İslam'da Sürme Çekmek Caiz midir?

İslamda Sürme Çekmek Caiz midir-Cübbeli?,Sürme Çekmek Caiz midir-Nihat HATİPOĞLU?..

İslam'da Sürme Çekmek Caiz mi?

Allah Rasulü (asm)'in gözlerine sürme çektiği hadis rivayetlerinde yer aldığı gibi, gözlere sürme çekmenin faydalı olacağına dair beyanları da vardır. Bu açıdan erkek veya kadının gözlerine sürme çekmesinin hiçbir mahzuru yoktur. Sürmenin göze olan faydasının, ilmi gelişmelere paralel olarak gün yüzüne çıkacağından hiç şüphemiz yoktur.

Ancak kadınların sürme çekip yabancı erkeklere göstermesi uygun değildir. Çünkü sürme kadının süsüdür. Yabancılara karşı makyajlı görünmek doğru olmaz. Kadın sadece kocasına karşı süslenir...

"Sürmenizin iyisi Ismid`den olandır. O gözü cilalar, tüyü bitirir." (Ebu Davud, libas 13, Tip 14; Tirmizi, libas 22,23; Ibn Mâce, tip 25) buyurulmuştur. Isnadı zayıf bir hadise göre Paygamber Efendimiz yatmadan önce gözlerini üçer defa sürmelerdi. (Bağavî, Şerhu`s-Sünne, XII/117-119).

Anlaşılacağı gibi, her ikisi de tibbî birer tavsiye niteliğindedirler. Yani zevâid sünnetten sayılırlar. Bu yüzden terkeden, eğer hafife alarak terkediyor değilse, günah işlemiş sayılmaz. Sadece tibbî faydalarını düşünerek kullanan, tibbî faydasından yararlanmış olur. Nitekim modern tıp, hem "ismid" denen taştan yapılan sürmenin göze faydalarını, hem de zeytinyağının saç dibi hücrelerini ve cildi besleyici özelliğini tesbit etmiş durumdadır. Bunları bir sünnet olarak düşünüp tatbik edenler ise, hem tıbbî faydalarından istifade ederler, hem de sünnet sevabı alırlar.

Bugün bir kozmetik aksesuarı olarak eczanelerde satılan sürmeler "ismid" olmadığı ve göze ve cilde faydadan çok zarar verdiği için, ona aynı şeyi söyleyemeyiz. O safi bir süs aracıdır. Sağlığa zararlı ise mekruhtur. Değilse niçin kullanıldığına bakılır: Eşi için kullanmışsa müstehap olur.

Esasen sürme eski çağlara kadar giden bir süslenme vasıtasıdır. Arap kadınları "mikhale" denilen şişeler içerisinde korunan sürme maddesini kendi çocuklarının gözlerine çekerlerdi.

Dul kalan Arap kadınları yas tuttukları zaman süslenmeyi bırakırlar, tekrar evlenmek istediklerini göstermek için ise süslenirlerdi. Sürme çekmek de evlenmeye hazır duruma gelmenin bir göstergesiydi. Müslim`in rivayet ettiği bir hadis de Ümmü Atıyye şöyle demektedir:

"Biz ölüye üç günden fazla yas tutmaktan nehy olunuyorduk, yalnız koca için dört ay on gün müstesna idi: O esnada sürme çekinmez; koku sürünmez ve boyalı elbise giymezdiler."(Müslim, Talak, 66, 67).

Dârimî, bir hadise göre oruçlu olanların gündüz değil gece sürme çekmesi istenmişse de (Dârîmî, Savm, 28) devamında bizzat kendisi bunda bir beis görmediğini ifade etmiştir.

Ihramlı iken ise sürme yerine "sabır" denilen acı bir ilacın kullanılmasını Eban b. Osman tavsiye etmekle beraber (Müslim, Hac, 90; Ahmed b. Hanbel, I, 60, 65) kokusuz olan sürmenin çekilmesinde ulemâ bir sakınca görmemiştir. (Müslim, A. Davudoğlu Ter. Şerhi, VI/369)


Bu açıdan kadının yada erkek gözlerine sürme çekmesinin mahzuru yoktur. 

Sürmenin göze olan yararının, ilmi gelişmelere paralel olarak gün yüzüne çıkacağından hiç şüphemiz yoktur. Yalnız kadınların sürme çekip yabancı erkeklere karşı göstermesi uygun değildir. Zira sürme kadının süsüdür. Yabancı kişilere karşı makyajlı görünmesi doğru olmaz. Kadın sadece kocasına karşı süslenir.
Erkeklerin ise süs,ziynet için sürme çekmeleri caiz değildir. Yalnız tedavi nedeniyle sürme çekmeleri caizdir.Gözlerin güçlenmesi ve kirpiklerin dökülmemesi, için sürme çekmek faydalıdır. Fahri Kainat Efendimiz [s.a.v] her gece sürme çektiği bildirilmiştir.Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "İsmid ile gözlerinize sürme çekin! Çünkü o, gözü kuvvetlendirir, kirpikleri çoğaltıp uzatır." (Tirmizi)

Yorumlar

  1. Hocam merhaba dualari ezbere soylememiz sartmi??

    YanıtlayınSil
    Yanıtlar
    1. Hayır,neden ezbere okumak şart olsun ki,ezberlemeize gerek yok okyacağınız zaman açarsınız http://dua-ogren.blogspot.com u ve balarsın okumaya,bir dua okumak için ezber gerekmez

      Sil

Yorum Gönderme

Yorum İçin Teşekkürler...