Amenerrasulü Türkçe-Arapça Okunuşu ve Meali

Amenerrasulü Okunuşu,Amenerrasulü Arapça,Amenerrasulü Fazileti,Amenerrasulü Anlamı,Amenerrasulü Meali,Amenerrasulü Oku,Amenerrasulü Suresi...

Amenerrasulü Arapça Yazılışı

Amenerrasulü türkçe arapça okunuşu
Amenerrasulü

AMENERRASULÜ’NÜN OKUNUŞU:

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

AMENERRASULÜ’NÜN MEALİ:

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler.
Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. "Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et"AMENERRASULÜ SURESİNİ OKUMANIN FAYDALARI:

-Amennerresulü okunan eve 3 gün şeytan girmez
-Okuyan ALLAH’ın sevgisini kazanır.
-ALLAH’ın himayesine girer.
-Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
-Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur!


Yorumlar