Sayfalar

Ne Aramıştınız?

9.07.2016

Şehadet Parmağına Yüzük Takmak Caiz midir, Yüzük Hangi Parmaklara Takılır?

Sizlerden Gelen Sorular: İsaret Parmagina Yuzuk Takmak Neden Gunah?,İşaret Parmağına Yüzük Takmak Caiz midir?,Şehadet Parmağına Yüzük Takmak Günah mı?,İşaret Parmağına Yüzük Takmak Caiz mi?,İşaret Parmağına Yüzük Takmak Günah mı-Diyanet?,İşaret Parmağına Yüzük Takmak Günah mıdır?,İşaret Parmağına Yüzük Takmak Gunahmi?,İşaret Parmağına Yüzük Takmak Haram mı?..

Şehadet Parmağına Yüzük Takmak Caiz midir
Şehadet Parmağına Yüzük Takmak Caiz midir?
Hayır günah değildir takılmasında hiçbir beis (sakınca)yoktur. Fakat peygamber efendimiz (sav) sağ el 4. parmağa veya sol eline de taktığı olmuştur.

Sağ ele de, sol ele de yüzük takmak caizdir. Küçük parmağa veya yanındaki parmağa takılır. Uygun olanı budur. Diğer parmaklara da takılsa günah olmaz.

Erkekler sadece gümüş yüzük takabilir. Ağırlığı da 4.8 gramdan fazla olmamalıdır. İki yüzük takılırsa bu ağırlığı geçmemelidir. Kadınlar ise, altın ve gümüşten başka yüzük takamazlar.
altın ve gümüşten başka takamaz  demekte maksat; Birtakım giyim ve süs eşyaları vardır ki, bazı hikmet ve sebeplerden dolayı kullanılmaları ve giyilmeleri erkekler için caiz görülmemiştir. Fakat yaradılışları icabı ziyneti ve süsü seven kadınlar için helâldir. Bunlardan birisi ipekten yapılmış giyim eşyaları, diğeri de altındır.

Bu husustaki hadis-i şerif gayet açıktır. Hazret-i Ali’nin rivayetine göre, bir defasında Peygamberimiz (a.s.m.) ipek bir kumaşı sol eline, bir parça altını da sağ eline aldı. Sonra bunları elleriyle yukarı kaldırdı, orada bulunanlara gösterdi ve şöyle buyurdu:
“Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâldir.” (İbni Mâce, Libas: 19.)


İslâm'a göre; erkekler de kadınlar da yüzük takabilirler. Ancak, yüzüğün takılış maksadı ve yapıldığı madde ile ilgili bazı şartların gözetilmesi gerekir.

Hanefî mezhebine göre, maddesi ne olursa olsun ihtiyaç duyulmaması halinde, yüzük takılmaması daha iyidir. Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haram işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabilirler. Hz. Peygamber (asm) bir hadisinde;

"İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir." buyurmuştur.

Bu konuda fıkıh kitaplarındaki açıklama genellikle şöyledir:

Kadın ve erkeklerin gümüş yüzük takmaları caizdir. Kadı, sultan ve benzeri, yüzük kullanmaya ihtiyacı olanlar için sünnettir (Eskiden yüzüğü mühür olarak kullanıyorlardı). İhtiyacı olmayanların takmaması daha faziletlidir. Sünnet olan, yüzüğün ağırlığının bir miskal veya daha az olması ve erkek için taşını avucun içine çevirmesidir. Kadınlar ise böyle yapmazlar. Çünkü yüzük onlar için zinet (süs)tür; erkekler içinse süs değildir. Yüzüğün taşını akik ve yakut gibi kıymetli taşlardan yapmak ve üzerine kendi ismini veya Allah'ın ismini yazmak caizdir. Ancak Allah'ın ismi yazıldığı takdirde helaya giderken yüzüğün ya çıkarılması veya sağ ele takılması gerekir.

Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler, hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur.  Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için caizdir. 

Yüzüğün kaşına Allah'ın, Peygamber (asm)'in ya da kişinin kendi adını işletilmesinde mahzur yoktur. Fakat insan ve hayvan gibi bir canlının resminin konulması günahtır. Kaşında Allah'ın ismi veya Peygamber (asm)'in adının yazılı olduğu bir yüzükle helâya giren kişi, yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük sol elinde ise taharetleneceğinde parmağından çıkarmalıdır.

Yüzük, her iki elin herhangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum İçin Teşekkürler...