vicdanen baska erkeklerlede evlenemiceğimi düşünüyorum bu yanlıs mıdır

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Aleyküm selam , zina bataklığına düşmeniz kötü oldu , bi erkekle aynı ortamda başbaşa kalmanın sonucu ne yazık ki zina ile bitiyor. Sizler neden evlenmediğiniz veya evlenmeye daha zaman var iken erkeklere namusunuzu teslim ediyorsunuz , neye dayanarak ? Günümüzdeki güni birlik ilişkiler ne yazıkki çoğalmakta , bu tür günahlara sürüklenmenin en büyük nedeni imanın ve nefsin zayıflığı. Günaha girdikten sonra namaza başlama ve Allah ı hatırlamak mıdır İman ? Zor zamanlarda Allah ı hatırlamaj mıdır İman ? Allah tövbe kapısını kullarına asla kapatmaz fakat tövbenin kabulü sağlam bir tövbe ve tövbesine sadık bir yaşam ister , Allah(c.c) İman üzere bir yaşam ve günahlardan uzak bir iman nasip etsin . Allah rızası için namusunuza sahip çıkınız . Evlenmek istiyorsanız evlenmenizde bir sakınca yoktur dinen (Ama gönlünüz ve rızanız var ise evlilik için) ama rızanız yoksa da evlenmeyebilirsiniz . Evlenirseniz Sabır ile Allah tan dua isteyin , eğer ki evlenmezseniz sabır ve dua ile hayırlı kısmet bekleyiniz. Allah(c.c) tüm müslümanların dualarını ve tövbelerini kabul etsin . Allahumme Amin.

   Sil
 69. Selamun aleyküm hocam ben 19 yaşında bir genç kızım bu yaşa gelene kadar çokça zina ettim çok pişmanım ve bundan dolayı bekaretimi kaybettim sizin gibi temiz insanlara bunu yazmak Canımı çok yaksada paylaşmam gerekiyor o kadar pişmanım ki uyku uyuyamıyorum annem ve ablama söyledim bu durumu annen çok ağlıyor onun canınıda çok yaktım kendime bir şey yapmamdan çok korkuyor ama ben zina denen bir çukura düştüm canım yandı bide Allah'ın verdiği cana nasıl kıyarım ki hayatta başıma gelmez dediğimHer şey başıma geldi çok kötüyüm yemek yiyemiyorum okula gitmek gelmiyor içimden çok azap çekiyorum babamın yüzüne bakamıyorum delircek günü oluyorum beni seven biri bar oda zina etti yakın bi akrabam ama ona bakire olmadığımı söylersem rezil edicek beni yani anlıycağınız çok kötüyüm kalbim acıyor namaza başladım orucumu elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum hayattımı dine göre yaşamak istiyorum lütfen bana bi akıl verin

  YanıtlayınSil
 70. Aleyküm Selam Bacım , Derdini ve başından geçenleri okuduğumda içten , derin bir üzüntü yaşadım . Siz bayanlar , Evlenme sözü ve Evlenme vaadiyle kendinizi bir erkeğe nasıl teslim edebiliyorsunuz . Nasıl ve neye güvenerek namusunuzu bir erkeğin çirkin arzularına teslim edip kendinizi iğrenç ve çirkin günah olan zinaya bulaşıyorsunuz.Sevgililer nişanlanınca bile nişandan sonra evlilik sözünden vazgeçiyorlar veya nikah öncesi bile insanlar evlilikten vazgeçebiliyoken , Sizinle evlenip evlenmeyeceği belirsiz ve hatta sizinle evlenmeyeceği ve hevesine ulaşması için sizi kullanmalarına nasıl izin veriyorsunuz. Günümüzdeki günübirlik ilişkiler , Zevk ve Eğlenceyle dolu sözde aşk dedikleri heves içerikli sahte sevgilere nasıl da teslim oluyorsunuz . Zina çok büyük günahlardandır .Bekaret kaybı sadece kadına da özgü değildir . Erkek için de çok önemlidir . Fakat kadınlar açısından çok kötü sonuçlar doğuruyor ne yazıkki .Bekaret bir kadın için evlilik açısından hayati öneme sahiptir..Allah(c.c) ın kadınlara verdiği "İnsanoğlu'nun Annesi" olarak nitelendirdiği Annelik şerefinin en büyük koruyucusu olan bakireliğini bozmanıza ve Zina bataklığına düşmenize çok üzüldüm . Tüm bunların en büyük sebebi insanın Nefsine sahip çıkmamasıdır . Tüm bunlar , Allah(c.c) a olan kulluk bilincini unutup, sanki yeryüzünde sadece zevk ve eğlence için yaratılıp dünyaya gönderilmişçesine yaşamaktan kaynaklanır . Allah(c.c) a kulluk bilincinin en büyük göstergesi olan "Namaz" ı terketmek , Allah(c.c) ın Şerefli Kelamı olan Kur'an-ı Kerim' deki İnsanoğluna nasihatleri ve öğütleri okumamak ; Şeytanın ,insanı başıboş davranmaya ve çirkin yollara düşürmesine neden olur . 19 yaşında gencecik bir bacımız olarak Zina bataklığından kurtulman ancak ve ancak Samimi bir tövbe gerektirir . Samimi tövbe ise şöyledir : "Evvela işlediğin çirkin günahtan(Zina İğrençliği) piman olman , ardından bu daha önce işlediğin günahları teketmen ve Bir daha asla zina bataklığına düşmemek amacıyla Alemlerin Rabbi olan ve El Tevvab Sıfatıyla Kullarının tövbelerini Kabul eden Allah(c.c) a bolca dua edip istiğfarda bulunman gerekir . Sakın Ümitsiz olma bacım , Şüphe yok ki Allah Gafurdur , Rahimdir . O kendisine yalvaran günahkar kullarının , günahlarını terkedip samimi tövbe eden kullarının tövbelerini boşa çıkarmayacaktır inşallah . Allah(c.c) a kulluk bilinci içerisinde namazlarınızı kılarak , Kendinizi ve nefsinizi çirkin arzu ve heveslerden koruyun . Sakın canınıza kıymayın , eğer canınıza kıyarsanız , Belki de Allah(c.c) ın size vereceği bir başka şansı kaybetmiş olacaksınız veya Allah(c.c) tan ümit kesmeniz bile günaha girmenize neden olursunuz . Tövbe ediniz ve kendinize çeki düzen verip kendinizi çirkin heveslerden koruyunuz . Allah(c.c) tüm müslümanların tövbelerini kabul eylesin ve tüm günahkarlara tövbe kapısını nasip etsin. Allahumme Amin. Selametle ...

  YanıtlayınSil
 71. Merhaba hocam, ben evlenmeden once bikac erkek arkadasimla zina yaptim ve malesef bunu esime aciklayamadim. 1.5 sene evvel Evlendik. Esimi sonsuz bir askla seviyorum. Hic kimseyi gozum gormuyor. Esimle asiri mutluyum bana huzurum diyor. Gecmise dair yasadiklarimi hafizama bile getirmiyorum. Rabbime dondum aglayarak defalarca tovbe ettim. Gunahlarimi esimin karsisina cikarmasin diye. Birgun esimin karsisina cikacak diye cok korkuyorum uyku uyuyamiyorum kafam hep bu olayla mesgul dusunmekten bazen beynim agriyor. Ama itirafta edemem evliligim son bulur. Bu mutku evliligi bozmak istemiyorum sonucta bu esi bana rabbim nasip etti o yazdi bana. Tovbem kabul olmus mudur cok merak ediyorum ve daha ne yapabilirim hocam? Yalvaririm biseyler yazin

  YanıtlayınSil
 72. Merhaba , Daha önce işlediğin günahların için ancak tövbe edebilirsin , Tövbe nin şartları ise yapılan çirkin günahtan pişman olmak , ve o günahı bir daha işlememek üzere yemin edip yeminine bağlı kalarak hayatına devam etmektir. Namazlarını kıl ve Allah a kulluk bilinciyle yaşarsan , Allah(c.c) ın yardımıyla her zaman mutlu bir evliliğin olacaktır . Unutma , sadece tövbe zamanlarında namaz kılınmaz , Sadece zor durumdayken Allah(c.c) a avuç açılmaz . Namazlarınızı kılınız ve eşlerinize sadık kalınız . Kadınlarda iffet herşeyden önce gelir . Allah(c.c) tüm müslümanların tövbesini kabul etsin ve onları temize çıkarsın . Allahumme Amin

  YanıtlayınSil
 73. Hocam ben 11 yasinda abim tarafindan cinsel iliskiye zorlandim bu cinsel iliski 2 yil surdu bu bende buyuk yaralar acti zamanla kendim istemeye basladim suan 41 yasindayim evliyim ve cocuklarim var ama hala kendimi bu tur sapkinliktan kurtaramiyorum bana yardim edermisiniz..

  YanıtlayınSil
 74. Meraba ben bu pisliği yaptığımda 17 yaşımda karşımdakide 18 yaşındaydı ikimizde bekardık 2 yıllık ilişkimiz vardı ama biz 2 yıl boyunca doğru düzgün el ele bile tutuşmazdık utanırdık gözlerimize bakmaya utanırdık birbirimize sevgimi artınca hemen kavga çıkarırdıkki uzaklaşalım şehvete dönüşmesin diye ama önüne geçemedik biz ne kadar çabaladıysakta nefsimiz bizi alt etti tam anlamıyla bişeyler yapamadık ama çok çok ama çok çirkin yerlere vardı bu pislik bizim birbirimize olan sevgimiz arttığından belkide bu noktalara geldi hani Allah demişya kimi benden çok seversen onu senden alırım diye belkide ondan bilmiyorum ama böyle bir hata yaptığım için ben kendimi yiyip bitiriyorum şuan 21 yaşındayım ama hala ilk günki gibi aklıma geldikce gözlerim doluyo herşeyi yaptım kaç yıldır tövbe ediyorum aklıma gelince beynim uğuşuyo ben bunu nasıl yaptım diye çünkü ben böyle bi insan asla ama asla değildim sonra zaten kimseyi almadım hayatıma halada almayı düşünmüyorum korkuyorum aynı şeyler yaşanacak diye korkuyorum kendime söz verdim ama o nefis bidaha benç alt eder diye korkuyorum evlenmekte istemiyorum evleneceğim insana ben ihanet ettim utanıyorum çok utanıyorum kendimden çok utanıyorum bunu yaparken keşke orda ölseydimde yapamasaydım hiç bişey rabbimden çok utanıyorum annemden babamdan çok utanıyorum bana çok güveniyolar onlar güvendiklerini söyledikce ben kahroluyorum hergün hala af diliyorum hala rüyalarıma giriyo kabuslar görüyorum ama işin kötü tarafı ne biliyomusunuz onun umrunda bile değil pişman değil o zamandan sonra çok farklı bi insan oldu huyu suyu değişti kadın düşkünü bi erkek haline geldi kız gördümü kendinden geçen tipler olurya aynı öyle oldu çok üzülüyorum ben onun için keşke gene ayrı olsaydıkta o böyle bi insan haline bürünmeseydi düşünceleri çok çirkinleşti ama ben onun içinde rabbimden af diliyorum rabbim affet onu diyorum ama kendim bunu yaptığım içinde kendimi affedemiyorum kendimi çok kötü hissediyorum yıllar geçtikce daha kötü hissediyorum bilmiyorum napıcam

  YanıtlayınSil
 75. Size sorum olacak ck onemli bana bi yanıt verin sorumu yaziyim hocam

  YanıtlayınSil
 76. Merhaba hoca'm cok merak ettigim bir konu bir bekar erkek dul veya evli biri ile zina etse bekarın cezası 100 sopa mıdır yada recm mi.

  YanıtlayınSil
 77. merhaba hocam ben suan 16 yaşındayım bundan 2 sene önce abimle zina yaptık ve çok utanıyorum aklıma geldikçe intihar etmek istiyoruum bu iğrenç şeyi nasl aklıdan çıkarabilirim

  YanıtlayınSil
 78. Hocam merhaba ben 9 yıldır evliyim ben kocamı aldattım çok pişmanın kocama söyliyemedim ne yapmalıyım tövbe etsem Allah beni affeder mi

  YanıtlayınSil
 79. Hocam ben arkadan zina yaptim cok pismanim ne yapmam gerek

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

Yorum İçin Teşekkürler...