Sayfalar

Ne Aramıştınız?

8.01.2015

Salvele Duası Nasıl Yapılır?

Salvele Duası Nasıl Yapılır?Hamdele ve Salvele Duası Hakkında,Salvele Duaları,Salvele Nedir?..Aradığınız tüm dualar Dua Öğren Dua Oku'da!..


"SUBHANE RABBİYEL E'A'LAL VAHHAB"


"ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN" 

"VESSALATU VESSELAMU ALA RASULİN MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE ESHABİHİ ECMAİN."

Ey Rabbim! Senden yardım istiyorum, sana tevekkül ediyorum, benim işimin zorluğunu azalt! Seferimin meşakkatini kolaylaşdır ve beni hayırla rızıklandır. Benden her türlü şerri defet. Sadrıma inşirah ver.
İşimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz. Ey Rabbim, kendimi, dinimi, ehlimi, malımı, akrabamı ve seninle benim aramda âhiret ve dünyâya müteallik ne varsa cümlesine seni bırakıyorum ve sana emânet ediyorum. 
Bizim hepimizi her türlü kötülükten ve üzücü şeylerden muhafaza et! 
Ey kerem sahibi Rabbim! Beni ve benim berâberimdekileri muhafaza et! 
Beni ve berâberimdekileri selâmette kıl, beni ve berâberimdekileri Ummedi Muhammeti doğru yola ulaştır ey Rabbim! 
Ey Rabbim! Sana tevbe ettim, Sana sarıldım, takvayı bana azık olarak ver, günâhımı mağfiret et, her nereye yönelirsem beni hayra yönelt!"

"ALLAHIM EFENDİMİZ ALEYHİSSELAM SENDEN NE İSTEMİŞSE BANA ANA BABAMA EŞİME ÇOLUK ÇOCUĞUMA ÜMMETİ MUHAMMEDİN HER FERDİNEDE AYNI GÜZELLİĞİ VER"(EN AZ.ÜÇ TEKRAR.)

"ALLAHIM EFENDİMİZ ALEYHİSSELAM NEDEN SANA SIĞINMIŞSA BENİ ANA BABAMI EŞİMİ ÇOLUK ÇOCUĞUMU ÜMMETİ MUHAMMEDİN HER FERDİNEDE AYNI KÖTÜLÜKTEN KORU."(EN AZ.ÜÇ TEKRAR.)


"VESSALATU VESSELAMU ALA RASULİN MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE ESHABİHİ ECMAİN" 

"SUBHAE RABBİKE RABBİL İZZETİ AMMA YESİFUN VESELAMUN ALELMÜRSELİN VELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN"

"ELFATİHA"Salvele Ne Demek : Allahümme salli alâ Muhammed ve benzeri salât u selâm denilen ve Peygamber efendimize okunan hayır duâlarının kısaltılmış şeklidir
Peygamber -Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem-buyurmuşlardır ki:

Salvele Duasi Nasil Yapilir?

"Cenâb-ı Hakk'a rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler. " (1)

Salvele Duasi Nasil Yapilir?

"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir. " (2)


Salvele Duasi Nasil Yapilir?

"İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaşdırır, ve müşkilleri hall etmek için yegâne bir vesiledir." (3)

Salvele Duasi Nasil Yapilir?

"Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir. " (4)


Salvele Duasi Nasil Yapilir?

"Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir." (5)

Salvele Duasi Nasil Yapilir?

Bize olan muhabbetinden dolayı: "Allah Teâlâ Muhammed - aleyhi's-salâtü ve's-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın." diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (6) Yâni bundan hâsıl olacak sevâbı yetmiş kâtib bin gün müddette yazmakla zor bitirirler, demektir.

Peygamber -aleyhisselâm-a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır."

"Allah'ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur" (7)

"Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar:


Salvele Duasi Nasil Yapilir?

"Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devâm etdik-leri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir. " (8) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bırakdım." (9)

(1) bk. Tuhfetü'z-zâkirîn, 29.
(2) Tirmizî, Ebû Dâvûd.
(3) Kenzü'l-irfân, 5.
(4) Tirmizî.
(5) el-Ezkâr, 107; Tuhfetû'z-zâkirîn, 25 vd.
(6) Râmûzû'l ehâdis.
(7) Ebû Dâvud.
(8) Enfâl Sûresi, 33.
(9) el-Câmiûs-Sağir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum İçin Teşekkürler...