Cinler Define veya Gömüyü Sahiplenip Korur mu?

Cinler define yeri söyler mi?..gibi sorular yağmur gibi geliyor,aklım mantığım almıyor böyle sorulara,define konusunda en çok gelen bir diğer soruda define ararken cin çarpar mı?.. Define cin ilişkisi öyle bir boyuta ulaşmış ki,bir okuyucudan gelen mesajı burda yayınlamak istedim ama onun adına ben utandığım için yayınlamaktan vazgeçtim!.. Cinlere define buldurmak için senelerce biriktirdiği parayı cinci hocalara harcamış bir sürü insan çaresizce bizlere hallerini arz ediyorlar.
Cinlerden define yeri öğrenmek için dua veya dular var mı diye soranlar bile var...
Dün bir okuyucudan yardımcı cinler hakkında bilgi alabilrmiyim sorusu gelince,artık bu konuya bir açıklık getirme vaktinin geldiğini anladım ve aşağıda ki yazıyı sizler için hazırladım,umarım faydalı olur.

cinler gömüyü sahiplenip korur mu?
Define ve Cinler  Hakkında
Define veya gömü arayanlar arasında cinlerle alakalı bir takım söylentiler vardır.Hazine ve define konusu hakkında yazılmış kitaplarda cin meselesinede değinilmiştir. Define ile ilgili yazılmış bir kitapta cinlerle ilgili bir takım yazıları aşağıda paylaştık;
  • Defineyi gömenler, defineyi 24 saat sürekli bir şekilde koruyamayacakları için cin çağırıyorlar ve onlara bekçilik yaptırıyorlar.
  • Kilisenin papazları kilisenin paralarını gömerken kara büyü veya papaz büyüsü yaparlar.
  • Bazı paralar,cinler padişahının koruması altındadır.
  • Besmelesiz gömüde ve eşkıya parasında cin vardır.
  • Gömüyü kazmadan önce pek çok definecinin tercihi,cin çağıran kişilere başvurarak hazine yerinin doğruluğunu tespit ettirmektir.
  • Hoca, şüpheli araziden getirilen bir avuç toprağa bakarak arazide define olup olmadığını söyler. Paranın cinler tarafından sahipli olup olmadığını da söyler. Paranın miktarını ve derinliğini söyler.
  • Cinler ellerinde olan defineyi vermemek için uğraşırlar, çeşitli engelleme yöntemlerine başvururlar.
  • Cinlerin koruduğu define parası etrafında kazıdan önce çevirme yapılır. Çevirme siyah kemik saplı bıçak veya nar veya gül dalıyla kazılacak yerin etrafında dua okuyarak daire çizmektir. Bu arada tütsü yakılır, daire içinde 5 köy yumurtası kırılır; bu cinleri bir bomba gibi korkutur.
  • Eğer kazıda define bulunursa, bu paranın bir kısmı kazılan çukurda cinler için bırakılır. Bu şekilde cinler görevlerine devam edebilirler.
Bu ve buna benzer konular bu kitaplarda onlarca sayfa anlatılıyor. Bu anlatımlar aslı astarı olmayan safsata sözlerdir. Meleklerle, cinlerle, gaip ile ilgili bilgileri bize ancak Yüce Allah ve onun Peygamberi verebilir. Yüce Allah'ın ve sevgili Peygamberimizin bize öğrettiklerinde yukarıda anlatılan şeylerin zerresi bile yoktur.

Yüce Allah Kurân-ı Kerîm'de kendini "Hayrürrazikin" "Rızık verenlerin en hayırlısı" olarak tanımlamıştır:

34/39 De ki: "Doğrusu Rabbim, kullarından dilediğinin rızkını hem genişletir ve hem de ona daraltıp bir ölçüye göre verir; sarf ettiğiniz herhangi bir şeyin yerine O daha iyisini koyar, çünkü O rızk verenlerin en hayırlısıdır."


Rızık ve rızkın bir çeşidi olan "defineyi" de Allah'tan istemek gerekir. Bu arada define bulmak için cinlerden medet umanları da doğru yola yani Allahın yoluna davet ediyoruz. Cinlerle uğraşmaktan vazgeçin zira "Şeytan da cinlerdendir." Cinlerle uğraşanlar herzaman çarpılma,şeytana uyma ve günah işleme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar.Yüce Allah'ın Fatiha suresinde bize söylettirdiği: "İyyake na'büdü ve iyyake nesta'in"  "Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz" vazifesini yerine getirelim.
Cinlerden,cinci hocalardan medet ummayalım.Definenin yerini cinler hiçbir zaman söylemez,cinci hocalar zaten bilseler gidip kendileri çıkarırlar size söylemezler,kaldı ki hiç bir imanı bütün hoca bu işlerle uğraşmaz,bir hoca size filanca yerde altın var,define var derse biliniz ki o hoca sahtekar bir imansızdır
Sizin tek yapmanız gereken gönlünüzü-kalbinizi Allaha yatırıp ondan istemek,ondan yol göstermesini dilemektir.Yüce Allah dilerse bir sebep yaratır ve sizi oraya götürür,onu buldurur,ama kısmetinizde define bulma yoksa,o sizin rızkınız değilse önünden geçseniz,üstüne bassanız göremezsiniz.
Define ararken cinlerden korkulmaz, tek korkulacak varlık Allah'tır. Yüce Allah dilemezse de kimsenin başına bir musibet gelmez. Ancak korkunun önüne geçilemezse, Yüce Allah, bu durumda kullarının kendisine sığınmalarını emretmiştir. Allaha sığınmak için ve o korkulardan kurtulup nice musibetlerden korunmak için "Ayetel Kürsi" ile "Felak" ve "Nas" surelerini okumanız yeterlidir,başkacada hiç bir şeye ve hiç kimseye ihiyacınız yoktur!..
Kısacası bir define yada gömüyü cin yada cinler sahiplenmişse ve o gömüyü koruyor yada o define cinler tarafından korunuyorsa sizi de dualar aracalığı ile Allah koruyor,bunu aklınızdan çıkarmayınız,sizin zırhınız dualar,gözeteniniz Allah C.C'dür,Allahtan daha büyük bir varlık olmadığına göre ve Allah ona sığınanı geri çevirmeyeceğine göre sizin Allahtan başka hiç bir şeyden korkmanıza gerek yoktur.

Yorumlar

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *