YGS Sınavı İçin Okunacak Dualar-Nihat HATİPOĞLU

Ygs Sınavına Girmeden Önce Okunacak Dualar,YGS Sınavı İçin Okunacak Dua,Sınav İçin Okunacak Dualar,Sınavda Okunacak Dualar,Sınavda Okunacak Dualar-Nihat HATİPOĞLU,Sınavda Okunacak Dualar Nelerdir?,Sınav Öncesi Okunacak Dualar...
Sınav İçin Okunacak Dualar-Nihat HATİPOĞLU

Sınavda okunacak dualar, hemen herkesin yaşamları boyunca çeşitli nedenlerden dolayı ihtiyaç duydukları manevi destektir. Her insanın dönem dönem hayatında sınava girmiş, sınav için çok çalışmıştır. Bu çalışmanın yanında da sınavda başarılı olmak için kendisine manevi destek olacak olan sınav dualarına ihtiyaç duyarlar. Bu dualar bazen bir görevin başarıya ulaşması içinde olabilmektedir. 
Allah’u Teâlâ’dan samimiyetle istenen yardımın geri dönmeyeceğine inanlar, sınavda okunacak dualar bu anlamda önem taşır. Başarı için tevekkül etmek gerektiğinin altında çizen dualar hayatımızın her evresinde bizlerin en fazla başvurduğu manevi huzur kaynağı olarak yer alır. 
Bir insanın başladığı bir işte, başladığı bir görevde başarılı olabilmesi için her şeyden önce çalışması, işin ve görevin gerektirdiği tüm kurallara uyması gerekir. Bununla birlikte başarılı olmak istediği işinde ve görevinde başarılı olabilmesi için Allah’tan samimiyetle yardım istemesi de gerekir ki ancak o zaman umut edilir ki; Rab yardımda bulunsun! Başarı duaları, zihin açıcı dualar olarak bilinen dualar, Sınavda başarı duası ve Nihat Hatipoğlu sınav duası şekilde de tabir edilmektedir.Sınav duası da bu dualardan birisidir. 
Gireceği sınavda başarılı olabilmek için Allah’tan samimiyetle yardım istemek İslam âleminde önemli bir yer teşkil eder. Ancak o zaman umut edilir ki; Rab yardımda bulunsun! hayatımızın hemen her anında çeşitli dualar ederiz. Hafta sonu sınava girecek olanlar için sınavda okunacak başarı duası hangisi?...Yazımızda YGS Sınavı öncesi okunacak dualar, Türkçe anlamları ile Nihat HATİPOĞLU'nun sınav duaları yer almaktadır.


YGS SINAVI ÖNCESİNDE BU DUALARI OKUYUN

Sınavda okunacak dualar sınava giren adayların manevi duygularını yükseltmeklerine yardımcı olan araçların en başında gelmektedir. Öğrenciler başta olmak üzere her alandan kişi çeşitli sınavlara giren ve duaya Allah tevekküle ihtiyaç duyarlar. Yoğun bir tempo ile sınava hazırlananlar, imtihan ve sınava girmeden önce dua ederek sınavda başarılı olmalarını dilerler. İmtihan sınavda başarı duaları manevi açıdan büyük etkisi vardır.

İşte YGS sınavına girmeden önce okunmasında fayda olan dualar ve salavatlar ve tesbihler;

Sınav sabahı; 70 defa Salat-ı Nariye duası okuyun: Ya men leccemel mütekebbirine bi licami azametihi selliim Sellim ya Hafız.
“Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî.” Ayetini 11 kere okursanız sınav anında sorulara daha rahat cevap verebilirsiniz.


SINAV DUASI;HASBİYALLAHÜ

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayetini yedi defa okuyanın her istediğinin olacağı rivayet edilmektedir.

Bunun yanında okunacak bir diğer dua ise şöyle:

Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’il-ehvâali ve’l âafâat. [Arapça metinde "ehvâl" kelimesi, "ahvâl" olarak dizilmiş; doğrusu burada yazıldığı gibi "ehvâl"dir. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’is-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa indeke a’led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa’l gaayâati min cemî’il-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. Inneke alâa külli sey’in kadiyr.

SINAV DUASI: SELAVAT-İ NARİYE DUASI!..

“Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi'nillezi tenhallü bihi'l ukadü ve tenfericü bihi'l kürabü ve tükda bihi'l havaicü ve tünalü bihi'r regaibü ve hüsnü'l havatimi ve yüsteska'l ğamamü bi-vechihi'l kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek”

Anlamı ; “Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e [s.a.v] kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda [her an, saniye] her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

NOT: “Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî.” Ayetini 11 kere okursanız sınav anında sorulara daha rahat cevap verebilirsiniz.


İMTİHANA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR


İmtihana girerken İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunur: (Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec’al li min ledünke sultânen nesirân)

Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver,

İmtihana oturunca Tâhâ suresinin 25-26. ayetleri okunur: (Rabbişrah li sadri.Ve yessir li emri.Vahlul ukdeten min lisani.Yefgahü kavli)

İmtihan gecesi İsrâ suresinin 21. ayeti kerimesi 2970 kere okunur: (Keyfe feddalnâ ba’zahüm alâ bâz) Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık

Rabbim! Yüreğime genişlik ver,işimi bana kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar

Ey Hayy ve Kayyüm (ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan)Allah’ım! Rahmetine sığınırım

Kalemi eline alınca Besmele çekip şu dua okunur: (Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü)

Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu

Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahmetinle yardımını talep ediyorum

NİHAT HATİPOĞLU SINAV DUASI


İsra suresi 80. Ayet 17/İSRÂ-80: Rabbim, girdiğim yere sıdk hâlinde girdir ve çıktığım yerden sıdk ile çıkart; ledünnünden zafere erdirici bir kudret oluştur bende!

Nihat Hatipoğlu yapmış olduğu programında öğrencilere tavsiye etmiş olduğu Sınava İçin Okunacak dua şöyle;

Ya rabbi, göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin ve bağını çöz sözümü anlaşılır eyle. Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım, senin rahmetine sığınıyorum.

'Rabbim, dürüst olarak yiğitçe girilmesi gereken yere, emniyetle girmemi sağla.

Dürüst olarak yiğitçe çıkılması gereken yerden emniyetle çıkmamı sağla. Bana kendi katından yardımcı bir güç, beni destekleyen bir devlet, bir iktidar ver.' diye niyaz et.

SINAVDA OKUNACAK DUANIN ANLAMI

Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kadirsin.

Bu duayı yedi kere okursanız meleklerin ve iyi ruhların desteğini alarak daha huzurlu bir şekilde sınava girebilirsiniz.

İMTİHAN SINAVINDA BAŞARI DUALARI VE YAPILMASI GEREKENLER!..
Sınava girerken İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunur: (Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec’al li min ledünke sultânen nesirân) Anlamı: Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla.Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”
1 Bardak suya 184 kere ( Yâ Mukaddim ) İsmi Şerifini okuduktan sonra içmeye devam eden,Allahü Teala’nın izniyle imtihanda başarılı olur.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu, Ya Kayyum, Birahmetike estegisu. Anlamı: Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahmetinle yardımını talep ediyorum.

Sınava oturunca oturunca Tâhâ suresinin 25-26. ayetleri okunur: (Rabbişrah li sadri.Ve yessir li emri.Vahlul ukdeten min lisani.Yefgahü kavli) Anlamı: Rabbim! Yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar.
Sınav gecesi İsrâ suresinin 21. ayeti kerimesi 2970 defa okunur: (Keyfe feddalnâ ba’zahüm alâ bâz) Anlamı: Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık.
Kalemi eline alınca Besmele çekip şu dua okunur: (Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü) Anlamı: Ey Hayy ve Kayyüm (ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan)Allah’ım! Rahmetine sığınırım.

Yorumlar